Etaamb.openjustice.be
Benoeming Door Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 13 september 2018

Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 30 juli 2018, dat uitwerking heeft met ingang van 1 augustus 2018, wordt de heer Bart S.J.M. ADAMS, adviseur bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A4 - adviseur-generaal. Bij beslissin

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2018013647
pub.
13/09/2018
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN


Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 30 juli 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 30/07/2018 pub. 17/08/2018 numac 2018013315 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit betreffende de financiering van de onafhankelijke geneesmiddeleninformatie in 2018 type koninklijk besluit prom. 30/07/2018 pub. 26/10/2018 numac 2018014356 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Koninklijk besluit houdende de toekenning van een federale prijs armoedebestrijding voor het jaar 2018 type koninklijk besluit prom. 30/07/2018 pub. 07/08/2018 numac 2018013251 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 mei 2018 betreffende de vergoeding van de leden van de Commissie voor Verzekeringen sluiten, dat uitwerking heeft met ingang van 1 augustus 2018, wordt de heer Bart S.J.M. ADAMS, adviseur bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A4 - adviseur-generaal.

Bij beslissing van de Voorzitter van het Directiecomité van 20 augustus 2018, die uitwerking heeft met ingang van 1 augustus 2018, wordt de heer Bart S.J.M. ADAMS, adviseur-generaal, aangewezen in een betrekking bij de Stafdienst voor Beleidsexpertise en -ondersteuning.

De administratieve standplaats van betrokkene is Brussel-centrale diensten.

^