Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 21 december 2006
gepubliceerd op 29 januari 2007

Ministerieel besluit tot toekenning van een erkenning of verlenging van de erkenning van weefselbanken

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2007022042
pub.
29/01/2007
prom.
21/12/2006
ELI
eli/besluit/2006/12/21/2007022042/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

21 DECEMBER 2006. - Ministerieel besluit tot toekenning van een erkenning of verlenging van de erkenning van weefselbanken


De Minister van Volksgezondheid, Gelet op de wet van 13 juni 1986 betreffende het wegnemen en transplanteren van organen, inzonderheid op artikel 1, § 3, gewijzigd door de wet van 22 december 2003;

Gelet op het koninklijk besluit van 15 april 1988 betreffende de weefselbanken en het wegnemen, bewaren, bereiden, invoeren, vervoeren, distribueren en afleveren van weefsels, inzonderheid op artikel 2;

Gelet op het advies nr. 5154-4-4 van de Hoge Gezondheidsraad van 6 december 2006, Besluit :

Artikel 1.De erkenning zoals weefsel- of cellenbank van de volgende instellingen worden verlengd tot 31 december 2008 : 1° Monica ziekenhuis te 2018 Antwerpen voor femurkoppen;2° Algemeen Ziekenhuis Sint Jan te Brugge voor : a) de hematopoïetische stamcellen;b) de oftalmische weefsels;3° Hôpital Universitaire Erasme te Anderlecht, voor : a) de stamcellen;b) de weefsels en cellen van het locomotorische stelsel;4° Jules Bordet Instituut te Brussel, voor : a) de hematopoïetische stamcellen;b) navelstrengbloed;5° Centre hospitalier Notre-Dame - Reine Fabiola te Charleroi, voor de hematopoïetische stamcellen;6° Universitair Ziekenhuis Antwerpen, te 2650 Edegem, voor de oftalmische weefsels;7° Algemeen Ziekenhuis Sint-Dimpna te 2440 Geel, voor femurkoppen;8° Universitair Ziekenhuis Gent te 9000 Gent, voor : a) de weefsels en cellen van het locomotorische stelsel;b) de keratinocyten;c) de amnionmembranen;d) de oftalmische weefsels;e) de bloedvaten;f) de tympano-ossiculaire allogreffen;9° Virga Jesseziekenhuis te 3500 Hasselt, voor femurkoppen;10° Algemeen Ziekenhuis Sint-Elisabeth te 2200 Herentals, voor femurkoppen;11° Academisch Ziekenhuis VUB te Jette voor : a) de weefsels en cellen van de locomotorische stelsel;b) de beta-pancreatische-cellen;12° AZ Groeninge (Campus Sint-Maarten) te 8500 Kortrijk, voor de femurkoppen;13° Universitair Ziekenhuis Leuven te Leuven, voor : a) de weefsels en cellen van het locomotorische stelsel;b) de hematopoïetische stamcellen;c) de keratinocyten;d) de amnionmembranen;e) de huid;f) de navelstrengbloed;g) de oftalmische weefsels;h) de tympano-ossiculaire allogreffen;14° Centre hospitalier universitaire du Sart-Tilman te 4000 Liège, voor : a) de amnionmembranen;b) de oftalmische weefsels;15° Algemeen Ziekenhuis Sint-Jozef te 2390 Malle, voor de femurkoppen;16° Heilige Hartziekenhuis te 8800 Roeselare, voor de femurkoppen;17° Algemeen Ziekenhuis Sint-Jozef te 2300 Turnhout, voor femurkoppen;18° AZ St-Augustinus vzw te 2610 Wilrijk (Antwerpen), voor : a) de femurkoppen;b) de tympano-ossiculaire allogreffen;c) de bloedvaten;19° Cliniques universitaires Saint Luc te Sint-Lambrechts-Woluwe, voor : a) de weefsels en cellen van de locomotorische stelsel;b) de beta-pancreatische-cellen;

Art. 2.De erkenning zoals weefsel- of cellenbank van de volgende instellingen worden verlengd tot 31 december 2007 : 1° Algemeen Centrumziekenhuis Antwerpen - Campus Stuivenberg te 2060 Antwerpen, voor de huid;2° Algemeen Ziekenhuis Sint-Jan te Brugge voor de weefsels en cellen van de locomotorische stelsel;3° Intercommunale Famenne Ardenne Condroz (IFAC) te 6900 Aye-Marche, voor de femurkoppen;4° Centre hospitalier universitaire du Sart-Tilman te 4000 Liège, voor de huid;5° European Homograft Bank te 1120 Neder-over-Heembeek (Brussel), voor : a) de hartkleppen;b) de bloedvaten;6° Militair Hospitaal, Brandwondencentrum te 1120 Neder-over- Heembeek (Brussel), voor de huid;

Art. 3.De volgende instelling krijgt een erkenning vanaf 1 januari 2007 tot 31 december 2008 : Sint-Jozefskliniek vzw te 8870 Izegem, voor femurkoppen.

Brussel, 21 december 2006.

R. DEMOTTE

^