Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 27 maart 2014
gepubliceerd op 20 mei 2014

Ministerieel besluit tot bepaling van de mededelingsprocedures voor de instandhouding van kleine landschapselementen en van voor het merken van dode bomen, van biologisch waardevolle bomen en van de kleine, in stand te houden landschapselementen in de Natura 2000-locaties en in de locaties die in aanmerking komen voor het Natura 2000-netwerk

bron
waalse overheidsdienst
numac
2014203157
pub.
20/05/2014
prom.
27/03/2014
ELI
eli/besluit/2014/03/27/2014203157/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

27 MAART 2014. - Ministerieel besluit tot bepaling van de mededelingsprocedures voor de instandhouding van kleine landschapselementen en van voor het merken van dode bomen, van biologisch waardevolle bomen en van de kleine, in stand te houden landschapselementen in de Natura 2000-locaties en in de locaties die in aanmerking komen voor het Natura 2000-netwerk


De Minister van Openbare Werken, Landbouw, Landelijke Aangelegenheden, Natuur, Bossen en Erfgoed;

Gelet op de wet van 12 juli 1973Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet op het natuurbehoud Duitse vertaling van de federale versie sluiten op het natuurbehoud, inzonderheid op artikel 28, § 2, ingevoegd bij het decreet van 6 december 2001, gewijzigd bij het decreet van 22 mei 2008, artikel 28bis, ingevoegd bij het decreet van 22 december 2010, artikel 31, derde lid, gewijzigd bij het decreet van 22 december 2010 en artikel 31, vierde lid, gewijzigd bij het decreet van 30 april 2009;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 24 maart 2011Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 24/03/2011 pub. 03/05/2011 numac 2011202045 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende de algemene preventieve maatregelen die toepasselijk zijn op de Natura 2000-locaties, alsook op de locaties die in aanmerking komen voor het Natura 2000-netwerk type besluit van de waalse regering prom. 24/03/2011 pub. 03/05/2011 numac 2011202046 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 30 april 2009 betreffende de vergoedingen en toelagen in de Natura 2000-locaties sluiten houdende de algemene preventieve maatregelen die toepasselijk zijn op de Natura 2000-locaties, alsook op de locaties die in aanmerking komen voor het Natura 2000-netwerk, inzonderheid op artikel 2, § 3;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 8 november 2012Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 08/11/2012 pub. 28/11/2012 numac 2012206711 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de vergoedingen en toelagen toegekend in de Natura 2000-sites en in de sites die in aanmerking komen voor het Natura 2000-net en in de ecologische hoofdstructuur sluiten betreffende de vergoedingen en toelagen toegekend in de Natura 2000-sites en in de sites die in aanmerking komen voor het Natura 2000-net en in de ecologische hoofdstructuur, inzonderheid op de artikelen 32 en 33, § 2, 2°;

Overwegende dat het ministerieel besluit van de Waalse Regering van 24 maart 2011Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 24/03/2011 pub. 03/05/2011 numac 2011202045 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende de algemene preventieve maatregelen die toepasselijk zijn op de Natura 2000-locaties, alsook op de locaties die in aanmerking komen voor het Natura 2000-netwerk type besluit van de waalse regering prom. 24/03/2011 pub. 03/05/2011 numac 2011202046 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 30 april 2009 betreffende de vergoedingen en toelagen in de Natura 2000-locaties sluitenvoorziet in de bepaling van de aanwijzingsprocedures van de instandhoudingseilanden, het behoud van dode bomen en van biologisch waardevolle bomen in eigendommen van meer dan twee en een halve hectare gelegen in de Natura 2000-locaties en in de locaties die in aanmerking komen voor het Natura 2000-netwerk;

Overwegende dat artikel 2, § 3, van het besluit van de Waalse Regering van 24 maart 2011Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 24/03/2011 pub. 03/05/2011 numac 2011202045 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende de algemene preventieve maatregelen die toepasselijk zijn op de Natura 2000-locaties, alsook op de locaties die in aanmerking komen voor het Natura 2000-netwerk type besluit van de waalse regering prom. 24/03/2011 pub. 03/05/2011 numac 2011202046 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 30 april 2009 betreffende de vergoedingen en toelagen in de Natura 2000-locaties sluiten bepaalt dat de aanwijzing van de instandhoudingseilanden wordt opgenomen in cartografische documenten die volgens de door de Minister bepaalde modaliteiten aan de administratie meegedeeld worden;

Overwegende dat de artikelen 32 en 33, § 2, 2°, van het besluit van de Waalse Regering van 8 november 2012Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 08/11/2012 pub. 28/11/2012 numac 2012206711 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de vergoedingen en toelagen toegekend in de Natura 2000-sites en in de sites die in aanmerking komen voor het Natura 2000-net en in de ecologische hoofdstructuur sluiten betreffende de vergoedingen en toelagen toegekend in de Natura 2000-sites en in de sites die in aanmerking komen voor het Natura 2000-net en in de ecologische hoofdstructuur in de verplichting voorziet voor de eigenaar die in aanmerking wenst te komen voor de niet-agrarische vergoeding bedoeld in artikel 26 om de dode bomen, de biologisch waardevolle bomen en de instandhoudingseilanden op het fotoplan fysisch te markeren op het terrein volgens de door de Minister bepaalde modaliteiten;

Gelet op het advies nr. 52.935/4 van de Raad van State, gegeven op 25 maart 2013, overeenkomstig artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 17 mei 2013, Besluit : HOOFDSTUK I. - Begripsomschrijving

Artikel 1.Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder : besluit van de Waalse Regering van 24 maart 2011Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 24/03/2011 pub. 03/05/2011 numac 2011202045 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende de algemene preventieve maatregelen die toepasselijk zijn op de Natura 2000-locaties, alsook op de locaties die in aanmerking komen voor het Natura 2000-netwerk type besluit van de waalse regering prom. 24/03/2011 pub. 03/05/2011 numac 2011202046 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 30 april 2009 betreffende de vergoedingen en toelagen in de Natura 2000-locaties sluiten: het besluit van de Waalse Regering van 24 maart 2011Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 24/03/2011 pub. 03/05/2011 numac 2011202045 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende de algemene preventieve maatregelen die toepasselijk zijn op de Natura 2000-locaties, alsook op de locaties die in aanmerking komen voor het Natura 2000-netwerk type besluit van de waalse regering prom. 24/03/2011 pub. 03/05/2011 numac 2011202046 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 30 april 2009 betreffende de vergoedingen en toelagen in de Natura 2000-locaties sluiten houdende de algemene preventieve maatregelen die toepasselijk zijn op de Natura 2000-locaties, alsook op de locaties die in aanmerking komen voor het Natura 2000-netwerk;besluit van de Waalse Regering van 8 november 2012Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 08/11/2012 pub. 28/11/2012 numac 2012206711 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de vergoedingen en toelagen toegekend in de Natura 2000-sites en in de sites die in aanmerking komen voor het Natura 2000-net en in de ecologische hoofdstructuur sluiten: het besluit van de Waalse Regering van 8 november 2012Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 08/11/2012 pub. 28/11/2012 numac 2012206711 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de vergoedingen en toelagen toegekend in de Natura 2000-sites en in de sites die in aanmerking komen voor het Natura 2000-net en in de ecologische hoofdstructuur sluiten betreffende de vergoedingen en toelagen toegekend in de Natura 2000-sites en in de sites die in aanmerking komen voor het Natura 2000-net en in de ecologische hoofdstructuur. HOOFDSTUK II. - Aanwijzing en mededeling van de instandhouding van kleine landschapselementen

Art. 2.§ 1. Overeenkomstig artikel 2, § 3, van het besluit van de Waalse Regering van 24 maart 2011Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 24/03/2011 pub. 03/05/2011 numac 2011202045 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende de algemene preventieve maatregelen die toepasselijk zijn op de Natura 2000-locaties, alsook op de locaties die in aanmerking komen voor het Natura 2000-netwerk type besluit van de waalse regering prom. 24/03/2011 pub. 03/05/2011 numac 2011202046 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 30 april 2009 betreffende de vergoedingen en toelagen in de Natura 2000-locaties sluiten, wordt de omtrek van de kleine, in stand te houden landschapselementen gemeld aan de Directeur van de territoriaal bevoegde Buitendirectie van het Departement Natuur en Bossen door elk middel dat de ontvangstdatum van de akte waarborgt.

Deze zending bestaat uit : - een ter post aangetekend schrijven met bericht van ontvangst; - een zending door privé en openbare koeriersdiensten vooropgesteld dat een bericht van ontvangst wordt afgegeven; - een overhandiging bij de inspecteur-generaal of de directeur tegen ontvangbewijs; - een telefax met ontvangstbericht. § 2. De melding omvat : - de naam, voornaam en adres van de persoon die belast is met de mededeling of, in geval van een rechtspersoon, zijn benaming of zijn rechtsvorm, zijn handelsnaam, het adres van de maatschappelijke zetel alsook de naam, voornaam en adres van de persoon die gemachtigd is om de mededeling in te dienen; - een kadastraal plan of op een NGI-kaart, of een fotoplan met een schaal van maximum 1/10 000 waarop de omtrek van het kleine, in stand te houden landschapselement wordt vermeld; - de kadastrale percelen waarop de kleine, in stand te houden landschapselementen geheel of gedeeltelijk gevestigd zijn; - de benaming en de code van de betrokken Natura 2000-site of de site die in aanmerking komt voor het Natura 2000-net. HOOFDSTUK III. - Merken van de kleine, in stand te houden landschapselementen, van de dode bomen en van biologisch waardevolle bomen

Art. 3.Overeenkomstig de artikelen 32 en 33, § 2, 2°, van het besluit van de Waalse Regering van 8 november 2012Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 08/11/2012 pub. 28/11/2012 numac 2012206711 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de vergoedingen en toelagen toegekend in de Natura 2000-sites en in de sites die in aanmerking komen voor het Natura 2000-net en in de ecologische hoofdstructuur sluiten, worden de kleine, in stand te houden landschapselementen op het terrein zichtbaar gemaakt door het merken van de bomen in de onmiddellijke omgeving ervan en die daarbij zijn inbegrepen. Dit merken bestaat uit twee horizontale parallelle strepen die op de stam gekrast of geschilderd worden of uit een plaat met voornoemd teken die op de stam wordt gevestigd.

Dit merken kan worden aangebracht op een hoogte tussen een en twee meter van de grond. Bij gebruik van een plaat, kan deze plaat worden gevestigd op meer dan twee meter van de grond.

De volgende elementen op de uiteinden van een klein, in stand te houden landschapselement worden beschouwd als merken: - een pad in de zin van artikel 3, 7° van het Boswetboek; - een weg in de zin van artikel 3, 24° van het Boswetboek; - een voetpad in de zin van artikel 3, 25° van het Boswetboek; - een brandgang; - een vast open milieu; - een waterloop of een watervlak.

Art. 4.Overeenkomstig artikel 32 van het besluit van de Waalse Regering van 8 november 2012Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 08/11/2012 pub. 28/11/2012 numac 2012206711 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de vergoedingen en toelagen toegekend in de Natura 2000-sites en in de sites die in aanmerking komen voor het Natura 2000-net en in de ecologische hoofdstructuur sluiten, worden liggende dode bomen op het terrein gemerkt met een driehoek () die aan de voet van de stam wordt gekrast of geschilderd of door middel van een plaat met voornoemd teken die op de stam wordt aangeplakt.

Wat betreft staande bomen, wordt dit merken aangebracht op een hoogte tussen een en twee meter. Bij gebruik van een plaat, kan deze plaat worden gevestigd op meer dan twee meter van de grond.

Art. 5.Overeenkomstig artikel 32 van het besluit van de Waalse Regering van 8 november 2012Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 08/11/2012 pub. 28/11/2012 numac 2012206711 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de vergoedingen en toelagen toegekend in de Natura 2000-sites en in de sites die in aanmerking komen voor het Natura 2000-net en in de ecologische hoofdstructuur sluiten, worden biologisch waardevolle bomen op het terrein gemerkt met een driehoek () die op de stam wordt gekrast of geschilderd of door middel van een plaat met voornoemd teken die op de stam wordt aangeplakt.

Dit merk wordt aangebracht op een hoogte tussen een en twee meter. Bij gebruik van een plaat, kan deze plaat worden gevestigd op meer dan twee meter van de grond. HOOFDSTUK IV. - Slotbepalingen.

Art. 6.De cartografische documenten waarop de kleine, in stand te houden landschapselementen worden opgenomen, worden beschouwd als cartografische documenten in de zin van dit besluit wanneer ze aan de Directeur van de territoriaal bevoegde Buitendirectie van het Departement Natuur en Bossen vóór de inwerkingtreding van dit besluit worden meegedeeld en voor zover ze minsten wat volgt bevatten : - de personalia van de kennisgever; - een cartografisch document waarbij de omtrek van het landschapselement op een een schaal van maximum 1/10 000 wordt vermeld; - de code van de betrokken Natura 2000-site of de site die in aanmerking komt voor het Natura 2000-net.

De merken die op de kleine, in stand te houden landschapselementen, dode bomen en biologisch waardevolle bomen worden afgedrukt of geschilderd vóór de inwerkingtreding van dit besluit om hun identificatie op het terrein te waarborgen, worden beschouwd als merken in de zin van dit besluit wanneer ze een duidelijke en eenduidige identificatie van de aangeduide voorwerpen mogelijk maken en wanneer ze aan de Directeur van de territoriaal bevoegde Buitendirectie van het Departement Natuur en Bossen vóór de inwerkingtreding van dit besluit worden meegedeeld.

Art. 7.De Minister van Landbouw, Landelijke Aangelegenheden, Natuur en Bossen is belast met de uitvoering van dit besluit.

Art. 8.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt wordt.

Namen, 27 maart 2014.

C. DI ANTONIO

^