Etaamb.openjustice.be
Benoemingen
gepubliceerd op 25 augustus 2014

Personeel. - Benoeming Bij ministerieel besluit van 27 mei 2014 wordt Mevr. Goedele Alaerts, met ingang van 1 mei 2014, in vast dienstverband benoemd met de titel van Attaché in de klasse A1 bij het Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gez

bron
federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten
numac
2014018242
pub.
25/08/2014
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR GENEESMIDDELEN EN GEZONDHEIDSPRODUCTEN


Personeel. - Benoeming Bij ministerieel besluit van 27 mei 2014Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 27/05/2014 pub. 23/06/2014 numac 2014203903 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot bepaling van de referentiewaarden van de metingen van potentieel uitspoelbare stikstof voor het jaar 2013 type ministerieel besluit prom. 27/05/2014 pub. 11/08/2014 numac 2014035766 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van bijlage 5 van het ministerieel besluit van 13 januari 2012 tot uitvoering van bepaalde procedurele aspecten van het Vijfde Waarborgbesluit van 16 december 2011 type ministerieel besluit prom. 27/05/2014 pub. 16/09/2014 numac 2014035884 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van bijlage 5 van het ministerieel besluit van 13 januari 2012 tot uitvoering van bepaalde procedurele aspecten van het Vijfde Waarborgbesluit van 16 december 2011 type ministerieel besluit prom. 27/05/2014 pub. 04/09/2014 numac 2014035903 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende de uitvoering van diverse besluiten met betrekking tot het woonbeleid in Vlaanderen type ministerieel besluit prom. 27/05/2014 pub. 12/08/2014 numac 2014031669 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot aanwijzing van de secretarissen van de selectiecommissies van het ministerie en van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type ministerieel besluit prom. 27/05/2014 pub. 12/08/2014 numac 2014031668 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot aanwijzing van de secretarissen van de evaluatiecommissie van het ministerie en van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type ministerieel besluit prom. 27/05/2014 pub. 30/10/2014 numac 2014029622 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot aanwijzing van de leden van de werkgroepen "moderne talen" met toepassing van de artikelen 16, § 2, 25, § 2 en 35, § 2 van het decreet van 24 juli 1997 dat de prioritaire taken bepaalt van het basisonderwijs en van het secundair onderwijs en de structuren organiseert die het mogelijk maken ze uit te voeren sluiten wordt Mevr. Goedele Alaerts, met ingang van 1 mei 2014, in vast dienstverband benoemd met de titel van Attaché in de klasse A1 bij het Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten - Hoofdbestuur.

^