Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Vlaamse Regering van 25 april 2014
gepubliceerd op 20 juni 2014

Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008 tot uitvoering van titel XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid naar aanleiding van de evaluatie van titel XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid

bron
vlaamse overheid
numac
2014035625
pub.
20/06/2014
prom.
25/04/2014
ELI
eli/besluit/2014/04/25/2014035625/staatsblad
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

25 APRIL 2014. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 12/12/2008 pub. 10/02/2009 numac 2009035107 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van titel XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid sluiten tot uitvoering van titel XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid naar aanleiding van de evaluatie van titel XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid


De Vlaamse Regering, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel 20, gewijzigd bij de bijzondere wet van 16 juli 1993;

Gelet op het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, artikel 16.1.1, 20°, ingevoegd bij het decreet van 21 december 2007Relevante gevonden documenten type decreet prom. 21/12/2007 pub. 31/12/2007 numac 2007037369 bron vlaamse overheid Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2008 type decreet prom. 21/12/2007 pub. 31/12/2007 numac 2007037390 bron vlaamse overheid Decreet houdende de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2008 type decreet prom. 21/12/2007 pub. 29/02/2008 numac 2008035341 bron vlaamse overheid Decreet tot aanvulling van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid met een titel XVI « Toezicht, handhaving en veiligheidsmaatregelen » sluiten en gewijzigd bij het decreet van 12 december 2008, artikel 16.1.2, ingevoegd bij het decreet van 21 december 2007Relevante gevonden documenten type decreet prom. 21/12/2007 pub. 31/12/2007 numac 2007037369 bron vlaamse overheid Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2008 type decreet prom. 21/12/2007 pub. 31/12/2007 numac 2007037390 bron vlaamse overheid Decreet houdende de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2008 type decreet prom. 21/12/2007 pub. 29/02/2008 numac 2008035341 bron vlaamse overheid Decreet tot aanvulling van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid met een titel XVI « Toezicht, handhaving en veiligheidsmaatregelen » sluiten en gewijzigd bij het decreet van 22 november 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 22/11/2013 pub. 21/01/2014 numac 2014035082 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van titel XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid sluiten, artikel 16.2.4, ingevoegd bij het decreet van 21 december 2007Relevante gevonden documenten type decreet prom. 21/12/2007 pub. 31/12/2007 numac 2007037369 bron vlaamse overheid Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2008 type decreet prom. 21/12/2007 pub. 31/12/2007 numac 2007037390 bron vlaamse overheid Decreet houdende de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2008 type decreet prom. 21/12/2007 pub. 29/02/2008 numac 2008035341 bron vlaamse overheid Decreet tot aanvulling van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid met een titel XVI « Toezicht, handhaving en veiligheidsmaatregelen » sluiten en gewijzigd bij het decreet van 22 november 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 22/11/2013 pub. 21/01/2014 numac 2014035082 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van titel XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid sluiten, artikel 16.3.1, § 1, 1°, ingevoegd bij het decreet van 21 december 2007Relevante gevonden documenten type decreet prom. 21/12/2007 pub. 31/12/2007 numac 2007037369 bron vlaamse overheid Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2008 type decreet prom. 21/12/2007 pub. 31/12/2007 numac 2007037390 bron vlaamse overheid Decreet houdende de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2008 type decreet prom. 21/12/2007 pub. 29/02/2008 numac 2008035341 bron vlaamse overheid Decreet tot aanvulling van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid met een titel XVI « Toezicht, handhaving en veiligheidsmaatregelen » sluiten en vervangen bij het decreet van 23 december 2010, en § 2, ingevoegd bij het decreet van 21 december 2007Relevante gevonden documenten type decreet prom. 21/12/2007 pub. 31/12/2007 numac 2007037369 bron vlaamse overheid Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2008 type decreet prom. 21/12/2007 pub. 31/12/2007 numac 2007037390 bron vlaamse overheid Decreet houdende de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2008 type decreet prom. 21/12/2007 pub. 29/02/2008 numac 2008035341 bron vlaamse overheid Decreet tot aanvulling van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid met een titel XVI « Toezicht, handhaving en veiligheidsmaatregelen » sluiten, artikel 16.3.5, ingevoegd bij het decreet van 21 december 2007Relevante gevonden documenten type decreet prom. 21/12/2007 pub. 31/12/2007 numac 2007037369 bron vlaamse overheid Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2008 type decreet prom. 21/12/2007 pub. 31/12/2007 numac 2007037390 bron vlaamse overheid Decreet houdende de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2008 type decreet prom. 21/12/2007 pub. 29/02/2008 numac 2008035341 bron vlaamse overheid Decreet tot aanvulling van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid met een titel XVI « Toezicht, handhaving en veiligheidsmaatregelen » sluiten, artikel 16.3.9, § 2, ingevoegd bij het decreet van 21 december 2007Relevante gevonden documenten type decreet prom. 21/12/2007 pub. 31/12/2007 numac 2007037369 bron vlaamse overheid Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2008 type decreet prom. 21/12/2007 pub. 31/12/2007 numac 2007037390 bron vlaamse overheid Decreet houdende de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2008 type decreet prom. 21/12/2007 pub. 29/02/2008 numac 2008035341 bron vlaamse overheid Decreet tot aanvulling van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid met een titel XVI « Toezicht, handhaving en veiligheidsmaatregelen » sluiten, en § 3, ingevoegd bij het decreet van 25 mei 2012, artikel 16.3.10, tweede lid, artikel 16.3.16, eerste lid, artikel 16.3.24, derde lid, artikel 16.4.2, ingevoegd bij het decreet van 21 december 2007Relevante gevonden documenten type decreet prom. 21/12/2007 pub. 31/12/2007 numac 2007037369 bron vlaamse overheid Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2008 type decreet prom. 21/12/2007 pub. 31/12/2007 numac 2007037390 bron vlaamse overheid Decreet houdende de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2008 type decreet prom. 21/12/2007 pub. 29/02/2008 numac 2008035341 bron vlaamse overheid Decreet tot aanvulling van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid met een titel XVI « Toezicht, handhaving en veiligheidsmaatregelen » sluiten en gewijzigd bij het decreet van 22 november 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 22/11/2013 pub. 21/01/2014 numac 2014035082 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van titel XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid sluiten, artikel 16.4.5, ingevoegd bij het decreet van 21 december 2007Relevante gevonden documenten type decreet prom. 21/12/2007 pub. 31/12/2007 numac 2007037369 bron vlaamse overheid Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2008 type decreet prom. 21/12/2007 pub. 31/12/2007 numac 2007037390 bron vlaamse overheid Decreet houdende de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2008 type decreet prom. 21/12/2007 pub. 29/02/2008 numac 2008035341 bron vlaamse overheid Decreet tot aanvulling van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid met een titel XVI « Toezicht, handhaving en veiligheidsmaatregelen » sluiten en gewijzigd bij het decreet van 22 november 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 22/11/2013 pub. 21/01/2014 numac 2014035082 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van titel XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid sluiten, artikel 16.4.6, 3°, artikel 16.4.18, § 5, ingevoegd bij het decreet van 21 december 2007Relevante gevonden documenten type decreet prom. 21/12/2007 pub. 31/12/2007 numac 2007037369 bron vlaamse overheid Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2008 type decreet prom. 21/12/2007 pub. 31/12/2007 numac 2007037390 bron vlaamse overheid Decreet houdende de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2008 type decreet prom. 21/12/2007 pub. 29/02/2008 numac 2008035341 bron vlaamse overheid Decreet tot aanvulling van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid met een titel XVI « Toezicht, handhaving en veiligheidsmaatregelen » sluiten, artikel 16.4.18bis, ingevoegd bij het decreet van 22 november 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 22/11/2013 pub. 21/01/2014 numac 2014035082 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van titel XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid sluiten, artikel 16.4.18ter, ingevoegd bij decreet van 22 november 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 22/11/2013 pub. 21/01/2014 numac 2014035082 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van titel XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid sluiten, artikel 16.4.27, ingevoegd bij decreet van 21 december 2007Relevante gevonden documenten type decreet prom. 21/12/2007 pub. 31/12/2007 numac 2007037369 bron vlaamse overheid Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2008 type decreet prom. 21/12/2007 pub. 31/12/2007 numac 2007037390 bron vlaamse overheid Decreet houdende de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2008 type decreet prom. 21/12/2007 pub. 29/02/2008 numac 2008035341 bron vlaamse overheid Decreet tot aanvulling van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid met een titel XVI « Toezicht, handhaving en veiligheidsmaatregelen » sluiten en gewijzigd bij het decreet van 12 december 2008, en artikel 16.5.5, ingevoegd bij decreet van 21 december 2007Relevante gevonden documenten type decreet prom. 21/12/2007 pub. 31/12/2007 numac 2007037369 bron vlaamse overheid Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2008 type decreet prom. 21/12/2007 pub. 31/12/2007 numac 2007037390 bron vlaamse overheid Decreet houdende de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2008 type decreet prom. 21/12/2007 pub. 29/02/2008 numac 2008035341 bron vlaamse overheid Decreet tot aanvulling van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid met een titel XVI « Toezicht, handhaving en veiligheidsmaatregelen » sluiten en gewijzigd bij het decreet van 12 december 2008;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 12/12/2008 pub. 10/02/2009 numac 2009035107 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van titel XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid sluiten tot uitvoering van titel XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid;

Gelet op het advies van de Raad van State, gegeven op 19 maart 2014, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur;

Na beraadslaging, Besluit : HOOFDSTUK I. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 12/12/2008 pub. 10/02/2009 numac 2009035107 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van titel XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid sluiten tot uitvoering van titel XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid

Artikel 1.In artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 12/12/2008 pub. 10/02/2009 numac 2009035107 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van titel XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid sluiten tot uitvoering van titel XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 15 maart 2013 worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° punt 14° wordt vervangen door wat volgt: "14° decreet: het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid;"; 2° punt 28°, punt 35° /2 en punt 36° tot en met punt 39/1 worden opgeheven.

Art. 2.Aan artikel 2 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 30 april 2009, 19 november 2010, 28 oktober 2011 en 17 februari 2012, worden een punt 16° en een punt 17° toegevoegd, die luiden als volgt: "16° verordening (EU) nr.1179/2012 van de Commissie van 10 december 2012 tot vaststelling van criteria die bepalen wanneer kringloopglas overeenkomstig Richtlijn 2008/98/EG van het Europees Parlement en de Raad niet langer als afval wordt aangemerkt; 17° verordening (EU) nr.715/2013 van de Commissie van 25 juli 2013 tot vaststelling van criteria die bepalen wanneer koperschroot overeenkomstig Richtlijn 2008/98/EG van het Europees Parlement en de Raad niet langer als afval wordt aangemerkt.".

Art. 3.Aan artikel 3 van hetzelfde besluit, wordt een tweede lid toegevoegd, dat luidt als volgt: "De leidend ambtenaar van het Departement stelt de personeelsleden aan van de afdeling, bevoegd voor bestuurlijke handhaving, die de bestuurlijke geldboeten opleggen.".

Art. 4.Artikel 5 van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt: "

Art. 5.§ 1. Op basis van strategische en operationele doelstellingen, onder meer opgenomen in de beleidsnota, maakt de Raad een vijfjaarlijks milieuhandhavingsprogramma op.

Dit programma bevat ten minste: 1° handhavingsprioriteiten van de handhavingsinstanties, gebundeld onder de coördinatie van de Raad;2° overkoepelende aanbevelingen van de Raad met betrekking tot de strategische en de operationele doelstellingen betreffende het gewestelijke, provinciale en gemeentelijke milieuhandhavingsbeleid;3° strategische en operationele doelstellingen met betrekking tot de taken en de werkzaamheden van de Raad. § 2. De vaste secretaris van de Raad plaatst het goedgekeurde vijfjaarlijks milieuhandhavingsprogramma op de website van de Raad. § 3. De Raad kan het vijfjaarlijks milieuhandhavingsprogramma jaarlijks evalueren en, indien vereist, tussentijds actualiseren op eigen initiatief of op verzoek van de Vlaamse Regering of het Vlaams Parlement.".

Art. 5.Artikel 12 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 30 april 2009, 19 november 2010, 17 februari 2012 en 1 maart 2013 wordt vervangen door wat volgt: "

Art. 12.Naast de leidend ambtenaar van het Departement worden de volgende personen aangesteld als gewestelijke toezichthouders: 1° de personeelsleden van de afdeling, bevoegd voor milieuhandhaving, die de leidend ambtenaar van het Departement aanstelt;2° de personeelsleden van de afdeling, bevoegd voor milieuvergunningen, die de leidend ambtenaar van het Departement aanstelt;3° de personeelsleden van de afdeling, bevoegd voor erkenningen, die de leidend ambtenaar van het Departement aanstelt;4° de personeelsleden van de afdeling, bevoegd voor natuurlijke rijkdommen, die de leidend ambtenaar van het Departement aanstelt;5° de personeelsleden van de afdeling, bevoegd voor de handhaving van het milieubeheerrecht, die de minister aanstelt;5° /1 de personeelsleden van de afdeling, bevoegd voor het beheer van de bossen en de natuurgebieden van de overheid, die de minister aanstelt;5° /2 de personeelsleden van de afdeling, bevoegd voor het beleid inzake het milieubeheerrecht, die de minister aanstelt;6° de personeelsleden van de afdeling, bevoegd voor het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen, die de leidend ambtenaar van de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij aanstelt;7° de personeelsleden van de afdeling, bevoegd voor het bodembeheer, die de leidend ambtenaar van de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij aanstelt;8° de personeelsleden van de afdeling, bevoegd voor interventie, verwijdering en sanering, die de leidend ambtenaar van de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij aanstelt;9° de personeelsleden van de afdeling, bevoegd voor operationeel waterbeheer, die de leidend ambtenaar van de Vlaamse Milieumaatschappij aanstelt;9° /1 de personeelsleden van de afdeling, bevoegd voor de rapportering over water, die de leidend ambtenaar van de Vlaamse Milieumaatschappij aanstelt;10° de personeelsleden van de Mestbank, die de leidend ambtenaar van de Vlaamse Landmaatschappij aanstelt;11° de door de leidend ambtenaar van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid aan te stellen personeelsleden van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid;12° de door de leidend ambtenaar van het Agentschap Wegen en Verkeer aan te stellen personeelsleden van het Agentschap Wegen en Verkeer;13° de door de leidend ambtenaar van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken aan te stellen personeelsleden van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken;14° de door de leidend ambtenaar van het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust aan te stellen personeelsleden van het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust; 15 ° de door de leidend ambtenaar van het agentschap Waterwegen en Zeekanaal nv aan te stellen personeelsleden van het agentschap Waterwegen en Zeekanaal nv; 16° de door de leidend ambtenaar van het agentschap De Scheepvaart aan te stellen personeelsleden van het agentschap De Scheepvaart.".

Art. 6.Artikel 12/1 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 30 april 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 30/04/2009 pub. 25/06/2009 numac 2009035555 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008 tot uitvoering van titel XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid en tot wijziging van diverse andere besluiten sluiten, wordt vervangen door wat volgt : "

Artikel 12/1.§ 1. Contractuele personeelsleden die met toepassing van artikel 16.3.1, § 1, van het decreet van 5 april 1995 worden aangewezen als toezichthouder, leggen, vooral ze hun toezichtopdracht kunnen vervullen, de eed af in handen van de overheid die hen heeft aangesteld conform artikel 16.3.1, § 1, van het decreet van 5 april 1995. De eed luidt als volgt: "Ik zweer getrouwheid aan de Koning en gehoorzaamheid aan de Grondwet en aan de wetten van het Belgische volk.". § 2. Voor de gewestelijke toezichthouders, vermeld in artikel 16.3.1, § 1, 1°, van het decreet van 5 april 1995, geldt de volgende regeling: 1° de personeelsleden van een departement leggen de eed af in handen van de leidend ambtenaar van het departement;2° de personeelsleden van een agentschap leggen de eed af in handen van de leidend ambtenaar van dat agentschap. Bij gebreke aan een regeling van deze eedaflegging kunnen zij alsnog de eed afleggen voor de rechtbank van eerste aanleg overeenkomstig hetgeen bepaald is in artikel 16.5.7 van dit decreet.".

Art. 7.In hoofdstuk V, afdeling I, onderafdeling II van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 30 april 2009 en 19 november 2010 wordt punt C dat bestaat uit artikel 20 en 20/1, opgeheven.

Art. 8.In hoofdstuk V, afdeling II, onderafdeling II van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 30 april 2009 en 19 november 2010, wordt een artikel 20/2 ingevoegd, dat luidt als volgt: "Art 20/2. De leidend ambtenaar van het Departement oefent toezicht uit op de naleving van de regelgeving, vermeld in artikel 21 tot en met 32 van dit besluit. De leidend ambtenaar van het Departement zal deze bevoegdheid aanwenden in geval van uitzonderlijke omstandigheden.".

Art. 9.Aan artikel 21 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 30 april 2009, 19 november 2010, 15 juli 2011, 23 september 2011, 28 oktober 2011, 17 februari 2012 en 15 maart 2013, worden een punt 22° tot en met 24° toegevoegd, die luiden als volgt: "22° verordening EG nr. 1102/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 inzake het verbod op de uitvoer van metallisch kwik en andere kwikverbindingen en -mengsels en de veilige opslag van metallisch kwik; 23° verordening (EU) nr.1179/2012 van de Commissie van 10 december 2012 tot vaststelling van criteria die bepalen wanneer kringloopglas overeenkomstig Richtlijn 2008/98/EG van het Europees Parlement en de Raad niet langer als afval wordt aangemerkt; 24° verordening (EU) nr.715/2013 van de Commissie van 25 juli 2013 tot vaststelling van criteria die bepalen wanneer koperschroot overeenkomstig Richtlijn 2008/98/EG van het Europees Parlement en de Raad niet langer als afval wordt aangemerkt.".

Art. 10.In artikel 24 van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 30 april 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 30/04/2009 pub. 25/06/2009 numac 2009035555 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008 tot uitvoering van titel XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid en tot wijziging van diverse andere besluiten sluiten en gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 15 juli 2011, wordt punt 1° vervangen door wat volgt: "1° het Milieuvergunningendecreet, wat het gevaar voor stabiliteitsproblemen betreft bij inrichtingen vergund in het kader van de subrubrieken 2.3.11, 18.1 en 18.7 van bijlage 1 van titel I van het VLAREM, en bij inrichtingen vergund in het kader van rubriek 60 van bijlage 1 van titel I van het VLAREM als het een opvulling van een vergunde ontginning betreft;".

Art. 11.In artikel 25 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 30 april 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 30/04/2009 pub. 25/06/2009 numac 2009035555 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008 tot uitvoering van titel XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid en tot wijziging van diverse andere besluiten sluiten en gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 19 november 2010, 17 februari 2012 en 15 maart 2013, worden de volgende wijzingen aangebracht: 1° punt 6° wordt vervangen door wat volgt: "6° artikel 12, § 1, van het Materialendecreet voor wat betreft de ruimtelijk kwetsbare gebieden, vermeld in artikel 1.1.2, 10°, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 15 mei 2009;"; 2° er wordt een punt 15° toegevoegd, dat luidt als volgt: "15° artikel 21 van het Mestdecreet, voor wat betreft de ruimtelijk kwetsbare gebieden, vermeld in artikel 1.1.2, 10°, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 15 mei 2009 en voor wat betreft de speciale beschermingszones afgebakend op grond van artikel 36bis van het Natuurdecreet.".

Art. 12.Aan artikel 29 van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van 30 april 2009 en gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 28 oktober 2011, van 17 februari 2012 en van 1 maart 2013, wordt een punt 6° toegevoegd, dat luidt als volgt: "6° artikel 5.9.2.1, 5.9.2.2, 5.9.2.3, 5.9.2.4, 5.28.2.2 en 5.28.2.3 van titel II van het VLAREM.".

Art. 13.Artikel 31 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 19 november 2010 en 17 februari 2012, wordt vervangen door wat volgt: "

Art. 31.De toezichthouders, vermeld in artikel 12, 12°, van dit besluit oefenen het toezicht uit op de toepassing van: 1° artikel 2 van de wet Oppervlaktewateren, wat betreft de grachten en kunstmatige afvoerwegen voor hemelwater langs de openbare wegen, en hun aanhorigheden; 2° artikel 12, § 1, van het Materialendecreet, wat betreft de waterwegen en de havens, en hun aanhorigheden.".

Art. 14.Artikel 32 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 19 november 2010 en 17 februari 2012, wordt vervangen door wat volgt: "

Art. 32.De toezichthouders, vermeld in artikel 12, 13°, 14°, 15° en 16°, oefenen het toezicht uit op de toepassing van: 1° artikel 2 van de wet Oppervlaktewateren, wat betreft de bevaarbare waterlopen, de waterwegen en de havens, en hun aanhorigheden;2° artikel 12, § 1, van het Materialendecreet, wat betreft de waterwegen en de havens, en hun aanhorigheden; 3° titel I, hoofdstuk III, afdeling II van het decreet Integraal Waterbeleid en artikel 62 en 70 van het voormelde decreet, wat betreft de bevaarbare waterlopen, de waterwegen en de havens, en hun aanhorigheden.".

Art. 15.Aan hoofdstuk V, afdeling II van hetzelfde besluit wordt een onderafdeling IV, die bestaat uit artikel 35/8 en 35/9, toegevoegd, die luidt als volgt: "Onderafdeling IV. - Taakverdeling tussen gemeentelijke toezichthouders, intergemeentelijke toezichthouders en toezichthouders van een politiezone enerzijds en gewestelijke toezichthouders anderzijds

Art. 35/8.§ 1. De gewestelijke toezichthouders, vermeld in artikel 12.1°, 4°, 10° en 11°, van dit besluit stellen voor het toezicht op de inrichtingen die overeenkomstig bijlage 1 van titel I van het VLAREM zijn ingedeeld als inrichtingen van klasse 1 en 2, geregeld en ten minste om de vijf jaar, programma's op.

Bij het opstellen van een programma brengen de gewestelijke toezichthouders de toezichthouders, vermeld in artikel 34 van dit besluit, tijdig op de hoogte van hun ontwerp van programma, met het oog op afstemming van de programma's, vermeld in paragraaf 2. § 2. De toezichthouders, vermeld in artikel 34 van dit besluit, kunnen een programma opstellen voor routinematige controles van inrichtingen die overeenkomstig bijlage 1 van titel I van het VLAREM zijn ingedeeld als inrichtingen van klasse 2.

Een programma als vermeld in het eerste lid, is complementair aan het ontwerp van programma, vermeld in paragraaf 1, en bestrijkt dezelfde periode. § 3. Een programma voor routinematige controles maakt ten minste melding van: 1° de periode die het programma bestrijkt;2° de aard en het aantal van de geprogrammeerde routinematige controles;3° de toezichthouders die worden belast met de concrete uitvoering van de controles.

Art. 35/9.De toezichthouders, vermeld in artikel 34, voeren niet-routinematige controles uit om milieuklachten zo snel mogelijk te onderzoeken.".

Art. 16.Aan artikel 48, § 1, van hetzelfde besluit, wordt een derde lid toegevoegd, dat luidt als volgt: "Elk monster dat genomen wordt in het kader van de technische controle van meststoffen, kan alleen bestaan uit een deel dat bestemd is voor de analyse.".

Art. 17.Aan artikel 58 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 30 april 2009 en 19 november 2010, worden een paragraaf 3 tot en met 6 toegevoegd, die luiden als volgt: " § 3. De toezichthouders, vermeld in artikel 12, 5° en 5° /1, van dit besluit, bezorgen een kopie van het proces-verbaal dat is opgesteld : 1° wegens schending van de jachtregelgeving aan de instanties bevoegd voor de afgifte van het jachtverlof;2° wegens ontbossing aan de afdeling Inspectie van het Agentschap Inspectie Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed;3° tegen landbouwers wegens schending van de regels over de bescherming van vogels en de bescherming van vegetatie en kleine landschapselementen aan de Afdeling Markt- en Inkomensbeheer van het Agentschap voor Landbouw en Visserij;4° wegens het niet legaal in bezit hebben van fazanten aan de provinciale controle-eenheden van het federaal voedselagentschap;5° wegens schending van de CITES-wet en zijn uitvoeringsbesluiten aan de dienst CITES van de federale overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. § 4. De toezichthouders, vermeld in artikel 12, 1°, van dit besluit, en de gemeentelijke en intergemeentelijke toezichthouders en de toezichthouders van een politiezone bezorgen een kopie van het proces-verbaal dat is opgesteld wegens schending van het Milieuvergunningendecreet of de uitvoeringsbesluiten ervan wat het beheren van afvalstoffen betreft, aan de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij. § 5. De toezichthouders, vermeld in artikel 12, 1°, van dit besluit, en de gemeentelijke en intergemeentelijke toezichthouders en de toezichthouders van een politiezone bezorgen ook een kopie van het proces-verbaal aan de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij als ze nieuwe bodemverontreiniging vaststellen in de inrichtingen die in de indelingslijst, opgenomen in de bijlage bij titel I van het VLAREM, in kolom 8 een vermelding van O, A of B hebben staan. § 6. De toezichthouders bezorgen een kopie van het proces-verbaal aan het Agentschap Inspectie Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed wanneer ze vaststellen dat er een reliëfwijziging op terreinen is aangebracht die een schending inhoudt op het Materialendecreet of het Bodemdecreet.".

Art. 18.In artikel 59 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2012Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 17/02/2012 pub. 29/03/2012 numac 2012035280 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008 tot uitvoering van titel XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, wat betreft het maximaal geluidsniveau van muziek in inrichtingen type besluit van de vlaamse regering prom. 17/02/2012 pub. 29/03/2012 numac 2012035373 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 februari 1977 houdende vaststelling van geluidsnormen voor muziek in openbare en private inrichtingen, tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 6 februari 1991 houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, wat betreft het maximaal geluidsniveau van muziek in inrichtingen sluiten, wordt punt 5° vervangen door wat volgt: "5° een inrichting van klasse 3 wordt geëxploiteerd in strijd met de milieuvoorwaarden.".

Art. 19.In artikel 60 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2012Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 17/02/2012 pub. 29/03/2012 numac 2012035280 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008 tot uitvoering van titel XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, wat betreft het maximaal geluidsniveau van muziek in inrichtingen type besluit van de vlaamse regering prom. 17/02/2012 pub. 29/03/2012 numac 2012035373 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 februari 1977 houdende vaststelling van geluidsnormen voor muziek in openbare en private inrichtingen, tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 6 februari 1991 houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, wat betreft het maximaal geluidsniveau van muziek in inrichtingen sluiten, wordt punt 5° vervangen door wat volgt: "5° een inrichting van klasse 3 wordt geëxploiteerd in strijd met de milieuvoorwaarden.".

Art. 20.In artikel 61 van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 7 juni 2013Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 07/06/2013 pub. 09/07/2013 numac 2013203826 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 februari 2010 houdende de uitvoering van het decreet van 30 maart 1999 houdende de organisatie van de zorgverzekering, wat betreft de automatische aanvraag sluiten, wordt paragraaf 1 vervangen door wat volgt: " § 1. Na de vaststelling van een milieumisdrijf dat de schending inhoudt van een milieuvoorwaarde inzake geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging, inzake voorkoming of beperking van emissies in lucht, water en bodem of inzake voorkoming van het ontstaan van afvalstoffen bij een GPBV-installatie, vermeld in artikel 1, 16°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 6 februari 1991 houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning of een inrichting, vermeld in rubriek 59 van de indelingslijst van het besluit van de Vlaamse Regering van 6 februari 1991 houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning, bevelen de toezichthouders, vermeld in artikel 12, 1° en 7°, bij besluit houdende de bestuurlijke maatregelen, vermeld in artikel 16.4.10 van het decreet van 5 april 1995, de vermoedelijke overtreder alle passende aanvullende maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat weer aan de geschonden milieuvoorwaarde wordt voldaan.".

Art. 21.Aan hoofdstuk VI van hetzelfde besluit, het laatst gewijzigd bij het besluit van 7 juni 2013 wordt een afdeling II/1, die bestaat uit artikel 61/3 tot en met 61/5, ingevoegd, dat luidt als volgt: "Afdeling II/1. - De bestuurlijke dwangsom

Art. 61/3.De toezichthouders vermeld in artikel 12, 1° tot en met 10°, kunnen, wanneer zij een bestuurlijke maatregel opleggen voor de schending van regelgeving die tot hun toezichtopdrachten behoort, een bestuurlijke dwangsom opleggen.

De beslissing tot het opleggen van een bestuurlijke dwangsom door de toezichthouders in het eerste lid moet medeondertekend worden door het hoofd van de afdeling waarbinnen de toezichthouders werkzaam zijn.

Het totaal van dwangsommen voor eenzelfde schending kan niet meer bedragen dan 1.000.000 euro.

Art. 61/4.De beslissing tot het opleggen van een bestuurlijke dwangsom moet afdoend gemotiveerd zijn en bevat minstens de redenen waarom men, bijkomend bij de bestuurlijke maatregel, het noodzakelijk acht om een dwangsom op te leggen.

Art. 61/5.Bij het opleggen van de bestuurlijke dwangsom zorgen de bevoegde personen ervoor dat er geen kennelijke wanverhouding bestaat tussen de feiten die aan de bestuurlijke dwangsom ten grondslag liggen, en de bestuurlijke dwangsom die op grond van die feiten wordt opgelegd.".

Art. 22.In artikel 63 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 30 april 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 30/04/2009 pub. 25/06/2009 numac 2009035555 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008 tot uitvoering van titel XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid en tot wijziging van diverse andere besluiten sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° aan paragraaf 1 wordt een lid toegevoegd, dat luidt als volgt: "Het verzoek is onontvankelijk als het wordt ingediend bij meer dan één bevoegd persoon als vermeld in artikel 16.4.6 van het decreet van 5 april 1995."; 2° in paragraaf 4 worden de woorden "van dertig dagen" vervangen door de woorden "van vijfenveertig dagen".

Art. 23.In hetzelfde besluit, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 15 maart 2013, wordt een hoofdstuk VII/2, dat bestaat uit artikel 78/2, ingevoegd, dat luidt als volgt: "Hoofdstuk VII/2. Opsporing van misdrijven.

Art. 78/2.De minister kan personeelsleden van de afdeling, bevoegd voor de handhaving van het milieubeheerrecht, aanwijzen als officier van gerechtelijke politie of als officier van gerechtelijke politie, hulpofficier van de procureur des Konings.

De minister kan aan personeelsleden van de afdeling, bevoegd voor milieuhandhaving, de hoedanigheid toekennen van officier van gerechtelijke politie, hulpofficier van de procureur des Konings, voor zover ze niet werden aangewezen als gewestelijke toezichthouders overeenkomstig artikel 12.

De gewestelijke milieuopsporingsambtenaren van de afdeling, bevoegd voor de handhaving van het milieubeheerrecht, zijn bevoegd om milieumisdrijven op te sporen en vast te stellen met betrekking tot de regelgeving vermeld in artikel 25 van dit besluit.".

Art. 24.In hetzelfde besluit, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 15 maart 2013, wordt bijlage III vervangen door bijlage 1, die bij dit besluit is gevoegd.

Art. 25.In hetzelfde besluit, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 15 maart 2013, wordt bijlage VII vervangen door bijlage 2, die bij dit besluit is gevoegd.

Art. 26.In hetzelfde besluit, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 15 maart 2013, wordt bijlage IX vervangen door bijlage 3, die bij dit besluit is gevoegd.

Art. 27.In hetzelfde besluit, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 15 maart 2013, wordt bijlage X vervangen door bijlage 4, die bij dit besluit is gevoegd.

Art. 28.In hetzelfde besluit, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 15 maart 2013, wordt bijlage XI vervangen door bijlage 5, die bij dit besluit is gevoegd.

Art. 29.In hetzelfde besluit, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 15 maart 2013, wordt bijlage XII vervangen door bijlage 6, die bij dit besluit is gevoegd.

Art. 30.In hetzelfde besluit, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 15 maart 2013, wordt bijlage XIII vervangen door bijlage 7, die bij dit besluit is gevoegd.

Art. 31.In hetzelfde besluit, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 15 maart 2013, wordt bijlage XIV vervangen door bijlage 8, die bij dit besluit is gevoegd.

Art. 32.In hetzelfde besluit, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 15 maart 2013, wordt bijlage XIX vervangen door bijlage 9, die bij dit besluit is gevoegd.

Art. 33.In hetzelfde besluit, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 15 maart 2013, wordt bijlage XX vervangen door bijlage 10, die bij dit besluit is gevoegd.

Art. 34.In hetzelfde besluit, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 15 maart 2013, wordt bijlage XXI vervangen door bijlage 11, die bij dit besluit is gevoegd.

Art. 35.In hetzelfde besluit, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 15 maart 2013, wordt bijlage XXII vervangen door bijlage 12, die bij dit besluit is gevoegd.

Art. 36.In hetzelfde besluit, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 15 maart 2013, wordt bijlage XXIII vervangen door bijlage 13, die bij dit besluit is gevoegd.

Art. 37.Aan hetzelfde besluit, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 15 maart 2013, wordt een bijlage XXVII toegevoegd, die als bijlage 14 bij dit besluit is gevoegd.

Art. 38.Aan hetzelfde besluit, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 15 maart 2013, wordt een bijlage XXVIII toegevoegd, die als bijlage 15 bij dit besluit is gevoegd.

Art. 39.Aan hetzelfde besluit, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 15 maart 2013, wordt een bijlage XXIX toegevoegd, die als bijlage 16 bij dit besluit is gevoegd.

Art. 40.Aan hetzelfde besluit, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 15 maart 2013, wordt een bijlage XXX toegevoegd, die als bijlage 17 bij dit besluit is gevoegd.

Art. 41.Aan hetzelfde besluit, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 15 maart 2013, wordt een bijlage XXXI toegevoegd, die als bijlage 18 bij dit besluit is gevoegd. HOOFDSTUK 2. -Inwerkingtredingsbepaling

Art. 42.Artikel 24 treedt in werking op 1 januari 2015.

Art. 43.Artikel 35 en 38 treden in werking op 1 juli 2014. HOOFDSTUK 3. - Slotbepaling

Art. 44.De gewestelijke toezichthouders, vermeld in artikel 16.3.1, § 1, 1°, van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen van het milieubeleid, die werden aangesteld door de Vlaamse minister, bevoegd voor het leefmilieu, het waterbeleid, de landinrichting, het natuurbehoud en de natuurlijke rijkdommen, worden binnen een jaar na de inwerkingtreding van dit besluit, aangesteld door de leidend ambtenaar van hun agentschap of entiteit.

Art. 45.De Vlaamse minister, bevoegd voor het leefmilieu, het waterbeleid, de landinrichting, het natuurbehoud en de natuurlijke rijkdommen, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 25 april 2014.

De minister-president van de Vlaamse Regering, K. PEETERS De Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, J. SCHAUVLIEGE

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

^