Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 09 mei 2016
gepubliceerd op 25 mei 2016

Koninklijk besluit houdende ontslagen en benoemingen van leden van de Federale Raad voor Verpleegkunde

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2016024106
pub.
25/05/2016
prom.
09/05/2016
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

9 MEI 2016. - Koninklijk besluit houdende ontslagen en benoemingen van leden van de Federale Raad voor Verpleegkunde


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de gecoördineerde wet van de 10 mei 2015 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen;

Gelet op de wet van 20 juli 1990Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/07/1990 pub. 26/05/2011 numac 2011000307 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet ter bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten ter bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid, artikel 2, gewijzigd bij de wet van 17 juli 1997, en artikel 2bis, gewijzigd bij de wetten van 17 juli 1997 en 3 mei 2003;

Gelet op het koninklijk besluit van 26 september 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 26/09/2013 pub. 07/10/2013 numac 2013024333 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende benoeming van de voorzitter, ondervoorzitters en leden van de Federale Raad voor Verpleegkunde sluiten houdende benoemingen van de voorzitter, ondervoorzitters en leden van de Federale Raad voor Verpleegkunde;

Op de voordracht van de Minister van Volksgezondheid, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Als leden die de personen vertegenwoordigen die gemachtigd zijn om de verpleegkunde uit te oefenen, die geen houder zijn van een bijzondere beroepstitel of een bijzondere beroepsbekwaamheid: 1° Wordt benoemd tot effectief lid van de Federale Raad voor Verpleegkunde Mevr.Fagnoul Josiane, 4780 Saint-Vith, ter vervanging van Mevr. Kessler Anna-Maria, 4700 Eupen, wiens mandaat zij zal voleindigen. 2° Wordt benoemd tot plaatsvervangend lid van de Federale Raad voor Verpleegkunde Mevr.Kessler Anna-Maria, 4700 Eupen, ter vervanging van Mevr. Schneider Yvonne, 4700 Eupen ontslagnemend, wiens mandaat zij zal voleindigen. 3° Wordt benoemd tot plaatsvervangend lid van de Federale Raad voor Verpleegkunde Mevr.Claeys Anne, 1785 Merchtem, ter vervanging van de heer Bauwens Jean, 3012 Leuven, ontslagnemend, wiens mandaat zij zal voleindigen. 4° Wordt benoemd tot effectief lid van de Federale Raad voor Verpleegkunde Mevr.De Wandeler Ellen, 1853 Strombeek, ter vervanging van de heer Foulon Michel, 3300 Tienen, ontslagnemend, wiens mandaat zij zal voleindigen.

Art. 2.Als leden die de beoefenaars van de verpleegkunde vertegenwoordigen die houder zijn van een bijzondere beroepsbekwaamheid van verpleegkundige met een bijzondere deskundigheid in de geriatrie: 1° Wordt benoemd tot effectief lid van de Federale Raad voor Verpleegkunde Mevr.Versluys Karen, 9940 Evergem, ter vervanging van Mevr. Boon Sandra, 1700 Dilbeek, ontslagnemend, wiens mandaat zij zal voleindigen. 2° Wordt benoemd tot effectief lid van de Federale Raad voor Verpleegkunde de heer Lambeau Jean-Luc, 5620 Florenne, ter vervanging van Mevr.Meducin Isabelle, 4845 Jalhay, ontslagnemend, wiens mandaat hij zal voleindigen. 3° Wordt benoemd tot plaatsvervangend lid van de Federale Raad voor Verpleegkunde Mevr.Lafourt Nancy, 6142 Leernes, ter vervanging van de heer Lambeau Jean-Luc, 5620 Florenne, ontslagnemend als plaatsvervangend lid, wiens mandaat zij zal voleindigen.

Art. 3.Als leden die de zorgkundigen vertegenwoordigen: 1° Wordt benoemd tot effectief lid van de Federale Raad voor Verpleegkunde Mevr.Colman Kim, 9032 Wondelgem, ter vervanging van Mevr. Bartholomeus Viviane, 8630 Veurne, wiens mandaat zij zal voleindigen; 2° Wordt benoemd tot plaatsvervangend lid van de Federale Raad voor Verpleegkunde Mevr.Vromant Mieke, 8530 Harelbeke, ter vervanging van Mevr. Matten Lindsey, 8640 Vleteren, wiens mandaat zij zal voleindigen.

Art. 4.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 5.De minister bevoegd voor Volksgezondheid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 9 mei 2016.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Mevr. M. DE BLOCK

^