Etaamb.openjustice.be
Document Betreffende De Rechterlijke Ordre
gepubliceerd op 10 augustus 2018

Rechterlijke Orde. - Gerechtsdeurwaarders Bij algemene vergadering van 24 maart 2018, zijn aangewezen tot leden gerechtsdeurwaarder van de tuchtcommissie voor de gerechtsdeurwaarders voor het rechtsgebied van het hof van beroep : - te Antwerp * de heer Smeets M.; * de heer Vandormael D.; * de heer Winkelmolen P., gerechtsdeurwaarde(...)

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2018031677
pub.
10/08/2018
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde. - Gerechtsdeurwaarders Bij algemene vergadering van 24 maart 2018, zijn aangewezen tot leden gerechtsdeurwaarder van de tuchtcommissie voor de gerechtsdeurwaarders voor het rechtsgebied van het hof van beroep : - te Antwerpen: * de heer Smeets M.; * de heer Vandormael D.; * de heer Winkelmolen P., gerechtsdeurwaarders in het gerechtelijk arrondissement Limburg; * de heer Van Moerkercke D.; * Mevr. Vergauwen M.; * de heer Brosens Ph.; * de heer Wouters J.; * de heer Segers P.; * de heer De Haes P.; * de heer Mertens Ch.; * de heer Genbrugge J.; * de heer Van Orshaegen W.; * de heer Greeve P., gerechtsdeurwaarders in het gerechtelijk arrondissement Antwerpen; * Mevr. Geltmeyer A.-M., gerechtsdeurwaarder in het gerechtelijk arrondissement Oost-Vlaanderen. - te Brussel: * de heer Chartier R.; * de heer De Donnea A., gerechtsdeurwaarder in het gerechtelijk arrondissement Namen; * Mevr. Jaumotte H.; * Heinrich P., gerechtsdeurwaarders in het gerechtelijk arrondissement Waals-Brabant; * de heer Paulus B., gerechtsdeurwaarder in het gerechtelijk arrondissement Henegouwen; * de heer Gielen J.; * Mevr. Verrezen A.; * de heer De Smet B.; * de heer Tanghe S., gerechtsdeurwaarders in het gerechtelijk arrondissement Brussel; * de heer Gerard M.; * de heer Hendrix P., * Mevr. Slagmulder K., * de heer Dotremont P., gerechtsdeurwaarders in het gerechtelijk arrondissement Leuven; * de heer Mertens Ch., gerechtsdeurwaarder in het gerechtelijk arrondissement Antwerpen. - te Gent: * de heer Bruloot P.; * de heer Cheneau P.; * de heer Picquart Fr.; * de heer Ver Eecke D., gerechtsdeurwaarders in het gerechtelijk arrondissement West-Vlaanderen; * de heer Van Roy J.; * Mevr. Geltmeyer A.-M.; * de heer Lombardi P.; * de heer Ravelingien I; * Mevr. De Groeve A.; * de heer Haspeslagh L., gerechtsdeurwaarders in het gerechtelijk arrondissement Oost-Vlaanderen; * de heer Mertens Ch.; * Mevr. Vergauwen M.; * de heer Greeve P., gerechtsdeurwaarders in het gerechtelijk arrondissement Antwerpen. - te Luik: * de heer Richir Ph.; * de heer Chartier R.; * de heer Massart B.; * de heer Artoisenet J.-P.; * de heer De Donnea A., gerechtsdeurwaarders in het gerechtelijk arrondissement Namen; * de heer Vermeire V.; * de heer Vidick B.; * de heer Rixhon B., gerechtsdeurwaarders in het gerechtelijk arrondissement Luik; * de heer Leroy E.; * de heer De Clercq J.-F., gerechtsdeurwaarders in het gerechtelijk arrondissement Henegouwen. - te Bergen: * de heer Richir Ph.; * de heer Chartier R.; * de heer Massart B., gerechtsdeurwaarders in het gerechtelijk arrondissement Namen; * de heer Paulus B.; * de heer Cornez P.; * Mevr. Jaumotte M.; * de heer Vausort D; * de heer Preaux Ch.; * de heer Leroy E.; * de heer De Clercq J.-F., gerechtsdeurwaarders in het gerechtelijk arrondissement Henegouwen; * de heer Tonnus L., gerechtsdeurwaarder in het gerechtelijk arrondissement Waals-Brabant.

Bij koninklijk besluit van 30 juli 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 30/07/2018 pub. 07/08/2018 numac 2018013251 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 mei 2018 betreffende de vergoeding van de leden van de Commissie voor Verzekeringen type koninklijk besluit prom. 30/07/2018 pub. 09/08/2018 numac 2018013242 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende aanvaarding van het ontslag en tot benoeming van leden van de Commissie voor Aanvullende Pensioenen type koninklijk besluit prom. 30/07/2018 pub. 29/08/2018 numac 2018031747 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 februari 2011 houdende benoeming van de leden van de Technische Commissie voor de paramedische beroepen type koninklijk besluit prom. 30/07/2018 pub. 29/08/2018 numac 2018203448 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen die onder het Paritair Subcomité voor het bedrijf der grind- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Antwerpen, West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Limburg en Vlaams-Brabant ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst (1) type koninklijk besluit prom. 30/07/2018 pub. 09/10/2018 numac 2018013235 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit betreffende het aanleggen en bijhouden van de kadastrale documentatie en tot vaststelling van de modaliteiten voor het afleveren van kadastrale uittreksels type koninklijk besluit prom. 30/07/2018 pub. 09/08/2018 numac 2018013206 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 december 2011 betreffende uitvoering van het attractiviteitsplan voor het verpleegkundig beroep, in bepaalde federale gezondheidssectoren, wat betreft de premies voor de titels en bijzondere beroepsbekwaamheden en ongemakkelijke prestaties type koninklijk besluit prom. 30/07/2018 pub. 27/08/2018 numac 2018203846 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken, federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie en federaal agentschap voor nucleaire controle Koninklijk besluit betreffende elementen van een nucleaire installatie bestemd voor de industriële productie van elektriciteit die dienen voor de transmissie van elektriciteit en onderworpen zijn aan de controle van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle sluiten, zijn aangewezen tot externe leden van de tuchtcommissie voor de gerechtsdeurwaarders voor het rechtsgebied van het hof van beroep: - te Antwerpen: * de heer D'Espallier Th., advocaat, * de heer Sterkendries J., advocaat, * de heer Taeymans M., bedrijfsjurist. - te Brussel: * Mevr. Meuwes A., bedrijfsjurist, * de heer Billiet J., advocaat, * de heer de Chaffoy de Courcelles J.-L., advocaat, * de heer Stas K., advocaat. - te Gent: * Mevr. Cappelle H., advocaat, * de heer Baele D., adjunct-auditeur bij de Hoge Raad voor de Justitie, * de heer Desmet D., advocaat. - te Luik: Mevr. Lacroix M., advocaat. - te Bergen: de heer Itani K., advocaat

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift tot nietigverklaring wordt ofwel per post aangetekend verzonden naar de griffie van de Raad van State, Wetenschapsstraat 33 te 1040 Brussel, ofwel wordt het ingediend volgens de elektronische procedure (zie daarvoor de rubriek "e-procedure" op de website van de Raad van State - http://www.raadvst-consetat.be/).

^