Etaamb.openjustice.be
Vacante Bettreking
gepubliceerd op 24 juni 2014

Carrière buitenlandse dienst. - Vacante betrekkingen Bij ministerieel besluit van 27 maart 2014 wordt het aantal vacante betrekkingen te voorzien van 15 oktober 2013 tot 14 april 2014 in de eerste administratieve klasse van de carrière Buitenlan

bron
federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking
numac
2014015114
pub.
24/06/2014
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BUITENLANDSE ZAKEN, BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING


Carrière buitenlandse dienst. - Vacante betrekkingen Bij ministerieel besluit van 27 maart 2014Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 27/03/2014 pub. 04/04/2014 numac 2014021047 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot vastlegging van de huurprijzen van de zalen van de Koninklijke Bibliotheek van België type ministerieel besluit prom. 27/03/2014 pub. 16/04/2014 numac 2014022154 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot vervanging van de bijlage bij het ministerieel besluit van 3 februari 2003 tot vaststelling van het model van verklaring van aansluiting van de in artikel 7bis van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen beoogde helper en tot vaststelling van het model van de in hetzelfde artikel bedoelde verklaring op erewoord type ministerieel besluit prom. 27/03/2014 pub. 20/05/2014 numac 2014203157 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot bepaling van de mededelingsprocedures voor de instandhouding van kleine landschapselementen en van voor het merken van dode bomen, van biologisch waardevolle bomen en van de kleine, in stand te houden landschapselementen in de Natura 2000-locaties en in de locaties die in aanmerking komen voor het Natura 2000-netwerk sluiten wordt het aantal vacante betrekkingen te voorzien van 15 oktober 2013 tot 14 april 2014 in de eerste administratieve klasse van de carrière Buitenlandse Dienst vastgelegd op drie betrekkingen van de Franse rol en drie betrekkingen van de Nederlandse rol op 1 april 2014.

^