Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Brusselse Hoofdstedelijke Regering
gepubliceerd op 21 mei 2015

Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 26 maart 2015, de procedure tot bescherming als landschap van de Groene Ruimte van de Campus Etterbeek , gelegen aan de Triomflaan in Elsene, wordt (...) Het goed is ten kadaster van Elsene bekend, divisie 5, sectie C, gekadastreerde percelen 281T6 en 2(...)

bron
ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2015031285
pub.
21/05/2015
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST


Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 26 maart 2015Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 26/03/2015 pub. 10/04/2015 numac 2015031218 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende de benoeming van de leden van de Brusselse Hoge Raad voor Natuurbehoud type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 26/03/2015 pub. 22/05/2015 numac 2015031222 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende de aanwijzing van een opdrachthouder voor de functie van technisch adviseur groene stroom bij BRUGEL type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 26/03/2015 pub. 22/05/2015 numac 2015031221 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende de aanwijzing van een opdrachthouder voor de functie juridisch adviseur bij BRUGEL type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 26/03/2015 pub. 04/05/2015 numac 2015031252 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanwijzing van de door de Regering gemachtigde personen om deel te nemen aan de hoorzitting naar aanleiding van beroepen bij de Regering type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 26/03/2015 pub. 13/04/2015 numac 2015031219 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende erkenning van de VZW « TERRE » als vennootschap met sociaal oogmerk die bedrijvig is in de hergebruik- en recyclingsector sluiten, de procedure tot bescherming als landschap van de Groene Ruimte van de Campus Etterbeek (Pleinlaan), gelegen aan de Triomflaan in Elsene, wordt niet ingesteld.

Het goed is ten kadaster van Elsene bekend, divisie 5, sectie C, gekadastreerde percelen 281T6 en 281S6.

Conform artikel 222, § 6, lid 2 van het BWRO, kan de volgende voorwaarden worden opgelegd voor elke aanvraag tot stedenbouwkundig(e) attest of vergunning, ingediend binnen de vijf jaar na de publicatie van het huidig besluit : -Elk stedenbouwkundig project met betrekking tot deze zone moet verplicht de aanwezigheid van een groene ruimte toegankelijk voor het publiek verzekeren.

^