Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 6 augustus 2013

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 17/07/2013 pub. 06/08/2013 numac 2013003263 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie en federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging, met het oog op de omzetting van de Richtlijnen 2010/73/EU en 2010/78/EU, van de wet van 16 juni 2006 op de openbare aanbieding van beleggingsinstrumenten en de toelating van beleggingsinstrumenten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt, van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten, van de wet van 1 april 2007 op de openbare overnamebiedingen, van de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in emittenten waarvan aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt en houdende diverse bepalingen en van de wet van 3 augustus 2012 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles, en houdende diverse bepalingen type wet prom. -- pub. 06/08/2013 numac 2013009378 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 18 juli 2013 is machtiging verleend aan juffrouw **** ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, er wonende, om, behoudens tijdig verzet **** **** koninklijk besluit van 18 juli 2013 is machtiging verleend aan de heer **** ****(...)

burgerlijk wetboek

type burgerlijk wetboek prom. -- pub. 06/08/2013 numac 2013055173 bron federale overheidsdienst financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmakingen voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk **** **** nalatenschap van ****, **** **** **** ***** te beslissen over de vraag van de Administratie van het kadaster, registratie en domeinen,(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/08/2013 numac 2013000526 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie Hernieuwing van het mandaat Bij koninklijk besluit, d.d. 19 juli 2013 wordt het mandaat van de heer Christian DEJACE, als korpschef van de lokale politie van de politiezone BEYNE/FLERON/SOUMAGNE, met ingang van 13 ok type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/08/2013 numac 2013000527 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Korpschef van de lokale politie. - Aanstelling Bij koninklijk besluit d.d. 19 juli 2013 wordt de heer JACOBS, Pierre, aangewezen in de functie van korpschef van de lokale politie van de politiezone van HOUYET/ROCHEFORT voor een termijn van vijf type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/08/2013 numac 2013002040 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Personeel. - Overplaatsing Bij koninklijk besluit van 19 juli 2013 werd Mevr. VAN OUYTSEL Ingrid, Attaché bij de Hulpkas voor Ziekte en Invaliditeitsverzekering, op haar aanvraag overgeplaatst, in de hoedanigheid van attaché - klasse A1 naar de Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. 30/07/2013 pub. 06/08/2013 numac 2013003252 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot aanmerking van het effectenafwikkelingssysteem beheerd door de naamloze vennootschap naar Belgisch recht BNY Mellon CSD als effectenafwikkelingssysteem in de zin van de wet van 28 april 1999 houdende omzetting van Richtlijn 98/26/EG van 19 mei 1998 betreffende het definitieve karakter van de afwikkeling van betalingen en effectentransacties in betalings- en afwikkelingssystemen type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/08/2013 numac 2013003257 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Personeel. - Bevorderingen naar hogere klasse Bij koninklijk besluit van 12 juli 2013 wordt de heer Bert VANHULLE bevorderd door verhoging in klasse tot de klasse A2, met de titel van attaché A2 begrotingsadvies bij de Federale overheidsdienst B Bij koninklijk besluit van 12 juli 2013 wordt de heer Noël MONTOISY bevorderd door verhoging in(...) type koninklijk besluit prom. 18/07/2013 pub. 06/08/2013 numac 2013003266 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak type koninklijk besluit prom. 13/03/2013 pub. 06/08/2013 numac 2013012078 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 oktober 2011, gesloten in het Paritair Comité voor het verzekeringswezen, betreffende de inspanningen inzake vorming in 2011 en 2012 type koninklijk besluit prom. 13/03/2013 pub. 06/08/2013 numac 2013012097 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 maart 2012, gesloten in het Paritair Subcomité voor de haven van Antwerpen, "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen" genaamd, betreffende het sociaal akkoord 2011-2012 voor de havenarbeiders van het algemeen contingent type koninklijk besluit prom. 13/03/2013 pub. 06/08/2013 numac 2013012104 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 maart 2012, gesloten in het Paritair Subcomité voor de haven van Antwerpen, « Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen » genaamd, betreffende het sociaal akkoord 2011-2012 voor de havenarbeiders van het logistiek contingent type koninklijk besluit prom. 19/07/2013 pub. 06/08/2013 numac 2013022404 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 oktober 1971 tot uitvoering van de wet van 20 juli 1971 tot instelling van gewaarborgde gezinsbijslag type koninklijk besluit prom. 18/07/2013 pub. 06/08/2013 numac 2013022406 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 februari 2009 tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 19/07/2013 pub. 06/08/2013 numac 2013024285 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 mei 2000 houdende bijzondere bepalingen inzake het verwerven, het in depot houden, het voorschrijven, het verschaffen en het toedienen van geneesmiddelen bestemd voor dieren door de dierenarts en inzake het bezit en het toedienen van geneesmiddelen bestemd voor dieren door de verantwoordelijke voor de dieren type koninklijk besluit prom. 13/03/2013 pub. 06/08/2013 numac 2013200641 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 juni 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de beursvennootschappen, betreffende de werkzekerheid type koninklijk besluit prom. 13/03/2013 pub. 06/08/2013 numac 2013201055 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 december 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de diamantnijverheid en -handel, betreffende het regime van de regeling van schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst en/of het regime van regeling van gedeeltelijke arbeid in de sector van de diamantnijverheid en -handel type koninklijk besluit prom. 13/03/2013 pub. 06/08/2013 numac 2013201145 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 juni 2011, gesloten in het Paritair Comité voor het beheer van gebouwen, de vastgoedmakelaars en de dienstboden, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 december 2009 betreffende de barema's van toepassing in de sector type koninklijk besluit prom. 13/03/2013 pub. 06/08/2013 numac 2013201150 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 augustus 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de banken, betreffende het conventioneel brugpensioen type koninklijk besluit prom. 13/03/2013 pub. 06/08/2013 numac 2013201155 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 januari 2012, gesloten in het Paritair Comité voor de banken, betreffende de wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 augustus 2011 inzake werkgelegenheid, vorming en loonbeleid voor 2011 en 2012 type koninklijk besluit prom. 13/03/2013 pub. 06/08/2013 numac 2013201333 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 augustus 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de banken, betreffende de outplacement type koninklijk besluit prom. 13/03/2013 pub. 06/08/2013 numac 2013201338 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 maart 2012, gesloten in het Paritair Comité voor het havenbedrijf, betreffende het sociaal akkoord 2011-2012 voor de havenarbeiders van het logistiek contingent type koninklijk besluit prom. 13/03/2013 pub. 06/08/2013 numac 2013201347 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 maart 2012, gesloten in het Paritair Comité voor het havenbedrijf, betreffende het sociaal akkoord 2011-2012 voor de vaklui type koninklijk besluit prom. 13/03/2013 pub. 06/08/2013 numac 2013201345 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 maart 2012, gesloten in het Paritair Comité voor het havenbedrijf, betreffende het sociaal akkoord 2011-2012 voor de havenarbeiders van het algemeen contingent type koninklijk besluit prom. 13/03/2013 pub. 06/08/2013 numac 2013201382 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 mei 2012, gesloten in het Paritair Comité voor de makelarij en verzekeringsagentschappen, betreffende de wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 september 2000 tot vaststelling van de bijdragepercentages aan het sociaal fonds type koninklijk besluit prom. 13/03/2013 pub. 06/08/2013 numac 2013201408 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 maart 2012, gesloten in het Paritair Comité voor het havenbedrijf, betreffende de invoering van een plan voor de toekenning van niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/08/2013 numac 2013204604 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 4 juni 2013 is de aanwijzing van de heer Charlier, S., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Verviers, tot de functie van onderzoeksrechter in deze rechtbank, hernieuwd voor een termijn van tw Bij koninklijk besluit van 5 juni 2013 is de aanwijzing van Mevr. Tassaert, K., substituut-proc(...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 18/07/2013 pub. 06/08/2013 numac 2013003267 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 06/08/2013 numac 2013203880 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij arrest van 3 juni 2013 in zake de ambtenaar van de burgerlijke stand van de stad Moeskroen tegen L.V en Y.M., waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ing « Schendt artikel 1022 van het Gerechtelijk Wetboek, zoals geformuleerd vóór de wijziging ervan bij(...) type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 06/08/2013 numac 2013204080 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij arrest van 27 mei 2013 in zake de Rijksdienst voor Pensioenen tegen Adolphe Razafihelison, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 7 juni 20 « Schendt artikel 27 van het koninklijk besluit nr. 50 van 24 oktober 1967 betreffende het rust- en(...) type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 06/08/2013 numac 2013204246 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 1. Bij arrest nr. 223.729 van 5 juni 2013 in zake Mohammed Bouanane tegen het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingek « Schendt artikel 8, § 1, van de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buite(...)

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 05/07/2013 pub. 06/08/2013 numac 2013035647 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 maart 2002 houdende hervorming van het stelsel van de aanmoedigingspremies in de privé-sector type besluit van de vlaamse regering prom. 21/06/2013 pub. 06/08/2013 numac 2013035670 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende dierlijke bijproducten en afgeleide producten type besluit van de vlaamse regering prom. 05/07/2013 pub. 06/08/2013 numac 2013035688 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 mei 2002 tot instelling van de aanmoedigingspremies in de Vlaamse private sociale profitsector

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 04/07/2013 pub. 06/08/2013 numac 2013027135 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 13 december 2007 tot invoering van de verplichting tot periodieke kennisgeving van milieugegevens, het besluit van de Waalse Regering van 18 juli 2002 houdende sectorale voorwaarden voor de installaties en/of activiteiten die oplosmiddelen verbruiken en het besluit van de Waalse Regering van 4 juli 2002 betreffende de procedure en diverse maatregelen tot uitvoering van het decreet van 11 maart 1999 betreffende de milieuvergunning type besluit van de waalse regering prom. 18/07/2013 pub. 06/08/2013 numac 2013204389 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de instapstages

overeenkomst

type overeenkomst prom. -- pub. 06/08/2013 numac 2013003264 bron federale overheidsdienst financien Algemene Administratie van de Fiscaliteit Regeling tussen bevoegde autoriteiten De bevoegde autoriteiten van de Verenigde Staten en van België komen hierbij de volgende regeling overeen aangaande de toepassing van artikel 7 v(...) Met betrekking tot artikel 7 van de Overeenkomst verwijst paragraaf 1 van het Protocol naar analogi(...)

bericht

type bericht prom. -- pub. 06/08/2013 numac 2013204103 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 11 januari 2013 in zake Nicolas Bernard en anderen en Laurence Abs en anderen tegen de Franse Gemeenschapscommissie en de Rijksdienst voor Sociale Zek « Schendt artikel 10 van de wet van 6 augustus 1993 betreffende de pensioenen van het benoemd perso(...) type bericht prom. -- pub. 06/08/2013 numac 2013204247 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 3 juni 2013 in zake de vzw « Xerius » tegen de bvba « Danicar », waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 12 juni 2013, heeft de A « 1. Schendt artikel 15, § 1, tweede lid [lees : derde lid], van het koninklijk besluit nr. 38(...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 06/08/2013 numac 2013204545 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige applicatie- & webontwikkelaars voor ruimtevaart gerelateerde projecten (niveau A1) voor het Belgisch Instituut voor Ruimte-Aëronomie (BIRA) (ANG13100) Na de selectie wordt een lijst met maxi(...) Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld (die vier jaar geldig blijft) (...)

adreswijziging

type adreswijziging prom. -- pub. 06/08/2013 numac 2013009354 bron federale overheidsdienst justitie Adreswijziging vredegerecht van het kanton Westerlo Vanaf 9 september 2013 zijn de diensten van het vredegerecht van het kanton Westerlo, gevestigd Bistplein 13, te 2260 Westerlo. Telefoonnummer : 014-54 44 18 Faxnummer : 014-54 13 86

publicatie(s) ter kritiek

type publicatie(s) ter kritiek prom. -- pub. 06/08/2013 numac 2013011376 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Bureau voor Normalisatie Publicatie ter kritiek Het Bureau voor Normalisatie (NBN) publiceert ter kritiek het hierna volgende Belgische normontwerp. Dit ontwerp is verkrijgbaar tegen betaling van zijn prijs bij het Bureau voor Normalisa(...) (www.nbn.be). Opmerkingen en suggesties mogen overgemaakt worden aan het NBN tot op de sluitings(...)

document

type document prom. -- pub. 06/08/2013 numac 2013011390 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Raad voor de Mededinging. - Auditoraat. - Kennisgeving. - Voorafgaande aanmelding van een concentratie. - Zaak nr. MEDE-C/C-13/0020 : Corelio NV/Concentra NV Op 31 juli 2013, ontving het Auditoraat van de Raad voor de Mededin(...) Volgens de aanmelding heeft de concentratie betrekking op de mediasector, in het bijzonder de uitgi(...) type document prom. -- pub. 06/08/2013 numac 2013204476 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten De hierna vermelde collectieve arbeidsovereenkomsten werden neergelegd ter Griffie van de Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. De teksten van de ter Griffie neergelegde collectieve arbeidsovereenkomsten zijn beschikbaar op de (...) type document prom. -- pub. 06/08/2013 numac 2013204595 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige vertalers-revisors De vergelijkende selectie van Franstalige vertalers-revisors (m/v) (niveau A) voor de Regie der Gebouwen (AFG13022) werd afgesloten op 25 juli 2013. Er zijn 6 geslaagden. (...) type document prom. -- pub. 06/08/2013 numac 2013204596 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige architect De vergelijkende selectie van Franstalige architect (niveau A) voor de Regie der Gebouwen (AFG13023) werd afgesloten op 31 juli 2013. Er zijn 5 geslaagden. (...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 06/08/2013 numac 2013003262 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 18 juli 2013 wordt de heer Dries VRIENS tot rijksambtenaar benoemd in de klasse A1, bij de Federale overheidsdienst Budget en Beheerscontrole in een betrekking van het Nederlands taalkader, met i Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...)

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 06/08/2013 numac 2013204594 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslagen Vergelijkende selectie van **** **** **** vergelijkende selectie van **** **** (niveau ****) voor de **** **** **** (****13016) werd afgesloten op 11 juli 2013. Er zijn 46 geslaagden. (...)

document

type document prom. -- pub. 06/08/2013 numac 2013204603 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Macht Hof van beroep te Luik Bij beschikkingen van 6 mei 2013 van de eerste voorzitter van het hof van beroep te Luik : - is de aanwijzing van de heer Aerts, J., raadsheer in het hof van beroep te Luik, tot kamervoorzitter i - is de aanwijzing van Mevr. Dreze, F., raadsheer in het hof van beroep te Luik, tot kamervoorzitte(...)
^