Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 27 mei 2014
gepubliceerd op 23 juni 2014

Ministerieel besluit tot bepaling van de referentiewaarden van de metingen van potentieel uitspoelbare stikstof voor het jaar 2013

bron
waalse overheidsdienst
numac
2014203903
pub.
23/06/2014
prom.
27/05/2014
ELI
eli/besluit/2014/05/27/2014203903/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

WAALSE OVERHEIDSDIENST


27 MEI 2014. - Ministerieel besluit tot bepaling van de referentiewaarden van de metingen van potentieel uitspoelbare stikstof voor het jaar 2013


De Minister van Leefmilieu, Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit, De Minister van Openbare Werken, Landbouw, Landelijke Aangelegenheden, Natuur, Bossen en Erfgoed, Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 17 juli 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 17/07/2009 pub. 05/08/2009 numac 2009027144 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot regeling van de werking van de Regering sluiten tot regeling van de werking van de Regering;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 15 december 2011Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 15/12/2011 pub. 23/12/2011 numac 2011206410 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van de verdeling van de ministeriële bevoegdheden en tot regeling van de ondertekening van haar akten sluiten tot vaststelling van de verdeling van de ministeriële bevoegdheden en tot regeling van de ondertekening van haar akten;

Gelet op Boek II van het Milieuwetboek, dat het Waterwetboek inhoudt, inzonderheid op artikel R.232;

Gelet op het ministerieel besluit van 13 februari 2013Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 13/02/2013 pub. 13/03/2013 numac 2013201453 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende sommige uitvoeringsbepalingen betreffende de technieken voor de meting van potentieel uitspoelbare stikstof en de "survey landbouwoppervlakten" overeenkomstig hoofdstuk IV van het regelgevend deel van het Milieuwetboek dat het Waterwetboek inhoudt sluiten houdende sommige uitvoeringsbepalingen betreffende de technieken voor de meting van potentieel uitspoelbare stikstof en de "survey landbouwoppervlakten" overeenkomstig hoofdstuk IV van het regelgevend deel van het Milieuwetboek dat het Waterwetboek inhoudt, Besluiten : Enig artikel. De referentiewaarden van de metingen van potentieel uitspoelbare stikstof, vastgelegd overeenkomstig artikel R. 232 van het Waterwetboek voor het jaar 2013 worden bij dit besluit gevoegd.

Namen, 27 mei 2014.

Ph. HENRY C. DI ANTONIO

Bijlage Referentiewaarden van de metingen van potentieel uitspoelbare stikstof voor het jaar 2013 De in N-NO3/ha uitgedrukte referentiewaarden zijn vastgelegd op basis van de metingen uitgevoerd op de hierna opgegeven data voor de klassen vermeld in bijlage I bij het ministerieel besluit van 13 februari 2013Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 13/02/2013 pub. 13/03/2013 numac 2013201453 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende sommige uitvoeringsbepalingen betreffende de technieken voor de meting van potentieel uitspoelbare stikstof en de "survey landbouwoppervlakten" overeenkomstig hoofdstuk IV van het regelgevend deel van het Milieuwetboek dat het Waterwetboek inhoudt sluiten houdende sommige uitvoeringsbepalingen betreffende de technieken voor de meting van potentieel uitspoelbare stikstof en de "survey surfaces agricoles" (survey landbouwoppervlakten) overeenkomstig hoofdstuk IV van het Milieuwetboek dat het Waterwetboek inhoudt.

Samenvattende tabels voor de 8 klassen

Klasse 1

0-90 cm

0-60 cm

0-30 cm

23 oktober

5 december

23 oktober

5 december

23 oktober

5 december

A

17.4

24.8

16.4

18

10.2

11.8

D

15

15

15

15

15

15

A+D

32.4

39.8

31.4

33

25.2

26.8


Klasse 2

0-90 cm

0-60 cm

0-30 cm

23 oktober

5 december

23 oktober

5 december

23 oktober

5 december

A

38.7

22

33.4

15

15

8

D

15

15

15

15

15

15

A+D

53.7

37

48.4

30

30

23


Klasse 3

0-90 cm

0-60 cm

0-30 cm

23 oktober

5 december

23 oktober

5 december

23 oktober

5 december

A

64.3

37.1

47.8

24

27

9

D

15

15

15

15

15

15

A+D

79.3

52.1

62.8

39

42

24


Klasse 4

0-90 cm

0-60 cm

0-30 cm

23 oktober

5 december

23 oktober

5 december

23 oktober

5 december

A

55.5

49.1

41.4

29.2

23.3

12.1

D

15

15

15

15

15

15

A+D

70.5

64.1

56.4

44.2

38.3

27.1


Klasse 5

0-90 cm

0-60 cm

0-30 cm

23 oktober

5 december

23 oktober

5 december

23 oktober

5 december

A

89.2

70.4

70.4

44.9

41

15.2

D

16.8

15

15

15

15

15

A+D

106

85.4

85.4

59.9

56

30.2


Klasse 6

0-90 cm

0-60 cm

0-30 cm

23 oktober

5 december

23 oktober

5 december

23 oktober

5 december

A

90

71.7

74

40

45.5

13.5

D

15

15

15

15

15

15

A+D

105

86.7

89

55

60.5

28.5


Klasse 7

0-90 cm

0-60 cm

0-30 cm

23 oktober

5 december

23 oktober

5 december

23 oktober

5 december

A

78

78

59.6

44.7

35.3

19

D

15

15

15

15

15

15

A+D

93

93

74.6

59.7

50.3

34


Klasse 8

0-30 cm

23 oktober

5 december

A

20.4

18

D

23.8

23.8

A+D

44.2

41.8


Gezien om te worden gevoegd bij het ministerieel besluit van 27 maart 2014Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 27/03/2014 pub. 20/05/2014 numac 2014203157 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot bepaling van de mededelingsprocedures voor de instandhouding van kleine landschapselementen en van voor het merken van dode bomen, van biologisch waardevolle bomen en van de kleine, in stand te houden landschapselementen in de Natura 2000-locaties en in de locaties die in aanmerking komen voor het Natura 2000-netwerk sluiten tot bepaling van de referentiewaarden van de metingen van potentieel uitspoelbare stikstof voor het jaar 2013.

Namen, 27 mei 2014.

De Minister van Leefmilieu, Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit, Ph. HENRY De Minister van Openbare Werken, Landbouw, Landelijke Aangelegenheden, Natuur, Bossen en Erfgoed, C. DI ANTONIO

^