Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 30 juli 2018
gepubliceerd op 07 augustus 2018

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 mei 2018 betreffende de vergoeding van de leden van de Commissie voor Verzekeringen

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2018013251
pub.
07/08/2018
prom.
30/07/2018
ELI
eli/besluit/2018/07/30/2018013251/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

30 JULI 2018. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 mei 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 29/05/2018 pub. 07/06/2018 numac 2018012487 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de vergoeding van de leden van de Commissie voor Verzekeringen sluiten betreffende de vergoeding van de leden van de Commissie voor Verzekeringen


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 4 april 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 04/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014011239 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet betreffende de verzekeringen sluiten betreffende de verzekeringen, artikel 301, § 4, derde lid;

Gelet op het koninklijk besluit van 29 mei 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 29/05/2018 pub. 07/06/2018 numac 2018012487 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de vergoeding van de leden van de Commissie voor Verzekeringen sluiten betreffende de vergoeding van de leden van de Commissie voor Verzekeringen;

Op de voordracht van de Minister van Economie en Consumenten, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In artikel 1 van het koninklijk besluit van 29 mei 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 29/05/2018 pub. 07/06/2018 numac 2018012487 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de vergoeding van de leden van de Commissie voor Verzekeringen sluiten betreffende de vergoeding van de leden van de Commissie voor Verzekeringen, worden de woorden "21.500 euro" vervangen door de woorden "24.359,55 euro".

Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 17 juni 2018.

Art. 3.De minister bevoegd voor Economie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te L'Ile-d'Yeu, 30 juli 2018.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Economie en Consumenten, K. PEETERS

^