Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 28 augustus 2020
gepubliceerd op 02 oktober 2020

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 december 2019 houdende toekenning van een toelage aan "vzw Samenlevingsopbouw Antwerpen stad", om een deel van de kosten te dekken van de opleiding "Train the trainers", van de handelingskaders, alsook van het project "ART-beid"

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2020043005
pub.
02/10/2020
prom.
28/08/2020
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

28 AUGUSTUS 2020. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 december 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 09/12/2019 pub. 14/02/2020 numac 2020030110 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan "vzw Samenlevingsopbouw Antwerpen stad", om een deel van de kosten te dekken van de opleiding "Train the trainers", van de handelingskaders, alsook van het project "ART-beid" sluiten houdende toekenning van een toelage aan "vzw Samenlevingsopbouw Antwerpen stad", om een deel van de kosten te dekken van de opleiding "Train the trainers", van de handelingskaders, alsook van het project "ART-beid"


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 22 mei 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole en federale overheidsdienst financien Wet houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat sluiten houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat, op de artikelen 121 tot 124;

Gelet op de wet van 22 december 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/12/2017 pub. 28/12/2017 numac 2017031994 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Wet houdende de algemene uitgaven- begroting voor het begrotingsjaar 2018 sluiten houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2018, op sectie 12 - FOD Justitie;

Gelet op de wet van 29 juli 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 29/07/2019 pub. 31/07/2019 numac 2019041759 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Wet tot opening van voorlopige kredieten voor de maanden augustus, september en oktober 2019 sluiten tot opening van voorlopige kredieten voor de maanden augustus, september en oktober 2019;

Gelet op het koninklijk besluit van 16 november 1994 betreffende de administratieve en begrotingscontrole, artikel 14, 2 ;

Gelet op het koninklijk besluit van 9 december 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 09/12/2019 pub. 14/02/2020 numac 2020030110 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan "vzw Samenlevingsopbouw Antwerpen stad", om een deel van de kosten te dekken van de opleiding "Train the trainers", van de handelingskaders, alsook van het project "ART-beid" sluiten houdende toekenning van een toelage aan "vzw Samenlevingsopbouw Antwerpen stad", om een deel van de kosten te dekken van de opleiding "Train the trainers", van de handelingskaders, alsook van het project "ART-beid";

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 18 augustus 2020;

Op de voordracht van de Minister van Gelijke kansen, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In artikel 5, tweede lid, van het koninklijk besluit van 9 december 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 09/12/2019 pub. 14/02/2020 numac 2020030110 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan "vzw Samenlevingsopbouw Antwerpen stad", om een deel van de kosten te dekken van de opleiding "Train the trainers", van de handelingskaders, alsook van het project "ART-beid" sluiten houdende toekenning van een toelage aan "vzw Samenlevingsopbouw Antwerpen stad", om een deel van de kosten te dekken van de opleiding "Train the trainers", van de handelingskaders, alsook van het project "ART-beid", wordt de datum "30 april 2021" vervangen door de datum "31 juli 2021".

Art. 2.Dit besluit wordt van kracht met ingang van zijn ondertekening.

Art. 3.De minister bevoegd voor Gelijke kansen is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 28 augustus 2020.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Gelijke Kansen, N. MUYLLE

^