Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 31 augustus 2020
gepubliceerd op 04 september 2020

Ministerieel besluit tot delegatie van bevoegdheid inzake de eedaflegging van de houders van management- en staffuncties binnen de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer

bron
federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer
numac
2020042836
pub.
04/09/2020
prom.
31/08/2020
ELI
eli/besluit/2020/08/31/2020042836/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

31 AUGUSTUS 2020. - Ministerieel besluit tot delegatie van bevoegdheid inzake de eedaflegging van de houders van management- en staffuncties binnen de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer


De Minister van Mobiliteit en Vervoer, Gelet op het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het Rijkspersoneel, Besluit :

Artikel 1.Bij de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer wordt de Voorzitter van het directiecomité gemachtigd om, in naam van de bevoegde minister, de eedaflegging te ontvangen van de houders van de management- en staffuncties.

Art. 2.Het onderhavig besluit treedt in werking op 1 september 2020.

Brussel, 31 augustus 2020.

Fr. BELLOT

^