Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 27 maart 2014
gepubliceerd op 04 april 2014

Ministerieel besluit tot vastlegging van de huurprijzen van de zalen van de Koninklijke Bibliotheek van België

bron
programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid
numac
2014021047
pub.
04/04/2014
prom.
27/03/2014
ELI
eli/besluit/2014/03/27/2014021047/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

27 MAART 2014. - Ministerieel besluit tot vastlegging van de huurprijzen van de zalen van de Koninklijke Bibliotheek van België


De Staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, Gelet op de wet van 28 december 1992 houdende fiscale, financiële en diverse bepalingen, op artikel 128;

Gelet op het koninklijk besluit van 1 februari 2000Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 01/02/2000 pub. 08/03/2000 numac 2000021075 bron diensten van de eerste minister Koninklijk besluit tot vaststelling van de organieke voorschriften voor het financieel en materieel beheer van de wetenschappelijke instellingen van de Staat die ressorteren onder de Minister tot wiens bevoegdheid het Wetenschapsbeleid behoort, als Staatsdiensten met afzonderlijk beheer sluiten tot vaststelling van de organieke voorschriften voor het financieel en materieel beheer van de federale wetenschappelijke instellingen die ressorteren onder de Minister tot wiens bevoegdheid het Wetenschapsbeleid behoort, als Staatsdiensten met afzonderlijk beheer, inzonderheid op artikel 46, § 1;

Gelet op het ministerieel besluit van 13 september 2011Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 13/09/2011 pub. 23/09/2011 numac 2011021089 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot vastlegging van de huurprijzen van de zalen van de Koninklijke Bibliotheek van België sluiten tot vastlegging van de huurprijzen van de zalen van de Koninklijke Bibliotheek van België;

Gelet op het voorstel van de Beheerscommissie van de Koninklijke Bibliotheek van België, goedgekeurd tijdens haar vergadering van 31 januari 2014;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 20 februari 2014, Besluit :

Artikel 1.De huurprijzen van de zalen van de Koninklijke Bibliotheek van België, worden vastgesteld volgens de tabel opgenomen als bijlage.

Art. 2.Het ministerieel besluit van 13 september 2011Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 13/09/2011 pub. 23/09/2011 numac 2011021089 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot vastlegging van de huurprijzen van de zalen van de Koninklijke Bibliotheek van België sluiten tot vastlegging van de huurprijzen van de zalen van de Koninklijke Bibliotheek van België wordt opgeheven.

Art. 3.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2014.

Art. 4.De voorzitter van de Programmatorische federale Overheidsdienst Wetenschapsbeleid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 27 maart 2014.

Ph. COURARD

BIJLAGE Huurprijzen van de zalen van de KBB

EUR


Auditorium M. Lippens (250 pl) - Niveau 0

Auditorium M. Lippens (250 pl) - Niveau 0

In de week

La semaine

per dag (8 u)

992,00

La journée (8h)

per halve dag (4 u)

620,00

La demi-journée (4h)

per bijkomende uur

150,00

L'heure supplémentaire

Op zaterdag

Le samedi

per dag (8 u)

1.487,00

La journée (8h)

per halve dag (4 u)

930,00

La demi-journée (4h)

per bijkomende uur

230,00

L'heure supplémentaire

Raadzaal (30 pl) (Niveau +2)

Salle du conseil (30 pl) (Niveau +2)

In de week

La semaine

per dag (8 u)

560,00

La journée (8h)

per halve dag (4 u)

350,00

La demi-journée (4h)

per bijkomende uur

85,00

L'heure supplémentaire

Op zaterdag

Le samedi

per dag (8 u)

840,00

La journée (8h)

per halve dag (4 u)

525,00

La demi-journée (4h)

per bijkomende uur

130,00

L'heure supplémentaire

Audio-Visueel (120 pl) (Niveau +2)

Audio-Visuel (120 pl) (Niveau+2)

In de week

La semaine

per dag (8 u)

640,00

La journée (8h)

per halve dag (4 u)

400,00

La demi-journée (4h)

per bijkomende uur

110,00

L'heure supplémentaire

Op zaterdag

Le samedi

per dag (8 u)

960,00

La journée (8h)

per halve dag (4 u)

600,00

La demi-journée (4h)

per bijkomende uur

160,00

L'heure supplémentaire

Auditorium A. De Greef (130 pl) - Niveau +4

Auditorium A. De Greef (130 pl) - Niveau +4

In de week

La semaine

per dag (8 u)

612,00

La journée (8h)

per halve dag (4 u)

382,00

La demi-journée (4h)

per bijkomende uur

95,00

L'heure supplémentaire

Op zaterdag

Le samedi

per dag (8 u)

918,00

La journée (8h)

per halve dag (4 u)

575,00

La demi-journée (4h)

per bijkomende uur

140,00

L'heure supplémentaire

Royal Sky Room 1 (120 pl) - Niveau +6

Royal Sky Room 1 (120 pl) - Niveau +6

In de week

La semaine

per dag (8 u)

880,00

La journée (8h)

per halve dag (4 u)

550,00

La demi-journée (4h)

per bijkomende uur

140,00

L'heure supplémentaire

Op zaterdag

Le samedi

per dag (8 u)

1320,00

La journée (8h)

per halve dag (4 u)

825,00

La demi-journée (4h)

per bijkomende uur

210,00

L'heure supplémentaire

Royal Sky Room 2 (30 pl) - Niveau +6

Royal Sky Room 2 (30 pl) - Niveau +6

In de week

La semaine

per dag (8 u)

560,00

La journée (8h)

per halve dag (4 u)

350,00

La demi-journée (4h)

per bijkomende uur

95,00

L'heure supplémentaire

Op zaterdag

Le samedi

per dag (8 u)

840,00

La journée (8h)

per halve dag (4 u)

525,00

La demi-journée (4h)

per bijkomende uur

135,00

L'heure supplémentaire

Rotonde van het Paleis van Karel van Lotharingen (130 pl) - Museumplein

Rotonde du Palais de Charles de Lorraine (130 pl) - Place du Musée

Niet mogelijk te huren gedurende de openingsuren voor het publiek, dus op woensdag en op zaterdag van 13 u tot 17 u

Pas possible de louer pendant les heures d'ouverture pour le public, donc le mercredi et le samedi entre 13h et 17h

In de week

La semaine

per dag (8 u)

4.200,00

La journée (8h)

per halve dag (4 u)

2.250,00

La demi-journée (4h)

per bijkomende uur

660,00

L'heure supplémentaire

VOOR ALLE ZALEN

POUR TOUTES LES SALLES

Schoonmaakkosten

100,00 (forfait)

Frais de nettoyage

PERSONEELSKOSTEN

FRAIS DE PERSONNEL

Auditorium M. Lippens 1 verplicht technicus

40,00/u 40,00/h

Auditorium M. Lippens 1 technicien obligatoire

Paleis van Karel van Lotharingen 1 verplicht zaalwachter

40,00/u 40,00/h

Palais de Charles de Lorraine 1 technicien obligatoire


Gezien om gevoegd te worden bij het ministerieel besluit van 27 maart 2014.

De Staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, Ph. COURARD

^