Etaamb.openjustice.be
Benoemingen
gepubliceerd op 16 juli 2014

Personeel. - Benoeming in vast dienstverband Bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, wordt in vast dienstverband benoemd in de betrekking van attaché : Bij ministerieel besluit van 27 mei 2014 : Met ingang van 1 - De heer ARNOULD, François, op het Franse taalkader, bij de centrale diensten. Een beroep tot n(...)

bron
federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
numac
2014018207
pub.
16/07/2014
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN


Personeel. - Benoeming in vast dienstverband Bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, wordt in vast dienstverband benoemd in de betrekking van attaché : Bij ministerieel besluit van 27 mei 2014Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 27/05/2014 pub. 04/09/2014 numac 2014035903 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende de uitvoering van diverse besluiten met betrekking tot het woonbeleid in Vlaanderen type ministerieel besluit prom. 27/05/2014 pub. 23/06/2014 numac 2014203903 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot bepaling van de referentiewaarden van de metingen van potentieel uitspoelbare stikstof voor het jaar 2013 sluiten : Met ingang van 15 april 2014 : - De heer ARNOULD, François, op het Franse taalkader, bij de centrale diensten.

Een beroep tot nietigverklaring van de voormelde akt met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van State wordt ingediend binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State, Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel, te worden toegezonden.

^