Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 05 november 2019
gepubliceerd op 18 november 2019

Ministerieel besluit nr. 122 houdende intrekking van erkenning van ondernemingen gespecialiseerd in financieringshuur

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2019042422
pub.
18/11/2019
prom.
05/11/2019
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

5 NOVEMBER 2019. - Ministerieel besluit nr. 122 houdende intrekking van erkenning van ondernemingen gespecialiseerd in financieringshuur


De Minister van Economie, Gelet op het koninklijk besluit nr. 55 van 10 november 1967 tot regeling van het juridisch statuut der ondernemingen gespecialiseerd in financieringshuur, artikel 2, § 1, gewijzigd bij de wet van 11 februari 1994;

Overwegende het ministerieel besluit van 20 september 2012Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 20/09/2012 pub. 25/09/2012 numac 2012011351 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot bepaling van de voorwaarden tot erkenning van de ondernemingen gespecialiseerd in financieringshuur sluiten tot bepaling van de voorwaarden tot erkenning van de ondernemingen gespecialiseerd in financieringshuur, Besluit :

Artikel 1.De erkenning van de volgende met name hierna aangeduide onderneming wordt ingetrokken, daar zij werd overgenomen door fusie met de nv ING EQUIPMENT LEASE BELGIUM, ondernemingsnummer 0427.980.034:

246

ING TRUCK LEASE BELGIUM NV MARNIXLAAN 24 1000 BRUSSEL N° D'ENTREPRISE/ONDERNEMINGSNR.: 0440.360.895


Art. 2.De erkenning van de volgende met name hierna aangeduide onderneming wordt ingetrokken, daar zij werd ontbonden met onmiddellijke afsluiting van de vereffening:

329

D'IETEREN VEHICLE TRADING SA AVENUE MARNIX 24 1000 BRUXELLES N° D'ENTREPRISE/ONDERNEMINGSNR.: 0428.138.994


Art. 3.De erkenning van de volgende met name hierna aangeduide onderneming wordt ingetrokken, daar zij werd overgenomen door fusie met de bvba SCHIPDONK, ondernemingsnummer 0898.622.846:

426

FBAE NV PRINS BOUDEWIJNLAAN 48 9991 ADEGEM N° D'ENTREPRISE/ONDERNEMINGSNR.: 0465.724.120


Art. 4.Dit besluit treedt in werking op 5 november 2019.

Brussel, 5 november 2019.

N. MUYLLE

^