Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 07 oktober 2013

Personeel en Organisatie. - Pensionering Bij koninklijk besluit van 26 september 2013 wordt aan de heer Michel VRAY, attaché bij de Stafdienst Informatie- en Communicatietechnologie, met ingang van 1 januari 2014 eervol ontslag uit zijn functies De heer VRAY wordt ertoe gemachtigd de titel van attaché eershalve te voeren.

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2013011511
pub.
07/10/2013
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE


Personeel en Organisatie. - Pensionering Bij koninklijk besluit van 26 september 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 26/09/2013 pub. 03/12/2013 numac 2013024394 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot toekenning van een toelage aan de erkende huisartsenkring « HABO - Huisartsen van Brugge en Omgeving » tijdens de periode van 1 januari 2013 tot 31 december 2013 type koninklijk besluit prom. 26/09/2013 pub. 09/10/2013 numac 2013003329 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging, met het oog op de omzetting van de Richtlijnen 2010/73/EU en 2010/78/EU, van het koninklijk besluit van 26 september 2006 tot uitbreiding van het begrip gekwalificeerde belegger en het begrip institutionele of professionele belegger, van het koninklijk besluit van 27 april 2007 op de openbare overnamebiedingen, van het koninklijk besluit van 23 mei 2007 met betrekking tot de private privak, van het koninklijk besluit van 3 juni 2007 tot bepaling van nadere regels tot omzetting van de richtlijn betreffende markten voor financiële instrumenten en van het koninklijk besluit van 14 november 2007 betreffende de verplichtingen van emittenten van financiële instrumenten die zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt type koninklijk besluit prom. 26/09/2013 pub. 21/10/2013 numac 2013003338 bron programmatorische federale overheidsdienst duurzame ontwikkeling Koninklijk besluit houdende instemming met het eerste beheerscontract tussen de Belgische Staat en de naamloze vennootschap van publiek recht « Fedesco » type koninklijk besluit prom. 26/09/2013 pub. 07/10/2013 numac 2013024333 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende benoeming van de voorzitter, ondervoorzitters en leden van de Federale Raad voor Verpleegkunde type koninklijk besluit prom. 26/09/2013 pub. 03/12/2013 numac 2013024393 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot toekenning van een toelage aan de erkende huisartsenkringen « La Fédération des Associations de Médecins généralistes de Charleroi », « La Fédération des Médecins généralistes du Centre et de Binche (FMGCB) », « Association des généralistes de la Région des Fagnes (AGRF) » en « Association des Médecins généralistes de Mons (AMGM) » tijdens de periode van 1 januari 2013 tot 31 december 2013 type koninklijk besluit prom. 26/09/2013 pub. 11/10/2013 numac 2013024358 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot opheffing van het koninklijk besluit van 20 juni 2005 tot vaststelling van de criteria en de regels voor de selectie van de erkende kinesitherapeuten die het recht bekomen om verstrekkingen te verrichten die voorwerp kunnen zijn van een tussenkomst van de verplichte verzekering geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 26/09/2013 pub. 04/12/2013 numac 2013024392 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot toekenning van een toelage aan de erkende huisartsenkringen « Union des Omnipraticiens de l'arrondissement de Dinant », « Association des Généralistes de l'Est-francophone de la Belgique (AGEF) », « Association des Médecins généralistes du Sud-Luxembourg (AMGSL) », « Association des Médecins généralistes Famenne-Ardenne (AMGFA) » en « Association des Médecins généralistes du Centre Ardennes (AMGCA) » tijdens de periode van 1 januari 2013 tot 31 december 2013 sluiten wordt aan de heer Michel VRAY, attaché bij de Stafdienst Informatie- en Communicatietechnologie, met ingang van 1 januari 2014 eervol ontslag uit zijn functies verleend en wordt hij gerechtigd aanspraak te maken op een rustpensioen ten laste van de Openbare Schatkist.

De heer VRAY wordt ertoe gemachtigd de titel van attaché eershalve te voeren.

^