Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 07 juli 2016

Plaatselijke besturen. - Burgerlijke eretekens Bij koninklijk besluit van 9 mei 2016, wordt het burgerlijk ereteken verleend aan de hiernavermelde personeelsleden van de stad Namen : Om 35 jaar dienst Het Burgerlijk Kruis van eerste klasse De heer ARICKX Jean-Luc, kantoorbediende (2B) De heer BAUDINE Didier, brigadier (2A) De heer (...)

bron
federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en waalse overheidsdienst
numac
2016027212
pub.
07/07/2016
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER EN WAALSE OVERHEIDSDIENST


Plaatselijke besturen. - Burgerlijke eretekens Bij koninklijk besluit van 9 mei 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 09/05/2016 pub. 25/05/2016 numac 2016024105 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 september 2013 houdende benoemingen van de voorzitter, ondervoorzitters en leden van de Federale Raad voor Verpleegkunde type koninklijk besluit prom. 09/05/2016 pub. 25/05/2016 numac 2016024106 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende ontslagen en benoemingen van leden van de Federale Raad voor Verpleegkunde type koninklijk besluit prom. 09/05/2016 pub. 23/05/2016 numac 2016000318 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 augustus 2014 betreffende het administratief statuut van het ambulancepersoneel van de hulpverleningszones dat geen brandweerman is type koninklijk besluit prom. 09/05/2016 pub. 23/05/2016 numac 2016000319 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 april 2014 tot bepaling van het administratief statuut van het operationeel personeel van de hulpverleningszones type koninklijk besluit prom. 09/05/2016 pub. 06/06/2016 numac 2016022233 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende benoeming van een regeringscommissaris bij de Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen type koninklijk besluit prom. 09/05/2016 pub. 23/05/2016 numac 2016000316 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 augustus 2014 houdende bezoldigingsregeling van het ambulancepersoneel van de hulpverleningszones dat geen brandweerman is type koninklijk besluit prom. 09/05/2016 pub. 23/05/2016 numac 2016000317 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 april 2014 houdende bezoldigingsregeling van het operationeel personeel van de hulpverleningszones sluiten, wordt het burgerlijk ereteken verleend aan de hiernavermelde personeelsleden van de stad Namen : Om 35 jaar dienst Het Burgerlijk Kruis van eerste klasse : De heer ARICKX Jean-Luc, kantoorbediende (2B) De heer BAUDINE Didier, brigadier (2A) De heer BEAULIEU Patrick, geschoolde arbeider (2A) De heer BERNARD Etienne, technisch hoofdbeambte (2+B) Mevr. CLESEUR Christiane, directiesecretaresse (2+B) De heer DAOUST Dominique, kantoorbediende (2+A) Mevr. DEBRAS Dominique, kantoorbediende (2+A) De heer DEGEE Jean-François, hoofdmeestergast (2B) De heer DE GROOT Daniel, geschoolde arbeider (2A) De heer DEGUELDRE Hugo, administratief bureauchef (1A) Mevr. DELBAEN Cécile, administratief diensthoofd (2+A) De heer DELSIPEE Emile, meestergast (2A) De heer DEPAS Freddy, geschoolde arbeider (2+A) Mevr. DEREMINCE-VAN BELLE Patricia, kantoorbediende (2+A) De heer DUCHENE Jean-Luc, meestergast (2A) De heer DUMONT Francis, brigadier (2A) Mevr. EVRARD Françoise, administratief bureauchef (2B) Mevr. FAGOT Ghilaine, administratief diensthoofd (2B) De heer GAUSSIN Michel, kantoorbediende (2+A) De heer GENETTE Alain, technisch hoofdbeambte (2+B) De heer GENIN Joseph, meestergast (2A) De heer GEORGES Norbert, technisch hoofdbeambte (2+B) De heer GILLARD Claude, technisch hoofdbeambte (2+B) De heer GILOT Philippe, administratief diensthoofd (2B) Mevr. GOSSARD Nadine, administratief diensthoofd (2B) Mevr. HAULOT Bernadette, directiesecretaresse (2+A) De heer HENRARD Claude, technisch hoofdbeambte (2+B) Mevr. HENRIET Martine, kantoorbediende (2+A) De heer HENRIETTE Ronald, kantoorbediende (2A) Mevr. HISTAS Chantal, kantoorbediende (2+A) De heer HUBERT Alain, technisch bureauchef (1A) De heer HUBERT Philippe, meestergast (2B) Mevr. JACQUEMART Régine, bureauchef (1A) De heer JAVAUX Francis, administratief diensthoofd (2B) De heer JUDON Christian, technisch hoofdbeambte (2+B) De heer KIPS Daniel, geschoolde arbeider (2A) Mevr. LAHAUT Christine, kantoorbediende (2+A) Mevr. LAMBERT Françoise, kantoorbediende (2A) De heer LAMBLOT Gérard, specifiek attaché (1A) Mevr. LEHEUREUX Christine, administratief diensthoofd (2B) De heer LEMAIRE Philippe, administratief diensthoofd (2B) Mevr. LEMINEUR Marie-Claire, revisor-boekhouding (2+B) De heer LEMOINE Eddy, meestergast (2B) Mevr. LEMOINE Nadine, administratief diensthoofd (2B) De heer LEURQUIN Jacques, kantoorbediende (2A) Mevr. LIBERTIAUX Bernadette, kantoorbediende (2+A) De heer LISIN Patrick, geschoolde arbeider (2A) Mevr. LOUIS Catherine, kantoorbediende (2+A) Mevr. MARLAIRE Yvette, kantoorbediende (2+A) De heer MATHIEU Fabrice, administratief diensthoofd (2B) De heer MATHIEU Yves, technisch beambte (2A) De heer MICHAUX Francis, brigadier (2A) De heer MOENS Eric, kantoorbediende (2+A) De heer NELIS Dominique, hoofdmeestergast (2B) De heer NOEL Eric, geschoolde arbeider (2A) Mevr. NOEL Jacqueline, kantoorbediende (2+A) Mevr. NOEL Martine, kantoorbediende (2+A) Mevr. OTELET Marie-José, kantoorbediende (2+A) Mevr. PATERNOSTER Anne, kantoorbediende (2A) Mevr. PIERLOOT Fabienne, administratief diensthoofd (2B) Mevr. PIETERS Monique, administratief diensthoofd (2B) Mevr. PIRLOT Véronique, kantoorbediende (2+A) Mevr. PONSARD Martine, administratief diensthoofd (2B) Mevr. POSSEMIERS Marie-Anne, revisor-boekhouding (2A) De heer REMACLE Francis, meestergast (2A) De heer REMY Alain, administratief bureauchef (1A) De heer ROMAIN Daniel, brigadier (2A) De heer SCAILLET Octave, meestergast (2A) De heer SECHEHAYE Pierre, administratief diensthoofd (2B) Mevr. THIRY Francine, administratief diensthoofd (2B) De heer TILQUIN Jean-Marie, brigadier (2A) De heer TOMBALLE Jacques, meestergast (2A) Mevr. VANDEZANDE Pascale, kantoorbediende (2+A) De heer VERLAINE Alex, brigadier (2A) Om 35 jaar dienst Het Burgerlijk Kruis van tweede klasse : De heer DEFLEUR Jacques, arbeider (3) Mevr. DELSIPEE Marie-France, kantoorbediende (3) De heer FURNEMONT Claudy, geschoolde arbeider (3) De heer MAHY Louis, geschoolde arbeider (3) Mevr. ROBA Jacqueline, kantoorbediende (3) De heer WAREGNE Dominique, geschoolde arbeider (3) Mevr. WARRAND Marie-Christine, kantoorbediende (3) Om 35 jaar dienst De Burgerlijke Medaille van tweede klasse Mevr. MEULEMANS Marina, kantoorassistent (4A) Om 25 jaar dienst De Burgerlijke Medaille van eerste klasse : Mevr. ADAM Sabine, kantoorbediende (2+A) De heer CASTAIGNE Philippe, kantoorbediende (2+A) De heer CAUFRIEZ Joël, kantoorbediende (2+A) De heer COREMANS Alexandre, technisch beambte (2A) Mevr. D'HENAU Jocelyne, kantoorbediende (2A) De heer DEFAUX Pol, geschoolde arbeider (2A) De heer DEHOUX Jean-Marc, technisch beambte (2A) Mevr. DEJAIFVE Marie-France, kantoorbediende (2+A) Mevr. DE ROY Cécile, kantoorbediende (2+A) De heer DESCAMPHELAIRE Louis, brigadier (2A) De heer DONOLATO Thierry, administratief diensthoofd (2B) Mevr. FORTHOMME Sandra, kantoorbediende (2+A) Mevr. GRANDCHAMPS Françoise, administratief diensthoofd (2B) De heer GUISSE Pascal, geschoolde arbeider (3) De heer HENIN Bruno, informaticus (2+A) Mevr. HENRIET Martine, kantoorbediende (2+A) Mevr. HENROZ Régine, kantoorbediende (2+A) De heer LANDRAIN Rudi, geschoolde arbeider (3) De heer LAROCHE Jean-Pierre, geschoolde arbeider (3) De heer LEGRAND Michel, geschoolde arbeider (3) Mevr. LENGELE Katty, kantoorbediende (2+A) De heer NOIZET Edmond, kantoorbediende (2+A) Mevr. PIETTE Michèle, kantoorbediende (2+A) De heer PISVIN Bernard, geschoolde arbeider (2A) De heer PROTTI Jean-Luc, technisch beambte (2A) De heer PRUDHOMME Jean-Pierre, geschoolde arbeider (3) De heer ROUSSELLE Claude, specifiek attaché (1A) Mevr. SALGAN Marie-Madeleine, kantoorbediende (2+A) De heer SIMILON Philippe, specifiek attaché (1A) Mevr. VIERSET Isabelle, kantoorbediende (2+A) Mevr. VOISIN Jacqueline, specifiek gegradueerde (2+A) De heer WANET Michel, administratief bureauchef (1A) De heer WARNIER Roger, geschoolde arbeider (3) Om 25 jaar dienst De Burgerlijke Medaille van derde klasse : De heer LAMBERT Christian, ongeschoolde arbeider (4A).

^