Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 26 maart 2015
gepubliceerd op 04 mei 2015

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanwijzing van de door de Regering gemachtigde personen om deel te nemen aan de hoorzitting naar aanleiding van beroepen bij de Regering

bron
brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2015031252
pub.
04/05/2015
prom.
26/03/2015
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

26 MAART 2015. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanwijzing van de door de Regering gemachtigde personen om deel te nemen aan de hoorzitting naar aanleiding van beroepen bij de Regering


De Brusselse Hoofdstedelijke Regering, Gelet op het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening, meer bepaald op artikel 171, § 3;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 12 september 2013Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 12/09/2013 pub. 01/10/2013 numac 2013031764 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanwijzing van de door de Regering gemachtigde personen om deel te nemen aan de hoorzitting in het kader van het beroep bij de Regering sluiten tot aanwijzing van de door de Regering gemachtigde personen om deel te nemen aan de hoorzitting in het kader van de beroepen ingesteld bij de Regering;

Na beraadslaging;

Op voordracht van de Minister-voorzitter van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Territoriale Ontwikkeling, Stedelijk Beleid, Monumenten en Landschappen, Studentenaangelegenheden, Toerisme, Openbaar Ambt, Wetenschappelijk Onderzoek, de Haven van Brussel en Openbare Netheid, Besluit :

Artikel 1.Bij toepassing van het Brussels Wetboek van de Ruimtelijke Ordening, zijn de personen die door de Regering gemachtigd worden om deel te nemen aan de hoorzitting naar aanleiding van de beroepen ingesteld bij de Regering : -De heer Yves GOLDSTEIN, kabinetschef van het kabinet van de Minister-President, bevoegd voor Territoriale Ontwikkeling; - Mevr. Bety WAKNINE, Adjunct-Kabinetschef van het kabinet van de Minister-President, bevoegd voor Territoriale Ontwikkeling; - Mevr. Marie VANHAMME, Adviseur bij het kabinet van de Minister-President, bevoegd voor Territoriale Ontwikkeling; - Mevr. Florence WAUTELET, Juriste bij het kabinet van de Minister-President, bevoegd voor Territoriale Ontwikkeling; - Mevr. Catherine AUSSEMS, Assistente bij het kabinet van de Minister-President, bevoegd voor Territoriale Ontwikkeling; - Mevr. Arlette VERKRUYSSEN, Directeur-Generaal van Brussel Stedelijke Ontwikkeling; - Mevr. Violaine BOELAERTS, Coördinatrice bij de Directie Advies en Beroep van Brussel Stedelijke Ontwikkeling; - Mevr. Lynn THERRY, Attaché bij de Directie Advies en Beroep van Brussel Stedelijke Ontwikkeling; - Mevr. Assia BOUZADA, Attaché bij de Directie Advies en Beroep van Brussel Stedelijke Ontwikkeling; - Mevr. Monique SCHMITZ, Attaché bij de Directie Advies en Beroep van Brussel Stedelijke Ontwikkeling; - Mevr. Estelle LAMENDIN, Attaché bij de Directie Advies en Beroep van Brussel Stedelijke Ontwikkeling; - Mevr. Aurélie DELREE, Attaché bij de Directie Advies en Beroep van Brussel Stedelijke Ontwikkeling; - Mevr. Aline GODART, Attaché bij de Directie Advies en Beroep van Brussel Stedelijke Ontwikkeling;

Art. 2.Het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 12 september 2013Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 12/09/2013 pub. 01/10/2013 numac 2013031764 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanwijzing van de door de Regering gemachtigde personen om deel te nemen aan de hoorzitting in het kader van het beroep bij de Regering sluiten tot aanwijzing van de door de Regering gemachtigde personen om deel te nemen aan de hoorzitting in het kader van de beroepen ingesteld bij de Regering wordt afgeschaft.

Art. 3.De Minister-President, die bevoegd is voor Stedenbouw, wordt belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 26 maart 2015.

Voor de Brusselse Hoofdstedelijke Regering : Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Territoriale Ontwikkeling, Stedelijk Beleid, Monumenten en Landschappen, Studentenaangelegenheden, Toerisme, Openbaar Ambt, Wetenschappelijk Onderzoek, de Haven van Brussel en Openbare Netheid, R. VERVOORT

^