Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 26 september 2013
gepubliceerd op 07 oktober 2013

Koninklijk besluit houdende benoeming van de voorzitter, ondervoorzitters en leden van de Federale Raad voor Verpleegkunde

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2013024333
pub.
07/10/2013
prom.
26/09/2013
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

26 SEPTEMBER 2013. - Koninklijk besluit houdende benoeming van de voorzitter, ondervoorzitters en leden van de Federale Raad voor Verpleegkunde


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op het koninklijk besluit nr. 78 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, artikel 21duodecies, ingevoegd bij de wet van 20 december 1974, hernummerd bij de wet van 6 april 1995 en gewijzigd bij de wet van 19 december 2008;

Gelet op de wet van 20 juli 1990Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/07/1990 pub. 26/05/2011 numac 2011000307 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet ter bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten ter bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid, artikel 2, gewijzigd bij de wet van 17 juli 1997, en artikel 2bis, gewijzigd bij de wetten van 17 juli 1997 en 3 mei 2003;

Op de voordracht van de Minister van Volksgezondheid, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Worden benoemd, voor een termijn van zes jaar, respectievelijk tot werkende en plaatsvervangende leden van de Federale Raad voor Verpleegkunde : 1. Als leden die de personen gemachtigd om de verpleegkunde uit te oefenen, vertegenwoordigen die geen houder zijn van een bijzondere beroepstitel of een bijzondere beroepsbekwaamheid : Mevr.Kessler Anna-Maria, 4700 Eupen;

Mevr. Darquenne Agnès, 7180 Seneffe;

De heer De Gang Peter, 2060 Antwerpen;

De heer Bauwens Jean, 3012 Leuven.

De heer Cappelier Paul, 8400 Oostende;

De heer Loosen Boudewijn, 3020 Herent.

De heer Schuermans Daniel, 1930 Zaventem;

De heer De Corte Erik, 9000 Gent.

De heer Foulon Michel, 3300 Tienen;

De heer Van Gansbeke Hendrik, 9052 Gent.

Mevr. Van Heusden Adelheid, 3010 Leuven;

Mevr. Depreter Eveline, 8000 Brugge.

De heer Van Der Biest, Bart, 9320 Aalst;

Mevr. Champenois Marie-Noëlle, 6530 Thuin.

De heer Peters Edgard, 4630 Soumagne;

Mevr. Haulotte Delphine, 1495 Villers-la-Ville.

De heer Gilis Henri, 4650 Herve;

Mme Schneider Yvonne, 4700 Eupen.

Mevr. Huenen Christine, 1421 Braine-l'Alleud;

Mevr. Magerat Evelyne, 1440 Braine-le-Château.

De heer Putzeys Dominique, 4041 Herstal;

Mevr. Dalla Valle Rose, 6040 Charleroi.

Mevr. De Zorzi Fabiana, 4630 Soumagne;

Mevr. Belghezli Nassira, 7300 Boussu. 2. Als leden die de verpleegkundigen vertegenwoordigen die houder zijn van de bijzondere beroepstitel van verpleegkundige gespecialiseerd in de intensieve zorg en spoedgevallenzorg : De heer Michel Pierre, 4870 Trooz; Mevr. Pachioli Michèle, 6120 Ham-sur-Heure-Nalinnes.

Mevr. Laes Ingrid, 3020 Herent;

Mevr Claes Brigitte, 2650 Edegem. 3. Als leden die de verpleegkundigen vertegenwoordigen die houder zijn van de bijzondere beroepstitel van verpleegkundige gespecialiseerd in de geriatrie : Mevr.Bande Michèle, 1480 Tubize;

Mevr. Menozzi Christel, 4020 Liège.

Mevr. Huysmans, Julia, 2650 Edegem;

Mevr. De Bievre, Anne, 9280 Lebbeke. 4. Als leden die de verpleegkundigen vertegenwoordigen die houder zijn van de bijzondere beroepstitel van verpleegkundige gespecialiseerd in de oncologie : Mevr.Delabye Kathy, 1030 Schaarbeek;

De heer Crombez Patrick, 1090 Jette.

De heer D'haese Sven, 1770 Liedekerke;

De heer Vestraete Dany, 8490 Jabbeke. 5. Als leden die de verpleegkundigen vertegenwoordigen die houder zijn van de bijzondere beroepstitel van verpleegkundige gespecialiseerd in de pediatrie en neonatologie : De heer Meert Samuel, 1480 Tubize; Mevr. Miserotti Marie-Françoise, 4100 Seraing.

Mevr. Huybrecht Linda, 1653 Beersel;

Mevr. Dolieslager Caroline, 9820 Merelbeke. 6. Als leden die de beoefenaars van de verpleegkunde vertegenwoordigen die houder zijn van een bijzondere beroepsbekwaamheid van verpleegkundige met een bijzondere deskundigheid in de geriatrie : Mevr.Meducin Isabelle, 4845 Jalhay;

De heer Lambeau Jean Luc, 5620 Florennes.

Mevr. Boon Sandra, 1700 Dilbeek;

Mevr. Suys Els, 1730 Asse. 7. Als leden die de beoefenaars van de verpleegkunde vertegenwoordigen die houder zijn van een bijzondere beroepsbekwaamheid van verpleegkundige met een bijzondere deskundigheid in de diabetologie : Mevr.Fissette Marie Louise, 4052 Chaudfontaine;

Mevr. Transon Michèle, 1652 Beersel.

De heer Backaert Diego, 9420 Erpe-Mere;

Mevr. Broeckx Els, 2380 Ravels. 8. Als leden die de zorgkundigen vertegenwoordigen : Mevr.Gerard Christiane, 6887 Herbeumont;

Mevr. Bertein Lindsey, 8691 Alveringem.

Mevr. Joue Carine, 6001 Charleroi;

Mevr. Richard Valérie, 1040 Etterbeek.

Mevr. Bartholomeus Viviane, 8630 Veurne;

Mevr. Matten Lindsey, 8640 Vleteren.

Mevr. Dewinter Carine, 2100 Antwerpen;

Mevr. Hoornaert Annie, 1500 Halle. 9. Als leden die de doctors in de genees-, heel- en verloskunde vertegenwoordigen : Dr Germain Bernadette, 4000 Liège; Dr Bergiers Guy, 1652 Alsemberg.

Dr Thiery Jacques, 1390 Grez-Doiceau;

Dr Rosillon Jean, 1200 Woluwe Saint-Lambert.

Dr Rondia Jean, 4600 Visé;

Dr Bejjani Gilbert, 1420 Braine-l'Alleud.

Dr Beran Maud, 3600 Genk;

Dr De Clercq Luc, 2018 Antwerpen.

Dr Van De Perre Jan, 3700 Tongeren;

Dr Vandenbroucke Michel, 2800 Mechelen.

Dr Ameye Filip, 9840 De Pinte;

Dr Coenegrachts Jean-Louis, 3500 Hasselt. 10. Drie ambtenaren aangewezen door de overheden die op grond van de artikelen 127 en 130, § 1, eerste lid, van de gecoördineerde Grondwet bevoegd zijn voor het onderwijs : Mevr.Twyffels Brigitte, 1080 Bruxelles;

De heer Jaminon Christian, 4700 Eupen;

Mevr. Dewitte Rita, 1210 Brussel. 11. In hoedanigheid van ambtenaar die de Minister vertegenwoordigt tot wiens bevoegdheid de Volksgezondheid behoort, en die het secretariaat verzorgen : Mevr.Verdin Virginie, 1060 Brussel.

Art. 2.Wordt benoemd tot voorzitter van de Federale Raad voor Verpleegkunde : De heer Peters Edgard, 4630 Soumagne.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking de dag waarop dit in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 4.De minister bevoegd voor Volksgezondheid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 26 september 2013.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Volksgezondheid, Mevr. L. ONKELINX

^