Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 5 november 2019

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 05/11/2019 pub. 14/11/2019 numac 2019042359 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van twee coöperatieve vennootschappen type ministerieel besluit prom. 05/11/2019 pub. 14/11/2019 numac 2019042369 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende het uit de handel nemen en het verbod op het op de markt brengen van de hoverboards "DOC+6.5" van het merk "NILOX" type ministerieel besluit prom. 05/11/2019 pub. 14/11/2019 numac 2019042388 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende het uit de handel nemen en het verbod op het op de markt brengen van de hoverboards "Toybay W2-6" van het merk "Toybay" type ministerieel besluit prom. 05/11/2019 pub. 18/11/2019 numac 2019042422 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit nr. 122 houdende intrekking van erkenning van ondernemingen gespecialiseerd in financieringshuur type ministerieel besluit prom. 05/11/2019 pub. 22/11/2019 numac 2019042434 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot verlening van afwijkingen als vermeld in artikel 36, 7°, van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren type ministerieel besluit prom. 05/11/2019 pub. 21/11/2019 numac 2019042440 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden en de voorzitter van de Raad van beroep voor de studietoelagen en studieleningen van de Franse Gemeenschap type ministerieel besluit prom. 05/11/2019 pub. 21/11/2019 numac 2019042491 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit betreffende de samenstelling van de Directieraad van de Koninklijke Sterrenwacht van België

omzendbrief

type omzendbrief prom. 05/11/2019 pub. 27/11/2020 numac 2020016125 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Omzendbrief OOP 45 ter begeleiding van het koninklijk besluit van 28 juni 2019 tot reglementering van de wielerwedstrijden en van de alle-terreinwedstrijden. - Duitse vertaling
^