Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 27 september 2016

Buitenlandse carrière. - Aanstellingen. - Overplaatsingen Bij koninklijk besluit van 9 mei 2016 wordt de heer Bertrand de CROMBRUGGHE de PICQUENDAELE ontheven uit zijn functie van Permanent Vertegenwoordiger van België bij het Bureau van de Vere Bij koninklijk besluit van 16 mei 2016 wordt de heer Dirk WOUTERS ontheven uit zijn functie van(...)

bron
federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking
numac
2016015107
pub.
27/09/2016
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BUITENLANDSE ZAKEN, BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING


Buitenlandse carrière. - Aanstellingen. - Overplaatsingen Bij koninklijk besluit van 9 mei 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 09/05/2016 pub. 25/05/2016 numac 2016024105 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 september 2013 houdende benoemingen van de voorzitter, ondervoorzitters en leden van de Federale Raad voor Verpleegkunde type koninklijk besluit prom. 09/05/2016 pub. 25/05/2016 numac 2016024106 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende ontslagen en benoemingen van leden van de Federale Raad voor Verpleegkunde type koninklijk besluit prom. 09/05/2016 pub. 23/05/2016 numac 2016000317 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 april 2014 houdende bezoldigingsregeling van het operationeel personeel van de hulpverleningszones type koninklijk besluit prom. 09/05/2016 pub. 23/05/2016 numac 2016000319 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 april 2014 tot bepaling van het administratief statuut van het operationeel personeel van de hulpverleningszones type koninklijk besluit prom. 09/05/2016 pub. 23/05/2016 numac 2016000316 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 augustus 2014 houdende bezoldigingsregeling van het ambulancepersoneel van de hulpverleningszones dat geen brandweerman is type koninklijk besluit prom. 09/05/2016 pub. 30/12/2016 numac 2016009619 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit betreffende het aandeel van België tot de Internationale Organisatie voor Criminele Politie INTERPOL voor het jaar 2016 type koninklijk besluit prom. 09/05/2016 pub. 06/06/2016 numac 2016022233 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende benoeming van een regeringscommissaris bij de Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen sluiten wordt de heer Bertrand de CROMBRUGGHE de PICQUENDAELE ontheven uit zijn functie van Permanent Vertegenwoordiger van België bij het Bureau van de Verenigde Naties, de Gespecialiseerde Instellingen, de Wereldhandelsorganisatie en de Ontwapeningsconferentie in Genève. Hij wordt geaccrediteerd als Ambassadeur van België in de Democratische Republiek Congo, met standplaats te Kinshasa, en wordt aangesteld als Consul-Generaal van België in deze Staat, met uitzondering van de provincies Haut-Katanga, Haut-Lomami, Lualaba en Tanganyika.

Bij koninklijk besluit van 16 mei 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 16/05/2016 pub. 19/07/2016 numac 2016011308 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie, federale overheidsdienst financien en federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van de Nationale Delcrederedienst type koninklijk besluit prom. 16/05/2016 pub. 20/06/2016 numac 2016015078 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 1 van het koninklijk besluit van 11 juni 2014 aangaande oprichting van consulaten type koninklijk besluit prom. 16/05/2016 pub. 27/05/2016 numac 2016024109 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 2002 betreffende de vaststelling en de vereffening van het budget van financiële middelen van de ziekenhuizen sluiten wordt de heer Dirk WOUTERS ontheven uit zijn functie van Permanent Vertegenwoordiger van België bij de Europese Unie te Brussel. Hij wordt geaccrediteerd als Ambassadeur van België in de Verenigde Staten van Amerika, met standplaats te Washington, en eveneens aangesteld tot Consul-Generaal van België met als ressort : - het district van Columbia, de Staten Delaware, Maryland, Virginië en West-Virginië ; - het eiland Porto Rico, de Maagdeneilanden en de eilanden Turks en Caïcos.

Bij ministerieel besluit van 9 mei 2016Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 09/05/2016 pub. 30/01/2017 numac 2017200411 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01 en 02 van organisatieafdeling 14 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016 type ministerieel besluit prom. 09/05/2016 pub. 30/01/2017 numac 2017200412 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 11, 21 en 22 van organisatieafdeling 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016 sluiten wordt de heer Dirk BREUER ontheven uit zijn functie van Ambassadesecretaris bij de Ambassade van België te Bern. Hij wordt toegevoegd aan de Ambassade van België te Abidjan.

Bij ministerieel besluit van 9 mei 2016Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 09/05/2016 pub. 30/01/2017 numac 2017200411 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01 en 02 van organisatieafdeling 14 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016 type ministerieel besluit prom. 09/05/2016 pub. 30/01/2017 numac 2017200412 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 11, 21 en 22 van organisatieafdeling 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016 sluiten wordt de heer Patrick DEBOECK ontheven uit zijn functie van Ambassadesecretaris bij de Permanente Vertegenwoordiging van België bij de Europese Unie te Brussel. Hij wordt toegevoegd aan de Ambassade van België te Ottawa.

Bij ministerieel besluit van 9 mei 2016Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 09/05/2016 pub. 30/01/2017 numac 2017200411 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01 en 02 van organisatieafdeling 14 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016 type ministerieel besluit prom. 09/05/2016 pub. 30/01/2017 numac 2017200412 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 11, 21 en 22 van organisatieafdeling 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016 sluiten wordt de heer Christophe de NIJS ontheven uit zijn functie van Ambassadesecretaris bij de Ambassade van België te Canberra. Hij wordt toegevoegd aan de Ambassade van België te Rabat.

Bij ministerieel besluit van 9 mei 2016Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 09/05/2016 pub. 30/01/2017 numac 2017200411 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01 en 02 van organisatieafdeling 14 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016 type ministerieel besluit prom. 09/05/2016 pub. 30/01/2017 numac 2017200412 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 11, 21 en 22 van organisatieafdeling 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016 sluiten wordt de heer David JORDENS ontheven uit zijn functie van Ambassadesecretaris bij de Ambassade van België te Canberra. Hij wordt toegevoegd aan de Ambassade van België te Beijing.

Bij ministerieel besluit van 9 mei 2016Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 09/05/2016 pub. 30/01/2017 numac 2017200411 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01 en 02 van organisatieafdeling 14 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016 type ministerieel besluit prom. 09/05/2016 pub. 30/01/2017 numac 2017200412 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 11, 21 en 22 van organisatieafdeling 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016 sluiten wordt de heer Stanley MATTHYS ontheven uit zijn functie van Ambassadesecretaris bij de Raad van de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie te Brussel. Hij wordt toegevoegd aan het Consulaat-Generaal van België te Sint-Petersburg.

Bij ministerieel besluit van 9 mei 2016Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 09/05/2016 pub. 30/01/2017 numac 2017200411 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01 en 02 van organisatieafdeling 14 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016 type ministerieel besluit prom. 09/05/2016 pub. 30/01/2017 numac 2017200412 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 11, 21 en 22 van organisatieafdeling 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016 sluiten wordt Mevr. Sandrine PLATTEAU ontheven uit haar functie van Ambassadesecretaris bij de Ambassade van België te Abidjan. Zij wordt toegevoegd aan de Permanente Vertegenwoordiging van België bij de Verenigde Naties te Genève.

Bij ministerieel besluit van 9 mei 2016Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 09/05/2016 pub. 30/01/2017 numac 2017200411 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01 en 02 van organisatieafdeling 14 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016 type ministerieel besluit prom. 09/05/2016 pub. 30/01/2017 numac 2017200412 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 11, 21 en 22 van organisatieafdeling 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016 sluiten wordt Mevr. Charlotte VANGRUNDERBEEK ontheven uit haar functie van Ambassadesecretaris bij de Permanente Vertegenwoordiging van België bij de Verenigde Naties te Genève. Zij wordt toegevoegd aan de Permanente Vertegenwoordiging van België bij de Europese Unie te Brussel.

Bij ministerieel besluit van 9 mei 2016Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 09/05/2016 pub. 30/01/2017 numac 2017200411 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01 en 02 van organisatieafdeling 14 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016 type ministerieel besluit prom. 09/05/2016 pub. 30/01/2017 numac 2017200412 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 11, 21 en 22 van organisatieafdeling 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016 sluiten wordt de heer Jeroen VERGEYLEN ontheven uit zijn functie van Adjunct-Posthoofd bij de Ambassade van België te Ankara. Hij wordt belast met de functie van Adjunct-Posthoofd bij de Ambassade van België te Tokyo.

Bij ministerieel besluit van 9 mei 2016Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 09/05/2016 pub. 30/01/2017 numac 2017200411 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01 en 02 van organisatieafdeling 14 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016 type ministerieel besluit prom. 09/05/2016 pub. 30/01/2017 numac 2017200412 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 11, 21 en 22 van organisatieafdeling 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016 sluiten wordt de heer Julien WOLFF ontheven uit zijn functie van Ambassadesecretaris bij de Permanente Vertegenwoordiging van België bij de Europese Unie te Brussel. Hij wordt toegevoegd aan de Ambassade van België te Addis-Abeba.

Bij ministerieel besluit van 10 mei 2016Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 10/05/2016 pub. 21/06/2016 numac 2016035895 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 26 februari 2016 tot toekenning van steun aan kleine en middelgrote ondernemingen voor ondernemerschapsbevorderende diensten en kmo-groeitrajecten, wat betreft de kmo-groeitrajecten sluiten wordt de heer Jean-François BRACKMAN ontheven uit zijn functie van Hoofd van het Diplomatiek Bureau van België te Pristina. Hij wordt toegevoegd aan de Permanente Vertegenwoordiging van België bij de Verenigde Naties te New York.

Bij ministerieel besluit van 10 mei 2016Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 10/05/2016 pub. 21/06/2016 numac 2016035895 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 26 februari 2016 tot toekenning van steun aan kleine en middelgrote ondernemingen voor ondernemerschapsbevorderende diensten en kmo-groeitrajecten, wat betreft de kmo-groeitrajecten sluiten wordt Mevr. Marie CHERCHARI ontheven uit haar functie van Ambassadesecretaris bij de Permanente Vertegenwoordiging van België bij de Verenigde Naties te New York. Zij wordt toegevoegd aan het Consulaat-Generaal van België te Jeruzalem.

Bij ministerieel besluit van 10 mei 2016Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 10/05/2016 pub. 21/06/2016 numac 2016035895 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 26 februari 2016 tot toekenning van steun aan kleine en middelgrote ondernemingen voor ondernemerschapsbevorderende diensten en kmo-groeitrajecten, wat betreft de kmo-groeitrajecten sluiten wordt de heer Jonas DE MEYER ontheven uit zijn functie van Ambassadesecretaris bij de Ambassade van België te Ottawa. Hij wordt toegevoegd aan de Ambassade van België te Zagreb.

Bij ministerieel besluit van 10 mei 2016Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 10/05/2016 pub. 21/06/2016 numac 2016035895 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 26 februari 2016 tot toekenning van steun aan kleine en middelgrote ondernemingen voor ondernemerschapsbevorderende diensten en kmo-groeitrajecten, wat betreft de kmo-groeitrajecten sluiten wordt de heer Frederik DEVELTER ontheven uit zijn functie van Ambassadesecretaris bij de Ambassade van België te Praag. Hij wordt toegevoegd aan de Ambassade van België te Oslo.

Bij ministerieel besluit van 10 mei 2016Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 10/05/2016 pub. 21/06/2016 numac 2016035895 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 26 februari 2016 tot toekenning van steun aan kleine en middelgrote ondernemingen voor ondernemerschapsbevorderende diensten en kmo-groeitrajecten, wat betreft de kmo-groeitrajecten sluiten wordt Mevr. Vladislava IORDANOVA ontheven uit haar functie van Ambassadesecretaris bij de Ambassade van België te Zagreb. Zij wordt toegevoegd aan de Permanente Vertegenwoordiging van België bij de Europese Unie te Brussel.

Bij ministerieel besluit van 10 mei 2016Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 10/05/2016 pub. 21/06/2016 numac 2016035895 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 26 februari 2016 tot toekenning van steun aan kleine en middelgrote ondernemingen voor ondernemerschapsbevorderende diensten en kmo-groeitrajecten, wat betreft de kmo-groeitrajecten sluiten wordt Mevr. Tine JACOBS ontheven uit haar functie van Ambassadesecretaris bij de Ambassade van België te Londen. Zij wordt toegevoegd aan de Ambassade van België te Seoel.

Bij ministerieel besluit van 10 mei 2016Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 10/05/2016 pub. 21/06/2016 numac 2016035895 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 26 februari 2016 tot toekenning van steun aan kleine en middelgrote ondernemingen voor ondernemerschapsbevorderende diensten en kmo-groeitrajecten, wat betreft de kmo-groeitrajecten sluiten wordt Mevr. Véronique MAROUNEK ontheven uit haar functie van Ambassadesecretaris bij de Ambassade van België te Moskou. Zij wordt toegevoegd aan de Ambassade van België teAddis-Abeba.

Bij ministerieel besluit van 10 mei 2016Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 10/05/2016 pub. 21/06/2016 numac 2016035895 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 26 februari 2016 tot toekenning van steun aan kleine en middelgrote ondernemingen voor ondernemerschapsbevorderende diensten en kmo-groeitrajecten, wat betreft de kmo-groeitrajecten sluiten wordt Mevr. Gaëlle POWIS de TENBOSSCHE ontheven uit haar functie van Ambassadesecretaris bij de Ambassade van België te Mexico. Zij wordt toegevoegd aan de Ambassade van België te Washington.

Bij ministerieel besluit van 10 mei 2016Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 10/05/2016 pub. 21/06/2016 numac 2016035895 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 26 februari 2016 tot toekenning van steun aan kleine en middelgrote ondernemingen voor ondernemerschapsbevorderende diensten en kmo-groeitrajecten, wat betreft de kmo-groeitrajecten sluiten wordt de heer Benjamin STURTEWAGEN ontheven uit zijn functie van Ambassadesecretaris bij de Ambassade van België te Luanda. Hij wordt toegevoegd aan de Ambassade van België te Den Haag.

Bij ministerieel besluit van 14 juni 2016Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 14/06/2016 pub. 06/07/2016 numac 2016022271 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit houdende aanwijzing van de voorzitter en de leden van de afvaardiging van de overheid en hun plaatsvervangers in het Basisoverlegcomité voor het geheel van de personeelsleden van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid type ministerieel besluit prom. 14/06/2016 pub. 26/07/2016 numac 2016036113 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot regeling van sommige aspecten van het tijdelijke project "schoolbank op de werkplek" rond duaal leren in het secundair onderwijs sluiten wordt de heer Jeroen DUBOIS ontheven uit zijn functie bij de Ambassade van België te Abuja. Hij wordt toegevoegd aan de Ambassade van België te Beiroet.

^