Etaamb.openjustice.be
Wet
gepubliceerd op 23 mei 2016

Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeits-verzekering. - Wetenschappelijke afdeling van het Observatorium voor de chronische ziekten, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Hernieuwing van de mandaten van de voorzitter en van d Bij koninklijk besluit van 9 mei 2016, wordt het mandaat van de heer BAEYENS Jean-Pierre hernieuwd (...)

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2016022218
pub.
23/05/2016
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID


Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeits-verzekering. - Wetenschappelijke afdeling van het Observatorium voor de chronische ziekten, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Hernieuwing van de mandaten van de voorzitter en van de leden en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 9 mei 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 09/05/2016 pub. 25/05/2016 numac 2016024105 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 september 2013 houdende benoemingen van de voorzitter, ondervoorzitters en leden van de Federale Raad voor Verpleegkunde type koninklijk besluit prom. 09/05/2016 pub. 25/05/2016 numac 2016024106 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende ontslagen en benoemingen van leden van de Federale Raad voor Verpleegkunde type koninklijk besluit prom. 09/05/2016 pub. 30/05/2016 numac 2016022227 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 11, § 3, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 09/05/2016 pub. 30/05/2016 numac 2016022226 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 20, § 1, g), van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen sluiten, wordt het mandaat van de heer BAEYENS Jean-Pierre hernieuwd voor een termijn van vier jaar, ingaande op 1 februari 2016, in de hoedanigheid van voorzitter van de wetenschappelijke afdeling van het Observatorium voor de chronische ziekten, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering.

Bij hetzelfde besluit, worden hernieuwd voor een termijn van vier jaar, ingaande op 1 februari 2016, in de hoedanigheid van leden bij genoemde wetenschappelijke afdeling, de mandaten van : 1° als vertegenwoordigers van Belgische universiteiten : a) artsen : De heren DUREZ Patrick, PETROVIC Mirko, SALMON Eric en VACHIERY Jean-Luc;b) huisartsen : De heren AVONTS Dirk, DE LEPELEIRE Jan, DEVROEY Dirk, DRIELSMA Pierre, THOMAS Jean-Michel en WENS Johan;2° als vertegenwoordigers van de verzekeringsinstellingen : de dames DE BAERDEMAEKER Els, DE GROOF Vera, DUYCK Martine en ZAMUROVIC Danica en de heren BOLY Jacques, VAN HUL Christiaan en WILMET Eric;3° als vertegenwoordigers van de in het Verzekeringscomité vertegenwoordigde representatieve beroepsorganisaties die de zorgverleners vertegenwoordigen : Mevr.D'HONDT Marleen en de heren SAEVELS Jan en DOOMS Marc; 4° als vertegenwoordigster van een representatieve beroepsorganisatie van de rust- en verzorgingstehuizen, de rustoorden voor bejaarden en de centra voor dagverzorging : Mevr.BEYL Evi; 5° als vertegenwoordiger van een representatieve beroepsorganisatie van de verpleegkundigen : de heer PAQUAY Louis. Bij hetzelfde besluit, worden benoemd tot leden bij genoemde wetenschappelijke afdeling, vanaf de dag van deze bekendmaking, voor een termijn verstrijkend op 31 januari 2020 : 1° als vertegenwoordigers van Belgische universiteiten : a) artsen : De heren JANSSENS Wim en VANDERVEKEN Olivier;b) huisarts : De heer THILLAYE du BOULLAY Didier;2° als vertegenwoordiger van een in het Verzekeringscomité vertegenwoordigde representatieve beroepsorganisatie die de zorgverleners vertegenwoordigt : De heer VANSTEENWEGEN Koenraad;3° als vertegenwoordiger van de Minister die de Sociale Zaken onder zijn bevoegdheid heeft : De heer DUYCK Philippe;4° als vertegenwoordigster van de Minister die de Volksgezondheid onder zijn bevoegdheid heeft : Mevr.SAEYS Freya; 5° als vertegenwoordiger van een representatieve beroepsorganisatie van de rust- en verzorgingstehuizen, de rustoorden voor bejaarden en de centra voor dagverzorging : De heer LAMBOTTE Pierre-Yves; 6° als vertegenwoordigsters van de representatieve beroepsorganisaties van de verpleegkundigen : De dames CHARD'HOMME Nadine, DE WANDELER Ellen en JOSSE Joëlle.

^