Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 16 juli 2014

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 16/07/2014 numac 2014041307 bron federale overheidsdienst financien Rentenfonds Hypothecaire kredieten. - Veranderlijkheid der rentevoeten. Referte-indexen. - Artikel 9, § 1, van de wet van 4 augustus 1992 op het hypothecair krediet. - Bericht De lijst der referte-indexen van de maand juli 2014 is sameng Index A (schatkistcertificaten 12 maanden) : 0,039 Index B (lineaire obligaties 2 jaren) : 0(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 03/02/2014 pub. 16/07/2014 numac 2013207087 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 mei 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten, betreffende de regeling van werkloosheid met bedrijfstoeslag vanaf de leeftijd van 56 jaar in uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 106 van de Nationale Arbeidsraad type koninklijk besluit prom. 03/02/2014 pub. 16/07/2014 numac 2013207141 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 april 2013, gesloten in het Paritair Comité voor het kappersbedrijf en de schoonheidszorgen, tot instelling van een stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en landingsbanen type koninklijk besluit prom. 03/02/2014 pub. 16/07/2014 numac 2013207140 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 mei 2013, gesloten in het Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf, betreffende de invoering van een regeling van bedrijfstoeslag bij werkloosheid vanaf 56 jaar na 40 jaar beroepsverleden type koninklijk besluit prom. 03/02/2014 pub. 16/07/2014 numac 2013207142 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 mei 2013, gesloten in het Paritair Subcomité voor de betonindustrie, betreffende de toekenning van een bedrijfstoeslag bij het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag op 56 jaar met een loopbaan van 40 jaar (1) type koninklijk besluit prom. 03/02/2014 pub. 16/07/2014 numac 2013207150 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 april 2013, gesloten in het Paritair Comité voor het kappersbedrijf en de schoonheidszorgen, betreffende de verlenging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 juni 2011 houdende de invoering van een conventioneel brugpensioen vanaf 56 jaar mits een beroepsverleden van 40 jaar (1) type koninklijk besluit prom. 03/02/2014 pub. 16/07/2014 numac 2013207151 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 juni 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de meester-kleermakers, de kleermaaksters en naaisters, houdende wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 juni 1991 tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 april 1982 tot oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid en vaststelling van zijn statuten - verplaatsing van de maatschappelijke zetel type koninklijk besluit prom. 03/02/2014 pub. 16/07/2014 numac 2013207155 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 maart 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector, tot instelling van een stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en landingsbanen type koninklijk besluit prom. 03/02/2014 pub. 16/07/2014 numac 2013207158 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 mei 2013, gesloten in het Paritair Subcomité voor de edele metalen, betreffende de flexibiliteit type koninklijk besluit prom. 03/02/2014 pub. 16/07/2014 numac 2013207161 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 januari 2013, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de continue dienstverlenging type koninklijk besluit prom. 03/02/2014 pub. 16/07/2014 numac 2013207165 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 juni 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de schoonmaak, betreffende de verlenging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 2011 betreffende de lonen, loontoeslagen en premies type koninklijk besluit prom. 03/02/2014 pub. 16/07/2014 numac 2013207160 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 mei 2013, gesloten in het Paritair Comité voor het ceramiekbedrijf, betreffende de invoering van een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag op 58/60 jaar, met uitzondering van de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Subcomité voor de pannenbakkerijen type koninklijk besluit prom. 03/02/2014 pub. 16/07/2014 numac 2013207168 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 mei 2013, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap, betreffende het tijdskrediet type koninklijk besluit prom. 03/02/2014 pub. 16/07/2014 numac 2013207170 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 april 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de non-ferro metalen, betreffende de verlenging van sommige bepalingen type koninklijk besluit prom. 03/02/2014 pub. 16/07/2014 numac 2013207201 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 mei 2013, gesloten in het Paritair Comité voor het ceramiekbedrijf, betreffende de invoering van een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag op 56 jaar, met uitzondering van de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Subcomité voor de pannenbakkerijen type koninklijk besluit prom. 03/02/2014 pub. 16/07/2014 numac 2013207200 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 juni 2013, gesloten in het Paritair Subcomité voor het koetswerk, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag vanaf 56 jaar type koninklijk besluit prom. 03/02/2014 pub. 16/07/2014 numac 2013207203 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 mei 2013, gesloten in het Paritair Subcomité voor de edele metalen, betreffende de buitengewone bijdrage aan het fonds voor bestaanszekerheid type koninklijk besluit prom. 03/02/2014 pub. 16/07/2014 numac 2013207205 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 mei 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de non-ferro metalen, betreffende de verlenging van sommige bepalingen type koninklijk besluit prom. 03/02/2014 pub. 16/07/2014 numac 2013207207 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 april 2013, gesloten in het Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf, betreffende de verlenging tot 31 december 2013 van het akkoord van sociale vrede 2011-2012 type koninklijk besluit prom. 03/02/2014 pub. 16/07/2014 numac 2013207211 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 juni 2013, gesloten in het Paritair Subcomité voor het koetswerk, betreffende de wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 juni 2011 tot wijziging en coördinatie van de statuten van het sociaal fonds type koninklijk besluit prom. 03/02/2014 pub. 16/07/2014 numac 2013207218 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 mei 2013, gesloten in het Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf, betreffende de vorming en tewerkstelling type koninklijk besluit prom. 03/02/2014 pub. 16/07/2014 numac 2013207221 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 mei 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van het kleding- en confectiebedrijf, betreffende de bijdragen voor het "Sociaal Waarborgfonds voor de bedienden van het kleding- en confectiebedrijf" type koninklijk besluit prom. 03/02/2014 pub. 16/07/2014 numac 2013207225 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 maart 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de schoonmaak, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 juni 2009 betreffende de arbeidsduur, overuren en arbeidsorganisatie type koninklijk besluit prom. 03/02/2014 pub. 16/07/2014 numac 2013207224 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 juni 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de diamantnijverheid en -handel, betreffende de verhoging van de sectorale vormingsinspanningen in de diamantnijverheid voor het jaar 2013 type koninklijk besluit prom. 03/02/2014 pub. 16/07/2014 numac 2013207229 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 juni 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de diamantnijverheid en -handel, tot vaststelling van nadere maatregelen ten voordele van de werkgelegenheid en de vorming van risicogroepen in de diamantnijverheid type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 16/07/2014 numac 2014003255 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit houdende aanstelling van een Regeringscommissaris van Begroting bij het Federaal Kenniscentrum voor de gezondheidszorg type koninklijk besluit prom. 13/07/2014 pub. 16/07/2014 numac 2014003285 bron federale overheidsdienst financien en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit met betrekking tot gereglementeerde vastgoedvennootschappen type koninklijk besluit prom. 03/02/2014 pub. 16/07/2014 numac 2014012004 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 mei 2013, gesloten in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de vorming type koninklijk besluit prom. 14/03/2014 pub. 16/07/2014 numac 2014014341 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot toewijzing van een subsidie van 1.325.000 EUR aan het Paleis voor Schone Kunsten in toepassing van de huidige bijakte bij het Samenwerkingsakkoord van 15 september 1993 tussen de Federale Staat en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, betreffende bepaalde initiatieven bestemd om de internationale rol en de functie van hoofdstad van Brussel te bevorderen type koninklijk besluit prom. 03/02/2014 pub. 16/07/2014 numac 2014200062 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 juni 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van het kleding- en confectiebedrijf, betreffende vorming en tewerkstelling type koninklijk besluit prom. 03/02/2014 pub. 16/07/2014 numac 2014200094 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 juni 2013, gesloten in het Paritair Subcomité voor de betonindustrie, betreffende de vergoeding bij dodelijk arbeidsongeval

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 24/04/2014 pub. 16/07/2014 numac 2014003254 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Ministerieel besluit betreffende de aanstelling van een gemachtigde van de Minister van Financiën bij het Instituut voor de Veteranen - Nationaal Instituut voor oorlogsinvaliden, oud-strijders en oorlogsslachtoffers type ministerieel besluit prom. 24/04/2014 pub. 16/07/2014 numac 2014003257 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Ministerieel besluit houdende aanstelling van gemachtigde van de Minister van Financiën bij de Bijzondere verrekenkas voor gezinsvergoedingen ten bate van de arbeiders der ondernemingen voor binnenscheepvaart type ministerieel besluit prom. 24/04/2014 pub. 16/07/2014 numac 2014003256 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Ministerieel besluit houdende aanstelling van gemachtigde van de Minister van Financiën bij de Bijzondere verrekenkas voor gezinsvergoedingen ten bate van de arbeiders gebezigd door de ladings- en lossingsondernemingen en door de stuwadoors in de havens, losplaatsen, stapelplaatsen en stations type ministerieel besluit prom. 07/07/2014 pub. 16/07/2014 numac 2014011455 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende het uit de handel nemen en verbod van het op de markt brengen van betonpomp JMBH61 type ministerieel besluit prom. -- pub. 16/07/2014 numac 2014204515 bron waalse overheidsdienst Natuurbehoud Bij ministerieel besluit van 21 mei 2014 wordt de VZW "Natagora - Régionale Coeur de Wallonie", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is rue Nanon 98, te 5000 Namen, erkend als beheerder van een centrum voor de reval

decreet

type decreet prom. 05/05/2014 pub. 16/07/2014 numac 2014203429 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende maatregelen inzake onderwijs - 2014

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 08/05/2014 pub. 16/07/2014 numac 2014031504 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de erkenning van de VZW « Brusselse Bond voor het Recht op Wonen » als vereniging bedoeld in hoofdstuk III van Titel III van de Huisvestingscode betreffende de straffen in geval van woningleegstand type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 27/03/2014 pub. 16/07/2014 numac 2014031565 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot toekenning van een subsidie van 1.000.000,00 EUR aan de Brusselse gemeenten om het statutariseringsbeleid bij de plaatselijke besturen te promoten van het personeel van de gemeenten, de O.C.M.W.'s, de verenigingen gevormd overeenkomstig de bepalingen van hoofdstuk XII van de organieke wet van 8 juli 1976 op de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn waarvan de raad van bestuur uit O.C.M.W.'s bestaat, de openbare ziekenhuizen waarvan de gemeenten het tekort ten laste nemen en van de Berg van Barmhartigheid

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 19/06/2014 pub. 16/07/2014 numac 2014204553 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van de bepalingen van het Waals Reglementair Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid betreffende de tele-onthaalcentra

bericht

type bericht prom. -- pub. 16/07/2014 numac 2014018253 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 19 Het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van Anderlecht c.s. heeft de schorsing en de niet(...)

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 16/07/2014 numac 2014000113 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Oproep tot kandidaatstelling met het oog op het bekomen van een erkenning als orgaan belast met het uitbrengen van een advies over de conformiteit van de systemen voor online verzameling van de steunbetuigingen voor een burgerinitiatief indien de v 1. Erkenning Deze bekendmaking is een oproep tot kandidaturen met het oog op het bekomen van een(...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 16/07/2014 numac 2014204469 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van ondernemingen waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de intrekking van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42 van het Wetboek van economisch recht Als u vragen hebt, kunt u de webs Ond Nr. 0447.577.103 KREA intrekking van de ambtshalve doorhaling ingaande vanaf : 16/06/2014(...) type lijst prom. -- pub. 16/07/2014 numac 2014204616 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige experten controlebeleid (niveau A) voor het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (ANG14216) Na de selectie wordt een lijst met maximum 25 geslaagden aangelegd die één jaar g(...) Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld (die vier jaar geldig blijft) (...)

erratum

type erratum prom. -- pub. 16/07/2014 numac 2014022374 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Wetenschappelijke afdeling van het Observatorium voor de chronische ziekten, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van een lid. - Erratum De tekst

document

type document prom. -- pub. 16/07/2014 numac 2014204613 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige attachés financieel & statisch beheer De vergelijkende selectie van Nederlandstalige attachés financieel & statistisch beheer (niveau A) voor de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van Pro(...) Er zijn 4 geslaagden.

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 16/07/2014 numac 2014018207 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Personeel. - Benoeming in vast dienstverband Bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, wordt in vast dienstverband benoemd in de betrekking van attaché : Bij ministerieel besluit van 27 mei 2014 : Met ingang van 1 - De heer ARNOULD, François, op het Franse taalkader, bij de centrale diensten. Een beroep tot n(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 16/07/2014 numac 2014022384 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - College van geneesheren-directeurs, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 1 juli 2014, dat in werking treed Bij hetzelfde besluit, wordt de heer DEMYTTENAERE, Bart, benoemd in de hoedanigheid van plaatsverva(...)

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 16/07/2014 numac 2014204602 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslagen Vergelijkende selectie van **** deskundigen personeelsadministratie De vergelijkende selectie van **** deskundigen personeelsadministratie (niveau ****) voor de Regie der **** (****14144) ****(...) Er zijn 11 geslaagden. (...)

document

type document prom. -- pub. 16/07/2014 numac 2014022385 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Erkenningsraad voor leveranciers van implantaten, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Hernieuwing van mandaten van leden en benoeming van leden Bij koninklijk beslui - de dames JANSSENS, Dominique en VERBIEST, Annick en de heren EVRARD, Jean-Michel, GOULARD, Philip(...)
^