Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 11 september 2020

Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 28 augustus 2020, is benoemd in de klasse A2 met de titel van griffier-hoofd van dienst bij de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, mevr. De Vos L., griffier bij deze rechtbank ; Dit besluit tree Bij koninklijk besluit van 28 augustus 2020, is benoemd in de klasse A2 met de titel van griffi(...)

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2020015493
pub.
11/09/2020
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 28 augustus 2020Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 28/08/2020 pub. 04/09/2020 numac 2020010427 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 augustus 1987 tot bepaling van de minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel voor de ziekenhuizen type koninklijk besluit prom. 28/08/2020 pub. 09/09/2020 numac 2020015454 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging, wat de progressieve invoering van de nieuwe sectorale functieclassificaties en de nieuwe loonschalen die daarop betrekking hebben betreft, van het koninklijk besluit van 25 april 2002 betreffende de vaststelling en de vereffening van het budget van financiële middelen van de ziekenhuizen type koninklijk besluit prom. 28/08/2020 pub. 03/09/2020 numac 2020042832 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 december 1950 houdende het algemeen reglement op de gerechtskosten in strafzaken type koninklijk besluit prom. 28/08/2020 pub. 08/09/2020 numac 2020203674 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 december 2018 tot verhoging van het jaarlijks kostenplafond, zoals bepaald in artikel 10, eerste lid van de wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van de vrijwilligers, voor bepaalde categorieën van vrijwilligers type koninklijk besluit prom. 28/08/2020 pub. 07/09/2020 numac 2020042763 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van bepaalde maatregelen betreffende het rijbewijs naar aanleiding van de COVID-19-crisis type koninklijk besluit prom. 28/08/2020 pub. 02/10/2020 numac 2020043005 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 december 2019 houdende toekenning van een toelage aan "vzw Samenlevingsopbouw Antwerpen stad", om een deel van de kosten te dekken van de opleiding "Train the trainers", van de handelingskaders, alsook van het project "ART-beid" type koninklijk besluit prom. 28/08/2020 pub. 15/09/2020 numac 2020031319 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit betreffende de inwerkingtreding van titel 2 van de wet van 6 juli 2017 houdende vereenvoudiging, harmonisering, informatisering en modernisering van bepalingen van burgerlijke recht en van burgerlijk procesrecht alsook van het notariaat, en houdende diverse bepalingen inzake justitie sluiten, is benoemd in de klasse A2 met de titel van griffier-hoofd van dienst bij de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, mevr. De Vos L., griffier bij deze rechtbank ;

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging, welke niet kan geschieden voor 1 oktober 2020.

Bij koninklijk besluit van 28 augustus 2020Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 28/08/2020 pub. 04/09/2020 numac 2020010427 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 augustus 1987 tot bepaling van de minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel voor de ziekenhuizen type koninklijk besluit prom. 28/08/2020 pub. 09/09/2020 numac 2020015454 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging, wat de progressieve invoering van de nieuwe sectorale functieclassificaties en de nieuwe loonschalen die daarop betrekking hebben betreft, van het koninklijk besluit van 25 april 2002 betreffende de vaststelling en de vereffening van het budget van financiële middelen van de ziekenhuizen type koninklijk besluit prom. 28/08/2020 pub. 03/09/2020 numac 2020042832 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 december 1950 houdende het algemeen reglement op de gerechtskosten in strafzaken type koninklijk besluit prom. 28/08/2020 pub. 08/09/2020 numac 2020203674 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 december 2018 tot verhoging van het jaarlijks kostenplafond, zoals bepaald in artikel 10, eerste lid van de wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van de vrijwilligers, voor bepaalde categorieën van vrijwilligers type koninklijk besluit prom. 28/08/2020 pub. 07/09/2020 numac 2020042763 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van bepaalde maatregelen betreffende het rijbewijs naar aanleiding van de COVID-19-crisis type koninklijk besluit prom. 28/08/2020 pub. 02/10/2020 numac 2020043005 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 december 2019 houdende toekenning van een toelage aan "vzw Samenlevingsopbouw Antwerpen stad", om een deel van de kosten te dekken van de opleiding "Train the trainers", van de handelingskaders, alsook van het project "ART-beid" type koninklijk besluit prom. 28/08/2020 pub. 15/09/2020 numac 2020031319 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit betreffende de inwerkingtreding van titel 2 van de wet van 6 juli 2017 houdende vereenvoudiging, harmonisering, informatisering en modernisering van bepalingen van burgerlijke recht en van burgerlijk procesrecht alsook van het notariaat, en houdende diverse bepalingen inzake justitie sluiten, is benoemd in de klasse A2 met de titel van griffier-hoofd van dienst bij de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel, de heer Vanbellingen C., griffier bij deze rechtbank ;

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging.

Bij koninklijk besluit van 28 augustus 2020Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 28/08/2020 pub. 04/09/2020 numac 2020010427 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 augustus 1987 tot bepaling van de minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel voor de ziekenhuizen type koninklijk besluit prom. 28/08/2020 pub. 09/09/2020 numac 2020015454 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging, wat de progressieve invoering van de nieuwe sectorale functieclassificaties en de nieuwe loonschalen die daarop betrekking hebben betreft, van het koninklijk besluit van 25 april 2002 betreffende de vaststelling en de vereffening van het budget van financiële middelen van de ziekenhuizen type koninklijk besluit prom. 28/08/2020 pub. 03/09/2020 numac 2020042832 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 december 1950 houdende het algemeen reglement op de gerechtskosten in strafzaken type koninklijk besluit prom. 28/08/2020 pub. 08/09/2020 numac 2020203674 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 december 2018 tot verhoging van het jaarlijks kostenplafond, zoals bepaald in artikel 10, eerste lid van de wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van de vrijwilligers, voor bepaalde categorieën van vrijwilligers type koninklijk besluit prom. 28/08/2020 pub. 07/09/2020 numac 2020042763 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van bepaalde maatregelen betreffende het rijbewijs naar aanleiding van de COVID-19-crisis type koninklijk besluit prom. 28/08/2020 pub. 02/10/2020 numac 2020043005 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 december 2019 houdende toekenning van een toelage aan "vzw Samenlevingsopbouw Antwerpen stad", om een deel van de kosten te dekken van de opleiding "Train the trainers", van de handelingskaders, alsook van het project "ART-beid" type koninklijk besluit prom. 28/08/2020 pub. 15/09/2020 numac 2020031319 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit betreffende de inwerkingtreding van titel 2 van de wet van 6 juli 2017 houdende vereenvoudiging, harmonisering, informatisering en modernisering van bepalingen van burgerlijke recht en van burgerlijk procesrecht alsook van het notariaat, en houdende diverse bepalingen inzake justitie sluiten, is benoemd in de klasse A2 met de titel van griffier-hoofd van dienst de politierechtbank Antwerpen, mevr. Jacobs K., griffier bij de vredegerechten van het arrondissement Antwerpen;

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging.

Bij koninklijk besluit van 28 augustus 2020Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 28/08/2020 pub. 04/09/2020 numac 2020010427 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 augustus 1987 tot bepaling van de minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel voor de ziekenhuizen type koninklijk besluit prom. 28/08/2020 pub. 09/09/2020 numac 2020015454 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging, wat de progressieve invoering van de nieuwe sectorale functieclassificaties en de nieuwe loonschalen die daarop betrekking hebben betreft, van het koninklijk besluit van 25 april 2002 betreffende de vaststelling en de vereffening van het budget van financiële middelen van de ziekenhuizen type koninklijk besluit prom. 28/08/2020 pub. 03/09/2020 numac 2020042832 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 december 1950 houdende het algemeen reglement op de gerechtskosten in strafzaken type koninklijk besluit prom. 28/08/2020 pub. 08/09/2020 numac 2020203674 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 december 2018 tot verhoging van het jaarlijks kostenplafond, zoals bepaald in artikel 10, eerste lid van de wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van de vrijwilligers, voor bepaalde categorieën van vrijwilligers type koninklijk besluit prom. 28/08/2020 pub. 07/09/2020 numac 2020042763 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van bepaalde maatregelen betreffende het rijbewijs naar aanleiding van de COVID-19-crisis type koninklijk besluit prom. 28/08/2020 pub. 02/10/2020 numac 2020043005 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 december 2019 houdende toekenning van een toelage aan "vzw Samenlevingsopbouw Antwerpen stad", om een deel van de kosten te dekken van de opleiding "Train the trainers", van de handelingskaders, alsook van het project "ART-beid" type koninklijk besluit prom. 28/08/2020 pub. 15/09/2020 numac 2020031319 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit betreffende de inwerkingtreding van titel 2 van de wet van 6 juli 2017 houdende vereenvoudiging, harmonisering, informatisering en modernisering van bepalingen van burgerlijke recht en van burgerlijk procesrecht alsook van het notariaat, en houdende diverse bepalingen inzake justitie sluiten, is benoemd hoofdgriffier van het Hof van Cassatie, de heer Heins T., hoofdgriffier van het Hof van beroep te Brussel;

Dit besluit treedt in werking de eerste dag van de maand volgende op de publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Bij ministeriële besluiten van 31 augustus 2020 zijn aangewezen om hun ambt te vervullen bij het parket Antwerpen: - mevr. Vanaeken L.; - mevr. Descheemaeker K.; - mevr. Goossens J.; - mevr. Kennis M.; - mevr. Seymons V.; - de heer Sijmons S.; - mevr. Pepermans N.; juristen op arbeidsovereenkomst in het rechtsgebied van het hof van beroep Antwerpen.

Bij ministerieel besluit van 31 augustus 2020Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 31/08/2020 pub. 04/09/2020 numac 2020042836 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot delegatie van bevoegdheid inzake de eedaflegging van de houders van management- en staffuncties binnen de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer type ministerieel besluit prom. 31/08/2020 pub. 07/09/2020 numac 2020015396 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende het verbod op het op de markt brengen van slagroomspuiten van het merk Lacor, model "Sifón crema Aluminio 0,5Lt", met referentie 68500 en EANcode 8 414 271 685 002 sluiten is mevr. Marckx E., jurist op arbeidsovereenkomst in het rechtsgebied van het hof van beroep Antwerpen, aangewezen om haar ambt te vervullen bij het arbeidsauditoraat Antwerpen, gerechtelijk arrondissement Antwerpen.

Bij ministeriële besluiten van 31 augustus 2020 zijn aangewezen om hun ambt te vervullen bij het parket Limburg: - de heer Cops G.; - mevr. Vrebos L.; - mevr. Neskens L.; - mevr. Sliwa S.; - mevr. Van Laethem A.; juristen op arbeidsovereenkomst in het rechtsgebied van het hof van beroep Antwerpen.

Het verzoekschrift tot nietigverklaring wordt ofwel per post aangetekend verzonden naar de griffie van de Raad van State, Wetenschapsstraat 33, te 1040 Brussel, ofwel wordt het ingediend volgens de elektronische procedure (zie daarvoor de rubriek "e-procedure" op de website van de Raad van State - http://www.raadvst-consetat.be/).

^