Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 05 november 2019
gepubliceerd op 21 november 2019

Ministerieel besluit betreffende de samenstelling van de Directieraad van de Koninklijke Sterrenwacht van België

bron
programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid
numac
2019042491
pub.
21/11/2019
prom.
05/11/2019
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

5 NOVEMBER 2019. - Ministerieel besluit betreffende de samenstelling van de Directieraad van de Koninklijke Sterrenwacht van België


De Minister belast met Wetenschapsbeleid, Gelet op het koninklijk besluit van 20 april 1965 tot vaststelling van het organiek statuut van de federale wetenschappelijke instellingen, artikel 7bis, vervangen door het koninklijk besluit van 25 februari 2008Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/02/2008 pub. 07/04/2008 numac 2008021029 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit tot vaststelling van het statuut van het wetenschappelijk personeel van de federale wetenschappelijke instellingen type koninklijk besluit prom. 25/02/2008 pub. 20/03/2008 numac 2008021015 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 april 1965 betreffende het statuut der wetenschappelijke instellingen van de Staat sluiten;

Gelet op het koninklijk besluit van 25 februari 2008Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/02/2008 pub. 07/04/2008 numac 2008021029 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit tot vaststelling van het statuut van het wetenschappelijk personeel van de federale wetenschappelijke instellingen type koninklijk besluit prom. 25/02/2008 pub. 20/03/2008 numac 2008021015 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 april 1965 betreffende het statuut der wetenschappelijke instellingen van de Staat sluiten tot wijziging van het voornoemd koninklijk besluit van 20 april 1965, artikel 21, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 12 juni 2012;

Gelet op het ministerieel besluit van 18 januari 2019Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 18/01/2019 pub. 30/01/2019 numac 2019010598 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit betreffende de samenstelling van de Directieraad van de Koninklijke Sterrenwacht van België sluiten betreffende de samenstelling van de Directieraad van de Koninklijke Sterrenwacht van België;

Overwegende dat het niet meer mogelijk is een betrekking van afdelingshoofd en departementshoofd vacant te verklaren in de federale wetenschappelijke instellingen;

Overwegende dat niettemin, om functionele redenen, de continuïteit van de wetenschappelijke openbare dienstverlening mogelijk moet kunnen worden gemaakt en dat aldus wetenschappelijke personeelsleden van klasse SW2, SW3 en SW4 moeten worden aangesteld in de tijdelijke functie van afdelingshoofd of departementshoofd om voor een minimale aanwezigheid van leden in de Directieraad te zorgen;

Gelet op de aanvraag geformuleerd door de Algemeen directeur de Koninklijke Sterrenwacht van België, op 17 september 2019, Besluit :

Artikel 1.§ 1. Mevrouw V. Dehant, wetenschappelijk personeelslid van klasse SW4 bij de Koninklijke Sterrenwacht van België, wordt ertoe gemachtigd de titel van departementshoofd a.i. te dragen.

Ze is ertoe gemachtigd de prerogatieven ervan uit te oefenen voor een periode die niet langer mag zijn dan de duur van het mandaat als bedoeld in artikel 2. § 2. De heren M. Van Camp en D. Berghmans, wetenschappelijke personeelsleden van klasse SW3 bij de Koninklijke Sterrenwacht van België, worden gemachtigd de titel van afdelingshoofd a.i. te dragen.

Ze zijn ertoe gemachtigd de prerogatieven ervan uit te oefenen voor een periode die niet langer mag zijn dan de duur van het mandaat als bedoeld in artikel 2. § 3. De heren R. Alvarez en M. Groenewegen, wetenschappelijke personeelsleden van klasse SW2 bij de Koninklijke Sterrenwacht van België worden gemachtigd de titel van afdelingshoofd a.i. te dragen.

Ze zijn ertoe gemachtigd de prerogatieven ervan uit te oefenen voor een periode die niet langer mag zijn dan de duur van het mandaat als bedoeld in artikel 2.

Art. 2.De in artikel 1 opgesomde wetenschappelijke personeelsleden worden toegevoegd aan de Directieraad van de Koninklijke Sterrenwacht van België voor een mandaat van twee jaar.

Art. 3.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 november 2019.

Brussel, 5 november 2019.

D. CLARINVAL

^