Etaamb.openjustice.be
Decreet van 16 december 2022
gepubliceerd op 07 maart 2023

Decreet houdende de uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2023

bron
vlaamse overheid
numac
2023040774
pub.
07/03/2023
prom.
16/12/2022
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

16 DECEMBER 2022. - Decreet houdende de uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2023 (1)


Het VLAAMS PARLEMENT heeft aangenomen en Wij, REGERING, bekrachtigen hetgeen volgt: Decreet houdende de uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2023

Artikel 1.Dit decreet regelt een gemeenschaps- en gewestaangelegenheid.

Art. 2.In dit decreet wordt verstaan onder: 1° littera 1: uitgaven met betrekking tot de werkingskosten van de Vlaamse Gemeenschap inzake de gemeenschappelijke aangelegenheden;2° littera 2: uitgaven van de Vlaamse Gemeenschap met betrekking tot de bevoegdheden bedoeld in artikel 127 tot en met 129 van de Grondwet;3° littera 3: uitgaven van de Vlaamse Gemeenschap met betrekking tot de bevoegdheden bedoeld in artikel 39 van de Grondwet;4° VAK: vastleggingskrediet, zoals gedefinieerd in artikel 2, 38°, van de Vlaamse Codex Overheidsfinanciën van 29 maart 2019, zoals gewijzigd bij het decreet van 1 juli 2022;5° VEK: vereffeningskrediet, zoals gedefinieerd in artikel 2, 40°, van de Vlaamse Codex Overheidsfinanciën van 29 maart 2019, zoals gewijzigd bij het decreet van 1 juli 2022. ALGEMEEN KREDIETEN LOPEND JAAR

Art. 3.Voor het begrotingsjaar 2023 worden de volgende vastleggings- en vereffeningskredieten geopend: (in duizend euro)

PR

OMSCHRIJVING

VAK

VEK

LIT

CA

APPARAATSKREDIETEN

87.354

88.263

1

CB

PROVISIES

1.444.812

2.776.831

1, 2

CC

BUDGETTAIR BELEID

399.238

399.238

1, 3

CD

FISCALITEIT

1.759.044

1.759.544

3

CE

FINANCIELE OPERATIES

2.921.798

3.242.930

1

CF

BOEKHOUDING

6.760

6.760

1

EA

APPARAATSKREDIETEN

44.214

44.214

1

EB

PROVISIES

22.581

18.780

1

EC

ECONOMIE

2.187.287

2.128.755

3

EE

WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK

758.371

784.155

1

EF

INNOVATIE

424.369

418.969

1

EG

WETENSCHAPSCOMMUNICATIE

10.782

11.025

1

FA

APPARAATSKREDIETEN

76.436

80.621

1

FB

PROVISIES

206.059

198.059

2

FD

KLEUTER- EN LEERPLICHTONDERWIJS

10.444.357

10.444.357

2

FE

HOGER ONDERWIJS

2.343.455

2.351.705

2

FF

DEELTIJDS KUNSTONDERWIJS EN VOLWASSENENONDERWIJS

783.336

783.336

2

FG

ONDERSTEUNING VAN HET ONDERWIJSVELD

1.263.330

1.133.851

2

GA

APPARAATSKREDIETEN

163.318

163.818

1

GB

PROVISIES

40.000

40.000

2

GC

WELZIJN

301.545

302.242

2

GD

GEZONDHEIDS- EN WOONZORG

564.933

566.698

2

GE

OPGROEIEN

6.410.676

6.416.699

2

GG

PERSONEN MET EEN BEPERKING

2.547.700

2.387.037

2

GH

SOCIALE BESCHERMING

4.997.338

4.999.447

2

GI

ZORGINFRASTRUCTUUR

875.105

834.612

2

HA

APPARAATSKREDIETEN

26.865

26.865

1

HB

BELEIDSVELDOVERSCHRIJDEND

142.164

140.728

2

HC

CULTUUR

467.431

467.032

2

HD

JEUGD

65.286

65.662

2

HE

MEDIA

401.448

401.448

2

HF

SPORT

170.664

183.235

2

JA

APPARAATSKREDIETEN

47.812

45.067

1

JB

PROVISIES

6.398

6.644

3

JD

WERK

3.118.067

3.113.243

1,2,3

JE

SOCIALE ECONOMIE

627.476

627.604

3

JF

COMPETENTIES

257.124

257.124

3

KA

APPARAATSKREDIETEN

72.294

72.294

1

KD

LANDBOUW EN ZEEVISSERIJ

121.020

105.715

3

KF

LANDBOUW- EN ZEEVISSERIJONDERZOEK

6.182

6.182

3

KG

PROMOTIE LANDBOUW, TUINBOUW EN ZEEVISSERIJ

5.377

5.377

3

MA

APPARAATSKREDIETEN

167.789

167.779

1

MD

REGIONALE LUCHTHAVENS

17.442

21.236

3

ME

GEMEENSCHAPPELIJK VERVOER

1.412.053

1.479.131

3

MF

ALGEMEEN MOBILITEITSBELEID

931.005

932.814

3

MH

WEGINFRASTRUCTUUR EN -BELEID

458.378

545.199

3

MI

WATERINFRASTRUCTUUR EN -BELEID

904.438

961.862

3

QA

APPARAATSKREDIETEN

223.483

224.102

1

QC

OMGEVING EN NATUUR

714.577

723.924

3

QD

WONEN

376.221

372.559

3

QE

ENERGIE

640.795

631.173

3

QF

DIERENWELZIJN

5.032

11.519

3

QG

ONROEREND ERFGOED

133.402

125.057

3

QH

KLIMAAT

275.151

199.453

3

SA

APPARAATSKREDIETEN

288.709

289.477

1

SB

PROVISIES EN BELEIDSVELDOVERSCHRIJDENDE THEMA'S

17.391

13.438

1

SD

JUSTITIE EN HANDHAVING

16.413

17.427

2

SE

ONDERSTEUNING VLAAMSE REGERING

22.051

22.051

1

SF

GELIJKE KANSEN EN INTEGRATIE EN INBURGERING

122.947

121.357

2

SG

BRUSSEL

55.181

56.302

2

SH

VLAAMSE RAND

8.860

12.990

2

SI

RAMPENSCHADE

914

914

1

SJ

DIGITALISERING

85.948

83.888

1

SK

INTERNE DIENSTVERLENING VLAAMSE OVERHEID

323.133

302.889

1

SM

BINNENLANDS BESTUUR EN STEDENBELEID

4.530.000

4.436.427

1

SN

BUITENLANDS BELEID

9.634

9.634

1

SO

ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

21.947

22.264

1

SP

INTERNATIONAAL ONDERNEMEN

77.321

78.166

3

SQ

TOERISME

69.186

77.536

1

VB

PROVISIES

635

635

1

VD

VLAAMS PARLEMENT

114.426

114.426

1

VE

ALGEMENE WERKINGSKOSTEN VLAAMSE REGERING

2.438

2.438

1

VF

APPARAATSKREDIETEN KABINET VAN DE MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN, CULTUUR, DIGITALISERING EN FACILITAIR MANAGEMENT

5.316

5.316

1

VG

APPARAATSKREDIETEN KABINET VAN DE VLAAMSE MINISTER VAN JUSTITIE EN HANDHAVING, OMGEVING, ENERGIE EN TOERISME

3.747

3.747

1

VH

APPARAATSKREDIETEN KABINET VAN DE VLAAMSE MINISTER VAN MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN

3.689

3.689

1

VI

APPARAATSKREDIETEN KABINET VAN DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN, EN VICEMINISTER- PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING

5.550

5.550

1

VJ

APPARAATSKREDIETEN KABINET VAN DE VLAAMSE MINISTER VAN ONDERWIJS, SPORT, DIERENWELZIJN EN VLAAMSE RAND, EN VICEMINISTER- PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING

5.320

5.320

1

VK

APPARAATSKREDIETEN KABINET VAN DE VLAAMSE MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, BESTUURSZAKEN, INBURGERING EN GELIJKE KANSEN, EN VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING

5.311

5.311

1

VM

APPARAATSKREDIETEN KABINET VAN DE VLAAMSE MINISTER VAN ECONOMIE, INNOVATIE, WERK, SOCIALE ECONOMIE EN LANDBOUW

3.517

3.517

1

VN

APPARAATSKREDIETEN KABINET VAN DE VLAAMSE MINISTER VAN BRUSSEL, JEUGD, MEDIA EN ARMOEDEBESTRIJDING

3.471

3.471

1

VO

APPARAATSKREDIETEN KABINET VAN DE VLAAMSE MINISTER VAN FINANCIEN EN BEGROTING, WONEN EN ONROEREND ERFGOED

3.685

3.685

1

TOTAAL

61.267.266

60.003.839


Art. 4.Voor het begrotingsjaar 2023 worden de volgende variabele kredieten geraamd: (in duizend euro)

PR

OMSCHRIJVING

VAK

VEK

LIT

CA

APPARAATSKREDIETEN

260

260

1

CC

BUDGETTAIR BELEID

150

150

1

CD

FISCALITEIT

3.243

3.243

3

EA

APPARAATSKREDIETEN

937

937

1

EB

PROVISIES

311

569

1

EC

ECONOMIE

26.268

26.268

3

EE

WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK

0

0

1

FA

APPARAATSKREDIETEN

1.650

1.650

1

FD

KLEUTER- EN LEERPLICHTONDERWIJS

90.502

90.502

2

FE

HOGER ONDERWIJS

100

100

2

FF

DEELTIJDS KUNSTONDERWIJS EN VOLWASSENENONDERWIJS

46.621

46.633

2

FG

ONDERSTEUNING VAN HET ONDERWIJSVELD

9.256

9.256

2

GA

APPARAATSKREDIETEN

545

545

1

GC

WELZIJN

0

0

2

GD

GEZONDHEIDS- EN WOONZORG

1.670

1.670

2

HA

APPARAATSKREDIETEN

185

185

1

HB

BELEIDSVELDOVERSCHRIJDEND

152

1.140

2

HC

CULTUUR

360

360

2

JA

APPARAATSKREDIETEN

335

335

1

JD

WERK

10.902

13.713

3

KA

APPARAATSKREDIETEN

256

256

1

KD

LANDBOUW EN ZEEVISSERIJ

1.924

1.924

3

MA

APPARAATSKREDIETEN

5.442

5.442

1

MH

WEGINFRASTRUCTUUR EN -BELEID

61.735

57.100

3

QA

APPARAATSKREDIETEN

1.265

1.265

1

QC

OMGEVING EN NATUUR

16.464

16.314

3

QD

WONEN

1.100

1.100

3

QE

ENERGIE

163.506

149.391

3

QF

DIERENWELZIJN

1.056

1.056

3

QG

ONROEREND ERFGOED

582

589

3

QH

KLIMAAT

15.000

22.481

3

SA

APPARAATSKREDIETEN

2.255

2.255

1

SD

JUSTITIE EN HANDHAVING

0

0

2

SE

ONDERSTEUNING VLAAMSE REGERING

12

12

1

SK

INTERNE DIENSTVERLENING VLAAMSE OVERHEID

23.399

29.255

1

SM

BINNENLANDS BESTUUR EN STEDENBELEID

0

0

1

SN

BUITENLANDS BELEID

5

5

1

SO

ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

400

400

1

SQ

TOERISME

0

0

1

TOTAAL

487.848

486.361


Art. 5.De terugbetalingen van leningen voorzien onder titel II worden, wat betreft het begrotingsjaar 2023, geraamd op: (in duizend euro)

VASTLEGGINGSKREDIET

VEREFFENINGSKREDIET

LITTERA

153.750

153.750

1


UITGAVEN VORIGE JAREN

Art. 6.De vereffeningen van de uitgaven die in de loop van de vorige begrotingsjaren werden vastgelegd ten laste van vastleggingskredieten en vastleggingsmachtigingen van basisallocaties of artikelen waarvan de nummering inmiddels gewijzigd werd of overgegaan is in andere basisallocaties of begrotingsartikelen, mogen vanaf het begrotingsjaar 2023 worden aangerekend op de overeenstemmende begrotingsartikelen.

LENINGEN

Art. 7.De Vlaamse Regering wordt gemachtigd om voor te consolideren instellingen met een gewaarborgde leningsmachtiging of te consolideren alternatief gefinancierde investeringsschema's de bedragen voor de gewaarborgde leningsmachtiging of de investeringsbedragen van de alternatief gefinancierde investeringsschema's waarvoor het Vlaams Parlement een machtiging heeft verleend al dan niet gedeeltelijk in te schrijven op nieuw te creëren begrotingsartikelen, om zo zelf voor deze financiering te zorgen en deze bedragen te kunnen doorgeven. De beslissingen die met toepassing van die bepaling worden genomen, moeten binnen vijftien kalenderdagen worden meegedeeld en verantwoord door de Vlaamse Regering aan het Vlaams Parlement, met afschrift aan het Rekenhof.

Art. 8.§ 1. De Vlaamse Regering wordt gemachtigd leningen voor vervaldag vervroegd terug te betalen middels: 1° het verhogen van het ingeschreven uitgavenkrediet op titel II voor de terugbetaling van de eigen directe schuld;2° het geven van een voorschot op de dotaties en toelagen aan de tot de consolidatieperimeter behorende instellingen, onder voorwaarde dat deze voorschotten worden verrekend in de begroting van het daaropvolgende begrotingsjaar. § 2. De kredieten, gebruikt voor terugbetaling van leningen conform paragraaf 1 van dit artikel, mogen niet meer bedragen dan het geraamde overschot op het netto te financieren saldo van het lopende begrotingsjaar.

VOORSCHOTTEN

Art. 9.De Vlaamse Regering wordt gemachtigd provisies te verlenen aan de advocaten, experts en gerechtsdeurwaarders die voor rekening van de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest optreden.

HERVERDELINGEN

Art. 10.De Vlaamse Regering wordt gemachtigd, en dit binnen de perken van de kredieten geopend voor de diverse programma's voor de Vlaamse Regering en de kabinetten van de Vlaamse Regering, vastleggingskredieten over te schrijven tussen de begrotingsartikelen over deze programma's heen.

BEPERKING AANTAL ENTITEITEN

Art. 11.§ 1. Op apparaats- en beleidskredieten van entiteiten die tijdens het begrotingsjaar 2023 gefusioneerd respectievelijk afgeschaft worden, mag worden vastgelegd en vereffend door de entiteit die uit de fusie ontstaat, respectievelijk de entiteit die de bevoegdheden van de afgeschafte entiteit overneemt. § 2. De Vlaamse Regering wordt gemachtigd om, mits akkoord van de minister bevoegd voor het budgettair beleid, de vastleggings- en vereffeningskredieten van de uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap, de genomen reserveringen in de vorm van vastleggingen en vereffeningen en de beschikbare kredieten op basisallocaties en begrotingsartikelen van entiteiten die tijdens het begrotingsjaar 2023 gefusioneerd respectievelijk opgeheven worden, op datum van fusie of opheffing over te hevelen naar de naar aanleiding van de fusie of opheffing ontstane passende basisallocaties en begrotingsartikelen. § 3. De Vlaamse Regering wordt gemachtigd om, indien er geen specifieke decretale bepaling is voorzien voor de rechtsopvolging of voor de afwikkeling van de openstaande kredieten, de nodige beslissingen te nemen en handelingen te stellen om de uitvoeringsrekening van het begrotingsjaar 2022 en, indien voorzien, de uitvoering van de begroting voor het begrotingsjaar 2023 van een in 2023 of eerder ontbonden en vereffende entiteit af te wikkelen. § 4. De annulatie van openstaande vastleggingen die naar aanleiding van de opheffing van het Financieringsfonds voor Schuldafbouw en Eenmalige Investeringsuitgaven ontstaan zijn uit de overdracht van vastleggingskredieten en openstaande vastleggingen naar de uitgavenbegroting van de Vlaamse ministeries of van de rechtspersonen bedoeld in artikel 3 van de Vlaamse Codex Overheidsfinanciën van 29 maart 2019, geeft aanleiding tot een gelijke vrijgave van vastleggingskredieten op dezelfde basisallocaties en begrotingsartikelen van de uitgavenbegroting van de Vlaamse ministeries of van de bedoelde rechtspersoon.

KREDIETOVERSCHRIJDINGEN EUROPESE SUBSIDIES

Art. 12.In afwijking van de bepalingen van artikel 13 van de Vlaamse Codex Overheidsfinanciën van 29 maart 2019 is, in het kader van de uitvoering van Europese subsidiedossiers waarbij de Vlaamse begroting Europese uitgaven prefinanciert, kredietoverschrijding toegestaan op begrotingsartikelen met ESR-aggregatie PA en LE. THESAURIEBEHEER

Art. 13.Onderstaande orde- en thesaurieartikels mogen worden gebruikt voor aanrekening en aanzuivering op de begroting. Op basis van nieuwe transacties kan de lijst aangevuld worden. Het Vlaams Parlement machtigt het gebruik van onderstaande artikels op voorwaarde dat alle begrotingsverrichtingen worden aangerekend op het begrotingsjaar waarop ze betrekking hebben.

THESAURIE- OF ORDEARTIKEL

OMSCHRIJVING

CB0-7C0708-02

DERDENBESLAG

CB0-7C0715-02

ONTLENEN BINNEN DE CONSOLIDATIEKRING - KORTE TERMIJN

CB0-7C0989-02

KT-KREDIETVERSTREKKING AAN VWF

CB0-7X0014-02

GESCHILLEN

CB0-7X0015-02

NALATENSCHAPPEN EN WERKEN

XXX-7X0718-02

VERKREGEN OPBRENGSTEN

XXX-7X0720-02

OVER TE DRAGEN KOSTEN

XXX-7X0727-02

VOORUITBETALINGEN

XXX-7X0729-02

OVER TE DRAGEN SUBSIDIES

EC0-7E0706-02

CODAVERWERKING NV WAARBORGBEHEER

FC0-7F0001-02

INGEHOUDEN VOORHEFFINGEN

FC0-7F0002-02

RSZ EN ANDERE SOCIALE LASTEN

FC0-7F0003-02

FOP

FC0-7F0005-02

BEZOLDIGINGEN

FC0-7F0006-02

VOORZIENING VOOR UITGESTELDE BEZOLDIGINGEN

FC0-7F0007-02

TERUGVORDERINGEN BEZOLDIGINGEN

FC0-7F0008-02

VOORZIENING VOOR VAKANTIEGELD

FC0-7F0010-02

ANDERE SOCIALE SCHULDEN

XXX-7X0013-02

TERUGVORDERINGEN MAALTIJDCHEQUES

GE0-7G0726-02

OVERNAME RIZIV INTERVALFASE ZESDE STAATSHERVORMING

HBD-7HC107-02

RESERVEFONDS KASTEEL VAN GAASBEEK

HBE-7HC108-02

RESERVEFONDS LANDCOMMANDERIJ ALDEN BIESEN

HBJ-7HD123-02

RESERVEFONDS UITLEENDIENST KAMPEERMATERIAAL

JB0-7J0728-02

VOORUITBETALING IN KADER VAN ESF & AMIF

JB0-7J0734-02

VOORSCHOTTEN OP SUBSIDIES AFDELING ESF & MVO IN KADER VAN VV-RRF

JB0-7X0005-02

BEZOLDIGINGEN

JB0-7X0012-02

MAALTIJDCHEQUES

XXX-7X0007-02

TERUGVORDERINGEN BEZOLDIGINGEN

MCD-7MI111-02

RESERVEFONDS LOODSWEZEN

MCE-7MI112-02

RESERVEFONDS VLOOT

QBZ-7QB118-02

RESERVEFONDS GRONDFONDS

SAA-7SA113-02

RESERVEFONDSFONDS FONDS INCLUSIEVE FINANCIERING

SG0-7X0001-02

INGEHOUDEN VOORHEFFINGEN

SG0-7X0002-02

RSZ EN ANDERE SOCIALE LASTEN

SG0-7X0004-02

PENSIOENBIJDRAGEN CONTRACTUELEN (TWEEDE PENSIOENPIJLER)

SG0-7X0005-02

BEZOLDIGINGEN

SG0-7X0008-02

VOORZIENING VOOR VAKANTIEGELD

SG0-7X0011-02

HOSPITALISATIEVERZEKERING

SG0-7X0012-02

MAALTIJDCHEQUES

SG0-7X0016-02

WOON-WERKVERKEER

SGA-7SG101-02

RESERVEFONDS OVERHEIDSPERSONEEL

SHA-7SH104-02

RESERVEFONDS CATERING EN SCHOONMAAK

CB0-7C0704-02

SWAP-VERRICHTINGEN

QE0-8Q0959-02

ENERGIELENINGEN

QG0-8Q0972-02

ERFGOEDLENINGEN

HB0-8H0971-02

OR PENSIOENEN VRT

GE0-8G0961-02

IMPULSFONDS HUISARTSENGENEESKUNDE


FINANCIEN EN BEGROTING OVERDRACHTEN KREDIETEN

Art. 14.Met toepassing van artikel 16 van de Vlaamse Codex Overheidsfinanciën van 29 maart 2019 wordt het onbelast kredietsaldo in vastleggingskrediet op 31 december 2023 overgedragen naar het begrotingsjaar 2024 voor onderstaande begrotingsartikelen en samengevoegd met de overeenstemmende kredieten voor het begrotingsjaar 2024.

OMSCHRIJVING

BEGROTINGS- ARTIKEL

PROVISIONEEL KREDIET VOOR UITGAVEN TE FINANCIEREN D.M.V. DE NETTO OPBRENGST VAN DE WINST VAN DE NATIONALE LOTERIJ (ARTIKEL 62BIS VAN DE B.F.W. VAN 16.01.1989, ZOALS INGEVOEGD VIA DE B.W. VAN 13.07.2001)

CB0-1CBG2AB-PR

PROVISIONEEL KREDIET VOOR INDEXERING VAN SALARISSEN EN SALARISTOELAGEN, DE SCHOOLPREMIES EN VOOR DE TOEPASSING VAN DE SOCIALE PROGRAMMATIES

CB0-1CBG2AB-PR

VAK/VEK BUFFER

CB0-1CBG2AB-PR

PROVISIE ONDERSTEUNING PROGRAMMATISCHE AANPAK STIKSTOF (PAS)

CB0-1CBG2AK-PR

PROVISIONEEL KREDIET VOOR ALLERHANDE UITGAVEN MET BETREKKING TOT DE ONDERSTEUNING VOOR DE INVOERING VAN DE WEGBEPRIJZING IN VLAANDEREN

CB0-1CBX2AC-PR

PROVISIE VOOR INVESTERINGEN IN HET KADER VAN HET ACTIEPLAN ENERGIE-EFFICIENTIE

CB0-1CBX2AC-PR

VOOR HET NEMEN VAN PARTICIPATIES IN PMV (OA ZAAIKAPITAALFONDS VLAANDEREN MEDISCH CENTRUM)

CB0-1CEX2BA-PA

IN HET VLAAMS ENERGIEBEDRIJF

CB0-1CEX2BA-PA

IN DE VMH

CB0-1CEX2BA-PA

PARTICIPATIES - LRM

CB0-1CEX2BA-PA

KREDIETVERLENINGEN AAN EN DEELNEMINGEN IN BEDRIJVEN EN FINANCIELE INSTELLINGEN EN ANDERE FINANCIELE PRODUCTEN - NIET VERDEELD

CB0-1CEX2BA-PA

DEPARTEMENT FB - DEELNEMINGEN AAN BEDRIJVEN - NIET VERDEELD

CB0-1CEX2BA-PA

CORONA 2020 LENINGEN PMV

CB0-1CEX2BA-PA

RELANCE 165 - PMV-INSTRUMENTEN MAXIMAAL ONTPLOOIEN VOOR LENINGEN, KAPITAALSPARTICIPATIES EN WAARBORGEN: WELVAARTSFONDS (BEHEERD DOOR PMV) VAN 500 MILJOEN EURO (WAARVAN 240 MILJOEN EURO VLAAMS/PUBLIEK EN REST PRIVAAT) - KAP VERH PMV

CB0-1CEX2BA-PA

RELANCE 165 - PMV-INSTRUMENTEN MAXIMAAL ONTPLOOIEN VOOR LENINGEN, KAPITAALPARTICIPATIES EN WAARBORGEN: WELVAARTSFONDS (BEHEERD DOOR PMV) VAN 500 MILJOEN EURO (WAARVAN 240 MILJOEN EURO VLAAMS/PUBLIEK EN REST PRIVAAT) - KAP VERH LRM

CB0-1CEX2BA-PA


BEPERKING HERVERDELINGEN

Art. 15.Met toepassing van artikel 21, eerste lid, 1°, van de Vlaamse Codex Overheidsfinanciën van 29 maart 2019 mogen de vastleggingskredieten op onderstaande begrotingsartikelen enkel worden herverdeeld bij beslissing van de Vlaamse Regering:

BEGROTINGSARTIKEL

CB0-1CDG2DB-WT

CB0-1CDG2DC-WT

CB0-1CEG2BA-WT


SUBSIDIES

Art. 16.Binnen de perken van het betrokken begrotingsartikel kunnen volgende subsidies die geen toelage uitmaken, worden toegekend: (in duizend euro)

OMSCHRIJVING

BEGROTINGS- ARTIKEL

VOOR BELEIDSRELEVANT ONDERZOEK

CB0-1CBG2AA-WT

TOT DEKKING VAN HET AANDEEL IN DE INTRESTLASTEN VAN LENINGEN AANGEGAAN BIJ FORTIS BANK VOORTSPRUITEND UIT DE WAARBORG BETREFFENDE DE SCHULDVORDER. WAARVAN SPRAKE IN ARTIKEL 6BIS, VAN DE WET VAN 23.12.1963 OP DE ZIEKENHUIZEN (SECTOR 58.10)

CB0-1CEG2BA-WT

COORDINATIESTRUCTUUR VOOR PATRIMONIUMDOCUMENTATIE

CE0-1CDG2DE-WT


HERVERDELINGEN

Art. 17.§ 1. De Vlaamse Regering wordt gemachtigd vereffeningkredieten ingeschreven onder begrotingsartikel CB0-1CBG2AH-PR over te schrijven naar de begrotingsartikelen MB0-1MHH4NA-WT, QE0-1QEE4KE-LO, QE0-1QEE4KE-WT en QE0-1QEE4KG-WT. § 2. In afwijking van artikel 15, § 3, van de Vlaamse Codex Overheidsfinanciën van 29 maart 2019 kunnen het Energiefonds, opgericht bij decreet van 8 mei 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 08/05/2009 pub. 07/07/2009 numac 2009035580 bron vlaamse overheid Decreet houdende algemene bepalingen betreffende het energiebeleid type decreet prom. 08/05/2009 pub. 08/07/2009 numac 2009202911 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het decreet van 10 juli 2008 betreffende het beheer en de uitbating van de regionale luchthavens Oostende-Brugge en Kortrijk-Wevelgem type decreet prom. 08/05/2009 pub. 28/08/2009 numac 2009035790 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs type decreet prom. 08/05/2009 pub. 06/07/2009 numac 2009202546 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de diepe ondergrond sluiten, en het Verkeersveiligheidsfonds, opgericht bij decreet van 3 juli 2015, gespijsd worden met de conform paragraaf 1 overgeschreven kredieten en worden deze fondsen gemachtigd deze kredieten te ontvangen en aan te wenden voor uitgaven, met inbegrip van de toekenning van subsidies, in het kader van het relancebeleid.

Art. 18.De Vlaamse Regering wordt gemachtigd het vastleggingskrediet ingeschreven onder begrotingsartikel CB0-1CCG2CY-IS geheel of gedeeltelijk over te schrijven naar de passende bestaande of eventueel nieuw in te schrijven vastleggingskredieten van de uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap.

Art. 19.De Vlaamse Regering wordt gemachtigd het vastleggingskrediet over te schrijven van diverse door de Vlaamse Regering aan te duiden begrotingsartikelen van de uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap naar de passende begrotingsartikelen van het Departement Financiën en Begroting (entiteit CB0) in het kader van de instap van beleidsdomeinen in het boekhoudkantoor.

VLAAMSE RECHTSPERSONEN ONDER RECHTSTREEKS GEZAG VAN DE VLAAMSE REGERING

Art. 20.Goedgekeurd wordt de bij dit decreet gevoegde begroting voor het jaar 2023 van het Vlaams Fonds voor de Lastendelging.

De begroting beloopt voor de ontvangsten 207.943.000 euro en voor de uitgaven 16.338.000 euro in vastleggingen en 207.943.000 euro in vereffeningen.

De Vlaamse Regering wordt gemachtigd om voor het Vlaams Fonds voor de Lastendelging vastleggingskredieten ingeschreven onder WT-begrotingsartikelen geheel of gedeeltelijk over te schrijven naar de passende bestaande of eventueel nieuw in te schrijven begrotingsartikelen van de uitgavenbegroting van het Vlaams Fonds voor de Lastendelging.

De Vlaamse Regering wordt gemachtigd de noodwendige uitgaven voor schadedossiers, (landbouw)rampen en pensioendossiers te overschrijden ten bedrage van maximaal het saldo.

ECONOMIE, WETENSCHAP EN INNOVATIE OVERDRACHTEN KREDIETEN

Art. 21.§ 1. Het onbelast kredietsaldo op de vastleggingskredieten van volgende Vlaamse rechtspersonen wordt op 31 december 2023 overgedragen naar het begrotingsjaar 2024 en samengevoegd met de overeenstemmende kredieten voor het begrotingsjaar 2024.

RECHTSPERSOON

BEGROTINGS- ARTIKEL

FONDS WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK- VLAANDEREN (FWO)

EB0-1EEB5GT-IS


§ 2. Met toepassing van artikel 16 van de Vlaamse Codex Overheidsfinanciën van 29 maart 2019 wordt het onbelast kredietsaldo in vastleggingskrediet op 31 december 2023 overgedragen naar het begrotingsjaar 2024 voor onderstaande begrotingsartikelen en samengevoegd met de overeenstemmende kredieten voor het begrotingsjaar 2024 voor het bedrag dat naar aanleiding van de opheffing van het Financieringsfonds voor Schuldafbouw en Eenmalige Investeringsuitgaven werd overgeheveld.

OMSCHRIJVING

BEGROTINGS- ARTIKEL

ONDERZOEK DOOR AGENTSCHAPPEN (EX-FFEU)

EB0-1EBB2AI-WT

PLANTENTUIN MEISE INVESTERINGSSUBSIDIES (FFEU)

EB0-1EEB5HU-IS


BEPERKING HERVERDELINGEN

Art. 22.Met toepassing van artikel 21, eerste lid, 1°, van de Vlaamse Codex Overheidsfinanciën van 29 maart 2019 mogen de vastleggingskredieten op onderstaande begrotingsartikelen enkel worden herverdeeld bij beslissing van de Vlaamse Regering:

BEGROTINGSARTIKEL

EC0-1ECB2BA-WT


SUBSIDIES

Art. 23.§ 1. Binnen de perken van het betrokken begrotingsartikel kunnen volgende subsidies die geen toelage uitmaken, worden toegekend: (in duizend euro)

OMSCHRIJVING

BEGROTINGS- ARTIKEL

INTERNATIONALISERING

EB0-1EBB2AB-WT

SUBSIDIES IKV INTERNATIONALE WETENSCHAPPELIJKE EN INNOVATIESAMENWERKING

EB0-1EBB2AB-WT

DE CONCEPTIE, VOORBEREIDING EN UITVOERING VAN ACTIES MET BETREKKING TOT ECONOMIE

EB0-1EBB2AC-WT

DE CONCEPTIE, VOORBEREIDING EN UITVOERING VAN ACTIES MET BETREKKING TOT WETENSCHAP EN INNOVATIE

EB0-1EBB2AC-WT

BEVORDERING VAN DE VLAAMSE INFORMATIEMAATSCHAPPIJ IN HET KADER VAN DE LISSABONSTRATEGIE

EB0-1EEB2JA-WT

HET VERRICHTEN VAN WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK DOOR DE INSTELLINGEN VAN POSTINITIEEL ONDERWIJS EN HOGERE INSTITUTEN VOOR SCHONE KUNSTEN

EB0-1EEB2KA-WT

ONTWIKKELEN VAN TECHNOLOGIE EN GERICHTE TOEPASSINGEN VOOR REGENERATIEVE GENEESKUNDE

EB0-1EFB2LC-WT

BEKENDMAKING VAN HET WETENSCHAPSBELEID EN HET WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK

EB0-1EGB2OA-WT

POPULARISERING VAN WETENSCHAP, TECHNIEK EN INNOVATIE

EB0-1EGB2OA-WT

VLAAMSE VOLKSSTERRENWACHTEN (PRO MEMORIE)

EB0-1EGB2OA-WT


§ 2. Binnen de perken van het betrokken begrotingsartikel kunnen volgende toelagen worden toegekend: (in duizend euro)

OMSCHRIJVING

BEGROTINGS- ARTIKEL

EXPERTISECENTRUM ONDERZOEK EN ONTWIKKELINGSMONITORING (ECOOM)

EB0-1EBB2AV-IS

FLANDERS FUTURE TECHFUND

EB0-1ECB2BY-IS

VLIR

EB0-1EEB2GM-IS

ACTIEPLAN `MENSELIJK KAPITAAL VOOR WETENSCHAP, TECHNOLOGIE EN INNOVATIE'

EB0-1EEB2GS-IS

BIJZONDERE ONDERZOEKSFONDSEN VOOR DE AANSTELLING VAN BIJKOMENDE ZAP-MANDATEN

EB0-1EEB2GS-IS

HET VERRICHTEN VAN WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK DOOR DE INSTELLINGEN VAN POSTINITIEEL ONDERWIJS EN HOGERE INSTITUTEN VOOR SCHONE KUNSTEN - ITG

EB0-1EEB2GS-IS

ITG

EB0-1EEB2GU-IS

KENNISCENTRUM VOOR DATA EN MAATSCHAPPIJ

EB0-1EEB2JB-IS

HOGER ONDERWIJS

EB0-1EEB2JY-IS

EXPERTISECELLEN VOOR DE POPULARISERING VAN WETENSCHAP, TECHNIEK EN TECHNOLOGISCHE INNOVATIE IN DE SCHOOT VAN DE ASSOCIATIES

EB0-1EGB2OS-IS


§ 3. Binnen de perken van het betrokken begrotingsartikel kunnen aan de volgende begunstigden en voor maximaal de volgende bedragen subsidies die geen toelage uitmaken, worden toegekend: (in duizend euro)

BEGUNSTIGDE

BEGROTINGSARTIKEL

MAXIMAAL BEDRAG

COFINANCIERING STEUNPUNT DUURZAAM MATERIALENBEHEER

EB0-1EBB2AG-WT

200

UNESCO

EB0-1EBB2AJ-WT

1.301

UNU

EB0-1EBB2AK-WT

1.000

ALAMIRE FOUNDATION

EB0-1EEB2HA-WT

867

KMDA

EB0-1EEB2HB-WT

1175

ORPHEUS

EB0-1EEB2HC-WT

722

ANTWERP MANAGEMENT SCHOOL (AMS)

EB0-1EEB2KA-WT

393

VLERICK

EB0-1EEB2KA-WT

752

IMEC

EB0-1EFB2LA-WT

134.718

FLANDERS MAKE

EB0-1EFB2LB-WT

47.423

RVO SOCIETY

EB0-1EGB2OB-WT

806


WAARBORG

Art. 24.Het plafond van het gewaarborgde bedrag voor de waarborgen te hechten aan leningen uitgegeven in het kader van het decreet van 6 februari 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 06/02/2004 pub. 20/02/2004 numac 2004035282 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende een waarborgregeling voor kleine en middelgrote ondernemingen sluiten betreffende een waarborgverlening voor kleine, middelgrote en grote ondernemingen, bedraagt 600.000.000 euro.

VLAAMSE RECHTSPERSONEN ONDER RECHTSTREEKS GEZAG VAN DE VLAAMSE REGERING

Art. 25.Goedgekeurd wordt de bij dit decreet gevoegde begroting voor het jaar 2023 van het Fonds voor Innoveren en Ondernemen.

De begroting beloopt voor de ontvangsten 1.519.657.000 euro en voor de uitgaven 1.155.886.000 euro in vastleggingen en 1.519.657.000 euro in vereffeningen.

In geval van een tekort met betrekking tot de verliesfinanciering van de waarborgregeling van de nv Waarborgbeheer, wordt het Fonds voor Innoveren en Ondernemen gemachtigd om een compenserende toelage over te dragen naar het begrotingsartikel EC0-1ECB2BA-WT. DIVERSE ANDERE BEPALINGEN

Art. 26.Het begrotingsfonds Fonds personeelsleden verlof voor opdracht (beleidsdomein E), opgericht bij artikel 48 van het decreet van 21 november 2008Relevante gevonden documenten type decreet prom. 21/11/2008 pub. 12/02/2009 numac 2009035108 bron vlaamse overheid Decreet houdende tweede aanpassing van de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2008 type decreet prom. 21/11/2008 pub. 15/01/2009 numac 2008204677 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de ondersteuning van de circuskunsten in Vlaanderen type decreet prom. 21/11/2008 pub. 27/01/2009 numac 2009035037 bron vlaamse overheid Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de tweede aanpassing van de begroting 2008 sluiten, wordt gemachtigd om in 2023 de loonlast te dragen van de personeelsleden die naar aanleiding van de regionalisering van het Federaal Participatie Fonds aan het Vlaamse Gewest werden toegewezen.

ONDERWIJS EN VORMING OVERDRACHTEN KREDIETEN

Art. 27.§ 1. Met toepassing van artikel 16 van de Vlaamse Codex Overheidsfinanciën van 29 maart 2019 wordt het onbelast kredietsaldo in vastleggingskrediet op 31 december 2023 overgedragen naar het begrotingsjaar 2024 voor onderstaande begrotingsartikelen en samengevoegd met de overeenstemmende kredieten voor het begrotingsjaar 2024.

OMSCHRIJVING

BEGROTINGS- ARTIKEL

PROVISIONEEL KREDIET IN HET KADER VAN DIGISPRONG

FB0-1FBD2AB-PR


§ 2. Het onbelast kredietsaldo op de vastleggingskredieten van volgende Vlaamse rechtspersonen wordt op 31 december 2023 overgedragen naar het begrotingsjaar 2024 en samengevoegd met de overeenstemmende kredieten voor het begrotingsjaar 2024.

RECHTSPERSOON

BEGROTINGS ARTIKEL

GEMEENSCHAPSONDERWIJS (VOOR INVESTERINGEN IN HERNIEUWBARE ENERGIE EN ENERGIE-EFFICIENTIE OP SCHOOLINFRASTRUCTUUR)

FC0-1FGD5BX-IS

AGENTSCHAP VOOR INFRASTRUCTUUR IN HET ONDERWIJS (VOOR INVESTERINGEN IN HERNIEUWBARE ENERGIE EN ENERGIE-EFFICIENTIE OP SCHOOLINFRASTRUCTUUR)

FC0-1FGD5BY-IS


BEPERKING HERVERDELINGEN

Art. 28.Met toepassing van artikel 21, eerste lid, 1°, van de Vlaamse Codex Overheidsfinanciën van 29 maart 2019 mogen de vastleggingskredieten op onderstaande begrotingsartikelen enkel worden herverdeeld bij beslissing van de Vlaamse Regering:

BEGROTINGSARTIKEL

FC0-1FDD2DA-WT

FC0-1FDD2DB-WT

FC0-1FDD2DC-WT

FC0-1FDD2DD-WT

FC0-1FDD2DE-WT

FC0-1FDD2DF-WT

FC0-1FDD2DG-WT

FC0-1FDD2DH-WT

FC0-1FFD2CA-WT

FC0-1FFD2CB-WT

FC0-1FGD2GA-WT

FC0-1FGD2GB-WT

FC0-1FGD2GC-WT

FC0-1FGD2GD-WT

FD0-1FFD2FA-WT

FD0-1FFD2FB-WT

FD0-1FGD2HA-WT


SUBSIDIES

Art. 29.§ 1. Binnen de perken van het betrokken begrotingsartikel kunnen volgende subsidies die geen toelage uitmaken, worden toegekend: (in duizend euro)

OMSCHRIJVING

BEGROTINGS- ARTIKEL

KOSTENBEHEERSING SECUNDAIR ONDERWIJS

FB0-1FGD2GE-WT

LEERLINGENBEGELEIDING

FB0-1FGD2GE-WT

ONDERSTEUNING AAN ZIEKE KINDEREN

FB0-1FGD2GE-WT

ONDERSTEUNING VAN HOOGBEGAAFDEN

FB0-1FGD2GE-WT

PILOOTPROJECT LEERLINGENVERVOER

FB0-1FGD2GE-WT

PROJECTEN TER VOORBEREIDING EN BEGELEIDING VAN DE TRANSITIE VAN VOORZIENINGEN GEFINANCIERD OF GESUBSIDIEERD BINNEN HET BELEIDSDOMEIN ONDERWIJS NAAR HET BELEIDSDOMEIN WELZIJN

FB0-1FGD2GE-WT

TAALINTEGRATIETRAJECTEN

FB0-1FGD2GE-WT

WELZIJN, WELBEVINDEN EN GEZONDHEID

FB0-1FGD2GE-WT

ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN

FB0-1FGD2GF-WT

LERARENOPLEIDING

FB0-1FGD2GF-WT

NASCHOLING EN PROFESSIONALISERING

FB0-1FGD2GF-WT

INTERNATIONALE SAMENWERKING

FB0-1FGD2GH-WT

VERSTERKEN VAN DE INTERNATIONALISERING VAN HET VLAAMS HOGER ONDERWIJS

FB0-1FGD2GH-WT

AANSLUITING OP DE ARBEIDSMARKT

FB0-1FGD2GI-WT

LEVENSLANG EN LEVENSBREED LEREN

FB0-1FGD2GI-WT

STEM

FB0-1FGD2GI-WT

INFORMATIE, COMMUNICATIE EN SENSIBILISERING

FB0-1FGD2GK-WT

ALLERHANDE PROJECTEN IN HET KADER VAN KWALITEIT

FB0-1FGD2GN-WT

BELEIDS- EN PRAKTIJKGERICHT ONDERZOEK EN EVALUATIE

FB0-1FGD2GN-WT

EDUCATIES

FB0-1FGD2GN-WT

INNOVATIE

FB0-1FGD2GN-WT

TOETSEN

FB0-1FGD2GN-WT

ALLERHANDE PROJECTEN IN HET KADER VAN DIGITALISERING

FB0-1FGD2GO-WT

MEDIAWIJSHEID EN DIGITALE GELETTERDHEID

FB0-1FGD2GO-WT

AANDEEL SALARISKOSTEN VOOR DE NEDERLANDSTALIGE PEUTERTUINEN, KINDERDAGVERBLIJVEN EN VOOR- EN NASCHOOLS TOEZICHT VAN DE SCHOLEN VAN HET GEMEENSCHAPSONDERWIJS IN BRUSSEL- HOOFDSTAD

FC0-1FDD2DG-WT

INDIVIDUEEL VERVOER

FC0-1FGD2GE-WT

LEERLINGENVERVOER IKV ASIELCRISIS

FC0-1FGD2GE-WT

ONDERSTEUNING VOOR ZIEKE KINDEREN

FC0-1FGD2GE-WT

STEUNPUNT LEERLINGENVERVOER BUITENGEWOON ONDERWIJS

FC0-1FGD2GE-WT

SUBSIDIES IN HET KADER VAN HET INSCHRIJVINGSDECREEET/AANMELDEN

FC0-1FGD2GE-WT

SUBSIDIES IKV DUAAL LEREN

FC0-1FGD2GI-WT

FINANCIELE CONTROLE VAN HET GESUBSIDIEERD ONDERWIJS

FC0-1FGD2GL-WT

OPLEIDING STARTBANERS ANTI-SOCIAAL GEDRAG EN VERKEERSVEILIGHEID

FC0-1FGD2GL-WT


§ 2. Binnen de perken van het betrokken begrotingsartikel kunnen volgende toela- gen worden toegekend: (in duizend euro)

OMSCHRIJVING

BEGROTINGS- ARTIKEL

VLHORA-INSTAPTOETS

FB0-1FGD2GN-IS

VLIR-IJKINGSTOETSEN

FB0-1FGD2GN-IS

VAF-GAMEFONDS

FB0-1FGD2GO-IS

SOCIALE DIENST GEMEENSCHAPSONDERWIJS VZW

FC0-1FGD2GU-IS


§ 3. Binnen de perken van het betrokken begrotingsartikel kunnen aan de volgende begunstigden en voor maximaal de volgende bedragen subsidies die geen toelage uitmaken, worden toegekend: (in duizend euro)

BEGUNSTIGDE

BEGROTINGSARTIKEL

MAXIMAAL BEDRAG

VZW DIESLEKTIKUS - ADIBIB EN VOORLEESSOFTWARE

FB0-1FGD2GE-WT

1.012

VZW KLIQ-IMPULSEN VOOR EEN HOLEBIBELEID IN HET ONDERWIJS

FB0-1FGD2GE-WT

71

VZW KRIJT - KNOOPPUNT ARMOEDE- ONDERWIJS

FB0-1FGD2GE-WT

298

VZW TEWERKSTELLINGSFONDS VOOR HET VRIJ ONDERWIJS VLAANDEREN - UITVOERING CAO

FB0-1FGD2GF-WT

6.821

VZW EPOS

FB0-1FGD2GH-WT

1.060

VZW CONNECTIEF

FB0-1FGD2GI-WT

272

NVAO

FB0-1FGD2GN-WT

2.542

UG - ONTWIKKELING VAN GESTANDAARDISEERDE, GENORMEERDE EN GEVALIDEERDE NET- EN KOEPELOVERSCHIJDENDE TOETSEN

FB0-1FGD2GN-WT

3.434

VZW MEEMOO VOOR DE EDUCATIEVE WERKING VAN MEEMOO

FB0-1FGD2GO-WT

231

TRANSKRIPT

FC0-1FGD2GE-WT

257

UNIVERSITAIRE TALENCENTRA IN HET KADER VAN HET VLAAMSE INBURGERINGSBELEID

FD0-1FFD2FC-WT

196

VZW DE LINK

FD0-1FFD2FC-WT

396


Art. 30.In uitvoering van artikel 34, § 1, derde lid van de Vlaamse Codex Overheidsfinanciën van 29 maart 2019 kunnen subsidies, aangerekend op onderstaande begrotingsartikelen, jaarlijks vastgelegd worden, ongeacht de looptijd van de subsidie:

OMSCHRIJVING

BEGROTINGS- ARTIKEL

LONEN BASISONDERWIJS

FC0-1FDD2DA-WT

WERKINGSMIDDELEN GEWOON BASISONDERWIJS

FC0-1FDD2DB-WT

WERKINGSMIDDELEN BUITENGEWOON BASISONDERWIJS

FC0-1FDD2DC-WT

LONEN SECUNDAIR ONDERWIJS

FC0-1FDD2DD-WT

WERKINGSMIDDELEN GEWOON SECUNDAIR ONDERWIJS

FC0-1FDD2DE-WT

WERKINGSMIDDELEN BUITENGEWOON SECUNDAIR ONDERWIJS

FC0-1FDD2DF-WT

SPECIFIEKE LOONBETALINGEN

FC0-1FDD2DG-WT

WERKINGSMIDDELEN INTERNATEN

FC0-1FDD2DH-WT

LONEN DEELTIJDS KUNSTONDERWIJS

FC0-1FFD2CA-WT

WERKINGSMIDDELEN DEELTIJDS KUNSTONDERWIJS

FC0-1FFD2CB-WT

LONEN PEDAGOGISCHE BEGELEIDING EN INSPECTIE LEVENSBESCHOUWELIJKE VAKKEN

FC0-1FGD2GA-WT

WERKINGSMIDDELEN PEDAGOGISCHE BEGELEIDING EN INSPECTIE LEVENSBESCHOUWELIJKE VAKKEN

FC0-1FGD2GB-WT

LONEN CENTRA VOOR LEERLINGENBEGELEIDING

FC0-1FGD2GC-WT

WERKINGSMIDDELEN CENTRA VOOR LEERLINGENBEGELEIDING

FC0-1FGD2GD-WT

ICT-COORDINATOREN

FC0-1FGD2GE-WT

LONEN VOLWASSENENONDERWIJS

FD0-1FFD2FA-WT

WERKINGSMIDDELEN VOLWASSENENONDERWIJS

FD0-1FFD2FB-WT

WERKINGSMIDDELEN VOLWASSENENONDERWIJS

FD0-1FFD4FB-WT

ICT-COORDINATOREN

FD0-1FGD2GE-WT


WAARBORG

Art. 31.De leningen die de Hogere Zeevaartschool (HZS) aangaat in functie van het vernieuwbouwproject `Fundamenten voor de toekomst' worden door de Vlaamse Gemeenschap gewaarborgd ten belope van een krediet van 15.200.000 euro op 35 jaar (2017-2051).

HERVERDELINGEN

Art. 32.De Vlaamse Regering wordt gemachtigd herverdelingen van loonkredieten te verrichten tussen de begrotingsartikelen van verschillende begrotingsprogramma's van het beleidsdomein Onderwijs en Vorming, met uitzondering van de apparaatslonen.

DIVERSE ANDERE BEPALINGEN

Art. 33.§ 1. De toelage aan het Gemeenschapsonderwijs bestemd voor het centraal niveau, is de som van:

OMSCHRIJVING

BEGROTINGS- ARTIKEL

CAPACITEIT

FB0-1FGD2BA-IS

GEMEENSCHAPSONDERWIJS - INVESTERINGSPROJECTEN

FC0-1FGD2BX-IS

GEMEENSCHAPSONDERWIJS - HUURSUBSIDIES

FC0-1FGD2BX-IS

GEMEENSCHAPSONDERWIJS - HET VORMINGSFONDS MVD-PERSONEEL

FC0-1FGD2GX-IS

GEMEENSCHAPSONDERWIJS - ALGEMENE WERKING ADMINISTRATIE

FC0-1FGD2GX-IS

GEMEENSCHAPSONDERWIJS - GROTE INFRASTRUCTUURWERKEN

FC0-1FGD5BX-IS

GEMEENSCHAPSONDERWIJS - KREDIETVERLENING

FC0-1FGD5BX-IS


§ 2. De toegekende middelen, in strijd met bestaande wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen betreffende de investeringsmiddelen, worden in mindering gebracht op de laatste schijf van de aan het Gemeenschapsonderwijs of aan de aan zijn instellingen toegekende werkingsmiddelen, conform artikel 192 van het decreet betreffende het onderwijs-II van 31 juli 1990.

Art. 34.§ 1. De toelage aan het Gemeenschapsonderwijs bestemd voor de scholengroepen, is de som van:

OMSCHRIJVING

BEGROTINGS- ARTIKEL

MIDDELEN TOEGEKEND AAN HET GEMEENSCHAPSONDERWIJS (SCHOLENGROEPEN) VOOR DE WERKINGS- EN UITRUSTINGSKOSTEN VAN HET GEWOON BASISONDERWIJS

FC0-1FDD2DB-WT

MIDDELEN TOEGEKEND AAN HET GEMEENSCHAPSONDERWIJS (SCHOLENGROEPEN) VOOR DE WERKINGS- EN UITRUSTINGSKOSTEN VAN HET BUITENGEWOON BASISONDERWIJS

FC0-1FDD2DC-WT

MIDDELEN TOEGEKEND AAN HET GEMEENSCHAPSONDERWIJS (SCHOLENGROEPEN) VOOR DE WERKINGS- EN UITRUSTINGSKOSTEN VAN HET GEWOON SECUNDAIR ONDERWIJS

FC0-1FDD2DE-WT

MIDDELEN TOEGEKEND AAN HET GEMEENSCHAPSONDERWIJS (SCHOLENGROEPEN) VOOR DE WERKINGS- EN UITRUSTINGSKOSTEN VAN HET BUITENGEWOON SECUNDAIR ONDERWIJS

FC0-1FDD2DF-WT

MIDDELEN TOEGEKEND AAN HET GEMEENSCHAPSONDERWIJS (SCHOLENGROEPEN) VOOR DE WERKINGS- EN UITRUSTINGSKOSTEN VAN DE INTERNATEN

FC0-1FDD2DH-WT

MIDDELEN TOEGEKEND AAN HET GEMEENSCHAPSONDERWIJS VOOR HET DEELTIJDS KUNSTONDERWIJS

FC0-1FFD2CB-WT

GEMEENSCHAPSONDERWIJS - EIGENAARSONDERHOUD (SCHOLENGROEPEN)

FC0-1FGD2BX-WT

MIDDELEN TOEGEKEND AAN HET GEMEENSCHAPSONDERWIJS (SCHOLENGROEPEN) VOOR DE WERKINGSTOELAGEN VAN DE CENTRA VOOR LEERLINGENBEGELEIDING

FC0-1FGD2GD-WT

GEMEENSCHAPSBIJDRAGE IN HET KOSTGELD VAN LEERPLICHTIGE LEERLINGEN VAN WIE DE OUDERS GEEN VASTE VERBLIJFPLAATS HEBBEN - GEMEENSCHAPSONDERWIJS (SCHOLENGROEPEN)

FC0-1FGD2GE-WT

GEMEENSCHAPSONDERWIJS (SCHOLENGROEPEN) - LEERLINGENVERVOER

FC0-1FGD2GE-WT

VERBETERING VAN DE ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN MVD- EN ONDERHOUDSPERSONEEL GO! ONDERWIJS VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP

FC0-1FGD2GE-WT

GEMEENSCHAPSONDERWIJS - KLEINE INFRASTRUCTUURWERKEN (SCHOLENGROEPEN)

FC0-1FGD5BX-WT


§ 2. De in strijd met bestaande wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen toegekende salarissen en daarmee gelijkgestelde vergoedingen aan personeelsleden bestemd voor de scholengroepen van het gemeenschapsonderwijs, werkingsmiddelen en investeringsmiddelen worden in mindering gebracht op de laatste schijf van de aan de scholengroepen van het Gemeenschapsonderwijs toegekende werkingsmiddelen, conform artikel 192 van het decreet betreffende het onderwijs-II van 31 juli 1990.

WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN OVERDRACHTEN KREDIETEN

Art. 35.Het onbelast kredietsaldo op de vastleggingskredieten van volgende Vlaamse rechtspersonen wordt op 31 december 2023 overgedragen naar het begrotingsjaar 2024 en samengevoegd met de overeenstemmende kredieten voor het begrotingsjaar 2024.

OMSCHRIJVING

BEGROTINGS- ARTIKEL

OPGROEIEN REGIE

GB0-1GEF5MX-IS


BEPERKING HERVERDELINGEN

Art. 36.Met toepassing van artikel 21, eerste lid, 1°, van de Vlaamse Codex Overheidsfinanciën van 29 maart 2019 mogen de vastleggingskredieten op onderstaande begrotingsartikelen enkel worden herverdeeld bij beslissing van de Vlaamse Regering:

BEGROTINGSARTIKEL

GB0-1GEF2QY-IS

GB0-1GIF2SX-IS

GE0-1GHF2TG-WT

GE0-1GHF2TI-WT

GE0-1GHF2TJ-WT

GE0-1GHF2TF-WT


SUBSIDIES

Art. 37.§ 1. Binnen de perken van het betrokken begrotingsartikel kunnen volgende subsidies die geen toelage uitmaken, worden toegekend: (in duizend euro)

OMSCHRIJVING

BEGROTINGS- ARTIKEL

BIJDRAGEN EN LIDMAATSCHAPSGELDEN VOOR INTERNATIONALE ORGANISATIES

GB0-1GCF2BA-WT

STRATEGISCH PLAN AUTISME

GB0-1GCF2BA-WT

SUBSIDIES IN HET KADER VAN FLANDERS' CARE

GB0-1GCF2BA-WT

SUBSIDIES VOOR ONLINE HULPVERLENING

GB0-1GCF2BA-WT

INTEGRALE JEUGDHULPVERLENING ( DECREET VAN 12 JULI 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 12/07/2013 pub. 13/09/2013 numac 2013035791 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de integrale jeugdhulp type decreet prom. 12/07/2013 pub. 17/10/2013 numac 2013035861 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het onroerend erfgoed type decreet prom. 12/07/2013 pub. 13/08/2013 numac 2013204597 bron vlaamse overheid Decreet houdende toekenning van subsidies voor gebouwen van de eredienst, gebouwen voor de openbare uitoefening van de niet-confessionele morele dienstverlening en crematoria sluiten)

GB0-1GCF2BA-WT

ARMOEDEBESTRIJDING EN SAMENLEVINGSOPBOUW

GB0-1GCI2CA-WT

EXPERIMENTELE EN PROJECTMATIGE SUBSIDIES IN HET KADER VAN ARMOEDEBESTRIJDING

GB0-1GCI2CB-WT

ONDERZOEK IN HET KADER VAN ARMOEDEBESTRIJDING

GB0-1GCI2CB-WT

ALGEMEEN WELZIJNSBELEID GEFINANCIERD MET DE NETTO OPBRENGST VAN DE WINST VAN DE NATIONALE LOTERIJ

GB0-1GCF2EA-WT

VERENIGING VOOR INFANTIELE ENCEFALOPATHIE HERSENVERLAMMING VZW

GB0-1GCF2EA-WT

WELZIJNSBELEID

GB0-1GCF2EA-WT

ACADEMISCHE PRIJZEN VAN DE KONINKLIJKE ACADEMIE VOOR GENEESKUNDE

GE0-1GDF2IA-WT

EPIDEMIOLOGISCH ONDERZOEK EN INDICATORENVERZAMELING

GE0-1GDF2IA-WT

HET ZORG- EN GEZONDHEIDSBELEID, GEFINANCIERD MET DE NETTO OPBRENGST VAN DE WINST VAN DE NATIONALE LOTERIJ

GE0-1GDF2IA-WT

MILIEUGEZONDHEIDSZORG

GE0-1GDF2JA-WT

PREVENTIEVE GEZONDHEIDSBELEID (TEN DELE EU- COFINANCIERING)

GE0-1GDF2JA-WT

EERSTELIJNSGEZONDHEIDSZORG

GE0-1GDF2KA-WT

ANDERE INITIATIEVEN IN DE RESIDENTIELE EN GESPECIALISEERDE ZORG

GE0-1GDF2LA-WT

INNOVATIE IN DE GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG

GE0-1GDF2LA-WT


§ 2. Binnen de perken van het betrokken begrotingsartikel kunnen aan de volgende begunstigden en voor maximaal de volgende bedragen subsidies die geen toelage uitmaken, worden toegekend: (in duizend euro)

BEGUNSTIGDE

BEGROTINGSARTIKEL

MAXIMAAL BEDRAG

CARITAS CATHOLICA VLAANDEREN VZW

GB0-1GCI2CA-WT

250

KAREL DE GROTE HOGESCHOOL VOOR HET INITIATIEF BIND-KRACHT

GB0-1GCI2CA-WT

68

FARA VZW

GB0-1GCF2EA-WT

330

KONINGIN FABIOLA HOME VZW

GB0-1GCF2EA-WT

484

PAYOKE VZW

GB0-1GCF2EA-WT

215

RONDPUNT

GB0-1GCF2EA-WT

288

SOCIAAL.NET

GB0-1GCF2EA-WT

341

SOM VZW

GB0-1GCF2EA-WT

152

SUBSIDIES IMEC

GE0-1GDF2IA-WT

522


Art. 38.In uitvoering van artikel 34, § 1, derde lid, van de Vlaamse Codex Overheidsfinanciën van 29 maart 2019 kunnen subsidies, aangerekend op onderstaande begrotingsartikelen, jaarlijks vastgelegd worden, ongeacht de looptijd van de subsidie:

OMSCHRIJVING

BEGROTINGS- ARTIKEL

SUBSIDIES AAN DE CENTRA VOOR ALGEMEEN WELZIJNSWERK

GB0-1GCF2EA-WT

SUBSIDIES AAN DE CENTRA VOOR TELEONTHAAL

GB0-1GCF2EA-WT

SUBSIDIES AAN LOKALE BESTUREN EN VERENIGINGEN VAN LOKALE BESTUREN VOOR DE VLAAMSE BELEIDSPRIORITEIT GOB

GB0-1GCF2EA-WT

SUBSIDIES AAN HET GEORGANISEERD AUTONOOM VRIJWILLIGERSWERK

GB0-1GCF2EB-WT

SUBSIDIES AAN DE VERENIGINGEN WAAR ARMEN HET WOORD NEMEN

GB0-1GCI2CA-WT

SUBSIDIES AAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE

GB0-1GCI2CB-WT

SUBSIDIES AAN INTERFEDERAAL STEUNPUNT ARMOEDEBESTRIJDING

GB0-1GCI2CB-WT

SUBSIDIES AAN VLABINVEST

GB0-1GIF2SB-WT

SUBSIDIES INZAKE COS

GDF-AGEF2MA-WT

SUBSIDIES INZAKE JEUGDHULP

GDF-AGEF2MA-WT

SUBSIDIES INZAKE MULTIDISCIPLINAIRE TEAMS

GDF-AGEF2MA-WT

SUBSIDIES INZAKE ONDERSTEUNINGSTEAMS

GDF-AGEF2MA-WT

SUBSIDIES INZAKE PLEEGZORG

GDF-AGEF2MA-WT

TOELAGEN GROEIPAKKET

GDF-AGEF2QA-WT

SUBSIDIES AAN DE CENTRA VOOR KINDERZORG EN GEZINSONDERSTEUNING

GDF-AGEF2UA-WT

SUBSIDIES AAN DE CONSULTATIEBUREAUS

GDF-AGEF2UA-WT

SUBSIDIES AAN DE POOLS GEZINSOPVANG

GDF-AGEF2UA-WT

SUBSIDIES AAN DE VERTROUWENSCENTRA KINDERMISHANDELING EN DE PARTNERORGANISATIE

GDF-AGEF2UA-WT

SUBSIDIES AAN HET AFSTAMMINGSCENTRUM

GDF-AGEF2UA-WT

SUBSIDIES AAN HET LOKAAL LOKET KINDEROPVANG

GDF-AGEF2UA-WT

SUBSIDIES AAN PROJECTEN VANUIT HET VROEGERE FONDS VOOR COLLECTIEVE UITRUSTINGEN EN DIENSTEN EN VOOR PERSONEELSLEDEN MET EEN GEWEZEN GESCOSTATUUT

GDF-AGEF2UA-WT

SUBSIDIES INZAKE BINNENLANDSE ADOPTIE

GDF-AGEF2UA-WT

SUBSIDIES INZAKE BUITENSCHOOLSE OPVANG (INCLUSIEF GEMANDATEERDE VOORZIENINGEN, COORDINATIEPUNTEN EN FLEXIBELE OPVANGPOOLS VAN DOELGROEPWERKNEMERS)

GDF-AGEF2UA-WT

SUBSIDIES INZAKE GEZINSOPVANG EN GROEPSOPVANG VAN BABY'S EN PEUTERS

GDF-AGEF2UA-WT

SUBSIDIES INZAKE PREVENTIEVE GEZINSONDERSTEUNING (HUIZEN VAN HET KIND EN AANBODSVORMEN)

GDF-AGEF2UA-WT

SUBSIDIES AAN DE LOGO'S

GE0-1GDF2JA-WT

SUBSIDIES AAN HUISARTSENKRINGEN

GE0-1GDF2KA-WT

SUBSIDIES AAN PALLIATIEVE NETWERKEN

GE0-1GDF2KA-WT

SUBSIDIES AAN ZORGRADEN

GE0-1GDF2KA-WT

SUBSIDIES AAN DE EXPERTISECENTRA DEMENTIE

GE0-1GHF2TG-WT

SUBSIDIES AAN DIENSTEN MAATSCHAPPELIJK WERK VAN HET ZIEKENFONDS

GE0-1GHF2TG-WT

SUBSIDIES AAN DIENSTEN VOOR GASTOPVANG

GE0-1GHF2TG-WT

SUBSIDIES AAN DIENSTEN VOOR OPPASHULP

GE0-1GHF2TG-WT

SUBSIDIES AAN LOKALE DIENSTENCENTRA

GE0-1GHF2TG-WT

SUBSIDIES AAN VERENIGINGEN VAN GEBRUIKERS EN MANTELZORGERS

GE0-1GHF2TG-WT

SUBSIDIES INZAKE EX-DAC OUDERENZORG

GE0-1GHF2TG-WT

SUBSIDIES INZAKE EX-GESCO OUDERENZORG

GE0-1GHF2TG-WT

TEGEMOETKOMINGEN SOCIALE AKKOORDEN

GE0-1GHF2TG-WT

WERKINGSSUBSIDIES VOOR DAGVERZORGINGSCENTRA EN CENTRA VOOR KORTVERBLIJF BINNEN HERSTELVERBLIJF

GE0-1GHF2TG-WT

SUBSIDIES AAN DIENSTEN GEZINSZORG EN AANVULLENDE THUISZORG

GE0-1GHF2TH-WT

SUBSIDIES AAN DIENSTEN VOOR LOGISTIEKE HULP

GE0-1GHF2TH-WT

SUBSIDIES INZAKE INDIVIDUELE MATERIELE BIJSTAND

GH0-AGGF2RB-WT

SUBSIDIES AAN VOORZIENINGEN VOOR DE UITBOUW VAN RECHTSTREEKS TOEGANKELIJKE HULP

GH0-AGGF2RC-WT

SUBSIDIES AAN GESPECIALISEERDE UNITS VOOR GEINTERNEERDEN

GH0-AGGF2RD-WT

SUBSIDIES AAN MULTIFUNCTIONELE CENTRA VOOR DE ONDERSTEUNING VAN MINDERJARIGE PERSONEN MET EEN HANDICAP AAN WIE EEN PERSOONSVOLGENDE CONVENANT WERD TOEGEKEND

GH0-AGGF2RD-WT

SUBSIDIES AAN MULTIFUNCTIONELE CENTRA VOOR MINDERJARIGE PERSONEN MET EEN HANDICAP

GH0-AGGF2RD-WT

SUBSIDIES AAN OBSERVATIE-, DIAGNOSE- EN BEHANDELINGSUNITS

GH0-AGGF2RD-WT

SUBSIDIES AAN VERGUNDE ZORGAANBIEDERS VOOR HET VERLENEN VAN ONDERSTEUNING AAN PERSONEN MET EEN NIET-AANGEBOREN HERSENLETSEL

GH0-AGGF2RD-WT

SUBSIDIES AAN VOORZIENINGEN DIE ONDERSTEUNING BIEDEN AAN PERSONEN MET EEN HANDICAP IN DE GEVANGENIS EN AAN GEINTERNEERDE PERSONEN MET EEN HANDICAP

GH0-AGGF2RD-WT

SUBSIDIES INZAKE DE TOEKENNING VAN EEN PERSOONLIJKE-ASSISTENTIEBUDGET AAN MINDERJARIGE PERSONEN MET EEN HANDICAP

GH0-AGGF2RD-WT

SUBSIDIES INZAKE DE TOEKENNING VAN EEN PERSOONSVOLGEND BUDGET AAN MEERDERJARIGE PERSONEN MET EEN HANDICAP, DE BESTEDING VAN DAT BUDGET ONDER DE VORM VAN EEN VOUCHER BIJ EEN VERGUNDE ZORGAANBIEDER EN HET GEBRUIK VAN HET BUDGET ALS CASHBUDGET

GH0-AGGF2RD-WT

SUBSIDIES INZAKE ONDERSTEUNING VAN PERSONEN MET EEN HANDICAP IN EEN INSTELLING IN HET BUITENLAND

GH0-AGGF2RD-WT

SUBSIDIE VOOR DE OPRICHTING EN DE WERKING VAN EEN CEL DIE ASSISTENTIEHONDENSCHOLEN MACHTIGT OM ASSISTENTIEHONDEN TE ATTESTEREN

GH0-AGGF2RE-WT

SUBSIDIES AAN BIJSTANDSORGANISATIES DIE BUDGETHOUDERS BIJSTAAN BIJ DE BESTEDING VAN HUN BUDGET

GH0-AGGF2RE-WT

SUBSIDIES AAN CENTRA OF DIENSTEN VOOR REVALIDATIE

GH0-AGGF2RE-WT

SUBSIDIES AAN DIENSTEN ONDERSTEUNINGSPLAN VOOR HET BEGELEIDEN VAN PERSONEN MET EEN HANDICAP VOOR DE OPMAAK VAN EEN ONDERSTEUNINGSPLAN

GH0-AGGF2RE-WT

SUBSIDIES AAN ORGANISATIES DIE VRIJETIJDSZORG VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP ONTWIKKELEN, BEGELEIDEN EN BEVORDEREN

GH0-AGGF2RE-WT

SUBSIDIES INZAKE DE TOEKENNING VAN LOONSUBSIDIES VOOR PERSONEELSLEDEN VOORHEEN TEWERKGESTELD IN HET STELSEL VAN GESUBSIDIEERDE CONTRACTUELEN

GH0-AGGF2RE-WT

SUBSIDIES INZAKE DE TOEKENNING VAN LOONSUBSIDIES VOOR PERSONEELSLEDEN VOORHEEN TEWERKGESTELD IN HET STELSEL VAN HET DERDE ARBEIDSCIRCUIT

GH0-AGGF2RE-WT

SUBSIDIES AAN DE ZORGKASSEN

GM0-AGHF2WA-WT

SUBSIDIES INZAKE HET ZORGBUDGET VOOR OUDEREN

GM0-AGHF2WA-WT

SUBSIDIES AAN DE ZORGKASSEN

GM0-AGHF2WB-WT

SUBSIDIES INZAKE HET ZORGBUDGET VOOR ZWAAR ZORGBEHOEVENDEN

GM0-AGHF2WB-WT

SUBSIDIES AAN DE ZORGKASSEN

GM0-AGHF2WC-WT

SUBSIDIES INZAKE HET ZORGBUDGET VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP

GM0-AGHF2WC-WT

SUBSIDIES AAN DE ZORGKASSEN

GM0-AGHF2XA-WT

SUBSIDIES INZAKE DE TEGEMOETKOMING VOOR MOBILITEITSHULPMIDDELEN

GM0-AGHF2XA-WT

PILOOTPROJECTSUBSIDIES INZAKE JONGDEMENTIE

GM0-AGHF2YA-WT

PILOOTPROJECTSUBSIDIES INZAKE ORIENTEREND KORTVERBLIJF

GM0-AGHF2YA-WT

SUBSIDIES AAN DE ZORGKASSEN

GM0-AGHF2YA-WT

SUBSIDIES INZAKE HET ZORGTICKET VOOR VERBLIJF IN DE RESIDENTIELE OUDERENZORG

GM0-AGHF2YA-WT

WERKINGSSUBSIDIE AAN DE PRIVATE UITBETALINGSACTOREN

GN0-AGFF2QA-WT

TOELAGEN GEZINSBELEID AAN DE GEZINNEN

GN0-AGFF2QB-WT


HERVERDELINGEN

Art. 39.De Vlaamse Regering wordt gemachtigd het vastleggingskrediet ingeschreven onder begrotingsartikel GB0-1GIF5SX-IS in het kader van eenmalige ICT-investeringen inzake de in de zesde staatshervorming overgehevelde bevoegdheden en in het kader van infrastructuurwerken in de gemeenschapsinstellingen binnen Opgroeien Regie geheel of gedeeltelijk te herverdelen naar bestaande vastleggingskredieten van de overige programma's binnen het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.

Art. 40.De Vlaamse Regering wordt gemachtigd het vastleggingskrediet ingeschreven onder de begrotingsartikelen GD0-1GAF2ZZ-LO en GD0-1GAF2ZZ-WT te herverdelen naar de begrotingsartikelen GB0-1GEF2MX-IS en GB0-1GEF2UX-IS en vice versa voor de financiering van de apparaatsuitgaven van de entiteiten Opgroeien en Opgroeien Regie.

VLAAMSE RECHTSPERSONEN ONDER RECHTSTREEKS GEZAG VAN DE VLAAMSE REGERING

Art. 41.Goedgekeurd wordt de bij dit decreet gevoegde begroting voor het jaar 2023 van het IVA Agentschap Vlaamse Sociale Bescherming.

De begroting beloopt voor de ontvangsten 4.024.507.000 euro en voor de uitgaven 3.821.188.000 euro in vastleggingen en 4.024.507.000 euro in vereffeningen.

Het IVA Vlaamse Sociale Bescherming wordt gemachtigd ten laste van zijn begroting subsidies toe te kennen aan verzekeringsinstellingen, voorzieningen of verstrekkers.

Art. 42.Goedgekeurd wordt de bij dit decreet gevoegde begroting voor het jaar 2023 van het IVA Opgroeien Regie.

De begroting beloopt voor de ontvangsten 6.626.152.000 euro en voor de uitgaven 6.571.707.000 euro in vastleggingen en 6.626.152.000 euro in vereffeningen.

Opgroeien Regie wordt gemachtigd ten laste van zijn begroting (begrotingsartikel GDF-AGEF2UA-WT) subsidies toe te kennen in het kader van de realisatie van de kwaliteitsondersteuning op de werkvloer van de organisatoren kinderopvang en kleuteropvang die een openbaar bestuur zijn.

Art. 43.§ 1. Goedgekeurd wordt de bij dit decreet gevoegde begroting voor het jaar 2023 van het IVA Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap.

De begroting beloopt voor de ontvangsten 2.647.379.000 euro en voor de uitgaven 2.567.117.000 euro in vastleggingen en 2.647.379.000 euro in vereffeningen. § 2. Met toepassing van artikel 16 van de Vlaamse Codex Overheidsfinanciën van 29 maart 2019 wordt voor het IVA Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap het onbelast kredietsaldo in vastleggingskrediet op 31 december 2022 overgedragen naar het begrotingsjaar 2023 voor het begrotingsartikel GH0-AGG- F2RD-WT en samengevoegd met de overeenstemmende kredieten voor het begrotingsjaar 2023. § 3. Het bedrag van het overgedragen kredietsaldo als vermeld in paragraaf 2 wordt beperkt tot maximum 43.510.000 euro.

Art. 44.Goedgekeurd wordt de bij dit decreet gevoegde begroting voor het jaar 2023 van het IVA Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden.

De begroting beloopt voor de ontvangsten 971.360.000 euro en voor de uitgaven 896.880.000 euro in vastleggingen en 971.360.000 euro in vereffeningen.

De jaarlijkse gebruikstoelagen die voortvloeien uit de principiële akkoorden die verstrekt worden door het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden zoals bepaald in het besluit van de Vlaamse Regering van 18 maart 2011 tot regeling van de alternatieve investeringssubsidies, bedragen gecumuleerd maximaal 212.013.391,43 euro.

Het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden wordt gemachtigd voor een bedrag van 35.590.345 euro vóór indexering verbintenissen vast te leggen in het kader van de kapitaalcomponent van de strategische forfaits aan ziekenhuizen die reeds een principieel akkoord ontvingen zoals bepaald in het besluit van de Vlaamse Regering van 18 maart 2011 tot regeling van de alternatieve investeringssubsidies.

Het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden wordt gemachtigd voor een bedrag van 14.167.000 euro vóór indexering verbintenissen vast te leggen in het kader van de kapitaalcomponent van de strategische forfaits aan ziekenhuizen op basis van artikel 5 van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 juli 2017Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 14/07/2017 pub. 06/09/2017 numac 2017040672 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de procedureregels voor de subsidiëring van infrastructuur van ziekenhuizen type besluit van de vlaamse regering prom. 14/07/2017 pub. 06/09/2017 numac 2017031043 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de subsidiëring van infrastructuur van ziekenhuizen sluiten betreffende de subsidiëring van infrastructuur van ziekenhuizen.

Het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden wordt gemachtigd voor een bedrag van 95.182.000 euro vóór indexering verbintenissen vast te leggen in het kader van de kapitaalcomponent van de strategische forfaits aan ziekenhuizen op basis van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 juli 2017Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 14/07/2017 pub. 06/09/2017 numac 2017040672 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de procedureregels voor de subsidiëring van infrastructuur van ziekenhuizen type besluit van de vlaamse regering prom. 14/07/2017 pub. 06/09/2017 numac 2017031043 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de subsidiëring van infrastructuur van ziekenhuizen sluiten betreffende de subsidiëring van infrastructuur van ziekenhuizen.

Het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden wordt gemachtigd voor een bedrag van 8.000.000 euro verbintenissen vast te leggen in het kader van het infrastructuurforfait binnen de persoonsvolgende financiering voor personen met een handicap.

Het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden wordt gemachtigd in geval van uitwinning van de waarborg het reservefonds aan te wenden voor maximaal het bedrag van de uitgewonnen waarborg.

Het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden wordt gemachtigd ten laste van zijn begroting (begrotingsartikel GBK-AGIF- 2SA-WT) subsidies toe te kennen in het kader van sensibilisering rond de klimaatengagementen.

Het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden wordt gemachtigd ten laste van zijn begroting een (ondersteunings)premie toe te kennen aan voorzieningen die in kader van het duurzaam bouwen een voorlopersrol opnemen.

Het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden wordt gemachtigd ten laste van zijn begroting (begrotingsartikel GBK-AGIF- 5SA-WT) subsidies toe te kennen in het kader van de compensatie energiekost in de zorg- en welzijnsvoorzieningen.

CULTUUR, JEUGD, SPORT EN MEDIA OVERDRACHTEN KREDIETEN

Art. 45.§ 1. Met toepassing van artikel 16 van de Vlaamse Codex Overheidsfinanciën van 29 maart 2019 wordt het onbelast kredietsaldo in vastleggingskrediet op 31 december 2023 overgedragen naar het begrotingsjaar 2024 voor onderstaande begrotingsartikelen en samengevoegd met de overeenstemmende kredieten voor het begrotingsjaar 2024.

OMSCHRIJVING

BEGROTINGS- ARTIKEL

BELEIDSWERKING EN INTERNATIONAAL BELEID ONDERSTEUNEN - TEWERKSTELLING

HB0-1HBA2AE-WT

BELEIDSWERKING EN INTERNATIONAAL BELEID ONDERSTEUNEN - BEHEER CULTUURGOEDEREN

HB0-1HBA2AF-WT

SPORTNOODLENINGEN

HB0-1HFD2NA-PA


§ 2. Het onbelast kredietsaldo op de vastleggingskredieten van volgende Vlaamse rechtspersonen wordt op 31 december 2023 overgedragen naar het begrotingsjaar 2024 en samengevoegd met de overeenstemmende kredieten voor het begrotingsjaar 2024.

RECHTSPERSOON

BEGROTINGS- ARTIKEL

TOPSTUKKENFONDS

HB0-1HCA5CY-IS

AGENTSCHAP SPORT VLAANDEREN (VOOR DE UITVOERING VAN HET GLOBAAL SPORTINFRASTRUCTUURBELEIDSPLAN VLAANDEREN)

HB0-1HFD5NY-IS


§ 3. Met toepassing van artikel 16 van de Vlaamse Codex Overheidsfinanciën van 29 maart 2019 wordt het onbelast kredietsaldo in vastleggingskrediet op 31 december 2023 overgedragen naar het begrotingsjaar 2024 voor onderstaande begrotingsartikelen en samengevoegd met de overeenstemmende kredieten voor het begrotingsjaar 2024 voor het bedrag dat naar aanleiding van de opheffing van het Financieringsfonds voor Schuldafbouw en Eenmalige Investeringsuitgaven werd overgeheveld.

OMSCHRIJVING

BEGROTINGS- ARTIKEL

AGENTSCHAP SPORT VLAANDEREN

HB0-1HFD5NY-IS


BEPERKING HERVERDELINGEN

Art. 46.Met toepassing van artikel 21, eerste lid, 1°, van de Vlaamse Codex Overheidsfinanciën van 29 maart 2019 mogen de vastleggingskredieten op onderstaande begrotingsartikelen enkel worden herverdeeld bij beslissing van de Vlaamse Regering:

BEGROTINGSARTIKEL

HB0-1HEI2IA-LO


SUBSIDIES

Art. 47.§ 1. Binnen de perken van het betrokken begrotingsartikel kunnen volgende subsidies die geen toelage uitmaken, worden toegekend: (in duizend euro)

OMSCHRIJVING

BEGROTINGS- ARTIKEL

UITVOERING VAN ARTIKEL 62BIS FINANCIERINGSWET VOOR ALGEMEEN CULTUURBELEID

HB0-1HBA2AA-WT

UITVOERING VAN ARTIKEL 62BIS FINANCIERINGSWET VOOR HET PARTICIPATIEBELEID

HB0-1HBA2AA-WT

VLAAMSE VRIJETIJDSPAS

HB0-1HBA2AA-WT

VRIJWILLIGERSBELEID

HB0-1HBA2AB-WT

GROTE INFRASTRUCTUUR UITZONDERLIJKE OMVANG

HB0-1HBA2BB-WT

JEUGDINFRASTRUCTUUR KWALITEITSVOLLE BASISVOORZIENINGEN

HB0-1HBA2BB-WT

UITVOERING VAN DE VLAAMSE INTERSECTORALE AKKOORDEN (PC329.1)

HB0-1HBX2AE-WT

UITVOERING VAN HET VLAAMS INTERSECTORAAL AKKOORD VIA4-KUNSTEN (PC304)

HB0-1HBX2AE-WT

ENERGIEMAATREGELEN CULTUUR

HB0-1HCA2CJ-WT

UITVOERING VAN ARTIKEL 62BIS FINANCIERINGSWET VOOR KUNSTEN

HB0-1HCA2DA-WT

BEURZEN VAKMANSCHAP

HB0-1HCA2DB-WT

PROJECTEN DIGITALISERING COLLECTIEREGISTRATIE

HB0-1HCA2DB-WT

UITVOERING VAN ARTIKEL 62BIS FINANCIERINGSWET VOOR SOCIAAL CULTUREEL WERK

HB0-1HCA2DC-WT

BILATERALE SAMENWERKING

HB0-1HCA2EA-WT

INTERNATIONALE EN INTERREGIONALE CULTURELE SAMENWERKING

HB0-1HCA2EA-WT

SUBSIDIES VOOR INTERNATIONAAL KUNSTENBELEID

HB0-1HCA2EA-WT

TUSSENKOMST ENERGIEKOSTEN JEUGDWERK

HB0-1HDI2FA-WT

TUSSENKOMST ENERGIEKOSTEN JEUGDWERK

HB0-1HDI2FB-WT

TUSSENKOMST ENERGIEKOSTEN REGIONALE OMROEPEN

HB0-1HEI2ID-WT

PROJECTSUBSIDIES JEUGD- EN KINDERRECHTENBELEIDSPLAN

HB0-1HDI2GA-WT

ONDERSTEUNING VAN ALLERHANDE MEDIAINITIATIEVEN IN HET BINNENLAND

HB0-1HEI2JA-WT

INITIATIEVEN INTERNATIONALE SAMENWERKING INZAKE MEDIABELEID

HB0-1HEI2KA-WT


§ 2. Binnen de perken van het betrokken begrotingsartikel kunnen volgende toelagen worden toegekend: (in duizend euro)

OMSCHRIJVING

BEGROTINGS- ARTIKEL

VZW DE RAND VOOR DE WERKING VAN HET MUSEUM FELIX DE BOECK

HB0-1HBA2AY-IS

BEHEER KUNSTSITE

HB0-1HCA2CM-IS


§ 3. Binnen de perken van het betrokken begrotingsartikel kunnen aan de volgende begunstigden en voor maximaal de volgende bedragen subsidies die geen toelage uitmaken, worden toegekend: (in duizend euro)

BEGUNSTIGDE

BEGROTINGSARTIKEL

MAXIMAAL BEDRAG

PUBLIQ

HB0-1HBA2AA-WT

830

TRANSITIENETWERK CULTUUR PULSE

HB0-1HBA2AA-WT

188

STEUNPUNT VRIJWILLIGERSWERK

HB0-1HBA2AB-WT

125

INTERCOMMUNALE MAATSCHAPPIJ OPERA VOOR VLAANDEREN

HB0-1HBA2AE-WT

1.867

SOCIAAL FONDS PODIUMKUNSTEN

HB0-1HBA2AE-WT

554

EURO-KARTOENALE VZW

HB0-1HBA2BB-WT

26

GEMEENTE BORNEM

HB0-1HBA2BB-WT

120

H&L VZW

HB0-1HBA2BB-WT

75

STAD ANTWERPEN (ARENBERGSCHOUWBURG)

HB0-1HBA2BB-WT

130

STAD GENT (CAERMERSKLOOSTER)

HB0-1HBA2BB-WT

900

VILLANELLA-KUNSTHUIS VOOR KINDEREN EN JONGEREN VZW

HB0-1HBA2BB-WT

300

KULEUVEN-VESALIUS

HB0-1HBA2BB-WT

4.000

UNIVERSITEIT ANTWERPEN (ENA)

HB0-1HBX2AD-WT

77

UNIVERSITEIT GENT (JOP)

HB0-1HBX2AD-WT

412

KENNISCENTRUM CULTUUR

HB0-1HBX2AD-WT

225

KENNISCENTRUM MEDIA

HB0-1HBX2AD-WT

290

BOZAR

HB0-1HCA2CA-WT

932

VZW CENTRUM VOOR DE BIBLIOGRAFIE VAN DE NEERLANDISTIEK

HB0-1HCA2CA-WT

146

VZW VILLANELLA

HB0-1HCA2CA-WT

309

GEMEENTE PUURS-SINT-AMANDS

HB0-1HCA2CA-WT

80

ARCHIEF EN MUSEUM VOOR HET VLAAMS LEVEN TE BRUSSEL

HB0-1HCA2CB-WT

460

MUZEE VZW

HB0-1HCA2CB-WT

2.399

STAD ANTWERPEN

HB0-1HCA2CB-WT

213

STAD MECHELEN (ERFGOEDFORUM)

HB0-1HCA2CB-WT

384

VZW CENTRUM AGRARISCHE GESCHIEDENIS

HB0-1HCA2CB-WT

280

VZW VLAAMS ARCHITECTUURINSTITUUT

HB0-1HCA2CB-WT

356

ZINNEMA VZW

HB0-1HCA2CC-WT

704

PROVINCIE OOST-VLAANDEREN

HB0-1HCA2CE-WT

3.948

EURIMAGES

HB0-1HCA2EA-WT

900

NEDERLANDSE TAALUNIE

HB0-1HCA2EA-WT

3.643

STICHTING "DE BRAKKE GROND"

HB0-1HCA2EA-WT

1.594

VZW DARNA

HB0-1HCA2EA-WT

230

VZW FLAGEY

HB0-1HCA2EA-WT

1.328

PULSE TRANSITIENETWERK

HB0-1HDI2GA-WT

52

EUROPEES JEUGDFONDS

HB0-1HDI2HA-WT

60

EUROPEES JEUGDORKEST

HB0-1HDI2HA-WT

8

EUROPEES MUZIEKFESTIVAL VOOR DE JEUGD TE NEERPELT

HB0-1HDI2HA-WT

49

NATIONAL YOUTH DEVELOPMENT AGENCY

HB0-1HDI2HA-WT

120

MEDIA.21

HB0-1HEI2IC-WT

55

VLAAMSE NIEUWSMEDIA

HB0-1HEI2IC-WT

1.000

DEELNAME AAN HET EUROPEES AUDIOVISUEEL OBSERVATORIUM

HB0-1HEI2KA-WT

25


§ 4. De Vlaamse Regering wordt gemachtigd subsidies toe te kennen of specifieke opdrachten te geven aan instellingen, groepen of personen voor de uitvoering van internationale uitvoeringsprojecten ook wanneer deze instellingen, groepen of personen, al dan niet nominatim, gesubsidieerd worden via andere begrotingsartikelen met betrekking tot het cultuurbeleid binnen de Vlaamse Gemeenschap.

LENINGEN

Art. 48.De Vlaamse Regering wordt gemachtigd leningen te verschaffen aan gesubsidieerde organisaties binnen de sectoren Cultuur en Jeugd ten belope van maximaal 5.000.000 euro en alleen bestemd voor investeringen voor het plaatsen van fotovoltaïsche installaties op culturele en jeugdinfrastructuur in 2023.

WAARBORG

Art. 49.De Vlaamse Regering wordt in 2023 gemachtigd waarborgen te verlenen ten belope van maximaal 1.200.000.000 euro in uitvoering van artikel 11 van het decreet tot invoering van een waarborg bij inkomende bruiklenen voor tijdelijke tentoonstellingen.

HERVERDELINGEN

Art. 50.De Vlaamse Regering wordt gemachtigd het vastleggingskrediet ingeschreven onder begrotingsartikel HB0-1HBA2AE-WT geheel of gedeeltelijk over te schrijven naar het begrotingsartikel HB0-1HCA2CC-WT of HB0-1HCA2DC-WT voor de uitvoering van het decreet houdende de subsidiëring en erkenning van het sociaal-cultureel volwassenenwerk van 7 juli 2017 of naar het begrotingsartikel HB0-1HCA2DA-WT voor de uitvoering van het Kunsten decreet van 23 april 2021Relevante gevonden documenten type decreet prom. 23/04/2021 pub. 10/06/2021 numac 2021041946 bron vlaamse overheid Decreet over de ondersteuning van de professionele kunsten sluiten en naar het begrotingsartikel HB0-1HDI2FB-WT voor de uitvoering van het decreet van 22 december 2017 houdende de subsidiëring van bovenlokaal jeugdwerk, jeugdhuizen en jeugdwerk voor bijzondere doelgroepen.

DIENSTEN MET AFZONDERLIJK BEHEER

Art. 51.Goedgekeurd wordt de bij dit decreet gevoegde begroting voor het jaar 2023 van de dienst met afzonderlijk beheer Frans Masereelcentrum.

De begroting beloopt voor de ontvangsten 915.000 euro.

De begroting beloopt voor de uitgaven 837.000 euro in vastleggingen en 915.000 euro in vereffeningen.

Art. 52.Goedgekeurd wordt de bij dit decreet gevoegde begroting voor het jaar 2023 van de dienst met afzonderlijk beheer Kasteel van Gaasbeek.

De begroting beloopt voor de ontvangsten 2.992.000 euro.

De begroting beloopt voor de uitgaven 2.274.000 euro in vastleggingen en 2.992.000 euro in vereffeningen.

Art. 53.Goedgekeurd wordt de bij dit decreet gevoegde begroting voor het jaar 2023 van de dienst met afzonderlijk beheer Landcommanderij Alden Biesen.

De begroting beloopt voor de ontvangsten 3.674.000 euro.

De begroting beloopt voor de uitgaven 3.415.000 euro in vastleggingen en 3.674.000 euro in vereffeningen.

Art. 54.Goedgekeurd wordt de bij dit decreet gevoegde begroting voor het jaar 2023 van de dienst met afzonderlijk beheer Uitleendienst Kampeermateriaal voor de Jeugd.

De begroting beloopt voor de ontvangsten 2.068.000 euro.

De begroting beloopt voor de uitgaven 1.619.000 euro in vastleggingen en 2.068.000 euro in vereffeningen.

VLAAMSE RECHTSPERSONEN ONDER RECHTSTREEKS GEZAG VAN DE VLAAMSE REGERING

Art. 55.§ 1. Goedgekeurd wordt de bij dit decreet gevoegde begroting voor het jaar 2023 van het IVA Agentschap Sport Vlaanderen.

De begroting beloopt voor de ontvangsten 260.579.000 euro en voor de uitgaven 188.640.000 euro in vastleggingen en 260.579.000 euro in vereffeningen. § 2. Het Agentschap Sport Vlaanderen wordt gemachtigd verbintenissen aan te gaan in het kader van de financiering van: - initiatieven in verband met topsport; - initiatieven in verband met sport en sportmanifestaties; - initiatieven G-sport Vlaanderen; - sociale en experimentele projecten en uitzonderlijke initiatieven binnen het sportbeleid; - sociale maatregelen toegankelijkheid sport; - internationale sportprojecten; - aanvullende tewerkstelling in de sector sport. § 3. Sport Vlaanderen wordt gemachtigd om binnen de perken van de ingeschreven kredieten op de begroting subsidies op naam toe te kennen: - aan Younited Belgium vzw ten belope van maximaal 54.000 euro; - aan het Fietsadviescentrum Pellenberg ten belope van maximaal 24.000 euro; - ten behoeve van de campagne Ventourist/Ventousiast ten belope van maximaal 51.000 euro; - aan de vzw Vlaamse Wielerschool ten belope van maximaal 311.000 euro; - aan de vzw Sportimonium ten belope van maximaal 654.000 euro; - aan de vzw Wielerclub Eddy Merckxvrienden ten belope van maximaal 1.020.000 euro.

Art. 56.Goedgekeurd wordt de bij dit decreet gevoegde begroting voor het jaar 2023 van het Topstukkenfonds.

De begroting beloopt voor de ontvangsten 2.257.000 euro en voor de uitgaven 2.071.000 euro in vastleggingen en 2.257.000 euro in vereffeningen.

In afwijking van artikel 35 van het besluit Vlaamse Codex Overheidsfinanciën van 17 mei 2019 kunnen de vereffeningskredieten van het over te dragen overschot van het Topstukkenfonds (artikel HBF-AHCA2ZZ-OV) herverdeeld worden binnen hetzelfde programma na het verkrijgen van een gunstig advies van de Inspectie van Financiën.

Art. 57.Goedgekeurd wordt de bij dit decreet gevoegde begroting voor het jaar 2023 van het EV Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen.

De begroting beloopt voor de ontvangsten 354.000 euro en voor de uitgaven 229.000 euro in vastleggingen en 354.000 euro in vereffeningen.

WERK EN SOCIALE ECONOMIE BEPERKING HERVERDELINGEN

Art. 58.Met toepassing van artikel 21, eerste lid, 1°, van de Vlaamse Codex Overheidsfinanciën van 29 maart 2019 mogen de vastleggingskredieten op onderstaande begrotingsartikelen enkel worden herverdeeld bij beslissing van de Vlaamse Regering:

BEGROTINGSARTIKEL

JB0-1JDB2EE-WT

JB0-1JDB2EC-WT

JB0-1JDB2ED-WT

JB0-1JDB2EA-WT

JB0-1JDB2CC-WT

JB0-1JDB2CA-WT

JB0-1JDB2CG-WT

JB0-1JDB2CE-WT

JB0-1JDB2CB-WT

JB0-1JDB2EB-WT

JB0-1JEB2HE-WT

JB0-1JEB2HG-WT

JB0-1JFB2FB-WT

JB0-1JFB2FD-WT

JB0-1JFB2FE-WT


SUBSIDIES

Art. 59.§ 1. Binnen de perken van het betrokken begrotingsartikel kunnen volgende subsidies die geen toelage uitmaken, worden toegekend: (in duizend euro)

OMSCHRIJVING

BEGROTINGS- ARTIKEL

UITGAVEN IN HET KADER VAN INTERNATIONALE ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

JB0-1JDB2AA-WT

UITGAVEN VOOR INITIATIEVEN IN HET KADER VAN HET TEWERKSTELLINGSBELEID

JB0-1JDB2AA-WT

VLAAMSE COFINANCIERING ASIEL-, MIGRATIE- EN INTEGRATIEFONDS - OP 2014-2020

JB0-1JDB2AD-WT

VLAAMSE COFINANCIERING ASIEL-, MIGRATIE- EN INTEGRATIEFONDS - OP 2021-2027

JB0-1JDB2AH-WT

VLAAMSE COFINANCIERING ESF OP 2014-2020

JB0-1JDB2AD-WT

VLAAMSE COFINANCIERING ESF OP 2021-2027

JB0-1JDB2AD-WT

UITGAVEN VOOR GESUBSIDIEERDE CONTRACTUELEN TEWERKGESTELD BIJ VZW'S

JB0-1JDB2CH-WT

UITGAVEN IN HET KADER VAN HET VLAAMS INTERSECTORAAL AKKOORD (VIA) VOOR ZORG-, OPLEIDINGS- EN LOOPBAANKREDIET EN STEUN AAN WERKNEMERS VAN ONDERNEMINGEN IN MOEILIJKHEDEN

JB0-1JDB2EB-WT

UITGAVEN VOOR HET STIMULEREN VAN DE ARBEIDSHERVERDELING EN DE ARBEIDSDUURVERMINDERING IN DE OPENBARE SECTOR

JB0-1JDB2EB-WT

UITGAVEN VOOR HET STIMULEREN VAN DE ARBEIDSHERVERDELING EN DE ARBEIDSDUURVERMINDERING IN DE PRIVESECTOR

JB0-1JDB2EB-WT

UITGAVEN IN HET KADER VAN HET VLAAMS INTERSECTORAAL AKKOORD (VIA) VOOR DE LANDINGSBANEN

JB0-1JDB2EE-WT

UITGAVEN IN HET KADER VAN DUURZAAM HR- BELEID EN FOCUS OP TALENT IN BEDRIJVEN EN ORGANISATIES

JB0-1JDB2IC-WT

UITGAVEN VOOR ACTIES IN HET KADER VAN HET WERKGELEGENHEIDSAKKOORD

JB0-1JDB2IC-WT

UITGAVEN VOOR ACTIES IN HET KADER VAN HET ACTIEPLAN WERKBAAR WERK

JB0-1JDB2IC-WT

UITGAVEN VOOR BEVORDERING VAN EVENREDIGE ARBEIDSDEELNAME EN DIVERSITEIT

JB0-1JDB2IC-WT

UITGAVEN VOOR ERSV'S TER COORDINATIE VAN HET SOCIO-ECONOMISCH STREEKONTWIKKELINGSBELEID EN TER FINANCIERING VAN DE PROJECTONTWIKKELAARS EAD

JB0-1JDB2IC-WT

ONDERSTEUNINGSMAATREGELEN OP HET VLAK VAN DE SOCIALE ECONOMIE EN MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN MET UITZONDERING VAN REGIEROL, ACTIVITEITENCOOPERATIES, DE VORMINGSFONDSEN, MANAGEMENTADVIES EN DE WERKINGSSUBSIDIE AAN HET VLAAMS PARTICIPATIEFONDS

JB0-1JEB2GA-WT

VOOR DE BETALING VAN DE VLAAMSE COFINANCIERING IN HET KADER VAN HET OPERATIONEEL PROGRAMMA 2014-2020 UIT TE KEREN VIA DE AFDELING ESF EN DUURZAAM ONDERNEMEN VAN HET DEPARTEMENT WERK EN SOCIALE ECONOMIE

JB0-1JEB2GA-WT

VOOR DE BETALING VAN DE VLAAMSE COFINANCIERING IN HET KADER VAN HET OPERATIONEEL PROGRAMMA 2021-2027 UIT TE KEREN VIA DE AFDELING ESF EN DUURZAAM ONDERNEMEN VAN HET DEPARTEMENT WERK EN SOCIALE ECONOMIE

JB0-1JEB2GA-WT

UITVOERING VAN DE VLAAMSE INTERSECTORALE AKKOORDEN (PC 327)

JB0-1JEB2HA-WT

UITVOERING VAN DE VLAAMSE INTERSECTORALE AKKOORDEN

JB0-1JEB2HF-WT

EXPERTISECENTRUM INNOVATIEVE LEERWEGEN - LEVENSLANG LEREN

JB0-1JFB2FC-WT


§ 2. Binnen de perken van het betrokken begrotingsartikel kunnen volgende toelagen worden toegekend: (in duizend euro)

OMSCHRIJVING

BEGROTINGS- ARTIKEL

VLAAMSE COFINANCIERING ASIEL-, MIGRATIE- EN INTEGRATIEFONDS - OP 2014-2020

JB0-1JDB2AD-IS

VLAAMSE COFINANCIERING ASIEL-, MIGRATIE- EN INTEGRATIEFONDS - OP 2021-2027

JB0-1JDB2AH-IS

VLAAMSE COFINANCIERING ESF OP 2014-2020

JB0-1JDB2AD-IS

VLAAMSE COFINANCIERING ESF OP 2021-2027

JB0-1JDB2AD-IS

BELEIDSMIDDELEN AAN SERV (WAARONDER MIDDELEN VOOR STIA)

JB0-1JDB2AY-IS

UITGAVEN VOOR GESUBSIDIEERDE CONTRACTUELEN TEWERKGESTELD BIJ DE VLAAMSE OVERHEID

JB0-1JDB2CH-IS

TOELAGE AAN DE VRT

JB0-1JDB2CL-IS


§ 3. Binnen de perken van het betrokken begrotingsartikel kunnen aan de volgende begunstigden en voor maximaal de volgende bedragen subsidies die geen toelage uitmaken, worden toegekend: (in duizend euro)

BEGUNSTIGDE

BEGROTINGSARTIKEL

BEDRAG

VIVO

JB0-1JFB2FF-WT

2.200


Art. 60.In uitvoering van artikel 34, § 1, derde lid, van de Vlaamse Codex Overheidsfinanciën van 29 maart 2019 kunnen subsidies, aangerekend op onderstaande begrotingsartikelen, jaarlijks vastgelegd worden, ongeacht de looptijd van de subsidie:

OMSCHRIJVING

BEGROTINGS- ARTIKEL

DOELGROEPVERMINDERINGEN SOCIALE ZEKERHEID

JB0-1JDB2CA-WT

VOP

JB0-1JDB2CB-WT

ACTIVERINGSUITKERINGEN

JB0-1JDB2CC-WT

JOBBONUS PLUS

JB0-1JDB2CD-WT

WERKHERVATTINGSTOESLAG

JB0-1JDB2CE-WT

JONGERENBONUS

JB0-1JDB2CF-WT

STARTBAANOVEREENKOMSTEN

JB0-1JDB2CF-WT

SECTORALE DOELGROEPVERMINDERINGEN

JB0-1JDB2CG-WT

TEWERKSTELLINGSPROGRAMMA'S EN AANWERVINGSINCENTIVES VOOR LANGDURIG WERKZOEKENDEN

JB0-1JDB2CH-WT

TRANSITIEPREMIE

JB0-1JDB2CJ-WT

AANMOEDIGINGSPREMIES SOCIAL PROFIT & PRIVE

JB0-1JDB2EB-WT

VLAAMS ZORGKREDIET - VLAAMSE GEWEST

JB0-1JDB2EC-WT

VLAAMS ZORGKREDIET - VLAAMSE GEMEENSCHAP

JB0-1JDB2ED-WT

AANMOEDIGINGSPREMIES LANDINGSBANEN

JB0-1JDB2EE-WT

ONDERSTEUNINGSMAATREGELEN SOCIALE ECONOMIE EN DUURZAAM EN SOCIAAL ONDERNEMERSCHAP

JB0-1JEB2GA-WT

COLLECTIEF MAATWERK

JB0-1JEB2HA-WT

ARBEIDSMATIGE ACTIVITEITEN IN DE SOCIALE ECONOMIE (AMA SE)

JB0-1JEB2HC-WT

INDIVIDUEEL MAATWERK

JB0-1JEB2HF-WT

INDIVIDUEEL MAATWERK - LOONPREMIE

JB0-1JEB2HG-WT

DOELGROEPVERMINDERINGEN GESCO'S SOCIALE WERKPLAATSEN

JB0-1JEB2HE-WT

MENTORKORTINGEN

JB0-1JFB2FD-WT


HERVERDELINGEN

Art. 61.§ 1. De vastleggingskredieten ingeschreven onder de onderstaande begrotingsartikelen kunnen bij besluit van de Vlaamse Regering herverdeeld worden naar de door de Vlaamse Regering aan te duiden programma's en begrotingsartikelen.

OMSCHRIJVING

BEGROTINGS- ARTIKEL

GESUBSIDIEERDE CONTRACTUELEN TEWERKGESTELD BIJ VZW'S

JB0-1JDB2CH-WT

DERDE ARBEIDSCIRCUIT

JB0-1JDB2CH-WT

GESUBSIDIEERDE CONTRACTUELEN TEWERKGESTELD BIJ DE VLAAMSE OVERHEID

JB0-1JDB2CH-IS

ACTIVEREN VAN TALENTEN VIA RSZ BIJDRAGEVERMINDERINGEN - DOELGROEPKORTINGEN

JB0-1JDB2CA-WT

AANMOEDIGINGSPREMIES SOCIAL PROFIT EN PRIVE

JB0-1JDB2EB-WT

BETAALD EDUCATIEF VERLOF + START- EN STAGEBONUS

JB0-1JFB2FB-WT

INDIVIDUEEL MAATWERK

JB0-1JEB2HF-WT


§ 2. De vastleggingskredieten ingeschreven onder de programma's JB, JD en JE van de entiteit JB0 kunnen bij besluit van de Vlaamse Regering overgeschreven worden naar de door de Vlaamse Regering aan te duiden programma's en begrotingsartikelen van de entiteit JB0.

LANDBOUW EN VISSERIJ SUBSIDIES

Art. 62.§ 1. Binnen de perken van het betrokken begrotingsartikel kunnen volgende subsidies die geen toelage uitmaken, worden toegekend: (in duizend euro)

OMSCHRIJVING

BEGROTINGS- ARTIKEL

DIENSTEN VOOR BEDRIJFSVERZORGING

KB0-1KDX2BB-WT

EUROPESE SCHOOLFRUITREGELING (EU- COFINANCIERING)

KB0-1KDX2BB-WT

LAND- EN TUINBOUWBELEID

KB0-1KDX2BB-WT

LANDBOUWEDUCATIE

KB0-1KDX2BB-WT

LANDBOUWVORMINGSACTIVITEITEN (GEDEELTELIJK MET EU-COFINANCIERING)

KB0-1KDX2BB-WT

MAATREGELEN IN HET KADER VAN HET PDPO (GEDEELTELIJK MET EU-COFINANCIERING)

KB0-1KDX2BB-WT

PRAKTIJKCENTRA LAND- EN TUINBOUW AAN LANDBOUWCOMICEN EN WAARSCHUWINGSDIENSTEN

KB0-1KDX2BB-WT

STIMULERING BIOLOGISCHE LANDBOUW (GEDEELTELIJK MET EU-COFINANCIERING)

KB0-1KDX2BB-WT

TOEPASSEN VAN MILIEUVRIENDELIJKE LANDBOUWPRODUCTIEMETHODEN, BEDRIJFSBEGELEIDING (EU-COFINANCIERING)

KB0-1KDX2BB-WT

VEETEELTVERENIGINGEN IN DE FOKKERIJSECTOREN RUNDVEE, VARKENS, PAARDEN EN EZELS, KLEINE HERKAUWERS, PLUIMVEE EN KONIJNEN, GENETISCHE DIVERSITEIT EN AAN PAARDENPUNT VLAANDEREN VZW

KB0-1KDX2BB-WT

VLAAMS BIJENTEELTPROGRAMMA

KB0-1KDX2BB-WT

EVA VLAAMS PROMOTIECENTRUM VOOR AGRO- EN VISSERIJMARKETING (VLAM)

KB0-1KGB2FA-WT


§ 2. Binnen de perken van het betrokken begrotingsartikel kunnen volgende toelagen worden toegekend: (in duizend euro)

OMSCHRIJVING

BEGROTINGS- ARTIKEL

VLAAMS INFOCENTRUM LAND- EN TUINBOUW (VILT)

KB0-1KDB2AU-IS

EIGEN VERMOGEN ILVO - DIVERSE SUBSIDIES

KB0-1KDX2BV-IS

FONDS VOOR SCHEEPSJONGEREN

KB0-1KDF2DT-IS

EIGEN VERMOGEN ILVO VOOR ONDERHOUD EN WERKEN AAN ONROERENDE GOEDEREN

KB0-1KFX2EY-IS

EIGEN VERMOGEN ILVO VOOR STUDIES EN INVESTERINGEN IN HET KADER VAN IHD/PAS

KB0-1KFX2EY-IS

ONDERZOEK MET HET OOG OP HET REALISEREN VAN DE DUURZAME ONTWIKKELINGSDOELSTELLINGEN VAN DE VN WAT LANDBOUW EN VOEDING BETREFT

KB0-1KFX2EY-IS


§ 3. Binnen de perken van het betrokken begrotingsartikel kunnen aan de volgende begunstigden en voor maximaal de volgende bedragen subsidies die geen toelage uitmaken, worden toegekend: (in duizend euro)

BEGUNSTIGDE

BEGROTINGSARTIKEL

MAXIMAAL BEDRAG

BIOFORUM VLAANDEREN VZW

KB0-1KDX2BB-WT

353

BOEREN OP EEN KRUISPUNT VZW

KB0-1KDX2BB-WT

430

EVA VLAAMS PROMOTIECENTRUM VOOR AGRO- EN VISSERIJMARKETING (VLAM)

KB0-1KGB2FA-WT

5.377


HERVERDELINGEN

Art. 63.De Vlaamse Regering wordt gemachtigd het vastleggingskrediet ingeschreven onder begrotingsartikel KB0-1KDB2BE-WT ten belope van maximaal 7 miljoen euro te herverdelen naar begrotingsartikel CB0-1CCG2CY-IS voor landbouwgerelateerde rampendossiers in het kader van schadevergoedingen door het rampenfonds voor rampen erkend vanaf 1 januari 2020.

VLAAMSE RECHTSPERSONEN ONDER RECHTSTREEKS GEZAG VAN DE VLAAMSE REGERING

Art. 64.Goedgekeurd wordt de bij dit decreet gevoegde begroting voor het jaar 2023 van het Financieringsinstrument voor de Vlaamse Visserij- en Aquacultuursector.

De begroting beloopt voor de ontvangsten 3.237.000 euro en voor de uitgaven euro in vastleggingen en 3.237.000 euro in vereffeningen.

Art. 65.Goedgekeurd wordt de bij dit decreet gevoegde begroting voor het jaar 2023 van het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF).

De begroting beloopt voor de ontvangsten 56.488.000 euro en voor de uitgaven 59.078.000 euro in vastleggingen en 56.488.000 euro in vereffeningen.

Het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds wordt gemachtigd zijn waarborg te verlenen aan leningen bestemd voor investeringen in de land- en tuinbouw voor een totaal gewaarborgd bedrag van 40.000.000 euro.

Het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds wordt in 2023 gemachtigd haar uitgaven te overschrijden met maximaal 60.000.000 euro voor de uitgaven met betrekking tot de publieke opslag van landbouwproducten in het kader van een Europese interventieregeling.

Art. 66.Goedgekeurd wordt de bij dit decreet gevoegde begroting voor het jaar 2023 van het EV Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek.

De begroting beloopt voor de ontvangsten 59.525.000 euro en voor de uitgaven 48.810.000 euro in vastleggingen en 59.525.000 euro in vereffeningen.

MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN OVERDRACHTEN KREDIETEN

Art. 67.§ 1. Met toepassing van artikel 16 van de Vlaamse Codex Overheidsfinanciën van 29 maart 2019 wordt het onbelast kredietsaldo in vastleggingskrediet op 31 december 2023 overgedragen naar het begrotingsjaar 2024 voor onderstaande begrotingsartikelen en samengevoegd met de overeenstemmende kredieten voor het begrotingsjaar 2024.

OMSCHRIJVING

BEGROTINGS- ARTIKEL

PROVISIE LUCHTHAVENS

MB0-1MDH2DB-WT

KAPITAAL LUCHTHAVENMAATSCHAPPIJEN

MB0-1MEH2EC-PA

PARTICIPATIES IN HET KADER VAN COMBIMOBILITEIT

MB0-1MEH2EC-PA

COMBIMOBILITEITSFONDS

MB0-1MEH2EE-WT

VOOR LEEFBAARHEIDSPROJECTEN IN DE STEDELIJKE ZONES ROND DE R1 - RING OM ANTWERPEN

MB0-1MHH2RD-WT

TERUGBETALING AAN NEDERLAND VAN DE DOOR DEZE STAAT GEDANE INVESTERINGSUITGAVEN M.B.T. DE WESTERSCHELDE EN HET ZEEKANAAL GENT-TERNEUZEN

MB0-1MIH2VB-WT

VIF INVESTERINGSOPPORTUNITEITEN

MBU-3MFH2LB-WT

VERBOND TOEKOMST EN LEEFBAARHEID ANTWERPSE HAVEN

MBU-3MIH2VA-WT

INVESTERINGEN AAN DE KUST

MCU-3MIH2VA-WT

VERKEERSLICHTBEINVLOEDING

MDU-3MHH2RC-WT


§ 2. Het onbelast kredietsaldo op de vastleggingskredieten van volgende Vlaamse rechtspersonen wordt op 31 december 2023 overgedragen naar het begrotingsjaar 2024 en samengevoegd met de overeenstemmende kredieten voor het begrotingsjaar 2024.

OMSCHRIJVING

BEGROTINGS- ARTIKEL

EVA VVM DE LIJN (TOEGANKELIJKHEID EN REIZIGERSINFORMATIE)

MB0-1MEH5EY-IS

DE WERKVENNOOTSCHAP

MB0-1MHH5RY-PA


§ 3. Met toepassing van artikel 16 van de Vlaamse Codex Overheidsfinanciën van 29 maart 2019 wordt het onbelast kredietsaldo in vastleggingskrediet op 31 december 2023 overgedragen naar het begrotingsjaar 2024 voor onderstaande begrotingsartikelen en samengevoegd met de overeenstemmende kredieten voor het begrotingsjaar 2024 voor het bedrag dat naar aanleiding van de opheffing van het Financieringsfonds voor Schuldafbouw en Eenmalige Investeringsuitgaven werd overgeheveld.

OMSCHRIJVING

BEGROTINGS- ARTIKEL

DE VLAAMSE WATERWEG NV- INVESTERINGSBIJDRAGEN

MB0-1MIH5VY-IS

FFEU - INVESTERINGSOPPORTUNITEITEN

MBU-3MEH2EC-WT

FFEU - FIETSPADEN

MDU-3MHH2RC-WT

FFEU - GEVAARLIJKE PUNTEN

MDU-3MHH2RC-WT

FFEU - MISSING LINKS

MDU-3MHH2RC-WT


BEPERKING HERVERDELINGEN

Art. 68.Met toepassing van artikel 21, eerste lid, 1°, van de Vlaamse Codex Overheidsfinanciën van 29 maart 2019 mogen de vastleggingskredieten op onderstaande begrotingsartikelen enkel worden herverdeeld bij beslissing van de Vlaamse Regering:

BEGROTINGSARTIKEL

MB0-1MHH5RU-IS

MB0-1MIH5VW-IS

MDU-3MHH2RE-WT


SUBSIDIES

Art. 69.§ 1. Binnen de perken van het betrokken begrotingsartikel kunnen volgende subsidies die geen toelage uitmaken, worden toegekend: (in duizend euro)

OMSCHRIJVING

BEGROTINGS- ARTIKEL

IN HET KADER VAN DE LUCHTHAVENS

MB0-1MDH2BA-WT

DE EXPLOITATIE VAN DE LUCHTHAVEN KORTRIJK- WEVELGEM

MB0-1MDH2CA-WT

DE HAVENBUS POM WEST-VLAANDEREN

MB0-1MEH2EA-WT

DE VZW MAX MOBIEL

MB0-1MEH2EA-WT

I-BUS VZW

MB0-1MEH2EA-WT

IN HET KADER VAN BASISBEREIKBAARHEID

MB0-1MEH2EA-WT

IN HET KADER VAN MOBILITEIT VAN PERSONEN MET EEN HANDICAP IN VLAANDEREN

MB0-1MEH2EA-WT

INSTELLINGEN, ORGANISATIES, VERENIGINGEN ACTIEF OP HET VLAK VAN WOON-WERKVERKEER

MB0-1MEH2EA-WT

MAATSCHAPPIJ VOOR HET HAVEN-, GROND- EN INDUSTRIALISATIEBELEID VOOR HET LINKERSCHELDEOEVERGEBIED

MB0-1MEH2EA-WT

NV BLUE MOBILITY

MB0-1MEH2EA-WT

VZW CENTRUM VOOR POSITIEVE AANWENDING/ TAXISTOP

MB0-1MEH2EA-WT

IN HET KADER VAN DEELMOBILITEIT

MB0-1MEH2EF-WT

ONTWIKKELINGSSAMENWERKING EN HUMANITAIRE TRANSPORTEN

MB0-1MFH2KA-WT

IN HET KADER VAN DE COFINANCIERING DOOR HET VLAAMSE GEWEST VAN EUROPESE STEUNPROGRAMMA'S

MB0-1MFH2LA-WT

MOBILITEITS- & BEREIKBAARHEIDSMANAGERS (MBM)

MB0-1MFH2LA-WT

VLAAMS INSTITUUT VOOR DE LOGISTIEK

MB0-1MFH2LA-WT

IN HET KADER VAN ONDERSTEUNING LOGISTIEKE SECTOR

MB0-1MFH2LA-WT

IN HET KADER VAN DE COFINANCIERING DOOR HET VLAAMSE GEWEST VAN EUROPESE STEUNPROGRAMMA'S

MB0-1MHH2OA-WT

MOBILITEITSCHARTERS TUSSEN DE VIJF VLAAMSE PROVINCIES EN DE VLAAMSE OVERHEID

MB0-1MHH2OA-WT

VVSG - FIETSBERAAD VLAANDEREN

MB0-1MHH2OA-WT

HINTERLANDCONNECTIVITEIT EN AANVERWANTE PROJECTEN EN HET KADER VAN DE VERHOGING VAN EFFICIENTIE VAN DE GOEDERENSTROMEN

MB0-1MIH2SA-WT

INSTELLINGEN, ORGANISATIES EN VERENIGINGEN ACTIEF OP HET VLAK VAN DE HAVENS EN DE LOGISTIEK

MB0-1MIH2SA-WT

KENNISCENTRUM BINNENVAART VLAANDEREN

MB0-1MIH2SA-WT


§ 2. Binnen de perken van het betrokken begrotingsartikel kunnen aan de volgende begunstigden en voor maximaal de volgende bedragen subsidies die geen toelage uitmaken, worden toegekend: (in duizend euro)

BEGUNSTIGDE

BEGROTINGSARTIKEL

MAXIMAAL BEDRAG

I-BUS

MB0-1MEH2EA-WT

478

MAATSCHAPPIJ LINKER SCHELDE OEVER

MB0-1MEH2EA-WT

1.440

MAX MOBIEL

MB0-1MEH2EA-WT

866

APEC - ANTWERP/FLANDERS PORT TRAINING CENTER N.P.O. MB0-1MFH2KA-WT

316

VERENIGING VOOR STEDEN EN GEMEENTEN

MB0-1MHH2OA-WT

435

GETUIGEN ONDERWEG

MB0-1MHH4NA-WT

450

VIAS INSTITUTE - CENTRUM VOOR RIJGESCHIKTHEID EN VOERTUIGAANPASSING (CARA)

MB0-1MHH4NA-WT

1.166

VLAAMS INSTITUUT VOOR DE LOGISTIEK

MB0-1MIH2SA-WT

1.070


WAARBORG

Art. 70.De Vlaamse Regering wordt in het kader van artikel 18 van het decreet van 13 december 2002Relevante gevonden documenten type decreet prom. 13/12/2002 pub. 19/02/2003 numac 2003035216 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende de oprichting van de naamloze vennootschap van publiek recht Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (1) sluiten houdende de oprichting van de naamloze vennootschap van publiek recht Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (BAM) gemachtigd, teneinde de realisatie van de nieuwe Scheldeoeververbindingen mogelijk te maken, de waarborgen van het Vlaamse Gewest te verlenen aangaande de verbintenissen, aansprakelijkheden en schade die BAM is aangegaan, zal aangaan of kan oplopen voor maximaal 300.000.000 euro.

VOORSCHOTTEN

Art. 71.Binnen de perken van de begrotingskredieten op begrotingsartikel MB0- 1MIH2SB-WT, ten belope van maximaal 3.300.000 euro, worden de uitgaven (voorschotten en afrekeningen) gefinancierd die gedaan worden voor de uitvoering van het gezamenlijk onderzoek binnen de Vlaams Nederlandse Scheldecommissie in het kader van gemaakte afspraken tussen het Vlaamse Gewest en het Koninkrijk der Nederlanden.

De modaliteiten van uitbetaling en verantwoording worden geregeld in een memorandum dat door deze overheden wordt afgesloten.

Deze uitgaven ten belope van maximaal 3.300.000 euro worden bepaald op basis van een kostenraming voorgelegd door de bevoegde ambtenaren van Nederland en het Vlaamse Gewest, en jaarlijks afgerekend in functie van de gemaakte kosten. De rapportage over de gemaakte kosten wordt gestaafd met de verantwoordingsstukken.

HERVERDELINGEN

Art. 72.De Vlaamse Regering wordt gemachtigd herverdelingen van loonkredieten te verrichten tussen de begrotingsartikelen van verschillende begrotingsprogramma's van het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken.

Art. 73.De Vlaamse Regering wordt gemachtigd om de beschikbare vastleggingskredieten van het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken binnen de begroting van de Vlaamse Gemeenschap en de begroting van de dienst met afzonderlijk beheer Vlaams Infrastructuurfonds te herverdelen over de programma's heen naar begrotingsartikel MB0-1MHH2RD-WT.

Art. 74.De Vlaamse Regering wordt gemachtigd de vastleggingskredieten ingeschreven onder de begrotingsartikelen van de dienst met afzonderlijk beheer Vlaams Infrastructuurfonds en onder de begrotingsartikelen MB0-1MEH5EY-IS, MB0- 1MHH5RX-IS, MB0-1MHH5RY-PA en MB0-1MIH5VY-IS onderling te herverdelen.

DIVERSE ANDERE BEPALINGEN

Art. 75.De Vlaamse Regering wordt gemachtigd investeringen uit te voeren in de door de lagere openbare besturen beheerde havens op gronden die hun eigendom zijn of door hen beheerd worden.

DIENSTEN MET AFZONDERLIJK BEHEER

Art. 76.Goedgekeurd wordt de bij dit decreet gevoegde begroting voor het jaar 2023 van de dienst met afzonderlijk beheer Loodswezen.

De begroting beloopt voor de ontvangsten 140.584.000 euro.

De begroting beloopt voor de uitgaven 125.497.000 euro in vastleggingen en 140.584.000 euro in vereffeningen.

Art. 77.§ 1. Goedgekeurd wordt de bij dit decreet gevoegde begroting voor het jaar 2023 van de dienst met afzonderlijk beheer Vlaams Infrastructuurfonds.

De begroting beloopt voor de ontvangsten 1.281.440.000 euro.

De begroting beloopt voor de uitgaven 967.905.000 euro in vastleggingen en 1.281.440.000 euro in vereffeningen. § 2. Het gedeelte van de uitgaven ten laste van het Vlaamse Gewest die voortvloeien uit gecombineerde werken en projecten tussen enerzijds het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, administratie Wegen en Verkeer en anderzijds de nv Aquafin, Dijkstraat 8 te Aartselaar, en voor welke laatstgenoemde instantie optreedt als opdrachtgever, worden ten laste genomen van de begroting van de DAB Vlaams Infrastructuurfonds.

Deze tenlasteneming is onderworpen aan onderstaande voorwaarden: 1° de gecombineerde werken en projecten dienen te geschieden op basis van een overeenkomst;2° de inbreng in de gecombineerde werken en projecten van de nv Aquafin dient minimaal 70% te zijn;3° de administratieve en begrotingscontrole is van toepassing op het aandeel van het Vlaamse Gewest. § 3. Binnen de perken van de kredieten geopend op de volgende begrotingsartikelen van de DAB Vlaams Infrastructuurfonds, wordt de Vlaamse Regering gemachtigd de volgende subsidies toe te kennen:

OMSCHRIJVING

BEGROTINGS- ARTIKEL

CO- EN PRE-FINANCIERING DOOR HET VLAAMSE GEWEST VAN WERKEN UITGEVOERD DOOR DE NMBS EN DE KOSTEN VERBONDEN AAN SPECIFIEKE STUDIES

MBU-3MEH2EC-WT

SUBSIDIES IKV KLIMAAT

MBU-3MFH2LC-WT

EV FLANDERS HYDRAULICS (VOOR DE BOUW VAN DE SLEEPTANK IN OOSTENDE)

MBU-3MIH2VA-WT

IN HET KADER VAN SANERING HAVENTERREINEN

MBU-3MIH2VA-WT

AAN DE VZW'S DIE INSTAAN VOOR DE ZEEREDDINGSDIENSTEN IN VLAANDEREN

MCU-3MIH2VA-WT

INTERCOMMUNALE KUSTREDDINGSDIENSTEN WEST-VLAANDEREN

MCU-3MIH2VA-WT

LAADPALEN - GEWESTWEGEN

MDU-3MFH2LC-WT

IN HET KADER VAN DE COFINANCIERING DOOR HET VLAAMSE GEWEST VAN EUROPESE STEUNPROGRAMMA'S

MDU-3MHH2RA-WT

INVESTERINGSSUBSIDIES TER ONDERSTEUNING VAN HET FIETS- EN DOORTOCHTENBELEID EN SCHOOLOMGEVINGEN EN OVERDRACHT VAN WEGEN

MDU-3MHH2RA-WT

AANLEGGEN VAN RIOLERINGEN EN GESCHEIDEN AFVOERSYSTEMEN VAN HEMELWATER DIE UITGEVOERD WORDEN IN COMBINATIE MET WEGENISWERKEN DOOR HET VLAAMSE GEWEST

MDU-3MHH2RA-WT


§ 4. Binnen de perken van het betrokken begrotingsartikel kan aan de volgende begunstigde en voor maximaal het volgende bedrag een subsidie die geen toelage uitmaakt, worden toegekend: (in duizend euro)

BEGUNSTIGDE

BEGROTINGSARTIKEL

MAXIMAAL BEDRAG

HAVENBEDRIJF ANTWERPEN

MBU-3MIH2VA-WT

5.000


§ 5. De Vlaamse Regering wordt gemachtigd om met de NMBS en spoorwegoperatoren, de EVA De Vlaamse Waterweg nv en de binnenvaartexploitanten, onderhandelingen te voeren en gezamenlijke initiatieven te nemen voor het bevorderen van het intermodaal vervoer via de binnenvaart en/of het spoor, zoals onder meer de opstarting van shuttles en/of bloktreinen gaande van en naar de Vlaamse zeehavens, met inbegrip van de daaraan verbonden kosten voor specifieke studies. § 6. De kosten voor de lonen, sociale lasten en toelagen in verband met de aanstelling van twee regeringscommissarissen bij de Beheersmaatschappij Antwerpen worden aangerekend op begrotingsartikel MBU-3MHH2RA-LO. § 7. De vereffeningen van de uitgaven die in de loop van de vorige begrotingsjaren werden vastgelegd ten laste van vastleggingskredieten en vastleggingsmachtigingen van basisallocaties of begrotingsartikelen die afgeschaft zijn of overgegaan in andere basisallocaties of begrotingsartikelen, mogen worden aangerekend op de overeenstemmende begrotingsartikelen van de begroting voor het jaar 2023. § 8. Het IVA Wegen en Verkeer wordt gemachtigd om de ontvangsten in het kader van de controlebevoegdheden toegekend aan de wegeninspecteurs van de wegeninspectie te innen door middel van betalingen met bankkaarten. De daaraan verbonden kosten komen in mindering van de ontvangsten.

Art. 78.Goedgekeurd wordt de bij dit decreet gevoegde begroting voor het jaar 2023 van de dienst met afzonderlijk beheer Vloot.

De begroting beloopt voor de ontvangsten 132.007.000 euro.

De begroting beloopt voor de uitgaven 73.407.000 euro in vastleggingen en 132.007.000 euro in vereffeningen.

VLAAMSE RECHTSPERSONEN ONDER RECHTSTREEKS GEZAG VAN DE VLAAMSE REGERING

Art. 79.Goedgekeurd wordt de bij dit decreet gevoegde begroting voor het jaar 2023 van het Pendelfonds.

De begroting beloopt voor de ontvangsten 10.573.000 euro en voor de uitgaven 3.500.000 euro in vastleggingen en 10.573.000 euro in vereffeningen.

OMGEVING OVERDRACHTEN KREDIETEN

Art. 80.§ 1. Met toepassing van artikel 16 van de Vlaamse Codex Overheidsfinanciën van 29 maart 2019 wordt het onbelast kredietsaldo in vastleggingskrediet op 31 december 2023 overgedragen naar het begrotingsjaar 2024 voor onderstaande begrotingsartikelen en samengevoegd met de overeenstemmende kredieten voor het begrotingsjaar 2024.

OMSCHRIJVING

BEGROTINGS- ARTIKEL

ONTWIKKELEN VAN EEN COHERENT EN VOORUITSTREVEND DIERENWELZIJNSBELEID, EEN EFFICIENTE SENSIBILISERINGSSTRATEGIE EN EEN KORDAAT CONTROLE- EN HANDHAVINGSBELEID (DIERENWELZIJNSFONDS)

QB0-1QFD2MA-WT

VLAAMSE MAATSCHAPPIJ VOOR SOCIAAL WONEN (VOOR SUBSIDIES SLOOP EN INFRASTRUCTUUR (SSI) EN EXCLUSIEF GEREALISEERDE OVERDRACHT VAN 2021 NAAR 2022)

QF0-1QDG2QK-IS

ONDERSTEUNEN VAN EEN KWALITEITSVOL ONROERENDERFGOEDBEHEER

QG0-1QGG2CB-PA

UITGAVEN TEN GEVOLGE VAN DOELSTELLINGEN INZAKE HERNIEUWBARE ENERGIE

QE0-1QEE2KL-PR

PROVISIE VOOR EEN AMBITIEUS EN REALISTISCH KLIMAATBELEID VOOR DE PERIODE 2021-2030

QE0-1QHE2IB-PR


§ 2. Met toepassing van artikel 16 van de Vlaamse Codex Overheidsfinanciën van 29 maart 2019 wordt het onbelast kredietsaldo in vastleggingskrediet op 31 december 2023 overgedragen naar het begrotingsjaar 2024 voor onderstaande begrotingsartikelen en samengevoegd met de overeenstemmende kredieten voor het begrotingsjaar 2024 voor het bedrag dat naar aanleiding van de opheffing van het Financieringsfonds voor Schuldafbouw en Eenmalige Investeringsuitgaven werd overgeheveld.

OMSCHRIJVING

BEGROTINGS- ARTIKEL

LNE DAB MINAFONDS - FFEU PROJECT "DUURZAME MILIEU-INVESTERINGEN (PROJECT 2002)"

QDX-3QCE2FA-WT


SUBSIDIES

Art. 81.§ 1. Binnen de perken van het betrokken begrotingsartikel kunnen volgende subsidies die geen toelage uitmaken, worden toegekend: (in duizend euro)

OMSCHRIJVING

BEGROTINGS- ARTIKEL

DATABANK ONDERGROND VLAANDEREN, VLAAMSE GEOTHEEK, BODEMBESCHERMING EN NATUURLIJKE RIJKDOMMEN (INCL. UITGAVEN EU- COFINANCIERING)

QB0-1QCE2EA-WT

ONDERSTEUNING LOKALE OVERHEDEN VOOR HET METEN VAN HINDER

QB0-1QCE2NA-WT

VLAAMS HUMAAN BIOMONITORINGSPROGRAMMA

QB0-1QCE2NA-WT

ONDERSTEUNING ORGANISATIES, PARTICULIEREN EN LOKALE ENTITEITEN DIE BIJDRAGEN TOT DE DOORWERKING VAN DE OPTIES VAN HET RUIMTELIJK BELEID

QB0-1QCE2NB-WT

INTERGEWESTELIJKE EN INTERNATIONALE PROJECTEN, COFINANCIERING VOOR COMMUNAUTAIRE INITIATIEVEN INZAKE RUIMTELIJKE ORDENING

QB0-1QCE2NC-WT

ONDERSTEUNING BELEIDSONTWIKKELING

QB0-1QCE2NC-WT

ONDERSTEUNING BLUE DEAL

QB0-1QCE2ND-WT

ONDERSTEUNING EN PROJECTEN ONTVOOGDE GEMEENTEN TER VERHOGING VAN EEN STRATEGISCH EN DAADKRACHTIG LOKAAL RUIMTELIJK BELEID EN DE LOKALE BESTUURSKRACHT

QB0-1QCE2ND-WT

ONDERSTEUNING GSA EN LOKALE RUIMTELIJKE PROJECTEN

QB0-1QCE2ND-WT

PROJECTEN IN HET KADER VAN INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING

QB0-1QCE2ND-WT

PROJECTEN TER VERSTERKING VAN DE LOKALE HANDHAVING

QB0-1QCE2ND-WT

ONDERSTEUNING IN KADER VAN INTERNATIONAAL OMGEVINGSBELEID

QB0-1QCE2OA-WT

BIJDRAGEN VERDRAGEN EN SAMENWERKINGSAKKOORDEN

QB0-1QCE2OB-WT

ONDERSTEUNING MILIEU- EN NATUURVERENIGINGEN VOOR DAC-STATUTEN EN UITVOERING VLAAMSE INTERPROFESSIONELE AKKOORDEN

QB0-1QCE2OC-WT

ONDERSTEUNING PROVINCIES EN VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE VOOR MILIEUZORG OP SCHOOL

QB0-1QCE2OC-WT

BIJDRAGEN VERDRAGEN EN SAMENWERKINGSAKKOORDEN

QB0-1QEE2KA-WT

ACTIES IN KADER VAN MAATREGELPAKKET "CLEAN POWER FOR TRANSPORT"

QB0-1QEE2KC-WT

BELEID EN ONDERZOEK DIERENWELZIJN

QB0-1QFD2MA-WT

ONDERSTEUNING LAGERE OVERHEDEN EN VERENIGINGEN OPENBAAR BELANG VOOR WERKZAAMHEDEN EN ANDERE INITIATIEVEN I.U.V. BOSDECREET EN PROJECTEN TER VERGROENING VAN DE STAD

QD0-1QCE2FA-WT

ONDERSTEUNING MAATSCHAPPIJEN EN VERENIGINGEN VOOR BEVORDERING VAN NATUURBEHEER, -GEBRUIK EN -RECREATIE IN BUITENGEBIED

QD0-1QCE2FA-WT

UITGAVEN MET NETTO OPBRENGST VAN DE WINST VAN DE NATIONALE LOTERIJ VOOR DE AANKOOP EN BEHEER/INRICHTING VAN NATUURGEBIEDEN

QD0-1QCE2FA-WT

UITGAVEN MET NETTO OPBRENGST VAN DE WINST VAN DE NATIONALE LOTERIJ VOOR DE BESCHERMING VAN DIEREN

QD0-1QCE2FA-WT

INITIATIEVEN DIE HET INTERNATIONALE, FEDERALE, EN REGIONALE ENERGIEBELEID ONDERSTEUNEN (INCLUSIEF UITGAVEN MET EU-COFINANCIERING)

QE0-1QEE2KA-WT

INITIATIEVEN DIE HET INTERNATIONALE, FEDERALE, EN REGIONALE ENERGIEBELEID ONDERSTEUNEN (INCLUSIEF UITGAVEN MET EU-COFINANCIERING)

QE0-1QEE2KB-WT

ONDERSTEUNING IN KADER VAN DE ENERGIELENINGEN

QE0-1QEE2KB-WT

VOOR HET VERSTREKKEN VAN TAALCURSUSSEN EN VOOR DE ORGANISATIE VAN SPECIFIEKE TAALBELEIDSACTIES IN HET KADER VAN HET SOCIAAL HUURSTELSEL

QF0-1QDG2PA-WT

COMPENSATIE MINDER-INKOMSTEN VAN GEMEENTEN VOOR DE BIJSTELLING VAN DE ONROERENDE VOORHEFFING VAN 3,97% NAAR 2,40% OP WONINGEN DIE WORDEN VERHUURD AAN SVK'S

QF0-1QDG2QA-WT

COMPENSATIE MINDER-INKOMSTEN VAN PROVINCIES VOOR DE BIJSTELLING VAN DE ONROERENDE VOORHEFFING VAN 3,97% NAAR 2,40% OP WONINGEN DIE WORDEN VERHUURD AAN SVK'S

QF0-1QDG2QA-WT

GESCO'S VOOR SHM'S

QF0-1QDG2QA-WT

GESCO'S VOOR SVK'S EN HUURDERSBONDEN

QF0-1QDG2QA-WT

INVESTERINGSSUBSIDIES AAN LOKALE BESTUREN VOOR NOODWONINGEN

QF0-1QDG2RA-WT

SECRETARIAAT FONDATION LE CORBUSIER IN PARIJS VOOR UNESCO WERELDERFGOED LE CORBUSIER (WERKINGSSUBSIDIE)

QG0-1QGG2BB-WT

SECRETARIAAT UNESCO WERELDERFGOED BEUKENWOUDEN (WERKINGSSUBSIDIE)

QG0-1QGG2BB-WT

SECRETARIAAT UNESCO WERELDERFGOED KOLONIEN VAN WELDADIGHEID (WERKINGSSUBSIDIE)

QG0-1QGG2BB-WT

REGULARISATIE VAN DE GEWEZEN DAC'ERS TEWERKGESTELD BIJ VZW'S EN ANDERE INSTELLINGEN

QG0-1QGG2BC-WT

ONDERSTEUNING WERELDERFGOEDCOMITE TIJDENS HET LIDMAATSCHAP VAN BELGIE IN DE PERIODE 2022-2025

QG0-1QGG2BB-WT

CASUEELE VZW - HOOGHUIS (INVESTERINGSSUBSIDIE)

QG0-1QGG2CA-WT


§ 2. Binnen de perken van het betrokken begrotingsartikel kunnen volgende toelagen worden toegekend: (in duizend euro)

OMSCHRIJVING

BEGROTINGS- ARTIKEL

TOELAGE VITO VOOR EEN GEZOND EN DUURZAAM WATERSYSTEEM

QB0-1QCE2OU-IS

VOOR DE KOSTEN DIE WOONACTOREN MAKEN BIJ HET CONTROLEREN VAN DE EIGENDOMSVOORWAARDE IN HET BUITENLAND

QF0-1QDG2QK-IS

VOOR SHM'S MET HET OOG OP ONDERSTEUNING VAN HUN FINANCIELE LEEFBAARHEID

QF0-1QDG2QK-IS


§ 3. Binnen de perken van het betrokken begrotingsartikel kunnen aan de volgende begunstigden en voor maximaal de volgende bedragen subsidies die geen toelage uitmaken, worden toegekend: (in duizend euro)

BEGUNSTIGDE

BEGROTINGSARTIKEL

MAXIMAAL BEDRAG

DE VLAAMSE VERENIGING VOOR RUIMTE EN PLANNING

QB0-1QCE2NB-WT

149

VZW MILIEUBOOT

QB0-1QCE2OC-WT

300

PROJECTBUREAU NATIONAAL PARK HOGE KEMPEN

QD0-1QCE2FA-WT

530

VZW BIOGAS-E - ONDERSTEUNING VAN ANAEROBE VERGISTING IN VLAANDEREN

QE0-1QEE2KA-WT

68

VZW COGEN VLAANDEREN - ONDERSTEUNING VAN WARMTEKRACHTKOPPELING

QE0-1QEE2KA-WT

102

VZW ODE VLAANDEREN - ONDERSTEUNING VAN DUURZAME ENERGIEBRONNEN

QE0-1QEE2KA-WT

68

VZW ODE VLAANDEREN - ONDERSTEUNING VAN WARMTENETWERK VLAANDEREN

QE0-1QEE2KA-WT

57

VZW RESCOOP VLAANDEREN

QE0-1QEE2KA-WT

56

HET ORGEL IN VLAANDEREN VZW (WERKINGSSUBSIDIE)

QG0-1QGG2BB-WT

15

VZW FORUM VLAAMSE ARCHEOLOGIE (WERKINGSSUBSIDIE)

QG0-1QGG2BB-WT

9

VZW HISTORIES (WERKINGSSUBSIDIE)

QG0-1QGG2BB-WT

44

HERITA VZW - WERKINGSSUBSIDIES

QG0-1QGG2BC-WT

3.250

MONUMENTENWACHT VLAANDEREN VZW (WERKINGSSUBSIDIE)

QG0-1QGG2BC-WT

263

PARCUM VZW (ALGEMENE WERKINGSSUBSIDIE)

QG0-1QGG2BC-WT

215

HERITA VZW - RESTAURATIE EIGEN OPEN ERFGOEDSITES VAN HERITA VZW MET NAME HET KASTEEL VAN HORST, FORT NAPOLEON EN KASTEEL VAN BEAUVOOORDE (INVESTERINGSSUBSIDIE)

QG0-1QGG2CA-WT

603

GEMEENTE RIEMST - SUBSIDIE VOOR HET SENSIBILISEREN OVER HET HISTORISCH, HUIDIG EN TOEKOMSTIG GEBRUIK VAN DE MERGELGROEVES

QG0-1QGG2BB-WT

25

REGIONAAL LANDSCHAP HASPENGOUW EN VOEREN - SUBSIDIE VOOR DE ONTWIKKELING VAN EEN HOOGSTAMBOOMGAARDENLOKET

QG0-1QGG2BB-WT

300


§ 4. De Vlaamse Regering wordt gemachtigd voor een bedrag van 21,3 miljoen euro verbintenissen vast te leggen in het kader van de subsidiëring van de inhuring of de realisatie van sociale en geconventioneerde huurwoningen zoals vermeld in boek 5, deel 2, titel 9, van de Vlaamse Codex Wonen van 2021.

Art. 82.In uitvoering van artikel 34, § 1, derde lid, van de Vlaamse Codex Overheidsfinanciën van 29 maart 2019 kunnen subsidies, aangerekend op onderstaande begrotingsartikelen, jaarlijks vastgelegd worden, ongeacht de looptijd van de subsidie:

OMSCHRIJVING

BEGROTINGSARTIKEL

SUBSIDIERING VAN POLDERS EN WATERINGEN OP BASIS VAN HET BESLUIT VAN 14 MEI 2004 VAN DE VLAAMSE REGERING HOUDENDE DE DEFINITIEVE REGULARISATIE EN TOEKENNING VAN EEN SUBSIDIE AAN BEPAALDE INITIATIEVEN BINNEN POLDERS, WATERINGEN, MILIEU- EN NATUURVERENIGINGEN DIE PERSONEELSLEDEN TEWERKSTELLEN IN EEN GEWEZEN DAC-STATUUT

QB0-1QCE2DW-IS

ONDERSTEUNING MILIEU- EN NATUURVERENIGINGEN VOOR DAC-STATUTEN EN UITVOERING VLAAMSE INTERPROFESSIONELE AKKOORDEN (VIA)

QB0-1QCE2OC-WT

ONDERSTEUNING MILIEU- EN NATUURVERENIGINGEN (ERKENNING EN SUBSIDIERING)

QBX-3QCE2OC-WT

SUBSIDIERING VAN DE PLANNING, DE ONTWIKKELING EN DE UITVOERING VAN HET GEINTEGREERD NATUURBEHEER

QDX-3QCE2FA-WT

RENTESUBSIDIE ENERGETISCHE RENOVATIES

QE0-1QEE4KE-WT

RENTESUBSIDIE ENERGETISCHE RENOVATIES

QE0-1QEE2KB-WT

SUBSIDIES VOOR SOCIALE EN GECONVENTIONEERDE HUURWONINGEN

QF0-1QDG2QC-WT


LENINGEN

Art. 83.De Vlaamse Regering wordt gemachtigd via energiehuizen energieleningen aan door de Vlaamse Regering te bepalen doelgroepen en energieleningen+ aan nieuwe eigenaars voor de energetische renovatie van hun woning toe te kennen ten belope van maximaal 172.000.000 euro per jaar, alsook in 2021, 2022 en 2023 via de OCMW's noodkoopleningen voor het veilig en energiezuinig maken van noodkoopwoningen toe te kennen ten belope van maximaal 70.000.000 euro, en met een gezamenlijk maximum van 664.128.000 euro in de periode 2021 tot en met 2024.

Art. 84.§ 1. Het Vlaams Woningfonds kan in uitvoering van het programma 2023 Bijzondere Sociale Leningen VWF maximaal 1.339.587.004 euro aan bijzondere sociale leningen toekennen (begrotingsartikel QF0-1QDG5PJ-IS). Dit bedrag wordt verhoogd met het totaalbedrag van de op 31 december 2022 in samenstelling zijnde leningsaanvragen waarvoor het leningsaanbod nog niet werd verstuurd, dat enkel kan worden aangewend voor die leningsaanvragen. § 2. Het Vlaams Woningfonds kan in uitvoering van het programma 2023 Huurwaarborgleningen VWF maximaal 20.000.000 euro aan huurwaarborgleningen toekennen (begrotingsartikel QF0-1QDG5PJ-IS). Dit bedrag wordt verhoogd met het totaalbedrag van de op 31 december 2022 principieel goedgekeurde leningen en nog in samenstelling zijnde leningsaanvragen en kan enkel worden aangewend voor die leningsaanvragen.

Art. 85.§ 1. De VMSW kan in uitvoering van het deelprogramma FS3 2023 maximaal 982.510.677 euro aan FS3-leningen toekennen (begrotingsartikel QF0-1QD- G5QK-IS). Dit bedrag is te verhogen met het niet aangewende deel van de machtiging voor 2022. Het wordt verminderd met de bedragen die aanvullend worden aangewend voor de machtigingen, vermeld in paragraaf 4 en 6. § 2. De VMSW kan in uitvoering van het programma 2023 Bijzondere Sociale Leningen VMSW maximaal 10.000.000 euro aan bijzondere sociale leningen toekennen, beperkt tot wederopnames van reeds lopende leningen (begrotingsartikel QF0-1QDG5QK-IS). Dit bedrag wordt verhoogd met het totaalbedrag van de op 31 december 2022 in samenstelling zijnde leningsaanvragen waarvoor het leningsaanbod nog niet werd verstuurd, dat enkel kan worden aangewend voor die leningsaanvragen. § 3. De VMSW kan in uitvoering van het rollend grondfonds van de VMSW maximaal aan leningen toekennen: - het niet opgenomen gedeelte van het leningsvolume van de jaren 2011, 2012, 2013 en 2014; - verminderd met 20.000.000 euro; - vermeerderd met de verkoopopbrengsten in het fonds; - en beperkt tot een bedrag van 5.000.000 euro. § 4. De VMSW kan in uitvoering van het programma grondaankopen 2023 maximaal 5.000.000 euro aan bulletleningen toekennen met een overheidstussenkomst van 100% in de interestlasten (begrotingsartikel QF0-1QDG5QK-IS). Dit bedrag kan worden verhoogd met een bedrag dat tegelijk in mindering wordt gebracht van de machtiging voor het deelprogramma FS3 2023, vermeld in paragraaf 1. § 5. De VMSW kan voor de financiering van verrichtingen die onder de opdrachten van de initiatiefnemers vallen en die niet onder de programma's, vermeld onder de paragraaf 1 tot en met 3, worden gefinancierd, maximaal 220.000.000 euro aan marktconforme leningen toekennen (begrotingsartikel QF0-1QDG5QK-IS). § 6. De VMSW kan leningen met rentevermindering verstrekken aan sociale verhuurkantoren met als doel tijdelijke liquiditeitstekorten op te vangen, voor een bedrag dat tegelijk in mindering wordt gebracht van de machtiging voor het deelprogramma FS3 2023, vermeld in paragraaf 1. § 7. De VMSW kan voor de realisatie van het grond- en woonbeleid in Vlaams-Brabant renteloze leningen toestaan aan Vlabinvest APB. De VMSW kan die leningen toekennen voor een bedrag maximaal gelijk aan de som van: - het jaarlijkse forfait van 3.856.000 euro; - de som van de ontvangen terugbetalingen op leningen: a) verstrekt aan initiatiefnemers vóór 1 januari 2014 door het Investeringsfonds voor Grond en Woonbeleid voor Vlaams-Brabant, met uitzondering van de verschuldigde intresten op die leningen;b) verstrekt aan Vlabinvest APB vanaf 1 januari 2014 door het Vlaams Financieringsfonds voor Grond- en Woonbeleid voor Vlaams-Brabant;c) verstrekt aan Vlabinvest apb door de VMSW vanaf 1 januari 2023; - het op 31 december 2022 openstaande gedeelte van de verbintenissenmachtiging dat niet werd opgenomen door het Vlaams Financieringsfonds voor Grond- en Woonbeleid voor Vlaams-Brabant.

Art. 86.De Vlaamse Regering wordt gemachtigd om, binnen de perken van de onder begrotingsartikel QG0-1QGG2CB-PA ingeschreven kredieten, leningen toe te kennen ter ondersteuning van investeringen in beschermd onroerend erfgoed en met het oog op het behoud en de versterking van de erfgoedwaarde van onroerende goederen opgenomen in een vastgestelde inventaris. Zij kan hiervoor de modaliteiten bepalen evenals de procedure voor aanvraag en toekenning. Voor het verstrekken van deze leningen kan zij ook gebruikmaken van de diensten van het Participatiefonds-Vlaanderen en van de Participatiemaatschappij Vlaanderen nv.

WAARBORG

Art. 87.De Vlaamse Regering wordt gemachtigd de waarborg van het Vlaamse Gewest te hechten aan de leningen uit te geven door en de kredieten per jaar op te nemen door De Watergroep. Het plafond van de gewaarborgde leningen mag in 2023 een totaalbedrag van 35.000.000 euro niet overschrijden.

Art. 88.De Vlaamse Regering wordt gemachtigd de waarborg van het Vlaamse Gewest te hechten aan leningen aan te gaan door de nv Aquafin ten belope van 74.368.058 euro, met het oog op het uitvoeren van de beheersovereenkomst tussen het Vlaamse Gewest en de nv Aquafin.

Het Vlaamse Gewest is slechts gehouden tot betaling van de uitstaande saldi van de in het eerste lid bedoelde leningen, als de uitwinning van de waarborg niet het gevolg is van: - de foutieve uitvoering door de nv Aquafin van de beheersovereenkomst tussen het Vlaamse Gewest en de nv Aquafin; of - van de uitvoering door de nv Aquafin van overeenkomsten met derde partijen.

Art. 89.De Vlaamse Regering wordt gemachtigd waarborgen te verlenen in het kader van het decreet van 8 mei 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 08/05/2009 pub. 07/07/2009 numac 2009035580 bron vlaamse overheid Decreet houdende algemene bepalingen betreffende het energiebeleid type decreet prom. 08/05/2009 pub. 08/07/2009 numac 2009202911 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het decreet van 10 juli 2008 betreffende het beheer en de uitbating van de regionale luchthavens Oostende-Brugge en Kortrijk-Wevelgem type decreet prom. 08/05/2009 pub. 28/08/2009 numac 2009035790 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs type decreet prom. 08/05/2009 pub. 06/07/2009 numac 2009202546 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de diepe ondergrond sluiten betreffende de diepe ondergrond voor wat betreft de waarborgregeling voor het opsporen en winnen van aardwarmte in de diepe ondergrond voor een bedrag van maximaal 40.000.000 euro.

HERVERDELINGEN

Art. 90.De Vlaamse Regering wordt gemachtigd herverdelingen van loonkredieten te verrichten tussen de begrotingsartikelen van verschillende begrotingsprogramma's van het beleidsdomein Omgeving.

Art. 91.De Vlaamse Regering wordt gemachtigd het vastleggings- en vereffeningskrediet ingeschreven onder begrotingsartikel QF0-1QDG2RA-WT te herverdelen naar begrotingsartikel QE0-1QEE2KB-WT voor de vergoeding aan Energiehuizen voor het verstrekken van een geïntegreerde lening (Verbouwlening), zoals voorzien in boek 5, deel 4, titel 5, van de Vlaamse Codex Wonen van 2021, aan eigenaar-verhuurders.

Art. 92.Rechtstreekse ontvangsten ingevolge PFAS-dadingen en veroordelingen worden ontvangen op het Minafonds. Deze ontvangsten sinds 1 januari 2022 kunnen enkel worden aangewend in het kader van rechtstreekse kosten in het kader van PFAS en hiertoe geheel of gedeeltelijk worden herverdeeld naar de betrokken begrotingsartikels over de programma's heen.

DIVERSE ANDERE BEPALINGEN

Art. 93.De Vlaamse Regering wordt gemachtigd statistieken aan te kopen van landen met een overschot ten opzichte van hun hernieuwbare-energiedoelstelling in uitvoering van de Europese richtlijn ter bevordering van de energieproductie uit hernieuwbare energiebronnen. Die richtlijn voorziet dat de lidstaten met een tekort dit mogen compenseren door de aankoop van statistieken van landen met een overschot ten opzichte van hun hernieuwbare-energiedoelstelling.

DIENSTEN MET AFZONDERLIJK BEHEER

Art. 94.§ 1. Goedgekeurd wordt de bij dit decreet gevoegde begroting voor het jaar 2023 van de dienst met afzonderlijk beheer Fonds voor Preventie en Sanering inzake Leefmilieu en Natuurbehoud, afgekort Minafonds.

De begroting beloopt voor de ontvangsten 821.691.000 euro.

De begroting beloopt voor de uitgaven 665.172.000 euro in vastleggingen en 821.691.000 euro in vereffeningen. § 2. De vereffeningen van de uitgaven die in de loop van de vorige begrotingsjaren werden vastgelegd ten laste van de vastleggingskredieten van artikelen waarvan de nummering inmiddels werd gewijzigd of overgegaan zijn in andere begrotingsartikelen van het Minafonds, of die werden overgeheveld naar programma's van de uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap, mogen worden aangerekend op de overeenstemmende begrotingsartikelen van de begroting voor het jaar 2023, waarop de vastleggingen worden geacht te zijn aangerekend en waarnaar zij worden overgebracht. § 3. Binnen de perken van de kredieten op onderstaande begrotingsartikelen van de DAB Minafonds wordt de Vlaamse Regering gemachtigd om subsidies toe te kennen.

OMSCHRIJVING

BEGROTINGS- ARTIKEL

INVESTERINGSBIJDRAGEN AAN GEMEENTEN VOOR DE AANLEG VAN GEMEENTELIJKE RIOLERINGEN, KLEINSCHALIGE RIOOLWATERZUIVERINGSINSTALLATIES EN PRIVATE WATERZUIVERINGSINSTALLATIES

QBX-3QCE2DA-WT

ONDERSTEUNING VAN PROJECTEN IKV. WATERHERGEBRUIK EN VOORKOMING VAN DROOGTE

QBX-3QCE2DA-WT

TOELAGE VLM IN HET KADER VAN HET MAP (O.A. ONDERZOEKEN EN SUBSIDIES)

QBX-3QCE2DY-IS

COFINANCIERING VLAAMSE GEWEST VOOR PLATTELANDSPROJECTEN EN LEADERGROEPEN INGEVOLGE HET PLATTELANDS- ONTWIKKELINGSPROGRAMMA VOOR VLAANDEREN

QBX-3QCE2GA-WT

PLATTELAND PLUS

QBX-3QCE2GA-WT

ONDERSTEUNING VANUIT DOTATIE VLM VOOR PLATTELANDSBELEID

QBX-3QCE2GY-IS

SUBSIDIES IN HET KADER VAN DE CIRCULAIRE ECONOMIE

QBX-3QCE2JA-WT

ONDERSTEUNING PREVENTIE, SELECTIEVE INZAMELING (CONTAINERPARKEN, CONTAINERS, DIFTARSYSTEMEN, ...), HET BOUWEN VAN INSTALLATIES (GROEN- EN GFT-COMPOSTERING, SORT. GROFVUIL) EN SUBSIDIES IN HET KADER VAN HET ASBESTAFBOUWBELEID

QBX-3QCE2JA-WT

ONDERSTEUNING IN HET KADER VAN HET BEHEER, DE VERWIJDERING EN DE VERWERKING VAN AFVALSTOFFEN

QBX-3QCE2JA-WT

VERGOEDINGEN (INCLUSIEF BEHEERSOVEREENKOMSTEN) INGEVOLGE GEBIEDSGERICHTE VERSCHERPINGEN IN UITVOERING VAN HET MESTDECREET EN INGEVOLGE HET PLATTELANDSONTWIKKELINGSPROGRAMMA VOOR VLAANDEREN

QBX-3QCE2NJ-WT

ONDERSTEUNING LANDSCHAPSPARKEN

QBX-3QCE2NJ-WT

ONDERSTEUNING INTERNATIONELE PROJECTEN

QBX-3QCE2OB-WT

ONDERSTEUNING PROJECTEN PARTNERSCHAPPEN

QBX-3QCE2OC-WT

ONDERSTEUNING PROJECTEN VOOR EEN GEZOND EN DUURZAAM WATERSYSTEEM (ANB)

QDX-3QCE2DA-WT

STEUN AAN GEMEENTEN VOOR MILIEUGERELATEERDE PROJECTEN MET INZET VAN DOELGROEPWERKNEMERS

QBX-3QCE2OC-WT

ONDERSTEUNING UITEENLOPENDE ACTOREN VOOR HET NATUUR-, BOS- EN GROENBEHEER VIA GROENE, DUURZAME JOBS TOEGANKELIJK VOOR KANSENGROEPEN

QDX-3QCE2FA-WT

VLAAMS FONDS TROPISCH BOS

QDX-3QCE2FA-WT

ONDERSTEUNING VAN VOORBEELDSTELLENDE PROJECTEN IN DE STAD

QDX-3QCE2FA-WT

ONDERSTEUNING SUPRA- EN INTERNATIONAAL NATUUR- EN BOSBELEID

QDX-3QCE2FA-WT

ONDERSTEUNING BOSBEHEER, DE GROENVOORZIENING, DE VISSERIJ, DE JACHT EN DE VOGELBESCHERMING (O.A. SUBSIDIES VOOR DE BEBOSSING VAN LANDBOUWGRONDEN)

QDX-3QCE2FA-WT

ONDERSTEUNING PROVINCIES EN GEMEENTEN TER VERBETERING EN INSTANDHOUDING VAN DE NATUURKWALITEIT EN HET VERHOGEN VAN DE BIODIVERSITEIT (INCLUSIEF UITGAVEN MET EU- COFINANCIERING)

QDX-3QCE2FA-WT

ONDERSTEUNING VERBETERING EN INSTANDHOUDING VAN DE NATUURKWALITEIT EN HET VERHOGEN VAN DE BIODIVERSITEIT (INCLUSIEF UITGAVEN MET EU-COFINANCIERING)

QDX-3QCE2FA-WT

ONDERSTEUNING BLUE DEAL

QDX-3QCE2FA-WT


Art. 95.Goedgekeurd wordt de bij dit decreet gevoegde begroting voor het jaar 2023 van de dienst met afzonderlijk beheer BRV-fonds.

De begroting beloopt voor de ontvangsten 59.804.000 euro.

De begroting beloopt voor de uitgaven 127.319.000 euro in vastleggingen en 59.804.000 euro in vereffeningen.

De Vlaamse Regering wordt gemachtigd zowel het vastleggings- als het vereffeningskrediet ingeschreven onder begrotingsartikel QBZ-3QCE2NG-WT te overschrijden ten bedrage van maximaal het over te dragen overschot (saldo) ter financiering van noodwendige uitgaven van planschadevergoedingen en de hiermee aanverwante kosten.

Art. 96.Goedgekeurd wordt de bij dit decreet gevoegde begroting voor het jaar 2023 van de dienst met afzonderlijk beheer Fonds ter Bestrijding van de Uithuiszettingen.

De begroting beloopt voor de ontvangsten 25.479.000 euro.

De begroting beloopt voor de uitgaven 6.161.000 euro in vastleggingen en 25.479.000 euro in vereffeningen.

Art. 97.Goedgekeurd wordt de bij dit decreet gevoegde begroting voor het jaar 2023 van de dienst met afzonderlijk beheer Fonds voor de financiering van het urgentieplan voor de sociale huisvesting.

De begroting beloopt voor de ontvangsten 82.000 euro.

De begroting beloopt voor de uitgaven 0 euro in vastleggingen en 82.000 euro in vereffeningen.

VLAAMSE RECHTSPERSONEN ONDER RECHTSTREEKS GEZAG VAN DE VLAAMSE REGERING

Art. 98.§ 1. Goedgekeurd wordt de bij dit decreet gevoegde begroting voor het jaar 2023 van het IVA Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest (OVAM).

De begroting beloopt voor de ontvangsten 125.647.000 euro en voor de uitgaven 125.947.000 euro in vastleggingen en 125.647.000 euro in vereffeningen. § 2. De Vlaamse Regering wordt gemachtigd om ten laste van de begroting van OVAM: 1° aan het steunpunt circulaire economie een subsidie toe te kennen ten bedrage van maximaal 400.000 euro; 2° aan United Nations Environment Assembly of the United Nations Environment Programme (UNEP) een subsidie toe te kennen ten bedrage van maximaal 40.000 euro voor internationaal lidgeld; 3° aan Vlaco vzw een subsidie toe te kennen ten bedrage van maximaal 532.000 euro voor werkingsbijdragen; 4° inzake afval-, materialen- en bodembeleid voor maximaal 250.000 euro toe te kennen aan prijzengeld voor rolmodellen zoals duurzame eventorganisatoren en ontwerpers of aan bijdragen voor nationale en internationale evenementen; 5° inzake het asbestafbouwbeleid aan natuurlijke personen, rechtspersonen en overheden ter ondersteuning subsidies toe te kennen voor de inventarisatie, de ontmanteling, het transport of de verwerking van asbesthoudende materialen.

Art. 99.Goedgekeurd wordt de bij dit decreet gevoegde begroting voor het jaar 2023 van het IVA Vlaamse Milieumaatschappij.

De begroting beloopt voor de ontvangsten 205.613.000 euro en voor de uitgaven 134.953.000 euro in vastleggingen en 205.613.000 euro in vereffeningen.

Art. 100.Goedgekeurd wordt de bij dit decreet gevoegde begroting voor het jaar 2023 van het Grindfonds.

De begroting beloopt voor de ontvangsten 2.038.000 euro en voor de uitgaven 150.000 euro in vastleggingen en 2.038.000 euro in vereffeningen.

Art. 101.Goedgekeurd wordt de bij dit decreet gevoegde begroting voor het jaar 2023 van het Rubiconfonds.

De begroting beloopt voor de ontvangsten 42.884.000 euro en voor de uitgaven 0 euro in vastleggingen en 42.884.000 euro in vereffeningen.

De Vlaamse Regering wordt gemachtigd de noodwendige uitgaven voor de subsidiëring van planschadevergoedingen te overschrijden ten bedrage van maximaal het over te dragen overschot (saldo) van het boekjaar.

Art. 102.Goedgekeurd wordt de bij dit decreet gevoegde begroting voor het jaar 2023 van het EV Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek.

De begroting beloopt voor de ontvangsten 8.797.000 euro en voor de uitgaven 4.737.000 euro in vastleggingen en 8.797.000 euro in vereffeningen.

KANSELARIJ, BESTUUR, BUITENLANDSE ZAKEN EN JUSTITIE OVERDRACHTEN KREDIETEN

Art. 103.§ 1. Met toepassing van artikel 16 van de Vlaamse Codex Overheidsfinanciën van 29 maart 2019 wordt het onbelast kredietsaldo in vastleggingskrediet op 31 december 2023 overgedragen naar het begrotingsjaar 2024 voor onderstaande begrotingsartikelen en samengevoegd met de overeenstemmende kredieten voor het begrotingsjaar 2024.

OMSCHRIJVING

BEGROTINGS- ARTIKEL

VLAAMSE RANDFONDS

SJ0-1SHD2FB-WT

BOUWSHIFTFONDS

SJ0-1SMX2GF-WT

EUROPEES VOORZITTERSCHAP 2024

SA0-1SBA2AA-PR


§ 2. Het onbelast kredietsaldo op de vastleggingskredieten van volgende Vlaamse rechtspersonen wordt op 31 december 2023 overgedragen naar het begrotingsjaar 2024 en samengevoegd met de overeenstemmende kredieten voor het begrotingsjaar 2024.

OMSCHRIJVING

BEGROTINGS- ARTIKEL

TOERISME VLAANDEREN (VOOR UITGAVEN IN HET KADER VAN EVENTFLANDERS)

SA0-1SQE5WY-IS

VLAAMS BRUSSELFONDS

SJ0-1SGI5EX-IS


BEPERKING HERVERDELINGEN

Art. 104.Met toepassing van artikel 21, eerste lid, 1°, van de Vlaamse Codex Overheidsfinanciën van 29 maart 2019 mogen de vastleggingskredieten op onderstaande begrotingsartikelen enkel worden herverdeeld bij beslissing van de Vlaamse Regering:

BEGROTINGSARTIKEL

SG0-1SKC2TD-LO

SL0-1SDE2JA-WT


SUBSIDIES

Art. 105.§ 1. Binnen de perken van het betrokken begrotingsartikel kunnen volgende subsidies die geen toelage uitmaken, worden toegekend: (in duizend euro)

OMSCHRIJVING

BEGROTINGS- ARTIKEL

IN HET KADER VAN EEN VLAAMS BELEID DUURZAME ONTWIKKELING VOOR DE ONDERSTEUNING VAN PROJECTEN IN HET KADER VAN HET BOUWMEESTERSCHAP

SA0-1SEA2BC-WT

BELEIDSDOMEINOVERSCHRIJDENDE PROJECTEN EN EVENEMENTEN DIE DE UITSTRALING VAN VLAANDEREN BEVORDEREN

SA0-1SEA2BD-WT

FLANDERS TECHNOLOGY AND INNOVATION

SA0-1SEA2BG-WT

SUBSIDIES DIPLOMATIEKE VERTEGENWOORDIGINGEN VAN VLAANDEREN

SA0-1SNA2IB-WT

SUBSIDIES BUITENLANDS BELEID

SA0-1SNA2ID-WT

SAMENWERKING MET REGIO'S EN LANDEN IN ONTWIKKELING

SA0-1SOA2LA-WT

SUBSIDIES HUMANITAIRE ACTIE

SA0-1SOA2LA-WT

SUBSIDIES VERANKERING INTERNATIONALE ONTWIKKELINGSAGENDA IN VLAANDEREN

SA0-1SOA2LB-WT

VLAAMS INTERSECTORAAL AKKOORD SOCIAL PROFIT

SA0-1SOA2LC-WT

COFINANCIERING ICT-VEILIGHEIDSAUDITS LOKALE BESTUREN

SB0-1SAC2ZZ-WT

SUBSIDIE AAN HET OP TE RICHTEN DATANUTSBEDRIJF

SC0-1SJA2NA-WT

VVSG

SC0-1SJA2NA-WT

ADVIESRAAD HANDICAP

SJ0-1SFC2CA-WT

INTERFEDERAAL CENTRUM VOOR GELIJKE KANSEN EN BESTRIJDING VAN DISCRIMINATIE EN RACISME

SJ0-1SFC2CA-WT

IT-SUBSIDIES IHKV E-INCLUSIE

SJ0-1SFC2CA-WT

ALLERHANDE UITGAVEN M.B.T. HET GELIJKEKANSENBELEID

SJ0-1SFC2CA-WT

INITIATIEVEN TER VERSTERKING VAN HET INTEGRATIE- EN INBURGERINGSBELEID

SJ0-1SFC2DA-WT

RELANCEMAATREGEL SAMENLEVEN

SJ0-1SFC2DA-WT

RELANCEMAATREGEL VERVOLGTRAJECT INBURGERAARS

SJ0-1SFC2DA-WT

TOELAGEN AAN VZW'S MBT HET INTEGRATIE- EN INBURGERINGSBELEID

SJ0-1SFC2DA-WT

TUSSENKOMST ENERGIEKOSTEN VLAAMS- BRUSSELSE ORGANISATIES

SJ0-1SGI2EB-WT

TUSSENKOMST ENERGIEKOSTEN VLAAMS- BRUSSELSE ORGANISATIES

SJ0-1SGI2EC-WT

AAN INITIATIEVEN DIE BRUSSEL EN DE REST VAN VLAANDEREN MET ELKAAR VERBINDEN, DE UITSTRALING VAN BRUSSEL ALS HOOFDSTAD VAN VLAANDEREN BEVORDEREN EN HET NEDERLANDSTALIGE BRUSSELSE WEEFSEL VERSTERKEN

SJ0-1SGI2EB-WT

VOOR ALLERHANDE INITIATIEVEN DIE HET VLAAMSE KARAKTER EN/OF DE INTEGRATIE BEVORDEREN VAN ANDERSTALIGEN

SJ0-1SHD2FA-WT

INITIATIEVEN OM GERICHT IN TE SPELEN OP DE GROOTSTEDELIJKE EFFECTEN BINNEN DE VLAAMSE RAND

SJ0-1SHD2FB-WT

CORONA 2020

SJ0-1SMC2GA-WT

ONDERSTEUNING BELEIDSGERICHT ONDERZOEK

SJ0-1SMC2GA-WT

ONDERSTEUNING LOKALE BESTUREN, CONSULTANCY EN STUDIEOPDRACHTEN

SJ0-1SMC2GA-WT

RELANCEMAATREGEL KLIMAATACTIES

SJ0-1SMC2GA-WT

RELANCEMAATREGEL RADICALISERING

SJ0-1SMC2GA-WT

WERKINGSKOSTEN INFORMATIEDIENST GELOOFSGEMEENSCHAPPEN

SJ0-1SMC2GA-WT

UITVOERING COMPENSATIEREGELING NIET-VIA- PERSONEEL VIA 6

SJ0-1SMC2GC-WT

UITVOERING KOOPKRACHTVERHOGENDE MAATREGELEN VIA-PERSONEEL VIA 6

SJ0-1SMC2GC-WT

UITVOERING KWALITEITSMAATREGELEN VIA- PERSONEEL VIA 6

SJ0-1SMC2GC-WT

IT-SUBSIDIES IHKV DIGITALISERING LOKALE BESTUREN

SJ0-1SMC2GD-WT

INITIATIEVEN BINNENLANDS BESTUUR MET EEN DIGITALE COMPONENT

SJ0-1SMC2GD-WT

ONDERSTEUNING NAAR DUURZAME EN CREATIEVE STEDEN EN SPECIFIEKE BIJDRAGEN AAN STEDEN EN THEMATISCHE PROJECTEN IKV HET STEDENBELEID

SJ0-1SMC2HA-WT

ONDERSTEUNING VVSG VOOR WERKING KENNISCENTRUM VLAAMSE STEDEN

SJ0-1SMC2HA-WT

SLIM IN DE STAD SUBSIDIE

SJ0-1SMC2HA-WT

LEEFVERGOEDINGEN VOOR PERSONEN ONDER ELEKTRONISCH TOEZICHT

SL0-1SDE2JA-WT

SUBSIDIES TER ONDERSTEUNING VAN HET BELEID INZAKE DE OPDRACHTEN VAN DE JUSTITIEHUIZEN EN HET ELEKTRONISCH TOEZICHT

SL0-1SDE2JB-WT

SUBSIDIES IN UITVOERING VAN ESF-PROJECT (BOVEN)LOKALE NETWERKORGANISATIE VOOR GEVANGENISSEN

SL0-1SDE2JC-WT

SUBSIDIES MET BETREKKING TOT GENDERGERELATEERD GEWELD

SL0-1SDE2JG-WT


§ 2. Binnen de perken van het betrokken begrotingsartikel kunnen volgende toelagen worden toegekend: (in duizend euro)

OMSCHRIJVING

BEGROTINGS- ARTIKEL

HET VLAAMS-EUROPEES VERBINDINGSAGENTSCHAP VZW

SA0-1SNA2IY-IS

VVOB VZW

SA0-1SOA2LY-IS

AAN HET EVA TOEGANKELIJK VLAANDEREN

SJ0-1SFC2CY-IS

TOELAGEN AAN HET AGENTSCHAP INTEGRATIE EN INBURGERING

SJ0-1SFC2DY-IS


§ 3. Binnen de perken van het betrokken begrotingsartikel kunnen aan de volgende begunstigden en voor maximaal de volgende bedragen subsidies die geen toelage uitmaken, worden toegekend: (in duizend euro)

BEGUNSTIGDE

BEGROTINGSARTIKEL

MAXIMAAL BEDRAG

VZW VLAANDEREN - EUROPA

SA0-1SEA2BD-WT

764

VZW VOEREN 2000

SA0-1SEA2BD-WT

70

VZW KAZERNE DOSSIN

SA0-1SEA2BE-WT

1.882

INTERNATIONALE ARBEIDSORGANISATIE (I.A.O)

SA0-1SNA2ID-WT

450

UNESCO

SA0-1SNA2ID-WT

450

VLAMINGEN IN DE WERELD

SA0-1SNA2ID-WT

264

VLAAMSE ICT ORGANISATIE VZW

SC0-1SJA2ND-WT

111

CENTRUM VOOR SEKSUOLOGIE EN GENDER (TIP)

SJ0-1SFC2CA-WT

135

VZW CAVARIA

SJ0-1SFC2CA-WT

780

VZW ELLA

SJ0-1SFC2CA-WT

160

VZW FURIA

SJ0-1SFC2CA-WT

160

VZW GRIP

SJ0-1SFC2CA-WT

428

VZW HOLEBIFOON

SJ0-1SFC2CA-WT

47

VZW NEDERLANDSTALIGE VROUWENRAAD

SJ0-1SFC2CA-WT

770

VZW ROSA

SJ0-1SFC2CA-WT

680

VZW THE BELGIAN PRIDE

SJ0-1SFC2CA-WT

30

DE VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE VOOR GEMEENSCHAPSINFRASTRUCTUUR

SJ0-1SGI2EA-WT

1.216

DE VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMISSIE IN BRUSSEL VOOR DE ONDERSTEUNING VAN DE BREDE SCHOOL IN BRUSSEL

SJ0-1SGI2EB-WT

705

BRIO

SJ0-1SHD2FA-WT

75

VZW MUSEUM FELIX DE BOECK

SJ0-1SHD2FA-WT

190

VZW RTVB

SJ0-1SHD2FA-WT

305

PROVINCIE OOST-VLAANDEREN

SJ0-1SMC2GC-WT

2.250

PROVINCIE VLAAMS-BRABANT

SJ0-1SMC2GC-WT

7.072

BEVER

SJ0-1SMC2GC-WT

373

HERSTAPPE

SJ0-1SMC2GC-WT

45

MESEN

SJ0-1SMC2GC-WT

232

SPIERE-HELKIJN

SJ0-1SMC2GC-WT

352

DENDERLEEUW

SJ0-1SMC2HA-WT

629

DILBEEK

SJ0-1SMC2HA-WT

1.330

GERAARDSBERGEN

SJ0-1SMC2HA-WT

1.046

HALLE

SJ0-1SMC2HA-WT

625

NINOVE

SJ0-1SMC2HA-WT

1.041

VGC

SJ0-1SMC2HA-WT

18.537

VILVOORDE

SJ0-1SMC2HA-WT

1.506

ZOTTEGEM

SJ0-1SMC2HA-WT

826


§ 4. Het Agentschap Integratie en Inburgering kan binnen het toegekende budget en voor zover dit geen invloed heeft op het ESR-vorderingensaldo van de begroting van het agentschap, subsidies verlenen aan Brussel Onthaal vzw voor het organiseren van het sociaal tolken en vertalen in Brussel.

VOORSCHOTTEN

Art. 106.Ten laste van het krediet van begrotingsartikel SA0-1SAA2ZZ-PA mag aan de (adjunct-)diplomatieke vertegenwoordigers van Vlaanderen een waarborg worden voorgeschoten in verband met de huur van hun woning in het buitenland. Deze huurwaarborg wordt door het Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken gestort aan de (adjunct-)diplomatieke vertegenwoordiger na het voorleggen van de ondertekende huurovereenkomst.

Deze huurwaarborg, die onder de vorm van een renteloze lening ter beschikking gesteld wordt, wordt door de (adjunct-)diplomatieke vertegenwoordiger terugbetaald aan het departement door middel van maandelijkse inhoudingen op het loon van de (adjunct-)diplomatieke vertegenwoordiger en dit op een termijn van maximaal 24 maanden. Deze ontvangsten worden aangerekend op begrotingsartikel SA0-9SAAAZZ-OP.

Art. 107.Ten laste van het krediet van begrotingsartikel SA0-1SNA2IB-PA mag aan de diplomatieke vertegenwoordigers van Vlaanderen en de (adjunct-)diplomatieke vertegenwoordigers in Afrika een bestendig voorschot van maximaal 60.000 euro per (adjunct-)diplomatieke vertegenwoordiger worden verleend voor de pre- financiering van de uitgaven die betrekking hebben op activiteiten, manifestaties, dienstreizen en administratieve kosten van de (adjunct-)diplomatieke vertegenwoordigers, en op de huur- en werkingskosten, alsook de uitgaven met betrekking tot de inrichting van hun kantoren en met betrekking tot de aankoop van machines, meubilair en materieel voor die kantoren in het buitenland en bij de Permanente Vertegenwoordiging van België bij de EU. De geprefinancierde uitgaven worden aangerekend op de begrotingsartikelen SA0-1SNA2IB-WT (WERKING EN TOELAGEN - VERTEGENWOORDIGINGEN VAN DE VLAAMSE REGERING), SA0-1SAX2ZZ-WT (WERKING EN TOELAGEN) en SA0-1SAA2ZZ-WT (WERKING EN TOELAGEN - BUITENLANDSE ZENDINGEN MINISTER-PRESIDENT).

Op basis van de ingediende verantwoordingsstukken mag het voorschot worden aangevuld tot maximaal het toegekende bedrag en kunnen courante uitgaven tegelijk worden aangerekend op het vastleggingskrediet en het vereffeningskrediet.

De verleende voorschotten worden in de boekhouding van de Vlaamse overheid opgevolgd door het boeken van een voorschot op naam van de persoon die het voorschot ontvangen heeft. Het permanent voorschot wordt aangevuld bij de tussentijdse afrekeningen.

HERVERDELINGEN

Art. 108.De Vlaamse Regering wordt gemachtigd het vastleggingskrediet ingeschreven onder begrotingsartikel SJ0-1SFC2DA-WT gedeeltelijk te herverdelen naar begrotingsartikelen JB0-1JDB2AH-WT en JB0-1JDB2AH-IS voor de cofinanciering en het beheer van de projecten in het kader van het AMIF - Fonds voor asiel, migratie en integratie.

Art. 109.De Vlaamse Regering wordt ertoe gemachtigd het vastleggingskrediet ingeschreven onder begrotingsartikel SJ0-1SGI2EC-WT te herverdelen naar begrotingsartikel FD0-1FFD2FB-WT.

Art. 110.De Vlaamse Regering wordt gemachtigd het vastleggingskrediet ingeschreven op het begrotingsartikel SJ0-1SHD2FB-WT, geheel of gedeeltelijk te herverdelen naar bestaande en of eventueel nieuw in te schrijven vastleggingskredieten van de uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor een specifiek Vlaamse Randbeleid.

Art. 111.De Vlaamse Regering wordt gemachtigd het vastleggingskrediet ingeschreven onder begrotingsartikel SJ0-1SMC2GA-WT te herverdelen naar begrotingsartikel FB0-1FGD2GE-WT voor de uitvoering van Zomerscholen voor het kalenderjaar 2023.

Art. 112.De Vlaamse Regering wordt gemachtigd het vastleggingskrediet te herverdelen van diverse door de Vlaamse Regering aan te duiden begrotingsartikelen van de uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap naar de passende begrotingsartikelen van Het Facilitair Bedrijf (entiteit SH0) en het Agentschap Overheids- personeel (entiteit SG0) in het kader van de instap van beleidsdomeinen in de centrale dienstverlening voor facilitaire ondersteuning, personeelsadministratie of in het kader van de inkanteling van vastgoed bij Het Facilitair Bedrijf.

Art. 113.De Vlaamse Regering wordt gemachtigd het vastleggingskrediet ingeschreven op het begrotingsartikel SA0-1SEA2BG-WT geheel of gedeeltelijk te herverdelen naar bestaande en of eventueel nieuw in te schrijven vastleggingskredieten van de uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap in het kader van Flanders Technology and Innovation.

DIENSTEN MET AFZONDERLIJK BEHEER

Art. 114.Goedgekeurd wordt de bij dit decreet gevoegde begroting voor het jaar 2023 van de dienst met afzonderlijk beheer Catering en Schoonmaak.

De begroting beloopt voor de ontvangsten 29.254.000 euro.

De begroting beloopt voor de uitgaven 17.678.000 euro in vastleggingen en 29.254.000 euro in vereffeningen.

Art. 115.Goedgekeurd wordt de bij dit decreet gevoegde begroting voor het jaar 2023 van de dienst met afzonderlijk beheer Inclusieve Financiering.

De begroting beloopt voor de ontvangsten 2.945.000 euro.

De begroting beloopt voor de uitgaven 0 euro in vastleggingen en 2.945.000 euro in vereffeningen.

Art. 116.Goedgekeurd wordt de bij dit decreet gevoegde begroting voor het jaar 2023 van de dienst met afzonderlijk beheer Documentbeheer.

De begroting beloopt voor de ontvangsten 1.298.000 euro.

De begroting beloopt voor de uitgaven 1.087.000 euro in vastleggingen en 1.298.000 euro in vereffeningen.

Art. 117.Goedgekeurd wordt de bij dit decreet gevoegde begroting voor het jaar 2023 van de dienst met afzonderlijk beheer Audit Vlaanderen.

De begroting beloopt voor de ontvangsten 612.000 euro.

De begroting beloopt voor de uitgaven 400.000 euro in vastleggingen en 612.000 euro in vereffeningen.

Art. 118.Goedgekeurd wordt de bij dit decreet gevoegde begroting voor het jaar 2023 van de dienst met afzonderlijk beheer Overheidspersoneel.

De begroting beloopt voor de ontvangsten 16.345.000 euro.

De begroting beloopt voor de uitgaven 7.239.000 euro in vastleggingen en 16.345.000 euro in vereffeningen.

Art. 119.Goedgekeurd wordt de bij dit decreet gevoegde begroting voor het jaar 2023 van de dienst met afzonderlijk beheer Investeringsprogramma energiebeheer overheidsgebouwen.

De begroting beloopt voor de ontvangsten 40.000.000 euro.

De begroting beloopt voor de uitgaven 40.000.000 euro in vastleggingen en 40.000.000 euro in vereffeningen.

VLAAMSE RECHTSPERSONEN ONDER RECHTSTREEKS GEZAG VAN DE VLAAMSE REGERING

Art. 120.Goedgekeurd wordt de bij dit decreet gevoegde begroting voor het jaar 2023 van IVA Toerisme Vlaanderen.

De begroting beloopt voor de ontvangsten 148.841.000 euro en voor de uitgaven 71.931.000 euro in vastleggingen en 148.841.000 euro in vereffeningen.

Toerisme Vlaanderen wordt gemachtigd verbintenissen aan te gaan in het kader van: 1° de financiering van het IVA Toerisme Vlaanderen met de netto opbrengst van de winst van de Nationale Loterij; 2° de toekenning van subsidies op naam binnen de perken van de ingeschreven kredieten op de begroting van Toerisme: a) waarvan het bedrag lager is dan 250.000 euro: - KU Leuven; - vzw Centrum Ronde van Vlaanderen; - vzw Goodplanet Belgium; - vzw Grote Route Paden; - vzw Horizont; - vzw Publiq; - vzw Renners in Aantocht; - vzw Toerisme Voerstreek; - vzw Vakantie voor Iedereen; - vzw REVA; b) waarvan het bedrag minstens 250.000 euro bedraagt: - Intercommunale Kustreddingsdienst West-Vlaanderen - 250.000 euro; - vzw Federatie Horeca Vlaanderen - 470.000 euro; - vzw Koepel van Attracties & Musea - 666.000 euro; - vzw Koninklijke Maatschappij voor Dierkunde van Antwerpen - 3.900.000 euro; 3° de financiering van de projecten vrijetijdseconomie in het kader van het Strategisch Actieplan Limburg in het Kwadraat (SALK);4° de financiering van projecten in het kader van Event Flanders;5° de financiering van projecten en initiatieven in het kader van MICE;6° de financiering van projecten en initiatieven in het kader van het relanceplan voor de toeristische sector.

Art. 121.Goedgekeurd wordt de bij dit decreet gevoegde begroting voor het jaar 2023 van het Vlaams Brusselfonds.

De begroting beloopt voor de ontvangsten 6.354.000 euro en voor de uitgaven 6.452.000 euro in vastleggingen en 6.354.000 euro in vereffeningen.

Indien de ontvangsten op het artikel SJ0-9SGIAEX-OI toenemen ten gevolge van een aangepaste begroting van het Vlaams Brusselfonds, wordt de Vlaamse Regering gemachtigd om het vastleggings- en vereffeningskrediet op het begrotingsartikel SJ0-1SGI2ED-WT met eenzelfde bedrag te verhogen.

Art. 122.Goedgekeurd wordt de bij dit decreet gevoegde begroting voor het jaar 2023 van het EV Digitaal Vlaanderen.

De begroting beloopt voor de ontvangsten 77.043.000 euro en voor de uitgaven 76.457.000 euro in vastleggingen en 77.043.000 euro in vereffeningen.

INWERKINGTREDING

Art. 123.Dit decreet treedt in werking op 1 januari 2023.

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Brussel, 16 december 2022.

De minister-president van de Vlaamse Regering, De Vlaamse minister van Buitenlandse Zaken, Cultuur, Digitalisering en Facilitair Management, J. JAMBON De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, H. CREVITS De Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen, B. SOMERS De Vlaamse minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand, B. WEYTS De Vlaamse minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme, Z. DEMIR De Vlaamse minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed, M. DIEPENDAELE De Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare Werken, L. PEETERS De Vlaamse minister van Brussel, Jeugd, Media en Armoedebestrijding, B. DALLE De Vlaamse minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale Economie en Landbouw, J. BROUNS _______ Nota (1) Zitting 2021-2022 Stukken - Advies van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen : 12-A - Nr.1 Zitting 2022-2023 Stukken - Ontwerp van decreet : 15 - Nr. 1 + Bijlagen - Amendementen : 15 - Nrs. 2 t/m 6 - Verslagen aan de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie : 15 - Nrs. 7-A t/m 7-K Amendementen : 15 - Nr. 8 - Verslag namens de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie : 15 - Nr. 9 - Tekst aangenomen door de commissie : 15 - Nr. 10 + Bijlagen - Amendementen na indiening van het verslag : 15 - Nrs. 11 en 12 - Tekst aangenomen door de plenaire vergadering : 15 - Nr. 13 + Bijlagen - Algemene toelichting : 13 - Nr. 1 - Beleids- en begrotingstoelichtingen : 13-A t/m 13-AB - Nr. 1 - Verslag van het Rekenhof : 16 - Nr. 1 - Meerjarenraming : 21 - Nr. 1 Handelingen - Bespreking en aanneming : Vergaderingen van 14 december 2022.

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

^