Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 05 november 2019
gepubliceerd op 22 november 2019

Ministerieel besluit tot verlening van afwijkingen als vermeld in artikel 36, 7°, van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren

bron
vlaamse overheid
numac
2019042434
pub.
22/11/2019
prom.
05/11/2019
ELI
eli/besluit/2019/11/05/2019042434/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

VLAAMSE OVERHEID

Omgeving


5 NOVEMBER 2019. - Ministerieel besluit tot verlening van afwijkingen als vermeld in artikel 36, 7°, van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren


De Vlaamse minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand, Gelet op de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren, artikel 36, 7°, vervangen bij het decreet van 13 juli 2018;

Gelet op het koninklijk besluit van 12 maart 1999Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 12/03/1999 pub. 24/04/1999 numac 1999016092 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit houdende de voorwaarden voor het verkrijgen van een afwijking van het verbod honden als last- en trekdier te gebruiken sluiten houdende de voorwaarden voor het verkrijgen van een afwijking van het verbod honden als last- en trekdier te gebruiken, artikel 1, gewijzigd bij de besluiten van 23 februari 2018 en 23 november 2018;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juli 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 25/07/2014 pub. 01/08/2014 numac 2014036478 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering type besluit van de vlaamse regering prom. 25/07/2014 pub. 01/08/2014 numac 2014036475 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 juni 2005 met betrekking tot de organisatie van de Vlaamse administratie sluiten tot delegatie van beslissingsbevoegdheden aan de leden van de Vlaamse Regering, artikel 6, 1°, Besluit :

Artikel 1.Met toepassing van artikel 36, 7°, van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren wordt voor het seizoen 2019-2020 toestemming verleend voor de organisatie van de volgende evenementen met sledehonden: 1° aan Mushing Belgium vzw: a) in Westerlo, op 21 en 22 september 2019;b) in Westerlo, op 19 en 20 oktober 2019;c) in Oudsbergen, op 14 en 15 december 2019;d) in Koksijde, op 17 en 18 januari 2020;2° aan de vzw Federation Of Belgian Mushers Clubs (FBMC): a) in Genk, op 5 en 6 oktober 2019;b) in Peer, op 5 en 6 oktober 2019 en op 14 en 15 december 2019;c) in Beringen, op 18 oktober 2019;d) in Meer/Hoogstraten, op 26 en 27 oktober 2019;e) in Leopoldsburg, op 9 en 10 november 2019;f) in Hofstade, op 10 november 2019;g) in Waasmunster, op 16 en 17 november 2019;h) in Lille (Lilse Bergen), op 24 november 2019;i) in Beveren-Waas, op 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 en 31 december 2019;j) in Oudsberg, op 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 en 31 december 2019 en op 1 januari 2020;k) in Wachtebeke, op 25 en 26 januari 2020;l) in Lommel, op 14 en 15 maart 2020;m) in Genendijk (Ham), op 28 en 29 maart 2020;n) in Puyenbroeck, op 11 en 12 juli 2020;3° Aan de Belgische Mushing Federatie (FBMF): a) in Houthalen, op 8, 9, 10 en 11 november 2019 en op 6, 7 en 8 december 2019.

Art. 2.De organisatoren van de wedstrijden en demonstraties, vermeld in artikel 1, voldoen aan de vereisten, vermeld in het koninklijk besluit van 12 maart 1999Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 12/03/1999 pub. 24/04/1999 numac 1999016092 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit houdende de voorwaarden voor het verkrijgen van een afwijking van het verbod honden als last- en trekdier te gebruiken sluiten houdende de voorwaarden voor het verkrijgen van een afwijking van het verbod honden als last- en trekdier te gebruiken.

Brussel, 5 november 2019.

De Vlaamse minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand, B. WEYTS

^