Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 03 april 1997
gepubliceerd op 15 augustus 1997

Koninklijk besluit houdende wijziging van de samenstelling van de Koninklijke Commissie voor Toponymie en Dialectologie

bron
diensten van de eerste minister
numac
1997021143
pub.
15/08/1997
prom.
03/04/1997
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

3 APRIL 1997. Koninklijk besluit houdende wijziging van de samenstelling van de Koninklijke Commissie voor Toponymie en Dialectologie


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op het koninklijk besluit van 7 april 1926 houdende oprichting van een commissie voor toponymie en dialectologie, zoals aangevuld bij koninklijk besluit van 10 juli 1926;

Gelet op het koninklijk besluit van 15 december 1930 houdende wijziging van de organisatie van de Koninklijke Commissie voor Toponymie en Dialectologie;

Gelet op het koninklijk besluit van 3 juli 1995 houdende vaststelling van de ministeriële bevoegdheden inzake wetenschapsbeleid, cultuur en onderwijs;

Gelet op het voorstel van de Koninklijke Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van België en de « Académie royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique »;

Op de voordracht van Onze Minister van Wetenschapsbeleid, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Worden als lid benoemd van de Vlaamse Afdeling van de Koninklijke Commissie voor Toponymie en Dialectologie : de heer Jos Van Loon, professor aan de Universiteit Antwerpen, met ingang van 30 januari 1995, ter vervanging van de heer Jos Molemans, overleden; de heer Frans Claes, s.j. lexicoloog en lexicograaf, met ingang van 29 mei 1995, ter vervanging van de heer Jozef Moors, aanvaard als erelid;

Mevr. Ann Marynissen, Docent aan de « Universität zu Köln, Institut für Niederländische Philologie », met ingang van 20 mei 1996, ter vervanging van de heer René Jongen, aanvaard als erelid.

Art. 2.Worden als lid benoemd van de Waalse Afdeling van de Koninklijke Commissie voor Toponymie en Dialectologie : Mevr. Martine Willems, Docent aan het « Institut supérieur de Commerce Saint-Louis », met ingang van 28 oktober 1996, ter vervanging van de heer Léon Warnant, overleden;

Mevr. Marie-Guy Boutier, Eerste assistent aan de « Université de Liège », met ingang van 27 januari 1997, ter vervanging van de heer Armand Boileau, aanvaard als erelid.

Art. 3.Onze Minister van Wetenschapsbeleid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Châteauneuf-de-Grasse, 3 april 1997.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Wetenschapsbeleid, Y. YLIEFF

^