Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 22 december 2017
gepubliceerd op 01 februari 2018

Koninklijk besluit houdende ontslagen en benoemingen van leden van de Federale Raad voor Verpleegkunde

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2018030184
pub.
01/02/2018
prom.
22/12/2017
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

22 DECEMBER 2017. - Koninklijk besluit houdende ontslagen en benoemingen van leden van de Federale Raad voor Verpleegkunde


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen gecoördineerd op 10 mei 2015, artikel 53;

Gelet op de wet van 20 juli 1990Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/07/1990 pub. 26/05/2011 numac 2011000307 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet ter bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten ter bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid, artikel 2, gewijzigd bij de wet van 17 juli 1997, artikel 2bis, ingevoegd bij de wetten van 17 juli 1997 en gewijzigd bij de wet van 3 mei 2003;

Gelet op het koninklijk besluit van 26 september 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 26/09/2013 pub. 07/10/2013 numac 2013024333 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende benoeming van de voorzitter, ondervoorzitters en leden van de Federale Raad voor Verpleegkunde sluiten houdende benoemingen van de voorzitter, ondervoorzitters en leden van de Federale Raad voor Verpleegkunde, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 9 mei 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 09/05/2016 pub. 25/05/2016 numac 2016024106 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende ontslagen en benoemingen van leden van de Federale Raad voor Verpleegkunde sluiten;

Overwegende het koninklijk besluit van 10 april 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/04/2016 pub. 25/04/2016 numac 2016024086 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende ontslagen en benoemingen van leden van de Federale Raad voor Verpleegkunde sluiten houdende ontslagen en benoemingen van leden van de Federale Raad voor Verpleegkunde;

Overwegende het koninklijk besluit van 9 mei 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 09/05/2016 pub. 25/05/2016 numac 2016024106 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende ontslagen en benoemingen van leden van de Federale Raad voor Verpleegkunde sluiten houdende ontslagen en benoemingen van leden van de Federale Raad voor Verpleegkunde;

Overwegende het koninklijk besluit van 22 december 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 22/12/2016 pub. 20/01/2017 numac 2017010050 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende ontslagen en benoemingen van leden van de Federale Raad voor Verpleegkunde sluiten houdende ontslagen en benoemingen van leden van de Federale Raad voor Verpleegkunde;

Overwegende het koninklijk besluit van 7 april 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 07/04/2017 pub. 02/05/2017 numac 2017011733 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende ontslagen en benoemingen van leden van de Federale Raad voor Verpleegkunde sluiten houdende ontslagen en benoemingen van leden van de Federale Raad voor Verpleegkunde;

Op de voordracht van de Minister van Volksgezondheid, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Als leden die de personen gemachtigd om de verpleegkunde uit te oefenen, vertegenwoordigen die geen houder zijn van een bijzondere beroepstitel of een bijzondere beroepsbekwaamheid : 1° wordt benoemd tot effectief lid van de Federale Raad voor Verpleegkunde Mevr.Depreter Eveline, 8000 Brugge, ter vervanging van Mevr. Van Heusden Adelheid, 3010 Leuven, wiens mandaat zij zal voleindigen; 2° wordt benoemd tot plaatsvervangend lid van de Federale Raad voor Verpleegkunde Mevr.Van Bos Liesbet, 2800 Mechelen, ter vervanging van Mevr. Depreter Eveline, 8000 Brugge, wiens mandaat zij zal voleindigen.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 3.De minister bevoegd voor Volksgezondheid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 22 december 2017.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Volksgezondheid, M. DE BLOCK

^