Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 21 december 2006
gepubliceerd op 07 februari 2007

Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 03 van organisatieafdeling 11, programma's 02 en 03 van organisatieafdeling 12, programma 03 van organisatieafdeling 13, programma 02 van organisatieafdeling 15, programma 01 van organisatieafdeling 18, programma's 01, 03 en 06 van organisatieafdeling 30 en van programma 04 van organisatieafdeling 54 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2006

bron
ministerie van het waalse gewest en waals ministerie van uitrusting en vervoer
numac
2007200292
pub.
07/02/2007
prom.
21/12/2006
ELI
eli/besluit/2006/12/21/2007200292/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

21 DECEMBER 2006. - Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 03 van organisatieafdeling 11, programma's 02 en 03 van organisatieafdeling 12, programma 03 van organisatieafdeling 13, programma 02 van organisatieafdeling 15, programma 01 van organisatieafdeling 18, programma's 01, 03 en 06 van organisatieafdeling 30 en van programma 04 van organisatieafdeling 54 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2006


De Minister-President, De Minister van Huisvesting, Vervoer en Ruimtelijke Ontwikkeling, De Minister van Begroting, Financiën, Uitrusting en Patrimonium, De Minister van Wetenschappelijk Onderzoek, Nieuwe Technologieën en Buitenlandse Betrekkingen, De Minister van Landbouw, Landelijke Aangelegenheden, Leefmilieu en Toerisme, Gelet op de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd op 17 juli 1991, inzonderheid op artikel 12, zoals gewijzigd bij artikel 4 van de wet van 19 juli 1996;

Gelet op het decreet van 15 december 2005 houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2006, inzonderheid op artikel 40;

Gelet op de omzendbrief van 18 januari 2001 betreffende het administratief beheer van met Europese fondsen in het Waalse Gewest medegefinancierde programma's, inzonderheid op punt III, 2, vierde lid;

Gelet op het decreet van 19 juli 2006 houdende de eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2006;

Overwegende dat vastleggings- en ordonnanceringskredieten overgedragen moeten worden naar basisallocatie 51.04, programma 03 van organisatieafdeling 11 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2006 om gevolg te geven aan de tijdens de zitting van 20 december 2000, 29 april 2004, 27 april 2004, 20 juli 2005 en 13 juli 2006 door de Waalse Regering genomen beslissingen in het kader van « Phasing Out » van Doelstelling 1 - Henegouwen en van Doelstelling 2, namelijk de volgende dossiers (titel en codificatie van de medegefinancierde projecten) : « Phasing Out » van Doelstelling 1 - Henegouwen;

Hoofdlijn 1 : De groei polariseren door de ontwikkeling van de productieve basis;

Maatregel 1.3 : Structurerende onthaalinfrastructuren die noodzakelijk zijn voor de economische herstructurering van het gebied;

Titel : Uitbreiding van Garocentre II - fase 2 en volgende;

Operator : IDEA Basisallocatie : 51.04.03;

Ordonnanceringskredieten : 1.363,40 duizend EUR;

Codificatie van het project : E P1A 1 10302 0013 B;

Titel : "Biopole Santé";

Operator : IGRETEC Basisallocatie : 51.04.03;

Ordonnanceringskredieten : 337,5 duizend EUR;

Codificatie van het project : E P1A 1 10301 0009 B;

Landelijke Doelstelling 2;

Hoofdlijn 2 : Structurering van de landelijke ruimte;

Maatregel 2.3 : De toegang tot de nieuwe technologieën en tot de Informatie- en Communicatietechnologieën versterken en kapitaliseren op de opportuniteiten van de Euro-Corridor;

Titel : Bouw van twee doorgangsgebouwen ter aanvulling van de nieuwe bedrijfsruimten (Ciney en Sorinnes) : doorgangsgebouw van Ciney;

Operator : BEP;

Basisallocatie : 51.04.03;

Vastleggingskredieten : 375 duizend EUR;

Codificatie van het project : E 2RU 1 20300 0090 B;

Titel : Uitrustingen en infrastructuren met het oog op de uitbreiding en bruikbaarheid van de activiteitenparken van Achêne, Ciney, Rochefort, Somme-Leuze en Baillonville;

Operator : BEP;

Basisallocatie : 51.04.03;

Vastleggingskredieten : 996 duizend EUR;

Ordonnanceringskredieten : 102 duizend EUR;

Codificatie van het project : E 2RU 1 20300 0091 B;

Titel : Omvorming van activiteitengebieden van de arrondissementen Dinant en Philippeville in gebieden voor milieuontwikkeling;

Operator : BEP;

Basisallocatie : 51.04.03;

Vastleggingskredieten : 100 duizend EUR;

Ordonnanceringskredieten : 133,1 duizend EUR;

Codificatie van het project : E 2RU 1 20300 0096 B;

Titel : Bouw van drie doorgangsgebouwen ter aanvulling van de nieuwe bedrijfsruimten (Rochefort 4, Chastres 2, Baillonville) : Operator : BEP;

Basisallocatie : 51.04.03;

Vastleggingskredieten : 1.125 duizend EUR;

Codificatie van het project : E 2RU 1 20300 0089 B;

Titel : Aanvullende uitrusting ter versterking van de aantrekkingskracht van het multimodale platform van Aubange;

Operator : IDELUX Basisallocatie : 51.04.03;

Gedesengageerde vastleggingen : 445 duizend EUR;

Ordonnanceringskredieten : 25,6 duizend EUR;

Codificatie van het project : E 2RP 1 20300 0092 B;

Titel : Bouw van twee doorgangsgebouwen op de zone van "la Famenne", te Marche;

Operator : IDELUX Basisallocatie : 51.04.03;

Gedesengageerde vastleggingen : 375 duizend EUR;

Ordonnanceringskredieten : 440,3 duizend EUR;

Codificatie van het project : E 2RP 1 20300 0088 B;

Titel : Nivellering, wegeninfrastructuur, waterlozing, watervoorziening, gas, hoogspanning, openbare verlichting en inrichting; inrichting van de rechtstreekse omgeving en spoorwegaansluiting : zone van Aubange en multimodale zone van de PED;

Operator : IDELUX Basisallocatie : 51.04.03;

Ordonnanceringskredieten : 114,1 duizend EUR;

Codificatie van het project : E 2RP 1 20300 0093 B;

Doelstelling 2 Maas-Vesder;

Hoofdlijn 4 : Versterking van de internationale functie;

Hoofdlijn 4.2 : Gespecialiseerde economische platformen;

Titel : Bouw van een uitbreiding van de "Espace Entreprise du Spatiopôle" bestemd voor de "spin-offs" in de ruimtevaartsector;

Operator : SPI +;

Basisallocatie : 51.04.03;

Ordonnanceringskredieten : 500 duizend EUR;

Codificatie van het project : E 2UR 1 40200 0037 B;

Overwegende dat ordonnanceringskredieten overgedragen moeten worden naar basisallocatie 01.04, programma 02 van organisatieafdeling 12 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2006 om gevolg te geven aan de tijdens de zittingen van 8 mei 2002, 24 juli 2003 en van 29 april 2004 door de Waalse Regering genomen beslissingen in het kader van "Stedelijke Doelstelling 2", namelijk de volgende dossier (titel en codificatie van de medegefinancierde project) : Doelstelling 2 Maas-Vesder;

Hoofdlijn 2 : Aansluiting op de kennismaatschappij;

Maatregel 2.2 : Herwaardering van technologische expertisecentra en oprichting van bevoegdheidsnetwerken;

Titel : GIGA (Groupement interdisciplinaire de Génoprotéomique appliquée);

Operator : ULg;

Basisallocatie : 01.04.02;

Ordonnanceringskredieten : 1.040 duizend EUR;

Codificatie van het project : E 2UR 1 20200 0007 F;

Overwegende dat vastleggingskredieten overgedragen moeten worden naar basisallocatie 63.12, programma 02 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2006 om gevolg te geven aan de tijdens de zitting van 28 september 2006 door de Waalse Regering genomen beslissing in het kader van « Phasing Out » van Doelstelling 1 - Henegouwen, namelijk de volgende dossiers (titels en codificaties van de medegefinancierde projecten) : « Phasing Out » van Doelstelling 1 - Henegouwen;

Hoofdlijn 4 : Versterking van de aantrekkingskracht door de verbetering en de bevordering van het imago;

Maatregel 4.2 : Sanering en herbestemming van verlaten industrieterreinen;

Titel : Boutenfabriek en Smederijen Cambier;

Operator : Gemeente Morlanwelz;

Basisallocatie : 63.12.02;

Vastleggingskredieten : 96.685,78 EUR;

Codificatie van het project : E P1A 1 40200 0180 B;

Titel : Steenberg Albert 1;

Operator : Gemeente La Louvière;

Basisallocatie : 63.12.02;

Vastleggingskredieten : 15.149,57 EUR;

Codificatie van het project : E P1A 1 40200 0213 B;

Titel : "N° 10 des Houssus";

Operator : Gemeente La Louvière;

Basisallocatie : 63.12.02;

Vastleggingskredieten : 24.249,85 EUR;

Codificatie van het project : E P1A 1 40200 0200 B;

Titel : Zetels 1 en 2 "Rieu du Coeur";

Operator : Gemeente Quaregnon;

Basisallocatie : 63.12.02;

Vastleggingskredieten : 26.735,60 EUR;

Ordonnanceringskredieten : 68.625,73 EUR;

Codificatie van het project : E P1A 1 40200 0175 B;

Titel : "Amphabel Schott";

Operator : Gemeente Lessen;

Basisallocatie : 63.12.02;

Vastleggingskredieten : 3.219,18 EUR;

Codificatie van het project : E P1A 1 40200 0167 B;

Titel : "Arsenal S.N.C.B.";

Operator : Gemeente Pont-à-Celles;

Basisallocatie : 63.12.02;

Vastleggingskredieten : 347.250,97 EUR;

Ordonnanceringskredieten : 392.239,30 EUR;

Codificatie van het project : E P1A 1 40200 0171 B;

Titel : "Lavoir du Centre" (Wasserij van het Centrum);

Operator : Gemeente Binche;

Basisallocatie : 63.12.02;

Ordonnanceringskredieten : 754.910,66 EUR;

Codificatie van het project : E P1A 1 40200 0180 B;

Titel : Boutenfabriek Boël;

Operator : Gemeente La Louvière;

Basisallocatie : 63.12.02;

Ordonnanceringskredieten : 415.515,98 EUR;

Codificatie van het project : E P1A 1 40200 0179 B;

Titel : Steenbakkerij Surchiste;

Operator : Gemeente Fontaine-l'Evêque;

Basisallocatie : 63.12.02;

Ordonnanceringskredieten : 4.500 EUR;

Codificatie van het project : E P1A 1 40200 0216 B;

Titel : Castermann Operator : Gemeente Doornik;

Basisallocatie : 63.12.02;

Ordonnanceringskredieten : 8.677,15 EUR;

Codificatie van het project : E P1A 1 40200 0195 B;

Overwegende dat ordonnanceringskredieten overgedragen moeten worden naar basisallocaties 63.13 en 71.06, programma 02 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2006 om gevolg te geven aan de tijdens de zittingen van 28 september 2006 door de Waalse Regering genomen beslissingen in het kader van Doelstelling 2 Maas-Vesder, namelijk de volgende dossiers (titels en codificaties van de medegefinancierde projecten) : Doelstelling 2 Maas-Vesder;

Hoofdlijn 5 : Bevordering van een duurzame stedelijke ontwikkeling;

Maatregel 5.4 : Tegemoetkomingen voor de sanering en herbestemming van verlaten industrieterreinen;

Titel : Kliniek "du Valdor";

Operator : Gemeente Luik;

Basisallocatie : 63.13.02;

Ordonnanceringskredieten : 494 duizend EUR;

Codificatie van het project : E 2UR 1 50400 0118 B;

Titel : E.I.B. - Gebouw D;

Operator : Gemeente Dison;

Basisallocatie : 71.06.02;

Ordonnanceringskredieten : 391.659,20 EUR;

Codificatie van het project : E 2UR 1 50400 0109 B;

Overwegende dat vastleggingskredieten overgedragen moeten worden naar basisallocatie 01.06, programma 04 van organisatieafdeling 54 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2006 om gevolg te geven aan de tijdens de zitting van 3 juni 2004 door de Waalse Regering genomen beslissing in het kader van « Phasing Out » Doelstelling 1 - Henegouwen, namelijk het volgende dossier (titel en codificatie van het medegefinancierde project) : « Phasing Out » van Doelstelling 1 - Henegouwen;

Hoofdlijn 4 : Versterking van de aantrekkingskracht door de verbetering en de bevordering van het imago;

Maatregel 4.7 : Herwaardering van het vervoerpotentieel. Verbetering van de toegankelijkheid van ontwikkelingskernen;

Titel : Promotie-, bewustmakings-, prospectie- en voorlichtingsacties bij de actoren van de vervoersector wat betreft de inzet en technieken van de logistiek en de intermodaliteit;

Operator : MET;

Basisallocatie : 01.06.04;

Vastleggingskredieten : 184 duizend EUR;

Codificatie van het project : E P1A 1 40702 0258 B, Besluiten :

Artikel 1.Er worden vastleggingskredieten ten belope van 2.861 duizend EUR overgedragen van programma's 01, 03 en 04 van organisatieafdelingen 30 en 54 naar programma's 02, 03, 04 en 06 van organisatieafdelingen 11, 15, 30 en 54.

Er worden ordonnanceringskredieten ten belope van 6.605 duizend EUR overgedragen van programma's 01, 03 en 04 van organisatieafdelingen 12, 13, 18 en 54 naar programma's 02, 03 en 06 van organisatieafdelingen 11, 12, 15 en 30.

Art. 2.De verdeling van de volgende basisallocaties van programma 03 van organisatieafdeling 11, van programma's 02 en 03 van organisatieafdeling 12, van programma 03 van organisatieafdeling 13, van programma 02 van organisatieafdeling 15, van programma 01 van organisatieafdeling 18, van programma's 01, 03 en 06 van organisatieafdeling 30 en van programma 04 van organisatieafdeling 54 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2006 wordt gewijzigd als volgt : (in duizend euro) Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Art. 3.Dit besluit wordt doorgezonden naar het Waalse Parlement, het Rekenhof, de Inspectie van Financiën, het Secretariaat-generaal van het Ministerie van het Waalse Gewest en de Controleur der Vastleggingen.

Namen, 21 december 2006.

E. DI RUPO A. ANTOINE M. DAERDEN Mevr. M.-D. SIMONET B. LUTGEN

^