Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 05 november 2019
gepubliceerd op 14 november 2019

Ministerieel besluit tot erkenning van twee coöperatieve vennootschappen

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2019042359
pub.
14/11/2019
prom.
05/11/2019
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

5 NOVEMBER 2019. - Ministerieel besluit tot erkenning van twee coöperatieve vennootschappen


De Minister van Economie, Gelet op de wet van 20 juli 1955 houdende instelling van een Nationale Raad voor de Coöperatie, het Sociaal Ondernemerschap en de Landbouwonderneming, artikel 5, vervangen bij de wet van 12 juli 2013 en gewijzigd bij de wet van 23 maart 2019;

Gelet op het koninklijk besluit van 8 januari 1962 tot vaststelling van de voorwaarden tot erkenning van de groeperingen van coöperatieve vennootschappen en van de coöperatieve vennootschappen, artikel 5, vervangen bij het koninklijk besluit van 4 mei 2016, Besluit :

Artikel 1.Wordt erkend voor onbepaalde duur, met ingang van 1 oktober 2019, de volgende coöperatieve vennootschap: CAFE CHORTI SCRL-FS Ondernemingsnummer: 0563.381.146

Art. 2.Wordt erkend voor onbepaalde duur, met ingang van 1 november 2019, de volgende coöperatieve vennootschap: PROVI CVBA Ondernemingsnummer: 0652.938.276

Art. 3.De erkenningen in de artikelen 1 en 2 vermeld blijven geldig voor zover de bedoelde coöperatieve vennootschappen niet het voorwerp zijn van een schrapping overeenkomstig het artikel 7 van het koninklijk besluit van 8 januari 1962 tot vaststelling van de voorwaarden tot erkenning van de groeperingen van coöperatieve vennootschappen en van de coöperatieve vennootschappen.

Brussel, 5 november 2019.

N. MUYLLE

^