Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 12 september 2013
gepubliceerd op 01 oktober 2013

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanwijzing van de door de Regering gemachtigde personen om deel te nemen aan de hoorzitting in het kader van het beroep bij de Regering

bron
brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2013031764
pub.
01/10/2013
prom.
12/09/2013
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

12 SEPTEMBER 2013. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanwijzing van de door de Regering gemachtigde personen om deel te nemen aan de hoorzitting in het kader van het beroep bij de Regering


De Brusselse Hoofdstedelijke Regering, Gelet op het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening, meer bepaald op artikel 171, § 3;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 25 oktober 2012Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 25/10/2012 pub. 08/02/2013 numac 2013031043 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot toekenning van het mandaat van directeur-generaal van het Brussels Instituut voor Onderzoek en Innovatie (Innoviris) type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 25/10/2012 pub. 23/11/2012 numac 2012031790 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende de toekenning aan de vennootschap ENERGIE I&V BELGIE BVBA van een leveringsvergunning voor elektriciteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest sluiten tot aanwijzing van de door de Regering gemachtigde personen om deel te nemen aan de hoorzitting in het kader van de beroepen ingesteld bij de Regering;

Na beraadslaging;

Op voordracht van de Minister-President bevoegd voor Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke Ordening, Monumenten en Landschappen, Openbare Netheid, Besluit :

Artikel 1.Bij toepassing van het Brussels Wetboek van de Ruimtelijke Ordening, zijn de personen die door de Regering gemachtigd worden om deel te nemen aan de hoorzitting in het kader van de beroepen ingesteld bij de Regering : - De heer Arnaud DE BACKER, kabinetchef op het kabinet van de Staatssecretaris voor Stedenbouw; - De heer Thierry MERCKEN, adjunct-kabinetchef van de Staatssecretaris voor Stedenbouw; - De heer Renaud CHAPUT, Architect op het kabinet van de Staatssecretaris voor Stedenbouw; - Mevr. Valérie LAMBOT, Architect op het Kabinet van de Staatssecretaris voor Stedenbouw; - M. Jérémy ONKELINX, Attachee op het kabinet van de Staatssecretaris voor Stedenbouw; - Mevr. Sophie GREGOIRE, Jurist op het kabinet van de Staatssecretaris voor Stedenbouw; - Mevr. Catherine AUSSEMS, Juridisch assistente op het kabinet van de Staatssecretaris voor Stedenbouw; - Mevr. Arlette VERKRUYSSEN, Directeur-generaal van het Bestuur Ruimtelijke Ordening en Huisvesting; - Mevr. Assia BOUZADA, Attachee bij de Directie Advies en Beroep van het Bestuur Ruimtelijke Ordening en Huisvesting; - Mevr. Monique SCHMITZ, Attachee bij de Directie Advies en Beroep van het Bestuur Ruimtelijke Ordening en Huisvesting; - Mevr. Estelle LAMENDIN, Attachee bij de Directie Advies en Beroep van het Bestuur Ruimtelijke Ordening en Huisvesting; - Mevr. Violaine BOELAERTS, Attachee bij de Directie Advies en Beroep van het Bestuur Ruimtelijke Ordening en Huisvesting; - Mevr. Lynn THERRY, Attachee bij de Directie Advies en Beroep van het Bestuur Ruimtelijke Ordening en Huisvesting; - Mevr. Aurélie DELREE, Attachee bij de Directie Advies en Beroep van het Bestuur Ruimtelijke Ordening en Huisvesting; - Mevr. Aline GODART, Attachee bij de Directie Advies en Beroep van het Bestuur Ruimtelijke Ordening en Huisvesting.

Art. 2.Het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 25 oktober 2012Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 25/10/2012 pub. 08/02/2013 numac 2013031043 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot toekenning van het mandaat van directeur-generaal van het Brussels Instituut voor Onderzoek en Innovatie (Innoviris) type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 25/10/2012 pub. 23/11/2012 numac 2012031790 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende de toekenning aan de vennootschap ENERGIE I&V BELGIE BVBA van een leveringsvergunning voor elektriciteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest sluiten tot aanwijzing van de door de Regering gemachtigde personen om deel te nemen aan de hoorzitting in het kader van de beroep ingesteld bij de Regering, is afgeschaft.

Art. 3.De Staatssecretaris die bevoegd is voor Stedenbouw wordt belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, de 12 september 2013 Voor de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, De Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, bevoegd voor Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke Ordening, Monumenten en Landschappen, Openbare Netheid en Ontwikkelingssamenwerking, R. VERVOORT

^