Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 03 april 2014
gepubliceerd op 15 mei 2014

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende wijziging van meerdere uitvoeringsbesluiten betreffende de energieprestatie en het binnenklimaat van gebouwen, betreffende de EPB-werkzaamheden en tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van verschillende bepalingen van de ordonnantie van 2 mei 2013 houdende het Brussels Wetboek van Lucht, Klimaat en Energiebeheersing

bron
brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2014031342
pub.
15/05/2014
prom.
03/04/2014
ELI
eli/besluit/2014/04/03/2014031342/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

3 APRIL 2014. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende wijziging van meerdere uitvoeringsbesluiten betreffende de energieprestatie en het binnenklimaat van gebouwen, betreffende de EPB-werkzaamheden en tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van verschillende bepalingen van de ordonnantie van 2 mei 2013 houdende het Brussels Wetboek van Lucht, Klimaat en Energiebeheersing


De Brusselse Hoofdstedelijke Regering, Gelet op de richtlijn 2010/31/EU van het Europees Parlement en de Raad van 19 mei 2010 betreffende de energieprestatie van gebouwen;

Gelet op artikel 20 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming der instellingen;

Gelet op artikel 8, eerste lid van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse Instellingen;

Gelet op de Ordonnantie van 7 juni 2007 betreffende de energieprestatie en het binnenklimaat van gebouwen, artikelen 9, § 1 en 15, § 4;

Gelet op de Ordonnantie van 2 mei 2013 houdende het Brussels Wetboek van Lucht, Klimaat en Energiebeheersing, artikelen 2.1.1, 4°, 2.2.2, § 1, 2.2.3, §§ 1 en 2, 2.2.4, § 2, 2.2.6, lid 2, 2.2.7, § 1, lid 2, 2.2.7, § 3, eerst lid, 2.2.8, § 2, lid 2, 2.2.11, § 4, 2.2.12, § 3 en § 4, 2.5.2, § 2, al. 2 en 4.4.1;

Gelet op het Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 december 2007Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 21/12/2007 pub. 29/01/2008 numac 2008031011 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende goedkeuring van het investeringsplan voorgesteld door de CVBA Sibelga, distributienetbeheerder voor gas, voor de periode 2008-2012 type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 21/12/2007 pub. 30/01/2008 numac 2008031012 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende goedkeuring van het investeringsplan voorgesteld door de CVBA Sibelga, distributienetbeheerder voor elektriciteit, voor de periode 2008-2012 type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 21/12/2007 pub. 29/01/2008 numac 2008031010 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende goedkeuring van het investeringsplan voorgesteld door de NV Elia System Operator, beheerder van het gewestelijk transmissienet voor elektriciteit, voor de periode 2008-2015 type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 21/12/2007 pub. 13/02/2008 numac 2008031057 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering waarbij het Brussels Instituut voor Milieubeheer ertoe gemachtigd wordt contractuele personeelsleden in dienst te nemen of te houden om te voldoen aan uitzonderlijke en tijdelijke personeelsbehoeften sluiten tot vaststelling van de eisen op het vlak van de energieprestatie en het binnenklimaat van gebouwen;

Gelet op het Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 19 juni 2008Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 19/06/2008 pub. 04/07/2008 numac 2008031340 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de vorm en de inhoud van de kennisgeving van het begin van de werkzaamheden, de EPB-aangifte en de vereenvoudigde aangifte type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 19/06/2008 pub. 02/07/2008 numac 2008031345 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de inhoud van het EPB-voorstel en van de technisch-economische haalbaarheidsstudie type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 19/06/2008 pub. 04/07/2008 numac 2008031341 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vastlegging van de procedure voor het onderzoek van de aanvragen tot het bekomen van een afwijking en de criteria voor toekenning ervan zoals bedoeld in artikel 7, § 2, van de ordonnantie van 7 juni 2007 houdende de energieprestatie en het binnenklimaat van gebouwen type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 19/06/2008 pub. 02/07/2008 numac 2008031343 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de erkenning van de EPB-adviseurs sluiten tot vaststelling van de vorm en de inhoud van de kennisgeving van het begin van de werkzaamheden, de EPB-aangifte en de vereenvoudigde aangifte;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 19 juni 2008Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 19/06/2008 pub. 04/07/2008 numac 2008031340 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de vorm en de inhoud van de kennisgeving van het begin van de werkzaamheden, de EPB-aangifte en de vereenvoudigde aangifte type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 19/06/2008 pub. 02/07/2008 numac 2008031345 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de inhoud van het EPB-voorstel en van de technisch-economische haalbaarheidsstudie type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 19/06/2008 pub. 04/07/2008 numac 2008031341 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vastlegging van de procedure voor het onderzoek van de aanvragen tot het bekomen van een afwijking en de criteria voor toekenning ervan zoals bedoeld in artikel 7, § 2, van de ordonnantie van 7 juni 2007 houdende de energieprestatie en het binnenklimaat van gebouwen type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 19/06/2008 pub. 02/07/2008 numac 2008031343 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de erkenning van de EPB-adviseurs sluiten tot vaststelling van de inhoud van het EPB-voorstel en van de technisch-economische haalbaarheidsstudie;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 19 juni 2008Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 19/06/2008 pub. 04/07/2008 numac 2008031340 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de vorm en de inhoud van de kennisgeving van het begin van de werkzaamheden, de EPB-aangifte en de vereenvoudigde aangifte type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 19/06/2008 pub. 02/07/2008 numac 2008031345 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de inhoud van het EPB-voorstel en van de technisch-economische haalbaarheidsstudie type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 19/06/2008 pub. 04/07/2008 numac 2008031341 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vastlegging van de procedure voor het onderzoek van de aanvragen tot het bekomen van een afwijking en de criteria voor toekenning ervan zoals bedoeld in artikel 7, § 2, van de ordonnantie van 7 juni 2007 houdende de energieprestatie en het binnenklimaat van gebouwen type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 19/06/2008 pub. 02/07/2008 numac 2008031343 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de erkenning van de EPB-adviseurs sluiten tot vastlegging van de procedure voor het onderzoek van de aanvragen tot het bekomen van een afwijking en de criteria voor toekenning ervan zoals bedoeld in artikel 7, § 2, van de ordonnantie van 7 juni 2007 houdende de energieprestatie en het binnenklimaat van gebouwen Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 19 juni 2008Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 19/06/2008 pub. 04/07/2008 numac 2008031340 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de vorm en de inhoud van de kennisgeving van het begin van de werkzaamheden, de EPB-aangifte en de vereenvoudigde aangifte type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 19/06/2008 pub. 02/07/2008 numac 2008031345 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de inhoud van het EPB-voorstel en van de technisch-economische haalbaarheidsstudie type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 19/06/2008 pub. 04/07/2008 numac 2008031341 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vastlegging van de procedure voor het onderzoek van de aanvragen tot het bekomen van een afwijking en de criteria voor toekenning ervan zoals bedoeld in artikel 7, § 2, van de ordonnantie van 7 juni 2007 houdende de energieprestatie en het binnenklimaat van gebouwen type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 19/06/2008 pub. 02/07/2008 numac 2008031343 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de erkenning van de EPB-adviseurs sluiten betreffende het energieprestatiecertificaat voor nieuwe gebouwen die bestemd zijn voor wooneenheden, kantoren en diensten, en onderwijs;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 19 juni 2008Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 19/06/2008 pub. 04/07/2008 numac 2008031340 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de vorm en de inhoud van de kennisgeving van het begin van de werkzaamheden, de EPB-aangifte en de vereenvoudigde aangifte type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 19/06/2008 pub. 02/07/2008 numac 2008031345 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de inhoud van het EPB-voorstel en van de technisch-economische haalbaarheidsstudie type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 19/06/2008 pub. 04/07/2008 numac 2008031341 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vastlegging van de procedure voor het onderzoek van de aanvragen tot het bekomen van een afwijking en de criteria voor toekenning ervan zoals bedoeld in artikel 7, § 2, van de ordonnantie van 7 juni 2007 houdende de energieprestatie en het binnenklimaat van gebouwen type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 19/06/2008 pub. 02/07/2008 numac 2008031343 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de erkenning van de EPB-adviseurs sluiten betreffende de erkenning van de EPB-adviseurs;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 5 maart 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 05/03/2009 pub. 25/03/2009 numac 2009031151 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de inhoud van het technisch EPB-dossier sluiten tot vaststelling van de inhoud van het technisch EPB-dossier;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 10 oktober 2013Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 10/10/2013 pub. 07/11/2013 numac 2013031837 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de erkenning van de EPB-adviseurs en houdende wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 17 februari 2011 betreffende het door een certificateur opgestelde EPB-certificaat voor de tertiaire eenheden sluiten betreffende de erkenning van de EPB-adviseurs en houdende wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 17 februari 2011 betreffende het door een certificateur opgestelde EPB-certificaat voor de tertiaire eenheden;

Gelet op het advies van de Raad voor het Leefmilieu van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, gegeven op 11 december 2013;

Gelet op het advies van de Economische en Sociale Raad van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, gegeven op 19 december 2013;

Gelet op het advies 55.168/3 van de Raad van State, gegeven op 27 februari 2014 met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op voorstel van de Minister belast met Energie;

Na beraadslaging, Besluit : HOOFDSTUK I. - Wijziging van het Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 19 juni 2008Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 19/06/2008 pub. 04/07/2008 numac 2008031340 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de vorm en de inhoud van de kennisgeving van het begin van de werkzaamheden, de EPB-aangifte en de vereenvoudigde aangifte type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 19/06/2008 pub. 02/07/2008 numac 2008031345 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de inhoud van het EPB-voorstel en van de technisch-economische haalbaarheidsstudie type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 19/06/2008 pub. 04/07/2008 numac 2008031341 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vastlegging van de procedure voor het onderzoek van de aanvragen tot het bekomen van een afwijking en de criteria voor toekenning ervan zoals bedoeld in artikel 7, § 2, van de ordonnantie van 7 juni 2007 houdende de energieprestatie en het binnenklimaat van gebouwen type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 19/06/2008 pub. 02/07/2008 numac 2008031343 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de erkenning van de EPB-adviseurs sluiten tot vaststelling van de vorm en de inhoud van de kennisgeving van het begin van de werkzaamheden, de EPB-aangifte en de vereenvoudigde aangifte

Artikel 1.In artikel 1, 1° van het Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 19 juni 2008Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 19/06/2008 pub. 04/07/2008 numac 2008031340 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de vorm en de inhoud van de kennisgeving van het begin van de werkzaamheden, de EPB-aangifte en de vereenvoudigde aangifte type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 19/06/2008 pub. 02/07/2008 numac 2008031345 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de inhoud van het EPB-voorstel en van de technisch-economische haalbaarheidsstudie type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 19/06/2008 pub. 04/07/2008 numac 2008031341 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vastlegging van de procedure voor het onderzoek van de aanvragen tot het bekomen van een afwijking en de criteria voor toekenning ervan zoals bedoeld in artikel 7, § 2, van de ordonnantie van 7 juni 2007 houdende de energieprestatie en het binnenklimaat van gebouwen type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 19/06/2008 pub. 02/07/2008 numac 2008031343 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de erkenning van de EPB-adviseurs sluiten tot vaststelling van de vorm en de inhoud van de kennisgeving van het begin van de werkzaamheden, de EPB-aangifte en de vereenvoudigde aangifte worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in punt 1° worden de woorden "de ordonnantie van 7 juni 2007 betreffende de energieprestatie en het binnenklimaat van gebouwen" vervangen door de woorden "de Ordonnantie van 2 mei 2013 houdende het Brussels Wetboek van Lucht, Klimaat en Energiebeheersing"; 2° een punt 3° wordt toegevoegd, luidend als volgt : " 3° "Besluit "Vrijstelling"" : het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 13 november 2008Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 13/11/2008 pub. 02/12/2008 numac 2008031599 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot bepaling van de handelingen en werken die vrijgesteld zijn van een stedenbouwkundige vergunning, van het advies van de gemachtigde ambtenaar, van de gemeente of van de koninklijke commissie voor monumenten en landschappen of van de medewerking van een architect sluiten tot bepaling van de handelingen en werken die vrijgesteld zijn van een stedenbouwkundige vergunning, van het advies van de gemachtigde ambtenaar, van de gemeente, van de koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen, van de overlegcommissie evenals van de speciale regelen van openbaarmaking of van de medewerking van een architect."

Art. 2.In artikel 2 van hetzelfde besluit worden de woorden ", op papier en" opgeheven.

Art. 3.Artikel 3 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt : «

Art. 3.De kennisgeving van het begin van de werkzaamheden, zoals bedoeld in artikel 2.2.8 van de ordonnantie, bevat de volgende elementen : 1° in geval van eenvoudig gerenoveerde EPB-eenheden waarvoor de vergunningsaanvraag vrijgesteld is van de tussenkomst van een architect conform het besluit "Vrijstelling", de gegevens gevraagd op het formulier waarvan het model in bijlage 1 van dit besluit wordt hernomen;2° in geval van nieuwe of gerenoveerde EPB-eenheden, de gegevens gevraagd op het formulier waarvan het model in bijlage 2 van dit besluit wordt hernomen.».

Art. 4.In artikel 4 van hetzelfde besluit, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° de eerst paragraaf wordt vervangen als volgt : " § 1.De EPB-aangifte, zoals bedoeld in artikel 2.2.11, § 1 van de ordonnantie, bevat de volgende elementen : 1° in geval van nieuwe of gerenoveerde EPB-eenheden, de gegevens gevraagd op het formulier waarvan het model in bijlage 3 van dit besluit wordt hernomen;2° in geval van eenvoudig gerenoveerde EPB-eenheden waarvoor de vergunningsaanvraag vrijgesteld is van de tussenkomst van een architect conform het besluit "Vrijstelling", de gegevens gevraagd op het formulier waarvan het model in bijlage 4 van dit besluit wordt hernomen.»; 2° in paragraaf 2 worden de volgende wijzigingen aangebracht : a) het eerste lid wordt vervangen als volgt : "Het rekenbestand in elektronische vorm zoals bedoeld in artikel 2.2.11, § 2 van de ordonnantie bevat de volgende elementen :"; b) in punt 1° worden de woorden "of de vergunningverlenende overheid" toegevoegd na de woorden "door het Instituut";c) in punt 2° worden de woorden ", in voorkomend geval" toegevoegd na de woorden "de EPB-adviseur"; d) het punt 4° wordt vervangen als volgt : "een foto van het gebouw waarin de EPB-eenheden zich bevinden, in een jpeg-bestand;"

Art. 5.Artikel 5 van hetzelfde besluit wordt opgeheven.

Art. 6.In hetzelfde besluit wordt een artikel 5bis ingevoegd, luidend als volgt : «

Art. 5bis.Voor de stedenbouwkundige vergunningsaanvragen ingediend vanaf 1 januari 2014 tot en met 31 december 2014 bevat de vereenvoudigde EPB-aangifte de gegevens gevraagd op het formulier waarvan het model in bijlage 5 van dit besluit wordt hernomen. ».

Art. 7.§ 1. De bijlagen I, II, III van hetzelfde besluit worden respectievelijk door bijlagen 1, 2 en 3 van het voorliggende besluit vervangen. § 2. De bijlagen IV, V, VI en VII van hetzelfde besluit worden opgeheven. § 3. In hetzelfde besluit worden de volgende bijlagen toegevoegd : 1° een bijlage 4 waarvan de inhoud onder bijlage 4 van het voorliggende besluit wordt vermeld;2° een bijlage 5 waarvan de inhoud onder bijlage 5 van het voorliggende besluit wordt vermeld. HOOFDSTUK II. - Wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 19 juni 2008Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 19/06/2008 pub. 04/07/2008 numac 2008031340 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de vorm en de inhoud van de kennisgeving van het begin van de werkzaamheden, de EPB-aangifte en de vereenvoudigde aangifte type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 19/06/2008 pub. 02/07/2008 numac 2008031345 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de inhoud van het EPB-voorstel en van de technisch-economische haalbaarheidsstudie type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 19/06/2008 pub. 04/07/2008 numac 2008031341 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vastlegging van de procedure voor het onderzoek van de aanvragen tot het bekomen van een afwijking en de criteria voor toekenning ervan zoals bedoeld in artikel 7, § 2, van de ordonnantie van 7 juni 2007 houdende de energieprestatie en het binnenklimaat van gebouwen type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 19/06/2008 pub. 02/07/2008 numac 2008031343 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de erkenning van de EPB-adviseurs sluiten tot vaststelling van de inhoud van het EPB-voorstel en van de technisch-economische haalbaarheidsstudie

Art. 8.In het opschrift van het Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 19 juni 2008Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 19/06/2008 pub. 04/07/2008 numac 2008031340 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de vorm en de inhoud van de kennisgeving van het begin van de werkzaamheden, de EPB-aangifte en de vereenvoudigde aangifte type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 19/06/2008 pub. 02/07/2008 numac 2008031345 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de inhoud van het EPB-voorstel en van de technisch-economische haalbaarheidsstudie type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 19/06/2008 pub. 04/07/2008 numac 2008031341 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vastlegging van de procedure voor het onderzoek van de aanvragen tot het bekomen van een afwijking en de criteria voor toekenning ervan zoals bedoeld in artikel 7, § 2, van de ordonnantie van 7 juni 2007 houdende de energieprestatie en het binnenklimaat van gebouwen type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 19/06/2008 pub. 02/07/2008 numac 2008031343 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de erkenning van de EPB-adviseurs sluiten tot vaststelling van de inhoud van het EPB-voorstel en van de technisch-economische haalbaarheidsstudie worden de woorden "technisch-economische" opgeheven.

Art. 9.In artikel 1, 1° van hetzelfde Besluit worden de woorden "de ordonnantie van 7 juni 2007 betreffende de energieprestatie en het binnenklimaat van gebouwen" vervangen door de woorden "de Ordonnantie van 2 mei 2013 houdende het Brussels Wetboek van Lucht, Klimaat en Energiebeheersing".

Art. 10.Artikel 2 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt : "De formulieren van het EPB-voorstel en van de haalbaarheidsstudie zoals bedoeld in dit besluit, worden door het Instituut ter beschikking gesteld van de geïnteresseerden in elektronisch formaat.".

Art. 11.Artikel 3 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt : "Het EPB-voorstel zoals bedoeld in artikel 2.2.5 van de ordonnantie bevat de volgende elementen : 1° in geval van nieuwe of gerenoveerde EPB-eenheden, de gegevens gevraagd op het formulier waarvan het model in bijlage 1 van dit besluit wordt hernomen; 2° in geval van eenvoudig gerenoveerde EPB-eenheden waarvoor de vergunningsaanvraag vrijgesteld is van de tussenkomst van een architect conform het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 13 november 2008Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 13/11/2008 pub. 02/12/2008 numac 2008031599 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot bepaling van de handelingen en werken die vrijgesteld zijn van een stedenbouwkundige vergunning, van het advies van de gemachtigde ambtenaar, van de gemeente of van de koninklijke commissie voor monumenten en landschappen of van de medewerking van een architect sluiten tot bepaling van de handelingen en werken die vrijgesteld zijn van een stedenbouwkundige vergunning, van het advies van de gemachtigde ambtenaar, van de gemeente, van de koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen, van de overlegcommissie evenals van de speciale regelen van openbaarmaking of van de medewerking van een architect, de gegevens gevraagd op het formulier waarvan het model in bijlage 2 van dit besluit wordt hernomen."

Art. 12.Artikel 4 wordt vervangen als volgt : "

Art. 4.§ 1. De technische, milieu- en economische haalbaarheidsstudie zoals bedoeld in artikel 2.2.7, § 1 van de ordonnantie bevat de gegevens gevraagd op het formulier waarvan het model in bijlage 3 van dit besluit wordt hernomen. § 2. De geïntegreerde haalbaarheidsstudie zoals bedoeld in artikel 2.2.7, § 2 van de ordonnantie bevat de gegevens gevraagd op het formulier waarvan het model in bijlage 4 van dit besluit wordt hernomen. § 3. Het deel van de haalbaarheidsstudie dat betrekking heeft op de mogelijkheden van installatie van gedecentraliseerde energievoorzieningssystemen zoals bedoeld in artikel 2.2.7, § 1 van de ordonnantie heeft betrekking op alle EPB-eenheden die het voorwerp zijn van de aanvraag.".

Art. 13.In hetzelfde besluit wordt een artikel 5bis ingevoegd, luidend als volgt : "Art. 5bis Voor een stedenbouwkundige vergunningsaanvraag die ingediend wordt vanaf 1 januari 2014 tot en met 31 december 2014 bevat het EPB-voorstel de gegevens gevraagd : 1° op het formulier waarvan het model in bijlage 5 van dit besluit wordt hernomen; 2° op het formulier waarvan het model in bijlage 6 van dit besluit wordt hernomen voor werken die onder het toepassingsgebied van de ordonnantie vallen en waarvoor een stedenbouwkundige vergunning nodig is die vrijgesteld is van de tussenkomst van een architect conform het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 13 november 2008Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 13/11/2008 pub. 02/12/2008 numac 2008031599 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot bepaling van de handelingen en werken die vrijgesteld zijn van een stedenbouwkundige vergunning, van het advies van de gemachtigde ambtenaar, van de gemeente of van de koninklijke commissie voor monumenten en landschappen of van de medewerking van een architect sluiten tot bepaling van de handelingen en werken die vrijgesteld zijn van een stedenbouwkundige vergunning, van het advies van de gemachtigde ambtenaar, van de gemeente, van de koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen, van de overlegcommissie evenals van de speciale regelen van openbaarmaking of van de medewerking van een architect."

Art. 14.§ 1. Bijlagen I en II van hetzelfde besluit worden respectievelijk door bijlagen 6 en 7 van het voorliggende besluit vervangen. § 2. In hetzelfde besluit worden de volgende bijlagen toegevoegd : 1° een bijlage 3 waarvan de inhoud onder bijlage 8 van het voorliggende besluit wordt vermeld;2° een bijlage 4 waarvan de inhoud onder bijlage 9 van het voorliggende besluit wordt vermeld;3° een bijlage 5 waarvan de inhoud onder bijlage 10 van het voorliggende besluit wordt vermeld;4° een bijlage 6 waarvan de inhoud onder bijlage 11 van het voorliggende besluit wordt vermeld. HOOFDSTUK III. - Wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 19 juni 2008Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 19/06/2008 pub. 04/07/2008 numac 2008031340 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de vorm en de inhoud van de kennisgeving van het begin van de werkzaamheden, de EPB-aangifte en de vereenvoudigde aangifte type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 19/06/2008 pub. 02/07/2008 numac 2008031345 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de inhoud van het EPB-voorstel en van de technisch-economische haalbaarheidsstudie type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 19/06/2008 pub. 04/07/2008 numac 2008031341 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vastlegging van de procedure voor het onderzoek van de aanvragen tot het bekomen van een afwijking en de criteria voor toekenning ervan zoals bedoeld in artikel 7, § 2, van de ordonnantie van 7 juni 2007 houdende de energieprestatie en het binnenklimaat van gebouwen type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 19/06/2008 pub. 02/07/2008 numac 2008031343 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de erkenning van de EPB-adviseurs sluiten tot vastlegging van de procedure voor het onderzoek van de aanvragen tot het bekomen van een afwijking en de criteria voor toekenning ervan zoals bedoeld in artikel 7, § 2, van de ordonnantie van 7 juni 2007 houdende de energieprestatie en het binnenklimaat van gebouwen

Art. 15.In het opschrift van het Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 19 juni 2008Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 19/06/2008 pub. 04/07/2008 numac 2008031340 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de vorm en de inhoud van de kennisgeving van het begin van de werkzaamheden, de EPB-aangifte en de vereenvoudigde aangifte type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 19/06/2008 pub. 02/07/2008 numac 2008031345 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de inhoud van het EPB-voorstel en van de technisch-economische haalbaarheidsstudie type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 19/06/2008 pub. 04/07/2008 numac 2008031341 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vastlegging van de procedure voor het onderzoek van de aanvragen tot het bekomen van een afwijking en de criteria voor toekenning ervan zoals bedoeld in artikel 7, § 2, van de ordonnantie van 7 juni 2007 houdende de energieprestatie en het binnenklimaat van gebouwen type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 19/06/2008 pub. 02/07/2008 numac 2008031343 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de erkenning van de EPB-adviseurs sluiten tot vastlegging van de procedure voor het onderzoek van de aanvragen tot het bekomen van een afwijking en de criteria voor toekenning ervan zoals bedoeld in artikel 7, § 2, van de ordonnantie van 7 juni 2007 houdende de energieprestatie en het binnenklimaat van gebouwen worden de woorden "7 § 2 van de ordonnantie van 7 juni 2007 houdende de energieprestatie en het binnenklimaat van gebouwen" vervangen door de woorden "2.2.4, § 1 van de ordonnantie van 2 mei 2013 houdende het Brussels Wetboek van Lucht, Klimaat en Energiebeheersing".

Art. 16.In artikel 1 van hetzelfde Besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° bij het derde streepje, worden de woorden "de ordonnantie van 7 juni 2007 betreffende de energieprestatie en het binnenklimaat van gebouwen" vervangen door de woorden "de Ordonnantie van 2 mei 2013 houdende het Brussels Wetboek van Lucht, Klimaat en Energiebeheersing"; 2° een streepje wordt toegevoegd, luidend als volgt : "Overheid : de overheid waaraan de in artikel 2.2.8 van de ordonnantie bedoelde kennisgeving van het begin van de werkzaamheden wordt bezorgd.".

Art. 17.In artikel 3 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in de eerste paragraaf worden de woorden "per aangetekend schrijven in 2 exemplaren ingediend bij het Instituut" vervangen door de woorden "in 2 exemplaren ingediend bij de overheid";2° in paragrafen 2 en 3 worden de woorden "het Instituut" vervangen door de woorden "de overheid".

Art. 18.In artikel 4 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° de woorden "het Instituut" worden door de woorden "de overheid" vervangen;2° het woord "dagen" wordt door het woord "werkdagen" vervangen; 3° lid 2 van paragraaf 2 wordt vervangen als volgt : "Als de overheid het Bestuur Ruimtelijke Ordening en Huisvesting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (BROH) of een gemeente is, betekent ze deze beslissing ook aan het Instituut."

Art. 19.In artikel 6 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° de woorden "het Instituut" worden door de woorden "de overheid" vervangen;2° de woorden "de regering" worden door de woorden "het milieucollege" vervangen;3° het woord "dagen" wordt door het woord "werkdagen" vervangen.

Art. 20.In artikel 7 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° de woorden "de regering" worden door de woorden "het milieucollege" vervangen;2° paragraaf 2 wordt opgeheven.

Art. 21.In artikel 8 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het eerste lid wordt het woord "EPB-" toegevoegd vóór het woord "eisen" en de woorden "op het vlak van isolatie en ventilatie" worden opgeheven;2° in punten 2° en 3° worden de woorden "isolatie- of ventilatiewerken" vervangen door de woorden "de uitgevoerde werken om de in het Eisen-besluit gedefinieerde eisen na te leven";3° in punt 3° worden de woorden "isolatie- en ventilatiewerken" door het woord "werken" vervangen.

Art. 22.Artikel 9 van hetzelfde besluit wordt opgeheven. HOOFDSTUK IV. - Wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 19 juni 2008Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 19/06/2008 pub. 04/07/2008 numac 2008031340 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de vorm en de inhoud van de kennisgeving van het begin van de werkzaamheden, de EPB-aangifte en de vereenvoudigde aangifte type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 19/06/2008 pub. 02/07/2008 numac 2008031345 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de inhoud van het EPB-voorstel en van de technisch-economische haalbaarheidsstudie type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 19/06/2008 pub. 04/07/2008 numac 2008031341 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vastlegging van de procedure voor het onderzoek van de aanvragen tot het bekomen van een afwijking en de criteria voor toekenning ervan zoals bedoeld in artikel 7, § 2, van de ordonnantie van 7 juni 2007 houdende de energieprestatie en het binnenklimaat van gebouwen type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 19/06/2008 pub. 02/07/2008 numac 2008031343 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de erkenning van de EPB-adviseurs sluiten betreffende het energieprestatiecertificaat voor nieuwe gebouwen die bestemd zijn voor wooneenheden, kantoren en diensten, en onderwijs

Art. 23.§ 1. In het opschrift van het Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 19 juni 2008Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 19/06/2008 pub. 04/07/2008 numac 2008031340 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de vorm en de inhoud van de kennisgeving van het begin van de werkzaamheden, de EPB-aangifte en de vereenvoudigde aangifte type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 19/06/2008 pub. 02/07/2008 numac 2008031345 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de inhoud van het EPB-voorstel en van de technisch-economische haalbaarheidsstudie type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 19/06/2008 pub. 04/07/2008 numac 2008031341 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vastlegging van de procedure voor het onderzoek van de aanvragen tot het bekomen van een afwijking en de criteria voor toekenning ervan zoals bedoeld in artikel 7, § 2, van de ordonnantie van 7 juni 2007 houdende de energieprestatie en het binnenklimaat van gebouwen type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 19/06/2008 pub. 02/07/2008 numac 2008031343 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de erkenning van de EPB-adviseurs sluiten betreffende het energieprestatiecertificaat voor nieuwe gebouwen die bestemd zijn voor wooneenheden, kantoren en diensten, en onderwijs worden de woorden "gebouwen die bestemd zijn voor wooneenheden," vervangen door de woorden "EPB-eenheden wooneenheid,". § 2. In artikel 1, 1° van hetzelfde besluit worden de woorden "de ordonnantie van 7 juni 2007 betreffende de energieprestatie en het binnenklimaat van gebouwen" vervangen door de woorden "de Ordonnantie van 2 mei 2013 houdende het Brussels Wetboek van Lucht, Klimaat en Energiebeheersing".

Art. 24.In artikel 4 van hetzelfde besluit worden de woorden "het E-peil" door de woorden "een primair energieverbruik" vervangen.

Art. 25.Artikel 5 van hetzelfde besluit wordt opgeheven.

Art. 26.In artikel 8 van hetzelfde besluit worden de woorden "een inspectie" door de woorden « een controle uitgevoerd door het Instituut of door een kwaliteitscontrole-instelling » vervangen.

Art. 27.De bijlagen 1, 2 en 3 van hetzelfde besluit worden respectievelijk door bijlagen 12, 13 en 14 van het voorliggende besluit vervangen. HOOFDSTUK V. - Wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 10 oktober 2013Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 10/10/2013 pub. 07/11/2013 numac 2013031837 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de erkenning van de EPB-adviseurs en houdende wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 17 februari 2011 betreffende het door een certificateur opgestelde EPB-certificaat voor de tertiaire eenheden sluiten betreffende de erkenning van de EPB-adviseurs en houdende wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 17 februari 2011 betreffende het door een certificateur opgestelde EPB-certificaat voor de tertiaire eenheden

Art. 28.In het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 12 september 2013Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 12/09/2013 pub. 03/10/2013 numac 2013031758 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 28 maart 2013 houdende de aanstelling van effectieve en plaatsvervangende leden van het Overlegplatform voor de Werkgelegenheid type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 12/09/2013 pub. 23/09/2013 numac 2013031753 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van 30 november 2006 tot organisatie van het fonds van Openbaar Beheersrecht type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 12/09/2013 pub. 01/10/2013 numac 2013031764 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanwijzing van de door de Regering gemachtigde personen om deel te nemen aan de hoorzitting in het kader van het beroep bij de Regering sluiten betreffende de erkenning van de EPB-adviseurs en houdende wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 17 februari 2011 betreffende het door een certificateur opgestelde EPB-certificaat voor de tertiaire eenheden wordt een hoofdstuk IIIbis ingevoegd genaamd "De erkenning van de opleidingen voor epb-adviseurs" die de artikelen 12bis tem 12sexies bevat, luidend als volgt : "Hoofdstuk IIIbis De erkenning van de opleidingen voor epb-adviseurs

Art. 12bis.§ 1. De erkenning van een opleiding voor EPB-adviseur wordt toegekend aan de opleidingen die aan de volgende voorwaarden voldoen : 1° Ze bestaat uit de drie volgende modules : a) een module die betrekking heeft op de kennis van de ordonnantie en de uitvoeringsbesluiten ervan, hierna de reglementaire module genoemd;b) een module die betrekking heeft op de technische kennis, hierna de technische module genoemd;c) een evaluatiemodule over de kennis van de reglementaire module en de technische module. De minimuminhoud van de reglementaire module en van de technische module is vastgelegd in bijlage 1. van dit besluit. De Minister kan deze minimuminhoud in het kader van de organisatie van de bijscholing verduidelijken.

De inhoud van de evaluatiemodule en zijn toelatings- en slaagcriteria worden opgesteld op basis van door het Instituut vastgelegde richtlijnen. 2° De opleiding wordt gegeven in een infrastructuur die geschikt is voor de organisatie van de opleiding.3° De opleiding wordt gegeven door lesgevers die over overtuigende professionele ervaring in de betreffende materie beschikken. § 2. Iedere opleidingsinstelling waarvan de opleiding door het Instituut is erkend, is gemachtigd een geldig opleidingsgetuigschrift uit te reiken. § 3. Het Instituut informeert desgevallend de opleidingsinstellingen over de vrijgestelde gelijkwaardige opleidingen in een ander gewest of een andere lidstaat, en geeft hen de toestemming om elke natuurlijke persoon die een bewijs van deelname aan de voornoemde gelijkwaardige opleiding voorlegt, vrij te stellen van een of meerdere delen van modules, met uitzondering van de reglementaire module en de evaluatiemodule.

Art. 12ter.§ 1. De aanvraag tot erkenning van de opleiding voor EPB-adviseur wordt in één exemplaar aangetekend of bij koerier naar de zetel van het Instituut of elektronisch tot het Instituut gericht. De aanvraag bevat minstens de gegevens opgenomen in het formulier dat overeenkomt met het model in bijlage 2, en wordt vergezeld van de documenten vermeld in deze bijlage.

Het Instituut bezorgt onmiddellijk een ontvangstbewijs voor de indiening van de aanvraag. § 2. De aanvraag tot erkenning zal in overeenstemming met de in de artikelen 5 en 7 beschreven procedure onderzocht worden.

Art. 12quater.De instelling waarvan de opleiding erkend wordt, komt de volgende verplichtingen na : 1° ze deelt aan het Instituut de opleidingsdata mee, minstens vijftien werkdagen vóór elke mededeling of bekendmaking.Het Instituut heeft vrije toegang tot de opleidingen; 2° ze bezorgt het Instituut jaarlijks een activiteitenrapport waarin ze de georganiseerde erkende opleidingen beschrijft en evalueert, een lijst van de afgeleverde opleidingsgetuigschriften opneemt en verklaart dat de opleiding nog steeds de erkenningvoorwaarden vervult;3° op vraag van het Instituut bezorgt ze het pedagogische ondersteuningsmateriaal van de opleiding;4° ze werkt volgens de aanwijzingen van het Instituut de inhoud van het pedagogische ondersteuningsmateriaal bij;5° ze organiseert een bijscholing over de verduidelijkingen aangebracht aan de in artikel 13, § 1, 1° beoogde modules, zoals bepaald door de Minister.Deze bijscholing wordt gegeven binnen de achttien maanden vanaf de inwerkintreding van deze wijzigingen; 6° ze deelt aan het Instituut elke wijziging mee betreffende elk gegeven aanwezig in het erkenningdossier;7° ze volgt de richtlijnen voor de opleiding die vastgelegd zijn en ter beschikking gesteld zijn door het Instituut.

Art. 12quinquies.Het Instituut kan mits naleving van de procedure bedoeld in artikel 9 beslissen om de erkenning op te schorten of in te trekken : 1° als niet langer voldaan wordt aan de erkenningvoorwaarden, of;2° als de instelling waarvan de opleiding erkend werd, haar verplichtingen bedoeld in artikel 15 niet nakomt.

Art. 12sexies.De bepalingen met betrekking tot de beroepsprocedure bedoeld in artikel 10 zijn van toepassing op huidig hoofdstuk.

Art. 29.In hetzelfde besluit wordt ingevoegd een bijlage 2 die met bijlage 15 van dit besluit overeenkomt. HOOFDSTUK VI. - Wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 december 2007Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 21/12/2007 pub. 29/01/2008 numac 2008031011 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende goedkeuring van het investeringsplan voorgesteld door de CVBA Sibelga, distributienetbeheerder voor gas, voor de periode 2008-2012 type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 21/12/2007 pub. 30/01/2008 numac 2008031012 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende goedkeuring van het investeringsplan voorgesteld door de CVBA Sibelga, distributienetbeheerder voor elektriciteit, voor de periode 2008-2012 type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 21/12/2007 pub. 29/01/2008 numac 2008031010 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende goedkeuring van het investeringsplan voorgesteld door de NV Elia System Operator, beheerder van het gewestelijk transmissienet voor elektriciteit, voor de periode 2008-2015 type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 21/12/2007 pub. 13/02/2008 numac 2008031057 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering waarbij het Brussels Instituut voor Milieubeheer ertoe gemachtigd wordt contractuele personeelsleden in dienst te nemen of te houden om te voldoen aan uitzonderlijke en tijdelijke personeelsbehoeften sluiten tot vaststelling van de eisen op het vlak van de energieprestatie en het binnenklimaat van gebouwen

Art. 30.In het geheel van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 december 2007Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 21/12/2007 pub. 29/01/2008 numac 2008031011 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende goedkeuring van het investeringsplan voorgesteld door de CVBA Sibelga, distributienetbeheerder voor gas, voor de periode 2008-2012 type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 21/12/2007 pub. 30/01/2008 numac 2008031012 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende goedkeuring van het investeringsplan voorgesteld door de CVBA Sibelga, distributienetbeheerder voor elektriciteit, voor de periode 2008-2012 type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 21/12/2007 pub. 29/01/2008 numac 2008031010 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende goedkeuring van het investeringsplan voorgesteld door de NV Elia System Operator, beheerder van het gewestelijk transmissienet voor elektriciteit, voor de periode 2008-2015 type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 21/12/2007 pub. 13/02/2008 numac 2008031057 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering waarbij het Brussels Instituut voor Milieubeheer ertoe gemachtigd wordt contractuele personeelsleden in dienst te nemen of te houden om te voldoen aan uitzonderlijke en tijdelijke personeelsbehoeften sluiten tot vaststelling van de eisen op het vlak van de energieprestatie en het binnenklimaat van gebouwen worden de woorden "nieuwe gebouwen/nieuwbouw" door "nieuwe EPB-eenheden", de woorden "zware renovatie(s)" door de woorden "zwaar gerenoveerde EPB eenheid(eden)", de woorden "eenvoudige renovaties" door de woorden "eenvoudig gerenoveerde renovaties" vervangen.

Art. 31.In artikel 1 van hetzelfde besluit worden de punten 1°, 2°, 3° en 4° opgeheven.

Art. 32.In hetzelfde besluit wordt een nieuwe artikel 3ter ingevoegd, luidend als volgt : "

Art. 3ter.Voor de zwaar gerenoveerde EPB-eenheden, worden de volgende criteria voor de werkzaamheden in verband met de technische installaties ervan in aanmerking genomen : 1° voor de EPB-eenheden Wooneenheid betreft het werkzaamheden in verband met tenminste een volgende technische installatie : productie-installatie van het verwarmingssysteem, productie-installatie van het klimaatregelingssysteem, ventilatiesysteem; 2° voor de andere EPB-eenheden betreft het werkzaamheden in verband met tenminste twee van de volgende technische installaties : productie-installatie van het verwarmingssysteem, productie-installatie van het klimaatregelingssysteem, ventilatiesysteem.".

Art. 33.Eerst lid van artikel 10ter, § 4 en artikel 10quinquies, § 5 van hetzelfde besluit wordt aangevuld als volgt : "overwegende dat de bouwknopen conform zijn".

Art. 34.In artikel 21bis, § 1 van hetzelfde besluit worden de woorden "De delen I en II van hoofdstuk II" vervangen door de woorden "Artikelen 4 t.e.m. 7 en artikelen 9 en 10". HOOFDSTUK VII. - Opheffings-, Overgangs- en eindbepalingen

Art. 35.Het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 5 maart 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 05/03/2009 pub. 25/03/2009 numac 2009031151 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de inhoud van het technisch EPB-dossier sluiten tot vaststelling van de inhoud van het technisch EPB-dossier wordt opgeheven.

Art. 36.Het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 19 juni 2008Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 19/06/2008 pub. 04/07/2008 numac 2008031340 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de vorm en de inhoud van de kennisgeving van het begin van de werkzaamheden, de EPB-aangifte en de vereenvoudigde aangifte type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 19/06/2008 pub. 02/07/2008 numac 2008031345 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de inhoud van het EPB-voorstel en van de technisch-economische haalbaarheidsstudie type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 19/06/2008 pub. 04/07/2008 numac 2008031341 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vastlegging van de procedure voor het onderzoek van de aanvragen tot het bekomen van een afwijking en de criteria voor toekenning ervan zoals bedoeld in artikel 7, § 2, van de ordonnantie van 7 juni 2007 houdende de energieprestatie en het binnenklimaat van gebouwen type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 19/06/2008 pub. 02/07/2008 numac 2008031343 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de erkenning van de EPB-adviseurs sluiten betreffende de erkenning van de EPB-adviseurs wordt opgeheven.

Art. 37.Dit besluit evenals artikelen 2.1.1 tem 2.2.12, 2.2.13, § 1, 2.2.18, 2.5.1 tem 2.5.5, 2.6.1, 2.6.4, 2.6.5, 4.1.2, § 1, 2°, 4.1.2, § 2, 4.1.2, § 4, 4.1.2, § 5 en bijlagen 2.1 en 2.2 van de ordonnantie van 2 mei 2013 houdende het Brussels Wetboek van Lucht, Klimaat en Energiebeheersing treden in werking op 1 januari 2015, met uitzondering van artikelen 6, 7, § 2, 7, § 3, 2°, 13 en 14, § 2, 3° en 4° van dit besluit die op 1 januari 2014 in werking treden. Artikel 4.2.2 van de bovenvermelde ordonnantie treedt eveneens in werking op 1 januari 2015, behalve wat de volgende artikelen van de ordonnantie van 7 juni 2007 betreffende de energieprestatie en het binnenklimaat van gebouwen betreft : 1° artikelen 18, §§ 2 tem 5, 25 en 26;2° artikelen 19, 20, 21 en 32.

Art. 38.De Minister is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 3 april 2014.

De Minister-Voorzitter van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, R. VERVOORT De Minister van Leefmilieu, Energie en Stadsvernieuwing, Mevr. E. HUYTEBROECK

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

begin


Publicatie : 2014-05-15 Numac : 2014031342

^