Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit
gepubliceerd op 29 november 2019

Uitbater van ondergrondse bouwwerken van openbaar nut Bij het ministerieel besluit van 5 november 2019, wordt de opdrachthoudende vereniging TMVW erkend als uitbater van ond(...)

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2019042444
pub.
29/11/2019
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE


Uitbater van ondergrondse bouwwerken van openbaar nut Bij het ministerieel besluit van 5 november 2019Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 05/11/2019 pub. 21/11/2019 numac 2019042491 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit betreffende de samenstelling van de Directieraad van de Koninklijke Sterrenwacht van België type ministerieel besluit prom. 05/11/2019 pub. 14/11/2019 numac 2019042359 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van twee coöperatieve vennootschappen type ministerieel besluit prom. 05/11/2019 pub. 18/11/2019 numac 2019042422 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit nr. 122 houdende intrekking van erkenning van ondernemingen gespecialiseerd in financieringshuur type ministerieel besluit prom. 05/11/2019 pub. 22/11/2019 numac 2019042434 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot verlening van afwijkingen als vermeld in artikel 36, 7°, van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren type ministerieel besluit prom. 05/11/2019 pub. 21/11/2019 numac 2019042440 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden en de voorzitter van de Raad van beroep voor de studietoelagen en studieleningen van de Franse Gemeenschap type ministerieel besluit prom. 05/11/2019 pub. 14/11/2019 numac 2019042369 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende het uit de handel nemen en het verbod op het op de markt brengen van de hoverboards "DOC+6.5" van het merk "NILOX" type ministerieel besluit prom. 05/11/2019 pub. 14/11/2019 numac 2019042388 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende het uit de handel nemen en het verbod op het op de markt brengen van de hoverboards "Toybay W2-6" van het merk "Toybay" sluiten, wordt de opdrachthoudende vereniging TMVW (Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Watervoorziening) erkend als uitbater van ondergrondse bouwwerken van openbaar nut, overeenkomstig de bepalingen van het koninklijk besluit van 21 september 1988 betreffende de voorschriften en de verplichtingen van raadpleging en informatie bij het uitvoeren van werken in de nabijheid van installaties van vervoer van gasachtige en andere producten door middel van leidingen.

^