Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 06 december 2021

Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 30 september 2021 zijn de volgende promoties, benoemingen en decoraties verleend: LEOPOLDSORDE Grootofficier De heer Patrick HERBIGNAT, Eerste auditeur-afdelingshoofd bij de Raad van State, met De heer Benoît JADOT, Eerste auditeur-afdelingshoofd bij de Raad van State, met ingang van 08/04/20(...)

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2021033586
pub.
06/12/2021
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN


Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 30 september 2021Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 30/09/2021 pub. 04/11/2021 numac 2021032720 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit tot wijziging van diverse bepalingen betreffende het Rijkspersoneel type koninklijk besluit prom. 30/09/2021 pub. 15/10/2021 numac 2021033358 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot vaststelling van het programma van de Koninklijke Militaire School voor het academiejaar 2021-2022 type koninklijk besluit prom. 30/09/2021 pub. 04/11/2021 numac 2021031213 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit tot vaststelling van de begunstigden van de acties die door de Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning worden gevoerd in het kader van zijn opdracht om culturele, promotie-, amusements-, opleidings- en sportinitiatieven te ontwikkelen sluiten zijn de volgende promoties, benoemingen en decoraties verleend: LEOPOLDSORDE Grootofficier De heer Patrick HERBIGNAT, Eerste auditeur-afdelingshoofd bij de Raad van State, met ingang van 08/04/2020 De heer Benoît JADOT, Eerste auditeur-afdelingshoofd bij de Raad van State, met ingang van 08/04/2020 De heer Michel QUINTIN, Eerste auditeur-afdelingshoofd bij de Raad van State, met ingang van 08/04/2020.

Commandeur De heer Erik BOSQUET, Eerste auditeur bij de Raad van State, met ingang van 8 april 2014 Mevrouw Vinciane FRANCK, Eerste auditeur bij de Raad van State, met ingang van 8 april 2015 De heer Laurent JANS, Eerste auditeur bij de Raad van State, met ingang van 8 april 2015 Mevrouw Isabelle LEYSEN, Eerste auditeur bij de Raad van State, met ingang van 8 april 2014 Mevrouw Geneviève MARTOU, Eerste auditeur bij de Raad van State, met ingang van 8 april 2015 Mevrouw Anne VAGMAN, Eerste auditeur bij de Raad van State, met ingang van 8 april 2016 De heer Etienne BAUSIER, Eerste adviseur bij de Kamer van Volksvertegenwoordigers, met ingang van 8 april 2020 Mevouw Khadija EL HAJJAJI, Eerste auditeur bij de Raad van State, met ingang van 8 april 2020 De heer Joël KOTEK, Directieraad bij het Franstalig Brussels Parlement, met ingang van 8 april 2018 Mevrouw Claudine MERTES, Auditeur bij de Raad van State, met ingang van 8 april 2020 Mevrouw Brigitte POLFLIET, Eerste adviseur bij de Kamer van Volksvertegenwoordigers, met ingang van 8 april 2020.

Officier De heer Raphaël BORN, Auditeur bij de Raad van State, met ingang van 15 november 2015 De heer Yves DELAL, Auditeur bij de Raad van State, met ingang van 8 april 2015 Mevrouw Laurence LEJEUNE, Auditeur bij de Raad van State, met ingang van 8 april 2014 Mevrouw Véronique SCHMITZ, Auditeur bij de Raad van State, met ingang van 15 november 2015 De heer Stéphane TELLIER, Auditeur bij de Raad van State, met ingang van 8 april 2016.

Ridder De heer Alfred BETSCH, Eerstaanwezend technicus bij het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap, met ingang van 8 april 2020 Mevrouw Sabine DELITENIE, Eerstaanwezend assistente bij de Kamer van Volksvertegenwoordigers, met ingang van 8 april 2020 De heer Fabrice DUMORTIER, Adjunct-adviseur bij het Brussels Hoofdstedelijk Parlement, met ingang van 15 november 2016 De heer Renate TRANTES, Eerste klerk bij het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap, met ingang van 15 november 2017.

Zij zullen het burgerlijk ereteken dragen.

KROONORDE Grootofficier De heer Christian AMELYNCK, Eerste auditeur-afdelingshoofd bij de Raad van State, met ingang van 15 november 2019 De heer Alain LEFEBVRE, Eerste auditeur bij de Raad van State, met ingang van 15 november 2019 De heer Constantin NIKIS, Eerste auditeur bij de Raad van State, met ingang van 15 november 2019 De heer Michel PAUL, Eerste referendaris bij de Raad van State, met ingang van 15 november 2019 De heer Erik THIBAUT, Adjunct-auditeur-generaal bij de Raad van State, met ingang van 15 november 2019.

Commandeur De heer Thierry VANDERHAEGE, Eerste directieraad bij het Parlement van de Franse Gemeenschap, met ingang van 15 november 2017.

Officier De heer Laurent BLASSON, Adviseur bij het Brussels Hoofdstedelijk Parlement, met ingang van 8 april 2020 De heer Martin GENNART, Adviseur bij de Kamer van Volksvertegenwoordigers, met ingang van 8 april 2020 De heer Sébastien VAN KOEKENBEEK, Adviseur bij de Kamer van Volksvertegenwoordigers, met ingang van 8 april 2020.

Ridder De heer Alain GERMONPREZ, Chef-klerk bij de Kamer van Volksvertegenwoordigers, met ingang van 8 april 2020 Mevrouw Marcelle HUWAERT, Eerstaanwezend secretaresse bij de Kamer van Volksvertegenwoordigers, met ingang van 8 april 2020.

Gouden palmen De heer Michel LENOIR, Eerstaanwezend kamerbewaarder bij het Brussels Hoofdstedelijk Parlement, met ingang van 8 april 2019.

Gouden medaille Mevrouw Dominique MIN, Eerstaanwezend kamerbewaarder-bode bij het Parlement van de Franse Gemeenschap, met ingang van 8 april 2020.

ORDE VAN LEOPOLD II Commandeur De heer Jean ADAM, Eerste adviseur bij de Kamer van Volksvertegenwoordigers, met ingang van 8 april 2020 De heer Jacques PONJEE, Eerste adviseur bij het Brussels Hoofdstedelijk Parlement, met ingang van 15 november 2017 De heer Gaël WATTEUW, Directieraad bij het Franstalig Brussels Parlement, met ingang van 08/04/2020 De heer Yves JACQUES, Eerste directieraad bij de Kamer van Volksvertegenwoordigers, met ingang van 08/04/2020.

Officier Mevrouw Perrine LECOMTE, Eerstaanwezend assistente bij de Kamer van Volksvertegenwoordigers, met ingang van 8 april 2020.

Ridder De heer Hussein AMRAOUI, Assistent bij het Franstalig Brussels Parlement, met ingang van 15 november 2019 Mevrouw Lucia CERSOSIMO, Aangestelde voor het onderhoud bij het Franstalig Brussels Parlement, met ingang van 15 november 2018 De heer Alexandre CORNELUS, Eerste assistent bij de Kamer van Volksvertegenwoordigers, met ingang van 8 april 2020 De heer Jean-Claude DEMACQ, Eerstaanwezend technicus bij de Kamer van Volksvertegenwoordigers, met ingang van 8 april 2020 De heer Stéphane LOVINFOSSE, Assistent bij het Parlement van de Franse Gemeenschap, met ingang van 15 november 2016 De heer Ghislain SCHREIDEN, Eerste technicus bij het Brussels Hoofdstedelijk Parlement, met ingang van 8 april 2019 De heer Danny WILLEKENS, Technicus bij het Brussels Hoofdstedelijk Parlement, met ingang van 8 april 2019 Mevrouw Paulette WOLFS, Redacteur eerste klasse bij het Waals Parlement, met ingang van 8 april 2019.

Gouden Medaille De heer Bernard JACQUES, Kamerbewaarder-bode 1ste klasse bij het Waals Parlement, met ingang van 15 november 2019.

Zij nemen vanaf de bij hun naam vermelde datum hun rang in de Orde in.

Paleis Bij koninklijk besluit van 11 februari 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/02/2019 pub. 21/02/2019 numac 2019010935 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 juli 2002 betreffende de instelling van mechanismen voor de bevordering van elektriciteit opgewekt uit hernieuwbare energiebronnen type koninklijk besluit prom. 11/02/2019 pub. 01/03/2019 numac 2019200431 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot bepaling van de voorwaarden inzake positieve acties sluiten wordt het Grootkruis in de Orde van Leopold II toegekend aan Baronnes Alexandre van CALOEN, geboren Charlotte de MOFFARTS, in haar hoedanigheid van Eredame van Hare Majesteit Koningin Paola.

Bij koninklijk besluit van 17 mei 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 17/05/2019 pub. 11/06/2019 numac 2019012631 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit betreffende de aalmoezeniers, de consulenten van de erediensten en de moreel consulenten bij de gevangenissen type koninklijk besluit prom. 17/05/2019 pub. 11/06/2019 numac 2019012826 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot aanpassing aan de welvaart van bepaalde uitkeringen in de regeling voor werknemers type koninklijk besluit prom. 17/05/2019 pub. 06/06/2019 numac 2019012773 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 november 2011 tot vaststelling van de retributies en bijdragen verschuldigd aan het Begrotingsfonds voor de grondstoffen en de producten type koninklijk besluit prom. 17/05/2019 pub. 05/06/2019 numac 2019012965 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, betreffende de verstrekkingen van de genetische onderzoeken type koninklijk besluit prom. 17/05/2019 pub. 07/06/2019 numac 2019012927 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 14, g), van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 17/05/2019 pub. 05/06/2019 numac 2019012964 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 33bis van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, betreffende de verstrekkingen van de genetische onderzoeken type koninklijk besluit prom. 17/05/2019 pub. 11/06/2019 numac 2019041154 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 7 van het koninklijk besluit van 9 april 2007 tot verhoging van sommige pensioenen en tot toekenning van een welvaartsbonus aan sommige pensioengerechtigden sluiten wordt de graad van Commandeur in de Orde van Leopold II toegekend aan mevrouw Carmela MESSINA, attaché bij de dienst van Hunne Majesteiten Koning Albert en Koningin Paola.

Bij koninklijk besluit van 12 juni 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 12/06/2019 pub. 25/06/2019 numac 2019013373 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 februari 2019 betreffende het beroep van orthoptist-optometrist type koninklijk besluit prom. 12/06/2019 pub. 20/06/2019 numac 2019013351 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 2002 betreffende de vaststelling en de vereffening van het budget van financiële middelen van de ziekenhuizen type koninklijk besluit prom. 12/06/2019 pub. 27/06/2019 numac 2019202930 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van de Administratieve Commissie ter regeling van de arbeidsrelatie sluiten worden de Gouden Palmen der Kroonorde toegekend aan mevrouw Chantal TAELEMANS, in haar hoedanigheid van gekwalificeerd onderhoudspersoneel 1ste klasse bij het Huis van Zijne Majesteit de Koning en aan de heer Jean-Marie Tuypens, chef kamerbewaarder bij het Huis van Zijne Majesteit de Koning.

Bij koninklijk besluit van 9 juni 2020Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 09/06/2020 pub. 17/06/2020 numac 2020041357 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 december 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de invoering van een functieclassificatie in de deelsector van de vleesconserven, worsten, pekelvlees, gerookt vlees en vleesderivaten sluiten wordt Gravin François CORNET d'ELZIUS, geboren Suzanne HALSTRICK, benoemd tot Officier in de Orde van Leopold II. Bij koninklijk besluit van 13 september 2020Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 13/09/2020 pub. 08/10/2020 numac 2020043216 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 7 juni 2010 betreffende het getuigschrift en de opleiding van duiker voor de leden van de openbare hulpdiensten type koninklijk besluit prom. 13/09/2020 pub. 24/09/2020 numac 2020031347 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende gelijkstelling van de dagen van arbeidsonderbreking ingevolge tijdelijke werkloosheid wegens overmacht door de pandemie, ten gevolge van het coronavirus in het stelsel der jaarlijkse vakantie van de werknemers voor de periode van 1 juli 2020 tot en met 31 augustus 2020 type koninklijk besluit prom. 13/09/2020 pub. 28/09/2020 numac 2020042672 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit betreffende de cumulatie door de personeelsleden van het operationeel kader van de politiediensten type koninklijk besluit prom. 13/09/2020 pub. 17/09/2020 numac 2020203784 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 7 van het koninklijk besluit van 23 april 2020 tot het tijdelijk versoepelen van de voorwaarden waaronder werklozen, al dan niet met bedrijfstoeslag, kunnen worden tewerkgesteld in vitale sectoren en tot het tijdelijk bevriezen van de degressiviteit van de volledige werkloosheidsuitkeringen sluiten worden de Gouden Palmen der Kroonorde toegekend aan mevrouw Berthe MAENHOUT, kamermeisje bij het Huis van Zijne Majesteit Koning Albert.

Bij koninklijk besluit van 21 januari 2021Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 21/01/2021 pub. 18/02/2021 numac 2021020255 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot vergoeding van de regeringscommissaris bij de naamloze vennootschap van publiek recht "Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden/BIO NV" type koninklijk besluit prom. 21/01/2021 pub. 18/02/2021 numac 2021020251 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot vergoeding van de regeringscommissaris bij naamloze vennootschap van publiek recht met sociaal oogmerk Enabel, Belgisch Ontwikkelingsagentschap sluiten worden de Zilveren Palmen der Kroonorde toegekend aan mevrouw Lilianna PACYNA, kamermeisje bij het Huis van Zijne Majesteit Koning Albert II. Bij koninklijk besluit van 11 maart 2021Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/03/2021 pub. 19/03/2021 numac 2021020580 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 februari 1987 houdende de benoeming van de voorzitter, ondervoorzitter en leden van de Nationale Paritaire Commissie geneesheren-ziekenhuizen type koninklijk besluit prom. 11/03/2021 pub. 12/04/2021 numac 2021040954 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot regeling van de eindrekening van de uitgaven en de inhoudingen voorzien in artikel 75, § 1quater, van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten en artikel 86, § 1, van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap type koninklijk besluit prom. 11/03/2021 pub. 24/03/2021 numac 2021020590 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het Verzekeringscomité overeenkomsten kan sluiten met toepassing van artikel 56, § 2, eerste lid, 1°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, voor de tegemoetkoming in de kosten van een behandeling met hadrontherapie type koninklijk besluit prom. 11/03/2021 pub. 13/04/2021 numac 2020044442 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 juli 2020, gesloten in het Aanvullend Paritair Comité voor de non-profitsector, betreffende het statuut van de vakbondsafvaardiging type koninklijk besluit prom. 11/03/2021 pub. 13/04/2021 numac 2021020175 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 oktober 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de exploitatie van bioscoopzalen, betreffende de arbeids- en loonvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 11/03/2021 pub. 19/03/2021 numac 2021030563 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende de veiligheidsvergunning, het uniek veiligheidscertificaat en het jaarlijks veiligheidsverslag type koninklijk besluit prom. 11/03/2021 pub. 19/03/2021 numac 2021040777 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de opheffing van de aanduiding van een gemachtigde, belast met het toezicht op de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle en haar uitvoeringsbesluiten sluiten worden de Gouden Palmen der Kroonorde toegekend aan mevrouw Maria Isolina NINO LOPEZ, in haar hoedanigheid van stoffeerder-garnierder bij het Huis van Zijne Majesteit de Koning.

Bij koninklijk besluit van 11 juli 2021Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/07/2021 pub. 02/08/2021 numac 2021021510 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 november 2006 betreffende de organisatie en de bevoegdheden van de federale politie type koninklijk besluit prom. 11/07/2021 pub. 20/07/2021 numac 2021042488 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van diverse bepalingen inzake de selectie en de rekrutering van de personeelsleden van de politiediensten type koninklijk besluit prom. 11/07/2021 pub. 19/07/2021 numac 2021203377 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot verlenging van de maatregelen genomen door de wet van 15 juli 2020 tot verbetering van de toestand van de werknemers in de culturele sector en door het koninklijk besluit van 2 mei 2021 tot aanvulling van de maatregelen genomen door de wet van 15 juli 2020 tot verbetering van de toestand van de werknemers in de culturele sector en tot tijdelijke verhoging van de minima van de uitkeringen van sommige werknemers tewerkgesteld in de artistieke sector type koninklijk besluit prom. 11/07/2021 pub. 19/07/2021 numac 2021031800 bron federale overheidsdienst financien federale overheidsdienst justitie federale overheidsdienst binnenlandse zaken federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende benoeming van leden van de sanctiecommissie van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten type koninklijk besluit prom. 11/07/2021 pub. 19/07/2021 numac 2021031890 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende de toekenning van een eenmalige COVID-toelage voor het verpleegkundig personeel van de buitendiensten van het directoraat-generaal van de penitentiaire inrichtingen type koninklijk besluit prom. 11/07/2021 pub. 19/07/2021 numac 2021203411 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van de Nederlandstalige en Franstalige afdeling van de erkenningscommissie van eerste aanleg, ingesteld bij de wet van 30 december 1963 betreffende de erkenning en de bescherming van de titel van beroepsjournalist type koninklijk besluit prom. 11/07/2021 pub. 19/07/2021 numac 2021203382 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot verlenging van diverse maatregelen genomen op vlak van werkloosheid in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 sluiten wordt het Grootkruis in de Orde van Leopold II toegekend aan mevrouw Caroline NEVE de MEVERGNIES, geboren Caroline DEMEURE.

^