Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 09 mei 2016
gepubliceerd op 25 mei 2016

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 september 2013 houdende benoemingen van de voorzitter, ondervoorzitters en leden van de Federale Raad voor Verpleegkunde

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2016024105
pub.
25/05/2016
prom.
09/05/2016
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

9 MEI 2016. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 september 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 26/09/2013 pub. 07/10/2013 numac 2013024333 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende benoeming van de voorzitter, ondervoorzitters en leden van de Federale Raad voor Verpleegkunde sluiten houdende benoemingen van de voorzitter, ondervoorzitters en leden van de Federale Raad voor Verpleegkunde


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de gecoördineerde wet van de 10 Mei 2015 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen Gelet op de wet van 20 juli 1990Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/07/1990 pub. 26/05/2011 numac 2011000307 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet ter bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten ter bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid, artikel 2, gewijzigd bij de wet van 17 juli 1997, en artikel 2bis, gewijzigd bij de wetten van 17 juli 1997 en 3 mei 2003;

Gelet op het koninklijk besluit van 26 september 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 26/09/2013 pub. 07/10/2013 numac 2013024333 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende benoeming van de voorzitter, ondervoorzitters en leden van de Federale Raad voor Verpleegkunde sluiten houdende benoemingen van de voorzitter, ondervoorzitters en leden van de Federale Raad voor Verpleegkunde ;

Op de voordracht van de Minister van Volksgezondheid, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In artikel 1 van het koninklijk besluit van 26 september 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 26/09/2013 pub. 07/10/2013 numac 2013024333 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende benoeming van de voorzitter, ondervoorzitters en leden van de Federale Raad voor Verpleegkunde sluiten houdende benoemingen van de voorzitter, ondervoorzitters en leden van de Federale Raad voor Verpleegkunde worden: 1° de woorden "Mevr.Huenen Christine, 1421 Braine-L'Alleud" vervangen door de woorden "Mevr. Huenens Christine, 1421 Braine-L'Alleud"; 2° de woorden "Mevr.Dalla Valle Rose, 6040 Charleroi" vervangen door de woorden "Mevr. Dalla Valle Alda, 6040 Charleroi".

Art. 2.In artikel 3 van het koninklijk besluit van 26 september 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 26/09/2013 pub. 07/10/2013 numac 2013024333 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende benoeming van de voorzitter, ondervoorzitters en leden van de Federale Raad voor Verpleegkunde sluiten houdende benoemingen van de voorzitter, ondervoorzitters en leden van de Federale Raad voor Verpleegkunde worden de woorden "Mevr. Bande Michèle, 1480 Tubize" vervangen door de woorden "Mevr. Hubert Michèle, 1480 Tubize".

Art. 3.In artikel 4 van het koninklijk besluit van 26 september 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 26/09/2013 pub. 07/10/2013 numac 2013024333 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende benoeming van de voorzitter, ondervoorzitters en leden van de Federale Raad voor Verpleegkunde sluiten houdende benoemingen van de voorzitter, ondervoorzitters en leden van de Federale Raad voor Verpleegkunde worden de woorden "De Heer Verstraete Danny, 8490 Jabbeke" vervangen door de woorden "De Heer Verstraete Danny, 9990 Maldegem".

Art. 4.In artikel 7 van het koninklijk besluit van 26 september 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 26/09/2013 pub. 07/10/2013 numac 2013024333 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende benoeming van de voorzitter, ondervoorzitters en leden van de Federale Raad voor Verpleegkunde sluiten houdende benoemingen van de voorzitter, ondervoorzitters en leden van de Federale Raad voor Verpleegkunde worden de woorden "Mevr. Fissette Marie-Louise, 4052 Chaudfontaine" vervangen door de woorden "Mevr.

Fissette Marie-Louise, 6043 Ransart".

Art. 5.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 6.De minister bevoegd voor Volksgezondheid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 9 mei 2016.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Mevr. M. DE BLOCK

^