Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Brusselse Hoofdstedelijke Regering
gepubliceerd op 05 november 2013

Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 12 september 2013, worden beschermd als geheel de voorgevels en de daken van de huizen gelegen Strafhouder Braffortstraat 9/11, 13/15, 17/19, en 21/23 in Etter De goederen zijn bekend ten kadaster te Etterbeek, afdeling 1, sectie A, blad 2, percelen nrs. 575N(...)

bron
ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2013031827
pub.
05/11/2013
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST


Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 12 september 2013Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 12/09/2013 pub. 03/10/2013 numac 2013031758 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 28 maart 2013 houdende de aanstelling van effectieve en plaatsvervangende leden van het Overlegplatform voor de Werkgelegenheid type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 12/09/2013 pub. 01/10/2013 numac 2013031764 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanwijzing van de door de Regering gemachtigde personen om deel te nemen aan de hoorzitting in het kader van het beroep bij de Regering type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 12/09/2013 pub. 23/09/2013 numac 2013031753 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van 30 november 2006 tot organisatie van het fonds van Openbaar Beheersrecht sluiten, worden beschermd als geheel de voorgevels en de daken van de huizen gelegen Strafhouder Braffortstraat 9/11, 13/15, 17/19, en 21/23 in Etterbeek, wegens hun historische, en esthetische waarde.

De goederen zijn bekend ten kadaster te Etterbeek, afdeling 1, sectie A, blad 2, percelen nrs. 575N3, 575B3, 575F2, 575G2.

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

^