Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit
gepubliceerd op 03 februari 2020

Leefmilieu Bij ministerieel besluit van 15 oktober 2019 wordt de "n.v. Antwerp Metals" vanaf 15 maart 2019 voor vijf jaar erkend als ophaler en vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen. Bij ministerieel besluit van 23 april 2019, - wordt de erkenning van de "sprl European Engineer Consultant Office" als auteur van mil(...)

bron
waalse overheidsdienst
numac
2020200460
pub.
03/02/2020
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

WAALSE OVERHEIDSDIENST


Leefmilieu Bij ministerieel besluit van 15 oktober 2019Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 23/04/2019 pub. 09/05/2019 numac 2019011974 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van hoofdstuk « F. Heelkunde op de thorax en cardiologie » van de lijst en van de nominatieve lijsten, gevoegd als bijlagen 1 en 2 bij het koninklijk besluit van 25 juni 2014 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen type ministerieel besluit prom. 23/04/2019 pub. 06/05/2019 numac 2019030413 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot bepaling van de inhoud van de begeleiding en de nadere regels van de overeenkomst in het kader van de aanwervingssteun voor projecten van economische groei en circulaire economie type ministerieel besluit prom. 23/04/2019 pub. 09/05/2019 numac 2019011975 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van hoofdstuk "F. Heelkunde op de thorax en cardiologie" van de lijst, gevoegd als bijlage 1 bij het koninklijk besluit van 25 juni 2014 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen type ministerieel besluit prom. 23/04/2019 pub. 14/06/2019 numac 2019012930 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van hoofdstuk "F. Heelkunde op de thorax en cardiologie" van de lijst en van de nominatieve lijsten, gevoegd als bijlagen 1 en 2 bij het koninklijk besluit van 25 juni 2014 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen. - Erratum sluiten0 wordt de "n.v. Antwerp Metals" vanaf 15 maart 2019 voor vijf jaar erkend als ophaler en vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen.

Bij ministerieel besluit van 23 april 2019Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 23/04/2019 pub. 09/05/2019 numac 2019011974 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van hoofdstuk « F. Heelkunde op de thorax en cardiologie » van de lijst en van de nominatieve lijsten, gevoegd als bijlagen 1 en 2 bij het koninklijk besluit van 25 juni 2014 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen type ministerieel besluit prom. 23/04/2019 pub. 06/05/2019 numac 2019030413 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot bepaling van de inhoud van de begeleiding en de nadere regels van de overeenkomst in het kader van de aanwervingssteun voor projecten van economische groei en circulaire economie type ministerieel besluit prom. 23/04/2019 pub. 09/05/2019 numac 2019011975 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van hoofdstuk "F. Heelkunde op de thorax en cardiologie" van de lijst, gevoegd als bijlage 1 bij het koninklijk besluit van 25 juni 2014 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen type ministerieel besluit prom. 23/04/2019 pub. 14/06/2019 numac 2019012930 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van hoofdstuk "F. Heelkunde op de thorax en cardiologie" van de lijst en van de nominatieve lijsten, gevoegd als bijlagen 1 en 2 bij het koninklijk besluit van 25 juni 2014 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen. - Erratum sluiten, dat in werking treedt op 30 mei 2019: - wordt de erkenning van de "sprl European Engineer Consultant Office" als auteur van milieueffectonderzoeken in het Waalse Gewest voor vijf jaar verleend voor de volgende categorieën projecten: 1. Ruimtelijke ordening, stedenbouw, handels- en recreatieactiviteiten en 8.

Vergunningen voor landbouwexploitatie; - wordt de erkenning van de "sprl European Engineer Consultant Office" als auteur van milieueffectonderzoeken in het Waalse Gewest voor drie jaar verleend voor de volgende categorieën projecten: 6. Afvalbeheer, 7. Waterbeheer (winning, zuivering, distributie en behandeling); - wordt de erkenning van de "sprl European Engineer Consultant Office" als auteur van milieueffectonderzoeken in het Waalse Gewest voor de volgende categorie projecten 5. Industrieprocessen inzake stoffenverwerking, geweigerd.

Bij ministerieel besluit van 29 april 2019Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 29/04/2019 pub. 06/05/2019 numac 2019041108 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende de definitieve bedragen van de federale basistoelage 2018 type ministerieel besluit prom. 29/04/2019 pub. 13/06/2019 numac 2019012550 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende de herverdeling van begrotingsartikelen van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2019 type ministerieel besluit prom. 29/04/2019 pub. 22/05/2019 numac 2019202465 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot wijziging van bijlage 2 bij het besluit van de Waalse Regering van 29 januari 2009 betreffende de controle op de samenstelling van melk, de betaling van melk door de kopers aan de producenten en de erkenning van de interprofessionele organismen sluiten, wordt het Gemeentebestuur van Aiseau-Presles vanaf 29 april 2019 voor acht jaar erkend als ruimer van septische putten en gelijksoortige zuiveringssystemen.

Bij ministerieel besluit van 30 april 2019Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 30/04/2019 pub. 04/09/2019 numac 2019041923 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende vaststelling van de minimale kwaliteitseisen voor de multidisciplinaire teams die erkend zijn door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap type ministerieel besluit prom. 30/04/2019 pub. 17/05/2019 numac 2019012289 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 oktober 2015 tot benoeming van de leden van de Commissie opleidingsfonds dienstencheques bij de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type ministerieel besluit prom. 30/04/2019 pub. 07/05/2019 numac 2019041111 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Ministerieel besluit tot benoeming van een lid van de Commissie voor de overheidsopdrachten type ministerieel besluit prom. 30/04/2019 pub. 25/06/2019 numac 2019202968 bron waalse overheidsdienst 30 APRIL 20198 - Ministerieel besluit tot vervanging van de bijlagen 1 en 2 bij het besluit van de Waalse Regering van 24 april 2014 betreffende de rassencatalogi voor landbouwgewassen en groentegewassen en tot opheffing van verschillende desbetreffende bepalingen type ministerieel besluit prom. 30/04/2019 pub. 17/05/2019 numac 2019012288 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot wijziging van het Ministerieel besluit van 21 januari 2016 tot benoeming van de leden van de adviescommissie voor dienstencheque-activiteiten bij de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type ministerieel besluit prom. 30/04/2019 pub. 07/05/2019 numac 2019012204 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot opheffing van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 28 mei 2009 houdende aanstelling van een ambtenaar van rang A3 als lid van de directieraad van de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp sluiten, wordt de bij ministerieel besluit van 6 juli 2018 aan de "s.a. Palifor Logistics Luxembourg" verleende erkenning als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen, opgeschort.

Bij ministerieel besluit van 30 april 2019Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 30/04/2019 pub. 04/09/2019 numac 2019041923 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende vaststelling van de minimale kwaliteitseisen voor de multidisciplinaire teams die erkend zijn door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap type ministerieel besluit prom. 30/04/2019 pub. 17/05/2019 numac 2019012289 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 oktober 2015 tot benoeming van de leden van de Commissie opleidingsfonds dienstencheques bij de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type ministerieel besluit prom. 30/04/2019 pub. 07/05/2019 numac 2019041111 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Ministerieel besluit tot benoeming van een lid van de Commissie voor de overheidsopdrachten type ministerieel besluit prom. 30/04/2019 pub. 25/06/2019 numac 2019202968 bron waalse overheidsdienst 30 APRIL 20198 - Ministerieel besluit tot vervanging van de bijlagen 1 en 2 bij het besluit van de Waalse Regering van 24 april 2014 betreffende de rassencatalogi voor landbouwgewassen en groentegewassen en tot opheffing van verschillende desbetreffende bepalingen type ministerieel besluit prom. 30/04/2019 pub. 17/05/2019 numac 2019012288 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot wijziging van het Ministerieel besluit van 21 januari 2016 tot benoeming van de leden van de adviescommissie voor dienstencheque-activiteiten bij de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type ministerieel besluit prom. 30/04/2019 pub. 07/05/2019 numac 2019012204 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot opheffing van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 28 mei 2009 houdende aanstelling van een ambtenaar van rang A3 als lid van de directieraad van de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp sluiten, wordt de bij ministerieel besluit van 1 juni 2018 aan de "n.v. Gebroeders Lambrecks" verleende erkenning als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen, opgeschort.

Bij ministerieel besluit van 30 april 2019Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 30/04/2019 pub. 04/09/2019 numac 2019041923 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende vaststelling van de minimale kwaliteitseisen voor de multidisciplinaire teams die erkend zijn door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap type ministerieel besluit prom. 30/04/2019 pub. 17/05/2019 numac 2019012289 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 oktober 2015 tot benoeming van de leden van de Commissie opleidingsfonds dienstencheques bij de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type ministerieel besluit prom. 30/04/2019 pub. 07/05/2019 numac 2019041111 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Ministerieel besluit tot benoeming van een lid van de Commissie voor de overheidsopdrachten type ministerieel besluit prom. 30/04/2019 pub. 25/06/2019 numac 2019202968 bron waalse overheidsdienst 30 APRIL 20198 - Ministerieel besluit tot vervanging van de bijlagen 1 en 2 bij het besluit van de Waalse Regering van 24 april 2014 betreffende de rassencatalogi voor landbouwgewassen en groentegewassen en tot opheffing van verschillende desbetreffende bepalingen type ministerieel besluit prom. 30/04/2019 pub. 17/05/2019 numac 2019012288 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot wijziging van het Ministerieel besluit van 21 januari 2016 tot benoeming van de leden van de adviescommissie voor dienstencheque-activiteiten bij de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type ministerieel besluit prom. 30/04/2019 pub. 07/05/2019 numac 2019012204 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot opheffing van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 28 mei 2009 houdende aanstelling van een ambtenaar van rang A3 als lid van de directieraad van de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp sluiten, wordt de door de heer Ruddy Lacroix aangevraagde erkenning als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen, geweigerd.

Bij ministerieel besluit van 30 april 2019Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 30/04/2019 pub. 04/09/2019 numac 2019041923 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende vaststelling van de minimale kwaliteitseisen voor de multidisciplinaire teams die erkend zijn door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap type ministerieel besluit prom. 30/04/2019 pub. 17/05/2019 numac 2019012289 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 oktober 2015 tot benoeming van de leden van de Commissie opleidingsfonds dienstencheques bij de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type ministerieel besluit prom. 30/04/2019 pub. 07/05/2019 numac 2019041111 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Ministerieel besluit tot benoeming van een lid van de Commissie voor de overheidsopdrachten type ministerieel besluit prom. 30/04/2019 pub. 25/06/2019 numac 2019202968 bron waalse overheidsdienst 30 APRIL 20198 - Ministerieel besluit tot vervanging van de bijlagen 1 en 2 bij het besluit van de Waalse Regering van 24 april 2014 betreffende de rassencatalogi voor landbouwgewassen en groentegewassen en tot opheffing van verschillende desbetreffende bepalingen type ministerieel besluit prom. 30/04/2019 pub. 17/05/2019 numac 2019012288 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot wijziging van het Ministerieel besluit van 21 januari 2016 tot benoeming van de leden van de adviescommissie voor dienstencheque-activiteiten bij de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type ministerieel besluit prom. 30/04/2019 pub. 07/05/2019 numac 2019012204 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot opheffing van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 28 mei 2009 houdende aanstelling van een ambtenaar van rang A3 als lid van de directieraad van de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp sluiten, wordt de erkenning inzake geluidshinder van het bureau "CSD Ingénieurs Conseils" vanaf 3 juni 2019 voor vijf jaar hernieuwd.

Bij ministerieel besluit van 2 mei 2019Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 02/05/2019 pub. 16/05/2019 numac 2019030395 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Ministerieel besluit ter uitvoering van artikel 1 van het koninklijk besluit van 20 september 2012 ter uitvoering van artikel 3, eerste lid, van de wet van 19 juli 2012 betreffende de vierdagenweek en het halftijds werken vanaf 50 of 55 jaar in de openbare sector voor het OCMW van Dalhem type ministerieel besluit prom. 02/05/2019 pub. 16/05/2019 numac 2019030394 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Ministerieel besluit ter uitvoering van artikel 1 van het koninklijk besluit van 20 september 2012 ter uitvoering van artikel 3, eerste lid, van de wet van 19 juli 2012 betreffende de vierdagenweek en het halftijds werken vanaf 50 of 55 jaar in de openbare sector voor het OCMW van Herstal en voor het OCWM van Virton sluiten, wordt de "sprl Trucks HWS" vanaf 2 mei 2019 voor vijf jaar erkend als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen.

Bij ministerieel besluit van 2 mei 2019Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 02/05/2019 pub. 16/05/2019 numac 2019030395 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Ministerieel besluit ter uitvoering van artikel 1 van het koninklijk besluit van 20 september 2012 ter uitvoering van artikel 3, eerste lid, van de wet van 19 juli 2012 betreffende de vierdagenweek en het halftijds werken vanaf 50 of 55 jaar in de openbare sector voor het OCMW van Dalhem type ministerieel besluit prom. 02/05/2019 pub. 16/05/2019 numac 2019030394 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Ministerieel besluit ter uitvoering van artikel 1 van het koninklijk besluit van 20 september 2012 ter uitvoering van artikel 3, eerste lid, van de wet van 19 juli 2012 betreffende de vierdagenweek en het halftijds werken vanaf 50 of 55 jaar in de openbare sector voor het OCMW van Herstal en voor het OCWM van Virton sluiten, wordt de "bvba Transport VJC" vanaf 2 mei 2019 voor vijf jaar erkend als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen.

Bij ministerieel besluit van 2 mei 2019Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 02/05/2019 pub. 16/05/2019 numac 2019030395 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Ministerieel besluit ter uitvoering van artikel 1 van het koninklijk besluit van 20 september 2012 ter uitvoering van artikel 3, eerste lid, van de wet van 19 juli 2012 betreffende de vierdagenweek en het halftijds werken vanaf 50 of 55 jaar in de openbare sector voor het OCMW van Dalhem type ministerieel besluit prom. 02/05/2019 pub. 16/05/2019 numac 2019030394 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Ministerieel besluit ter uitvoering van artikel 1 van het koninklijk besluit van 20 september 2012 ter uitvoering van artikel 3, eerste lid, van de wet van 19 juli 2012 betreffende de vierdagenweek en het halftijds werken vanaf 50 of 55 jaar in de openbare sector voor het OCMW van Herstal en voor het OCWM van Virton sluiten, wordt de "s.a. Pissart, Architecture et Environnement" vanaf 2 mei 2019 voor drie jaar erkend als auteur van milieueffectonderzoeken in het Waalse Gewest voor de volgende categorie projecten : 6. Afvalbeheer.

Bij ministerieel besluit van 6 mei 2019Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 06/05/2019 pub. 01/07/2019 numac 2019013467 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 5 februari 2019 betreffende de verdeling van de Gewestwaarborg toegestaan in de periode van 1 januari 2019 tot 30 juni 2019 aan de erkende kredietmaatschappijen voor de aflossing van de hoofdsom en de interesten van de kredieten bestemd voor de financiering van sociale leningen type ministerieel besluit prom. 06/05/2019 pub. 16/05/2019 numac 2019012442 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot toekenning van een subsidie van 93.000 € voor de werking van de Boeddhistische Unie van België type ministerieel besluit prom. 06/05/2019 pub. 23/05/2019 numac 2019012409 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit waarbij delegatie wordt verleend aan sommige ambtenaren van de Federale Overheidsdienst Justitie inzake gedingen voor de Raad van State die tot de bevoegdheid van de Minister van Justitie behoren type ministerieel besluit prom. 06/05/2019 pub. 16/05/2019 numac 2019012423 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot hernieuwing van de aanwijzing van de netbeheerder overeenkomstig artikel 10 van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt sluiten, wordt de "bvba All Clean Milieutechniek" vanaf 6 mei 2019 voor vijf jaar erkend als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen.

Bij ministerieel besluit van 6 mei 2019Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 06/05/2019 pub. 01/07/2019 numac 2019013467 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 5 februari 2019 betreffende de verdeling van de Gewestwaarborg toegestaan in de periode van 1 januari 2019 tot 30 juni 2019 aan de erkende kredietmaatschappijen voor de aflossing van de hoofdsom en de interesten van de kredieten bestemd voor de financiering van sociale leningen type ministerieel besluit prom. 06/05/2019 pub. 16/05/2019 numac 2019012442 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot toekenning van een subsidie van 93.000 € voor de werking van de Boeddhistische Unie van België type ministerieel besluit prom. 06/05/2019 pub. 23/05/2019 numac 2019012409 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit waarbij delegatie wordt verleend aan sommige ambtenaren van de Federale Overheidsdienst Justitie inzake gedingen voor de Raad van State die tot de bevoegdheid van de Minister van Justitie behoren type ministerieel besluit prom. 06/05/2019 pub. 16/05/2019 numac 2019012423 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot hernieuwing van de aanwijzing van de netbeheerder overeenkomstig artikel 10 van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt sluiten, wordt de "GmbH Waste Service Austria" vanaf 6 mei 2019 voor vijf jaar erkend als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen, afgewerkte oliën en pcb/pct's.

Bij ministerieel besluit van 9 mei 2019Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 09/05/2019 pub. 11/09/2019 numac 2019014384 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van artikel 1 en 2 van het ministerieel besluit van 11 december 2013 houdende de bepaling van resultaatgerichte indicatoren en de concretisering van de zorgaspecten voor de centra voor algemeen welzijnswerk en de centra voor teleonthaal type ministerieel besluit prom. 09/05/2019 pub. 24/05/2019 numac 2019011227 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 09/05/2019 pub. 05/06/2019 numac 2019012878 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van bijlage I en II bij het besluit van de Vlaamse Regering van 27 april 2007 betreffende de kenmerken waartoe het onderzoek van bepaalde rassen van landbouw- en groentegewassen zich ten minste moet uitstrekken, en de minimumeisen voor dat onderzoek type ministerieel besluit prom. 09/05/2019 pub. 18/09/2019 numac 2019014448 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende vaststelling van de verdeelsleutel met betrekking tot de subsidies voor bijstand door bijstandsorganisaties aan zorggebruikers type ministerieel besluit prom. 09/05/2019 pub. 16/05/2019 numac 2019030438 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende aanduiding van de leden van het bemiddelingsorgaan in uitvoering van artikel 24 van de wet van 18 juli 2017 betreffende de oprichting van het statuut van nationale solidariteit, de toekenning van een herstelpensioen en de terugbetaling van medische zorg ingevolge daden van terrorisme wat de commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders betreft sluiten wordt de "b.v. Metalchemic Recycling International" vanaf 9 mei 2019 voor vijf jaar erkend als ophaler van gevaarlijke afvalstoffen.

Bij ministerieel besluit van 9 mei 2019Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 09/05/2019 pub. 11/09/2019 numac 2019014384 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van artikel 1 en 2 van het ministerieel besluit van 11 december 2013 houdende de bepaling van resultaatgerichte indicatoren en de concretisering van de zorgaspecten voor de centra voor algemeen welzijnswerk en de centra voor teleonthaal type ministerieel besluit prom. 09/05/2019 pub. 24/05/2019 numac 2019011227 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 09/05/2019 pub. 05/06/2019 numac 2019012878 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van bijlage I en II bij het besluit van de Vlaamse Regering van 27 april 2007 betreffende de kenmerken waartoe het onderzoek van bepaalde rassen van landbouw- en groentegewassen zich ten minste moet uitstrekken, en de minimumeisen voor dat onderzoek type ministerieel besluit prom. 09/05/2019 pub. 18/09/2019 numac 2019014448 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende vaststelling van de verdeelsleutel met betrekking tot de subsidies voor bijstand door bijstandsorganisaties aan zorggebruikers type ministerieel besluit prom. 09/05/2019 pub. 16/05/2019 numac 2019030438 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende aanduiding van de leden van het bemiddelingsorgaan in uitvoering van artikel 24 van de wet van 18 juli 2017 betreffende de oprichting van het statuut van nationale solidariteit, de toekenning van een herstelpensioen en de terugbetaling van medische zorg ingevolge daden van terrorisme wat de commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders betreft sluiten, dat in werking treedt op 9 mei 2019: - wordt de erkenning van de "sprl TER-Consult" als auteur van milieueffectonderzoeken in het Waalse Gewest voor de volgende categorieën projecten: 6. Afvalbeheer en 7. Waterbeheer (winning, zuivering, distributie en behandeling) geweigerd; - wordt de erkenning als auteur van milieueffectonderzoeken in het Waalse Gewest van de "sprl TER-Consult" voor drie jaar hernieuwd voor de categorie projecten 8. Vergunningen voor landbouwexploitatie.

Bij ministerieel besluit van 13 mei 2019Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 13/05/2019 pub. 09/08/2019 numac 2019013888 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 28 juni 2012 tot benoeming van de leden van de Raad voor de danskunst type ministerieel besluit prom. 13/05/2019 pub. 09/08/2019 numac 2019013919 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 28 juni 2012 tot benoeming van de leden van de Raad voor de Theaterkunst type ministerieel besluit prom. 13/05/2019 pub. 07/08/2019 numac 2019013887 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 28 juni 2012 tot benoeming van de leden van de Raad voor musea en andere museale instellingen type ministerieel besluit prom. 13/05/2019 pub. 09/08/2019 numac 2019013846 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 28 juni 2012 tot benoeming van de leden van de Commissie voor de steun aan het stripverhaal type ministerieel besluit prom. 13/05/2019 pub. 09/08/2019 numac 2019013918 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 27 februari 2013 tot benoeming van de leden van de Commissie voor het mondeling en immaterieel erfgoed sluiten, wordt de "n.v. Viabuild" vanaf 13 mei 2019 voor twee jaar erkend als ophaler van gevaarlijke afvalstoffen.

Bij ministerieel besluit van 13 mei 2019Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 13/05/2019 pub. 09/08/2019 numac 2019013888 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 28 juni 2012 tot benoeming van de leden van de Raad voor de danskunst type ministerieel besluit prom. 13/05/2019 pub. 09/08/2019 numac 2019013919 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 28 juni 2012 tot benoeming van de leden van de Raad voor de Theaterkunst type ministerieel besluit prom. 13/05/2019 pub. 07/08/2019 numac 2019013887 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 28 juni 2012 tot benoeming van de leden van de Raad voor musea en andere museale instellingen type ministerieel besluit prom. 13/05/2019 pub. 09/08/2019 numac 2019013846 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 28 juni 2012 tot benoeming van de leden van de Commissie voor de steun aan het stripverhaal type ministerieel besluit prom. 13/05/2019 pub. 09/08/2019 numac 2019013918 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 27 februari 2013 tot benoeming van de leden van de Commissie voor het mondeling en immaterieel erfgoed sluiten, wordt de "sprl C4 Waste" vanaf 13 mei 2018 voor vijf jaar erkend als ophaler en vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen, afgewerkte oliën en pcb/pct's.

Bij ministerieel besluit van 13 mei 2019Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 13/05/2019 pub. 09/08/2019 numac 2019013888 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 28 juni 2012 tot benoeming van de leden van de Raad voor de danskunst type ministerieel besluit prom. 13/05/2019 pub. 09/08/2019 numac 2019013919 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 28 juni 2012 tot benoeming van de leden van de Raad voor de Theaterkunst type ministerieel besluit prom. 13/05/2019 pub. 07/08/2019 numac 2019013887 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 28 juni 2012 tot benoeming van de leden van de Raad voor musea en andere museale instellingen type ministerieel besluit prom. 13/05/2019 pub. 09/08/2019 numac 2019013846 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 28 juni 2012 tot benoeming van de leden van de Commissie voor de steun aan het stripverhaal type ministerieel besluit prom. 13/05/2019 pub. 09/08/2019 numac 2019013918 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 27 februari 2013 tot benoeming van de leden van de Commissie voor het mondeling en immaterieel erfgoed sluiten, wordt de "asbl Droit et Devoir" vanaf 13 mei 2019 voor drie jaar erkend als ophaler en vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen.

Bij ministerieel besluit van 13 mei 2019Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 13/05/2019 pub. 09/08/2019 numac 2019013888 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 28 juni 2012 tot benoeming van de leden van de Raad voor de danskunst type ministerieel besluit prom. 13/05/2019 pub. 09/08/2019 numac 2019013919 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 28 juni 2012 tot benoeming van de leden van de Raad voor de Theaterkunst type ministerieel besluit prom. 13/05/2019 pub. 07/08/2019 numac 2019013887 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 28 juni 2012 tot benoeming van de leden van de Raad voor musea en andere museale instellingen type ministerieel besluit prom. 13/05/2019 pub. 09/08/2019 numac 2019013846 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 28 juni 2012 tot benoeming van de leden van de Commissie voor de steun aan het stripverhaal type ministerieel besluit prom. 13/05/2019 pub. 09/08/2019 numac 2019013918 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 27 februari 2013 tot benoeming van de leden van de Commissie voor het mondeling en immaterieel erfgoed sluiten, wordt de "n.v. Renewi" vanaf 13 mei 2019 voor drie jaar erkend als ophaler en vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen, afgewerkte oliën, PCB/PCT's, ziekenhuis- en gezondheidszorgafval van klasse B2.

Bij ministerieel besluit van 13 mei 2019Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 13/05/2019 pub. 09/08/2019 numac 2019013888 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 28 juni 2012 tot benoeming van de leden van de Raad voor de danskunst type ministerieel besluit prom. 13/05/2019 pub. 09/08/2019 numac 2019013919 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 28 juni 2012 tot benoeming van de leden van de Raad voor de Theaterkunst type ministerieel besluit prom. 13/05/2019 pub. 07/08/2019 numac 2019013887 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 28 juni 2012 tot benoeming van de leden van de Raad voor musea en andere museale instellingen type ministerieel besluit prom. 13/05/2019 pub. 09/08/2019 numac 2019013846 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 28 juni 2012 tot benoeming van de leden van de Commissie voor de steun aan het stripverhaal type ministerieel besluit prom. 13/05/2019 pub. 09/08/2019 numac 2019013918 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 27 februari 2013 tot benoeming van de leden van de Commissie voor het mondeling en immaterieel erfgoed sluiten, wordt de "n.v. Vanheede Environmental Logistics" vanaf 13 mei 2019 voor drie jaar erkend als ophaler en vervoerder van dierlijk afval van de categorieën 2 en 3.

Bij ministerieel besluit van 13 mei 2019Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 13/05/2019 pub. 09/08/2019 numac 2019013888 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 28 juni 2012 tot benoeming van de leden van de Raad voor de danskunst type ministerieel besluit prom. 13/05/2019 pub. 09/08/2019 numac 2019013919 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 28 juni 2012 tot benoeming van de leden van de Raad voor de Theaterkunst type ministerieel besluit prom. 13/05/2019 pub. 07/08/2019 numac 2019013887 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 28 juni 2012 tot benoeming van de leden van de Raad voor musea en andere museale instellingen type ministerieel besluit prom. 13/05/2019 pub. 09/08/2019 numac 2019013846 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 28 juni 2012 tot benoeming van de leden van de Commissie voor de steun aan het stripverhaal type ministerieel besluit prom. 13/05/2019 pub. 09/08/2019 numac 2019013918 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 27 februari 2013 tot benoeming van de leden van de Commissie voor het mondeling en immaterieel erfgoed sluiten, wordt de "n.v. Vanheede Environmental Logistics" vanaf 13 mei 2019 voor drie jaar erkend als ophaler en vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen, afgewerkte oliën, PCB/PCT's, ziekenhuis- en gezondheidszorgafval van klasse B2.

Bij ministerieel besluit van 13 mei 2019Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 13/05/2019 pub. 09/08/2019 numac 2019013888 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 28 juni 2012 tot benoeming van de leden van de Raad voor de danskunst type ministerieel besluit prom. 13/05/2019 pub. 09/08/2019 numac 2019013919 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 28 juni 2012 tot benoeming van de leden van de Raad voor de Theaterkunst type ministerieel besluit prom. 13/05/2019 pub. 07/08/2019 numac 2019013887 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 28 juni 2012 tot benoeming van de leden van de Raad voor musea en andere museale instellingen type ministerieel besluit prom. 13/05/2019 pub. 09/08/2019 numac 2019013846 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 28 juni 2012 tot benoeming van de leden van de Commissie voor de steun aan het stripverhaal type ministerieel besluit prom. 13/05/2019 pub. 09/08/2019 numac 2019013918 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 27 februari 2013 tot benoeming van de leden van de Commissie voor het mondeling en immaterieel erfgoed sluiten, wordt de heer Claude Alardot vanaf 13 mei 2019 voor vijf jaar erkend als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen.

Bij ministerieel besluit van 14 mei 2019Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 14/05/2019 pub. 29/05/2019 numac 2019012665 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot vaststelling van de onderrichtingen voor de kiezers voor de buitengewone gemeenteraadsverkiezing van 16 juni 2019 in Bilzen type ministerieel besluit prom. 14/05/2019 pub. 01/07/2019 numac 2019202999 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende erkenning van de SCRL "En Direct de Mon Elevage" als producentengroepering overeenkomstig artikel 5 van het besluit van de Waalse Regering van 27 oktober 2016 betreffende de toekenning van de opstartsteun voor de producentengroeperingen en -organisaties in de landbouwsector type ministerieel besluit prom. 14/05/2019 pub. 22/05/2019 numac 2019012573 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst van vestigingseenheden van een erkend Ondernemingsloket. - Formalis type ministerieel besluit prom. 14/05/2019 pub. 20/05/2019 numac 2019012574 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst van vestigingseenheden van een erkend Ondernemingsloket - Liantis type ministerieel besluit prom. 14/05/2019 pub. 22/05/2019 numac 2019012575 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst van vestigingseenheden van een erkend Ondernemingsloket - Securex go-Start type ministerieel besluit prom. 14/05/2019 pub. 20/08/2019 numac 2019013942 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Erkenningscommissie voor artsen-specialisten in de neurochirurgie type ministerieel besluit prom. 14/05/2019 pub. 20/08/2019 numac 2019013944 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Erkenningscommissie voor artsen-specialisten in interne geneeskunde sluiten, wordt de "sprl Artesia Environnement" vanaf 14 mei 2019 voor drie jaar erkend als auteur van milieueffectonderzoeken in het Waalse Gewest voor de categorie projecten 7. Waterbeheer (winning, zuivering, distributie en behandeling).

Bij ministerieel besluit van 14 mei 2019Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 14/05/2019 pub. 29/05/2019 numac 2019012665 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot vaststelling van de onderrichtingen voor de kiezers voor de buitengewone gemeenteraadsverkiezing van 16 juni 2019 in Bilzen type ministerieel besluit prom. 14/05/2019 pub. 01/07/2019 numac 2019202999 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende erkenning van de SCRL "En Direct de Mon Elevage" als producentengroepering overeenkomstig artikel 5 van het besluit van de Waalse Regering van 27 oktober 2016 betreffende de toekenning van de opstartsteun voor de producentengroeperingen en -organisaties in de landbouwsector type ministerieel besluit prom. 14/05/2019 pub. 22/05/2019 numac 2019012573 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst van vestigingseenheden van een erkend Ondernemingsloket. - Formalis type ministerieel besluit prom. 14/05/2019 pub. 20/05/2019 numac 2019012574 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst van vestigingseenheden van een erkend Ondernemingsloket - Liantis type ministerieel besluit prom. 14/05/2019 pub. 22/05/2019 numac 2019012575 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst van vestigingseenheden van een erkend Ondernemingsloket - Securex go-Start type ministerieel besluit prom. 14/05/2019 pub. 20/08/2019 numac 2019013942 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Erkenningscommissie voor artsen-specialisten in de neurochirurgie type ministerieel besluit prom. 14/05/2019 pub. 20/08/2019 numac 2019013944 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Erkenningscommissie voor artsen-specialisten in interne geneeskunde sluiten, wordt de "sprl Outicabine" vanaf 14 mei 2019 voor acht jaar erkend als ruimer van septische putten en gelijksoortige zuiveringssystemen.

Bij ministerieel besluit van 16 mei 2019Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 16/05/2019 pub. 27/08/2019 numac 2019041902 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het Ministerieel besluit van 26 februari 2014 van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de Vervolmakingsraad voor het secundair kunstonderwijs met beperkt leerplan gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap type ministerieel besluit prom. 16/05/2019 pub. 23/12/2019 numac 2019205912 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 04, 11 en 12 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2019 type ministerieel besluit prom. 16/05/2019 pub. 23/12/2019 numac 2019205913 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 31 en 11 van organisatieafdeling 16 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2019 type ministerieel besluit prom. 16/05/2019 pub. 29/05/2019 numac 2019012616 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 16/05/2019 pub. 12/06/2019 numac 2019202741 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van tot toekenning van een steun aan de ondernemingen die actief zijn in de visserij- en aquacultuursector om de uitzonderlijke droogte van 2018 het hoofd te bieden type ministerieel besluit prom. 16/05/2019 pub. 23/12/2019 numac 2019205911 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 15, programma 02 van organisatieafdeling 16, programma 04 van organisatieafdeling 18 en programma 01 van organisatieafdeling 34 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2019 sluiten, wordt de door de "s.a. Suez Recyper" aangevraagde erkenning als ophaler van gevaarlijke afvalstoffen, geweigerd.

Bij ministerieel besluit van 16 mei 2019Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 16/05/2019 pub. 27/08/2019 numac 2019041902 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het Ministerieel besluit van 26 februari 2014 van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de Vervolmakingsraad voor het secundair kunstonderwijs met beperkt leerplan gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap type ministerieel besluit prom. 16/05/2019 pub. 23/12/2019 numac 2019205912 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 04, 11 en 12 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2019 type ministerieel besluit prom. 16/05/2019 pub. 23/12/2019 numac 2019205913 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 31 en 11 van organisatieafdeling 16 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2019 type ministerieel besluit prom. 16/05/2019 pub. 29/05/2019 numac 2019012616 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 16/05/2019 pub. 12/06/2019 numac 2019202741 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van tot toekenning van een steun aan de ondernemingen die actief zijn in de visserij- en aquacultuursector om de uitzonderlijke droogte van 2018 het hoofd te bieden type ministerieel besluit prom. 16/05/2019 pub. 23/12/2019 numac 2019205911 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 15, programma 02 van organisatieafdeling 16, programma 04 van organisatieafdeling 18 en programma 01 van organisatieafdeling 34 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2019 sluiten, wordt de "bvba Trans Europe Express" vanaf 16 mei 2019 tot 7 februari 2021 erkend als vervoerder van dierlijk afval van de categorie 3.

Bij ministerieel besluit van 22 mei 2019Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 22/05/2019 pub. 12/11/2019 numac 2019205176 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot vaststelling van de subsidiabele uitgaven in het kader van de subsidies toegekend door de Waalse Overheidsdienst Economie, Werk en Onderzoek inzake landbouwberoepsopleiding en tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 januari 2016 betreffende de beroepsopleiding inzake landbouw type ministerieel besluit prom. 22/05/2019 pub. 31/05/2019 numac 2019012945 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot vaststelling van het model van de oproepingsbrief voor de buitengewone gemeenteraadsverkiezing van 16 juni 2019 in Bilzen type ministerieel besluit prom. 22/05/2019 pub. 07/06/2019 numac 2019041151 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 26 september 2018 houdende dringende maatregelen betreffende de bestrijding van de Afrikaanse varkenspest type ministerieel besluit prom. 22/05/2019 pub. 29/05/2019 numac 2019012605 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende het verbod van het gebruik van sommige lijstnamen voor de buitengewone gemeenteraadsverkiezing van 16 juni 2019 in Bilzen type ministerieel besluit prom. 22/05/2019 pub. 17/09/2019 numac 2019014414 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 19 mei 2016 tot uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 februari 2016 houdende vaststelling van de werking en het beheer van het FIVA en de verrichtingen die voor steun in aanmerking komen type ministerieel besluit prom. 22/05/2019 pub. 13/11/2019 numac 2019042318 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit betreffende de vaststelling van de energieprestatie van een systeem van externe warmtelevering type ministerieel besluit prom. 22/05/2019 pub. 04/06/2019 numac 2019202093 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit houdende vervanging van een lid van de Commissie "Ondernemingsplannen" sluiten, wordt de heer Jean-Luc Maraite vanaf 22 mei 2019 voor acht jaar erkend als ruimer van septische putten en gelijksoortige zuiveringssystemen.

^