Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 23 april 2010
gepubliceerd op 04 mei 2010

Ministerieel besluit waarbij delegatie wordt verleend aan de voorzitter van het directiecomité met betrekking tot de oprichting van diensten, de vaststelling van hun zetel en van hun materiële en territoriale bevoegdheid

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2010003273
pub.
04/05/2010
prom.
23/04/2010
ELI
eli/besluit/2010/04/23/2010003273/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

23 APRIL 2010. - Ministerieel besluit waarbij delegatie wordt verleend aan de voorzitter van het directiecomité met betrekking tot de oprichting van diensten, de vaststelling van hun zetel en van hun materiële en territoriale bevoegdheid


De Minister van Financiën, Gelet op het koninklijk besluit van 15 maart 2010 betreffende de oprichting van diensten in de schoot van de Federale Overheidsdienst Financiën, de vaststelling van hun zetel en van hun materiële en territoriale bevoegdheid, artikel 2;

Gelet op het ministerieel besluit van 10 oktober 1979 waarbij delegatie wordt verleend voor het uitoefenen van sommige bevoegdheden, Besluit :

Artikel 1.De bevoegdheden bepaald in artikel 1 van het koninklijk besluit van 15 maart 2010 betreffende de oprichting van diensten in de schoot van de Federale Overheidsdienst Financiën, de vaststelling van hun zetel en van hun materiële en territoriale bevoegdheid worden gedelegeerd aan de voorzitter van het directiecomité.

Art. 2.Het ministerieel besluit van 10 oktober 1979 waarbij delegatie wordt verleend voor het uitoefenen van sommige bevoegdheden wordt opgeheven.

Brussel, 23 april 2010.

D. REYNDERS

^