Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 21 december 2006
gepubliceerd op 11 januari 2007

Ministerieel besluit tot erkenning van instellingen die scholingen van veiligheidsadviseur verstrekken en van een instelling die belast is met de materiële organisatie van de controletesten

bron
federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer
numac
2006014296
pub.
11/01/2007
prom.
21/12/2006
ELI
eli/besluit/2006/12/21/2006014296/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

21 DECEMBER 2006. - Ministerieel besluit tot erkenning van instellingen die scholingen van veiligheidsadviseur verstrekken en van een instelling die belast is met de materiële organisatie van de controletesten


De Minister van Mobiliteit, Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd op 16 maart 1968, inzonderheid op artikel 1, gewijzigd bij de wetten van 21 juni 1985 en 20 juli 1991;

Gelet op de wet van 18 februari 1969 betreffende de maatregelen ter uitvoering van de internationale verdragen en akten inzake vervoer over de weg, de spoorweg of de waterweg, inzonderheid op artikel 1, gewijzigd bij de wetten van 21 juni 1985 en 28 juli 1987 en op artikel 3 zoals gewijzigd bij de wet van 3 mei 1999;

Gelet op het koninklijk besluit van 5 juli 2006 betreffende de aanwijzing en beroepsbekwaamheid van veiligheidsadviseurs voor het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg, per spoor of over de binnenwateren, inzonderheid op de artikelen l4, 32 en 34, § 3;

Gelet op het ministerieel besluit van 5 juli 2006 betreffende de veiligheidsadviseurs voor het vervoer van andere gevaarlijke goederen dan die van de klassen 1 en 7;

Overwegende dat de hieronder vermelde instellingen gevestigd in België, de voorwaarden vervullen, vastgesteld in de artikelen 15 en 16 of 22 van bovenvermeld koninklijk besluit, Besluit :

Artikel 1.Voor het verstrekken van de scholing en de bijscholing van veiligheidsadviseur voor het vervoer over de weg van de andere gevaarlijke goederen dan die van de klassen 1, 2 en 7 wordt erkend : - Consulting Agency Dangerous Goods VZW, Kruisbaan 67, 2800 Mechelen Voor het verstrekken van de scholing en de bijscholing van veiligheidsadviseur voor het vervoer over de weg van de andere gevaarlijke goederen dan die van de klassen 1 en 7 en van de gevaarlijke goederen geïdentificeerd door de UN-nummers 1202, 1203 en 1223 wordt erkend : - Syntra West, Spoorwegstraat 14, 8200 Brugge Voor het verstrekken van de scholing en de bijscholing van veiligheidsadviseur voor het vervoer over de weg, per spoor en over de binnenwateren van de andere gevaarlijke goederen dan die van de klassen 1 en 7 en van de gevaarlijke goederen geïdentificeerd door de UN-nummers 1202, 1203 en 1223 worden erkend : - SGS Bureau Nivelles VZW, Sylvain Dupuislaan 243 bus 2, 1070 Brussel - CFITEX. D ASBL, rue Foxhalle 64, 4670 Blegny-Liège Voor het verstrekken van de bijscholing van veiligheidsadviseur voor het vervoer over de weg van de andere gevaarlijke goederen dan die van de klassen 1, 2 en 7 wordt erkend : - Febetra, Stapelhuisstraat 5A, 1020 Brussel Voor het verstrekken van de bijscholing van veiligheidsadviseur voor het vervoer over de weg van de andere gevaarlijke goederen dan die van de klassen 1 en 7 wordt erkend : - SAV, Land van Rodelaan 20, 9050 Gent Voor het verstrekken van de bijscholing van veiligheidsadviseur voor het vervoer over de weg van de andere gevaarlijke goederen dan die van de klassen 1 en 7 en van de gevaarlijke goederen geïdentificeerd door de UN-nummers 1202, 1203 en 1223 worden erkend : - VZW Vereniging Voor Verkeersveiligheid, Kontichsesteenweg 63/1, 2630 Aartselaar - D.D.&S. trainingen VZW, Ieperstraat 91, 8500 Kortrijk - Belgische Federatie der Brandstoffen-handelaars VZW, Léon Lepagestraat, 4, 1000 Brussel Voor het verstrekken van de bijscholing van veiligheidsadviseur voor het vervoer over de weg en per spoor van de andere gevaarlijke goederen dan die van de klassen 1 en 7 en van de gevaarlijke goederen geïdentificeerd door de Un-nummers 1202, 1203 en 1223 wordt erkend : - Ability ASBL, rue du Gard 30, 7900 Leuze en Hainaut Voor het verstrekken van de bijscholing van veiligheidsadviseur voor het vervoer over de weg, per spoor en over de binnenwateren van de andere gevaarlijke goederen dan die van de klassen 1 en 7 wordt erkend : - Le FOREm, Boulevard Tirou 104, 6000 Charleroi Voor het verstrekken van de bijscholing van veiligheidsadviseur voor het vervoer over de weg en per spoor van de gevaarlijke goederen geïdentificeerd door de UN-nummers 1202, 1203 en 1223 wordt erkend : - Le FOREm, Boulevard Tirou 104, 6000 Charleroi Voor het verstrekken van de bijscholing van veiligheidsadviseur voor het vervoer over de weg, per spoor en over de binnenwateren van de andere gevaarlijke goederen dan die van de klassen 1 en 7 en van de gevaarlijke goederen geïdentificeerd door de UN-nummers 1202, 1203 en 1223 worden erkend : - Veiligheidsadvies en -training VZW, Molenbeekstraat 26, 2801 Heffen - Dangerous Goods Training VZW, Haverreep 19, 9960 Assenede

Art. 2.Wordt erkend als instelling om de examencommissie bij te staan bij de materiële organisatie van de controletesten : - het Instituut voor Wegtransport VZW, Archimedesstraat 5, 1000 Brussel.

Het int de inschrijvingskosten voor de controletesten bij de kandidaten volgens het barema dat jaarlijks vastgesteld wordt door de examencommissie.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking op de dag waarop het wordt bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Brussel, 21 december 2006.

R. LANDUYT

^