Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 18 juli 2013
gepubliceerd op 06 augustus 2013

Koninklijk besluit betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2013003266
pub.
06/08/2013
prom.
18/07/2013
ELI
eli/besluit/2013/07/18/2013003266/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

18 JULI 2013. - Koninklijk besluit betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 3 april 1997Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/04/1997 pub. 06/06/1997 numac 1997000208 bron ministerie van binnenlandse zaken en ministerie van justitie Wet tot wijziging van de nieuwe gemeentewet, de wet van 2 december 1957 op de rijkswacht en de wet van 27 december 1973 betreffende het statuut van het personeel van het operationeel korps van de rijkswacht type wet prom. 03/04/1997 pub. 13/12/1997 numac 1997015121 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Verdrag nr. 171 betreffende nachtarbeid, aangenomen te Genève op 26 juni 1990 door de Internationale Arbeidsconferentie tijdens haar zevenenzeventigste zitting type wet prom. 03/04/1997 pub. 11/10/2012 numac 2011015137 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Verdrag nr. 168 betreffende de bevordering van de werkgelegenheid en de bescherming tegen werkloosheid, aangenomen te Genève op 21 juni 1988 door de Internationale Arbeidsconferentie tijdens haar vijfenzeventigste zitting (2) type wet prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Partnerschaps- en Samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun Lid-Staten, enerzijds, en Oekraïne, anderzijds, de Bijlagen I tot V, het Protocol, de Slotakte en de Verklaringen, gedaan te Luxemburg op 14 juni 1994 type wet prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Partnerschaps- en Samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun Lid-Staten, enerzijds, en de Republiek Moldavië, anderzijds, Bijlagen I, II, III, IV en V, en Protocol en de Slotakte, gedaan te Brussel op 28 november 1994 (2) type wet prom. 03/04/1997 pub. 25/06/1997 numac 1997009353 bron ministerie van justitie Wet betreffende de wedden van titularissen van sommige openbare ambten type wet prom. 03/04/1997 pub. 05/03/1998 numac 1997015211 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst betreffende de afgifte van meertalige uittreksels uit akten van de burgerlijke stand, en Bijlagen, gedaan te Wenen op 8 september 1976, en het Aanvullend Protocol bij de Overeenkomst inzake internationale uitwisseling van gegevens op het gebied van de burgerlijke stand, ondertekend te Istanbul op 4 september 1958, en Bijlage, gedaan te Patras op 6 september 1989 sluiten betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak (1), artikelen 3, § 6, 10, § 2, 10ter en 11;

Gelet op het koninklijk besluit van 29 december 2010Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 29/12/2010 pub. 31/12/2010 numac 2010003682 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak sluiten betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak (2);

Gelet op het koninklijk besluit van 9 januari 2012Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 09/01/2012 pub. 12/01/2012 numac 2011003438 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak sluiten betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak (3);

Gelet op het advies van de Douaneraad van de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie, gegeven op 12 juni 2013;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting, d.d. 27 juni 2013;

Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën, gegeven op 8 juli 2013;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973 (4), artikel 3, § 1, vervangen door de wet van 4 juli 1989 (5) en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996 (6);

Gelet op de dringende noodzakelijkheid gemotiveerd door het feit dat dit besluit voornamelijk tot doel heeft uitvoering te verlenen aan de bevoegdheden die, bij artikel 3, § 6, van de wet van 3 april 1997Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/04/1997 pub. 06/06/1997 numac 1997000208 bron ministerie van binnenlandse zaken en ministerie van justitie Wet tot wijziging van de nieuwe gemeentewet, de wet van 2 december 1957 op de rijkswacht en de wet van 27 december 1973 betreffende het statuut van het personeel van het operationeel korps van de rijkswacht type wet prom. 03/04/1997 pub. 13/12/1997 numac 1997015121 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Verdrag nr. 171 betreffende nachtarbeid, aangenomen te Genève op 26 juni 1990 door de Internationale Arbeidsconferentie tijdens haar zevenenzeventigste zitting type wet prom. 03/04/1997 pub. 11/10/2012 numac 2011015137 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Verdrag nr. 168 betreffende de bevordering van de werkgelegenheid en de bescherming tegen werkloosheid, aangenomen te Genève op 21 juni 1988 door de Internationale Arbeidsconferentie tijdens haar vijfenzeventigste zitting (2) type wet prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Partnerschaps- en Samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun Lid-Staten, enerzijds, en Oekraïne, anderzijds, de Bijlagen I tot V, het Protocol, de Slotakte en de Verklaringen, gedaan te Luxemburg op 14 juni 1994 type wet prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Partnerschaps- en Samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun Lid-Staten, enerzijds, en de Republiek Moldavië, anderzijds, Bijlagen I, II, III, IV en V, en Protocol en de Slotakte, gedaan te Brussel op 28 november 1994 (2) type wet prom. 03/04/1997 pub. 25/06/1997 numac 1997009353 bron ministerie van justitie Wet betreffende de wedden van titularissen van sommige openbare ambten type wet prom. 03/04/1997 pub. 05/03/1998 numac 1997015211 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst betreffende de afgifte van meertalige uittreksels uit akten van de burgerlijke stand, en Bijlagen, gedaan te Wenen op 8 september 1976, en het Aanvullend Protocol bij de Overeenkomst inzake internationale uitwisseling van gegevens op het gebied van de burgerlijke stand, ondertekend te Istanbul op 4 september 1958, en Bijlage, gedaan te Patras op 6 september 1989 sluiten betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak, vervangen bij artikel 9 van de programmawet van 28 juni 2013Relevante gevonden documenten type programmawet prom. 28/06/2013 pub. 01/07/2013 numac 2013203870 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Programmawet sluiten, toebehoren aan de Koning; dat dit besluit tot doel heeft de fiscale ontvangsten te verzekeren die door de Regering werden beslist tijdens het begrotingsconclaaf van maart 2013 door middel van de invoering van anti-forestallingmaatregelen bij de inwerkingtreding van de wijziging van de fiscaliteit voor bepaalde categorieën van tabaksfabricaten vastgesteld op 1 juli 2013 bij het koninklijk besluit van 18 juni 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/06/2013 pub. 24/06/2013 numac 2013003196 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot voorlopige wijziging van de wet van 3 april 1997 betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak sluiten tot voorlopige wijziging van de wet van 3 april 1997Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/04/1997 pub. 06/06/1997 numac 1997000208 bron ministerie van binnenlandse zaken en ministerie van justitie Wet tot wijziging van de nieuwe gemeentewet, de wet van 2 december 1957 op de rijkswacht en de wet van 27 december 1973 betreffende het statuut van het personeel van het operationeel korps van de rijkswacht type wet prom. 03/04/1997 pub. 13/12/1997 numac 1997015121 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Verdrag nr. 171 betreffende nachtarbeid, aangenomen te Genève op 26 juni 1990 door de Internationale Arbeidsconferentie tijdens haar zevenenzeventigste zitting type wet prom. 03/04/1997 pub. 11/10/2012 numac 2011015137 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Verdrag nr. 168 betreffende de bevordering van de werkgelegenheid en de bescherming tegen werkloosheid, aangenomen te Genève op 21 juni 1988 door de Internationale Arbeidsconferentie tijdens haar vijfenzeventigste zitting (2) type wet prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Partnerschaps- en Samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun Lid-Staten, enerzijds, en Oekraïne, anderzijds, de Bijlagen I tot V, het Protocol, de Slotakte en de Verklaringen, gedaan te Luxemburg op 14 juni 1994 type wet prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Partnerschaps- en Samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun Lid-Staten, enerzijds, en de Republiek Moldavië, anderzijds, Bijlagen I, II, III, IV en V, en Protocol en de Slotakte, gedaan te Brussel op 28 november 1994 (2) type wet prom. 03/04/1997 pub. 25/06/1997 numac 1997009353 bron ministerie van justitie Wet betreffende de wedden van titularissen van sommige openbare ambten type wet prom. 03/04/1997 pub. 05/03/1998 numac 1997015211 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst betreffende de afgifte van meertalige uittreksels uit akten van de burgerlijke stand, en Bijlagen, gedaan te Wenen op 8 september 1976, en het Aanvullend Protocol bij de Overeenkomst inzake internationale uitwisseling van gegevens op het gebied van de burgerlijke stand, ondertekend te Istanbul op 4 september 1958, en Bijlage, gedaan te Patras op 6 september 1989 sluiten betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak;

Op de voordracht van de Minister van Financiën, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.De Minister van Financiën bepaalt wat onder kleinhandelsprijs moet worden verstaan. Met verwijzing naar de elementen van de kleinhandelsprijs van elk van de bij deze wet gedefinieerde producten behorende tot de prijsklasse die overeenstemt met de meest gevraagde prijsklasse, bepaalt hij eveneens de berekeningswijze voor de fictieve kleinhandelsprijs van de overeenkomstige tabaksfabricaten die hier te lande worden inverbruikgesteld tot verbruik zonder het voorwerp uit te maken van een handel.

Art. 2.Voor de categorieën van tabaksfabricaten en de fiscale kentekens die hij bepaalt, stelt de Minister van Financiën de duur van de periode vast gedurende dewelke, in geval van een wijziging van de fiscaliteit of van de minimumfiscaliteit of van het verdwijnen van een prijsklasse, tabaksfabricaten bekleed met fiscale kentekens en in verbruik gesteld voor deze wijziging of verdwijning nog kunnen worden verkocht en geleverd door de marktdeelnemers en de afnemers.

Onverminderd het bepaalde in het eerste lid, stelt de Minister van Financiën voor de categorieën van tabaksfabricaten die hij bepaalt, de duur van de periode vast gedurende dewelke de fiscale kentekens kunnen worden gebruikt voor de inverbruikstelling.

De Minister van Financiën verplicht de afnemers om de tabaksfabricaten die overeenstemmen met een categorie van tabaksfabricaten en een fiscaal kenteken bepaald bij toepassing van het eerste lid die niet werden verkocht en geleverd in de vastgestelde periode bij toepassing van dit lid, terug te bezorgen aan de marktdeelnemers van wie zij deze hebben verkregen.

De Minister van Financiën bepaalt de voorwaarden en de modaliteiten met het oog op het verzekeren van de naleving van de bepalingen van de leden 1 en 3.

De Minister van Financiën verplicht, onder de voorwaarden die hij bepaalt, de marktdeelnemers om de tabaksfabricaten bedoeld in het derde lid terug te nemen met het oog op hun verplichte vernietiging.

De Minister van Financiën verplicht, onder de voorwaarden die hij bepaalt, de marktdeelnemers om de tabaksfabricaten die overeenstemmen met een categorie van tabaksfabricaten en een fiscaal kenteken bepaald bij toepassing van het eerste lid die niet werden verkocht en geleverd in de vastgestelde periode bij toepassing van dit lid, te vernietigen.

De Minister van Financiën bepaalt de hoeveelheid fiscale kentekens die door de marktdeelnemers kunnen worden verkregen.

Art. 3.De Minister van Financiën publiceert op 1 januari van elk jaar de van toepassing zijnde gewogen gemiddelde prijzen en meest gevraagde prijsklassen van de verschillende tabaksfabricaten.

Art. 4.De Minister van Financiën : - stelt een tabel der fiscale kentekens op waarvan hij de inhoud en de wijzigingsmodaliteiten vaststelt; - bepaalt de technische kenmerken van de fiscale kentekens alsook de vermeldingen die hierop moeten voorkomen; - bepaalt de aankoop- en leveringsmodaliteiten van de fiscale kentekens.

Art. 5.De Minister van Financiën bepaalt de hoogte van de zekerheid voor het bestellen van fiscale kentekens.

Art. 6.De Minister van Financiën bepaalt de voorwaarden en de formaliteiten waaraan de vrijstellingen zijn onderworpen.

Art. 7.Opgeheven worden : - het koninklijk besluit van 29 december 2010Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 29/12/2010 pub. 31/12/2010 numac 2010003682 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak sluiten betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak; - het koninklijk besluit van 9 januari 2012Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 09/01/2012 pub. 12/01/2012 numac 2011003438 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak sluiten betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak.

Art. 8.Dit besluit treedt in werking op 1 juli 2013, met uitzondering van artikel 2 dat in werking treedt op de dag van de inwerkingtreding van artikel 9 van de programmawet van 28 juni 2013Relevante gevonden documenten type programmawet prom. 28/06/2013 pub. 01/07/2013 numac 2013203870 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Programmawet sluiten.

Art. 9.De minister bevoegd voor Financiën is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 18 juli 2013.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Financiën, K. GEENS _______ Nota's (1) Belgisch Staatsblad van 16 mei 1997.(2) Belgisch Staatsblad van 31 december 2010.(3) Belgisch Staatsblad van 12 januari 2012.(4) Belgisch Staatsblad van 21 maart 1973.(5) Belgisch Staatsblad van 15 juli 1989. (6) Belgisch Staatsblad van 20 augustus 1996.

^