Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 10 oktober 2019

Buitenlandse carrière Overplaatsingen Bij koninklijk besluit van 3 juli 2019 wordt Mevrouw Françoise GUSTIN ontheven uit haar functie bij het Hoofdbestuur. Zij wordt geaccrediteerd als Ambassadeur van België in de Helleense Republiek en evene Bij koninklijk besluit van 12 juli 2019 wordt de heer Christophe de BASSOMPIERRE ontheven uit z(...)

bron
federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking
numac
2019042078
pub.
10/10/2019
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BUITENLANDSE ZAKEN, BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING


Buitenlandse carrière Overplaatsingen Bij koninklijk besluit van 3 juli 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/07/2019 pub. 14/02/2020 numac 2019041517 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 juli 1992 tot vaststelling van de informatie die opgenomen wordt in de bevolkingsregisters en in het vreemdelingenregister teneinde nieuwe informatiegegevens betreffende de voogd van een niet-begeleide minderjarige vreemdeling te registreren type koninklijk besluit prom. 03/07/2019 pub. 08/08/2019 numac 2019041689 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de financiële bijdrage van de Belgische federale overheid voor het jaar 2019 aan de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling voor de landbouwkundige programma's type koninklijk besluit prom. 03/07/2019 pub. 15/07/2019 numac 2019041386 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de verlenging 2020 van de strategische veiligheids-en preventieplannen 2018-2019 type koninklijk besluit prom. 03/07/2019 pub. 26/07/2019 numac 2019041530 bron federale raad voor duurzame ontwikkeling Koninklijk besluit houdende vervanging van een lid van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling type koninklijk besluit prom. 03/07/2019 pub. 10/07/2020 numac 2020042018 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 juli 1992 tot vaststelling van de infor-matie die opgenomen wordt in de bevolkingsregisters en in het vreemdelingenregister teneinde nieuwe informatiegegevens betreffende de voogd van een niet-begeleide minderjarige vreemdeling te registreren. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 03/07/2019 pub. 12/07/2019 numac 2019030643 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 op het stuk van de inkomsten uit de deeleconomie type koninklijk besluit prom. 03/07/2019 pub. 22/07/2019 numac 2019203339 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 oktober 2017 betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen van de klasse 7 en houdende de omzetting van richtlijn 2018/217 van de Commissie van 31 januari 2018 tot wijziging van Richtlijn 2008/68/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen over land en met name de aanpassing van punt I.1 van bijlage I aan de wetenschappelijke en technische vooruitgang en de uitvoering van het uitvoeringsbesluit (EU) 2018/936 van 29 juni 2018 houdende toestemming voor de lidstaten om bepaalde afwijkingen vast te stellen krachtens Richtlijn 2008/68/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen over land sluiten wordt Mevrouw Françoise GUSTIN ontheven uit haar functie bij het Hoofdbestuur. Zij wordt geaccrediteerd als Ambassadeur van België in de Helleense Republiek en eveneens aangesteld tot Consul-Generaal van België in deze Staat, met standplaats te Athene.

Bij koninklijk besluit van 12 juli 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 12/07/2019 pub. 17/12/2019 numac 2019013679 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit houdende samenstelling van de wetenschappelijke raad van de Koninklijke Bibliotheek van België type koninklijk besluit prom. 12/07/2019 pub. 19/07/2019 numac 2019030777 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit houdende vaststelling van het wapen van het Koninklijk Huis en van zijn leden type koninklijk besluit prom. 12/07/2019 pub. 17/12/2019 numac 2019013680 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit houdende samenstelling van de wetenschappelijke raad van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Ruimte-Aëronomie type koninklijk besluit prom. 12/07/2019 pub. 17/12/2019 numac 2019013683 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit houdende samenstelling van de wetenschappelijke raad van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen type koninklijk besluit prom. 12/07/2019 pub. 17/12/2019 numac 2019013681 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit houdende samenstelling van de wetenschappelijke raad van het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium type koninklijk besluit prom. 12/07/2019 pub. 18/07/2019 numac 2019041284 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit tot uitvoering van de wet van 7 april 2019 tot vaststelling van een kader voor de beveiliging van netwerk- en informatiesystemen van algemeen belang voor de openbare veiligheid, en van de wet van 1 juli 2011 betreffende de beveiliging en de bescherming van de kritieke infrastructuren type koninklijk besluit prom. 12/07/2019 pub. 17/12/2019 numac 2019013684 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit houdende samenstelling van de wetenschappelijke raad van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis type koninklijk besluit prom. 12/07/2019 pub. 19/08/2019 numac 2019041680 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 mei 2006 betreffende de plaatsen van secretaris-generaal, van secretaris en van adjunct-secretaris bij het Executief van de Moslims van België, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 26 januari 2017 type koninklijk besluit prom. 12/07/2019 pub. 17/12/2019 numac 2019013682 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit houdende samenstelling van de wetenschappelijke raad van het Koninklijk Meteorologisch Instituut van België sluiten wordt de heer Christophe de BASSOMPIERRE ontheven uit zijn functie bij het Hoofdbestuur. Hij wordt geaccrediteerd als Ambassadeur van België in de Tunesische Republiek en eveneens aangesteld tot Consul-Generaal van België in deze Staat, met standplaats te Tunis.

Bij koninklijk besluit van 12 juli 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 12/07/2019 pub. 17/12/2019 numac 2019013679 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit houdende samenstelling van de wetenschappelijke raad van de Koninklijke Bibliotheek van België type koninklijk besluit prom. 12/07/2019 pub. 19/07/2019 numac 2019030777 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit houdende vaststelling van het wapen van het Koninklijk Huis en van zijn leden type koninklijk besluit prom. 12/07/2019 pub. 17/12/2019 numac 2019013680 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit houdende samenstelling van de wetenschappelijke raad van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Ruimte-Aëronomie type koninklijk besluit prom. 12/07/2019 pub. 17/12/2019 numac 2019013683 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit houdende samenstelling van de wetenschappelijke raad van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen type koninklijk besluit prom. 12/07/2019 pub. 17/12/2019 numac 2019013681 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit houdende samenstelling van de wetenschappelijke raad van het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium type koninklijk besluit prom. 12/07/2019 pub. 18/07/2019 numac 2019041284 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit tot uitvoering van de wet van 7 april 2019 tot vaststelling van een kader voor de beveiliging van netwerk- en informatiesystemen van algemeen belang voor de openbare veiligheid, en van de wet van 1 juli 2011 betreffende de beveiliging en de bescherming van de kritieke infrastructuren type koninklijk besluit prom. 12/07/2019 pub. 17/12/2019 numac 2019013684 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit houdende samenstelling van de wetenschappelijke raad van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis type koninklijk besluit prom. 12/07/2019 pub. 19/08/2019 numac 2019041680 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 mei 2006 betreffende de plaatsen van secretaris-generaal, van secretaris en van adjunct-secretaris bij het Executief van de Moslims van België, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 26 januari 2017 type koninklijk besluit prom. 12/07/2019 pub. 17/12/2019 numac 2019013682 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit houdende samenstelling van de wetenschappelijke raad van het Koninklijk Meteorologisch Instituut van België sluiten wordt Mevrouw Roxane de BILDERLING ontheven uit haar functie bij het Hoofdbestuur. Zij wordt geaccrediteerd als Ambassadeur van België in Japan en eveneens aangesteld tot Consul-Generaal van België in deze Staat, met standplaats te Tokio.

Bij koninklijk besluit van 12 juli 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 12/07/2019 pub. 17/12/2019 numac 2019013679 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit houdende samenstelling van de wetenschappelijke raad van de Koninklijke Bibliotheek van België type koninklijk besluit prom. 12/07/2019 pub. 19/07/2019 numac 2019030777 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit houdende vaststelling van het wapen van het Koninklijk Huis en van zijn leden type koninklijk besluit prom. 12/07/2019 pub. 17/12/2019 numac 2019013680 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit houdende samenstelling van de wetenschappelijke raad van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Ruimte-Aëronomie type koninklijk besluit prom. 12/07/2019 pub. 17/12/2019 numac 2019013683 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit houdende samenstelling van de wetenschappelijke raad van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen type koninklijk besluit prom. 12/07/2019 pub. 17/12/2019 numac 2019013681 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit houdende samenstelling van de wetenschappelijke raad van het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium type koninklijk besluit prom. 12/07/2019 pub. 18/07/2019 numac 2019041284 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit tot uitvoering van de wet van 7 april 2019 tot vaststelling van een kader voor de beveiliging van netwerk- en informatiesystemen van algemeen belang voor de openbare veiligheid, en van de wet van 1 juli 2011 betreffende de beveiliging en de bescherming van de kritieke infrastructuren type koninklijk besluit prom. 12/07/2019 pub. 17/12/2019 numac 2019013684 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit houdende samenstelling van de wetenschappelijke raad van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis type koninklijk besluit prom. 12/07/2019 pub. 19/08/2019 numac 2019041680 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 mei 2006 betreffende de plaatsen van secretaris-generaal, van secretaris en van adjunct-secretaris bij het Executief van de Moslims van België, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 26 januari 2017 type koninklijk besluit prom. 12/07/2019 pub. 17/12/2019 numac 2019013682 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit houdende samenstelling van de wetenschappelijke raad van het Koninklijk Meteorologisch Instituut van België sluiten wordt de heer Jozef SMETS ontheven uit zijn functie bij het Hoofdbestuur. Hij wordt geaccrediteerd als Ambassadeur van België in de Republiek Angola en eveneens aangesteld tot Consul-Generaal van België in deze Staat, met standplaats te Luanda.

Bij koninklijk besluit van 12 juli 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 12/07/2019 pub. 17/12/2019 numac 2019013679 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit houdende samenstelling van de wetenschappelijke raad van de Koninklijke Bibliotheek van België type koninklijk besluit prom. 12/07/2019 pub. 19/07/2019 numac 2019030777 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit houdende vaststelling van het wapen van het Koninklijk Huis en van zijn leden type koninklijk besluit prom. 12/07/2019 pub. 17/12/2019 numac 2019013680 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit houdende samenstelling van de wetenschappelijke raad van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Ruimte-Aëronomie type koninklijk besluit prom. 12/07/2019 pub. 17/12/2019 numac 2019013683 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit houdende samenstelling van de wetenschappelijke raad van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen type koninklijk besluit prom. 12/07/2019 pub. 17/12/2019 numac 2019013681 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit houdende samenstelling van de wetenschappelijke raad van het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium type koninklijk besluit prom. 12/07/2019 pub. 18/07/2019 numac 2019041284 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit tot uitvoering van de wet van 7 april 2019 tot vaststelling van een kader voor de beveiliging van netwerk- en informatiesystemen van algemeen belang voor de openbare veiligheid, en van de wet van 1 juli 2011 betreffende de beveiliging en de bescherming van de kritieke infrastructuren type koninklijk besluit prom. 12/07/2019 pub. 17/12/2019 numac 2019013684 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit houdende samenstelling van de wetenschappelijke raad van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis type koninklijk besluit prom. 12/07/2019 pub. 19/08/2019 numac 2019041680 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 mei 2006 betreffende de plaatsen van secretaris-generaal, van secretaris en van adjunct-secretaris bij het Executief van de Moslims van België, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 26 januari 2017 type koninklijk besluit prom. 12/07/2019 pub. 17/12/2019 numac 2019013682 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit houdende samenstelling van de wetenschappelijke raad van het Koninklijk Meteorologisch Instituut van België sluiten wordt de heer Filip VANDEN BULCKE ontheven uit zijn functie bij het Hoofdbestuur. Hij wordt geaccrediteerd als Ambassadeur van België in het Hasjemitische Koninkrijk Jordanië en eveneens aangesteld tot Consul-Generaal van België in deze Staat, met standplaats te Amman.

Bij koninklijk besluit van 12 juli 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 12/07/2019 pub. 17/12/2019 numac 2019013679 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit houdende samenstelling van de wetenschappelijke raad van de Koninklijke Bibliotheek van België type koninklijk besluit prom. 12/07/2019 pub. 19/07/2019 numac 2019030777 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit houdende vaststelling van het wapen van het Koninklijk Huis en van zijn leden type koninklijk besluit prom. 12/07/2019 pub. 17/12/2019 numac 2019013680 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit houdende samenstelling van de wetenschappelijke raad van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Ruimte-Aëronomie type koninklijk besluit prom. 12/07/2019 pub. 17/12/2019 numac 2019013683 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit houdende samenstelling van de wetenschappelijke raad van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen type koninklijk besluit prom. 12/07/2019 pub. 17/12/2019 numac 2019013681 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit houdende samenstelling van de wetenschappelijke raad van het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium type koninklijk besluit prom. 12/07/2019 pub. 18/07/2019 numac 2019041284 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit tot uitvoering van de wet van 7 april 2019 tot vaststelling van een kader voor de beveiliging van netwerk- en informatiesystemen van algemeen belang voor de openbare veiligheid, en van de wet van 1 juli 2011 betreffende de beveiliging en de bescherming van de kritieke infrastructuren type koninklijk besluit prom. 12/07/2019 pub. 17/12/2019 numac 2019013684 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit houdende samenstelling van de wetenschappelijke raad van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis type koninklijk besluit prom. 12/07/2019 pub. 19/08/2019 numac 2019041680 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 mei 2006 betreffende de plaatsen van secretaris-generaal, van secretaris en van adjunct-secretaris bij het Executief van de Moslims van België, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 26 januari 2017 type koninklijk besluit prom. 12/07/2019 pub. 17/12/2019 numac 2019013682 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit houdende samenstelling van de wetenschappelijke raad van het Koninklijk Meteorologisch Instituut van België sluiten wordt de heer Hendrik VAN de VELDE ontheven uit zijn functie van Ambassadeur van België in het Hasjemitische Koninkrijk Jordanië en in de Republiek Irak, met standplaats te Amman, alsook uit zijn functie van Consul-Generaal van België in deze Staten. Hij wordt aangesteld tot Consul-Generaal van België te Montreal met als ressort Canada, de Bermuda eilanden en de territoriale gemeenschap Saint-Pierre en Miquelon.

Bij koninklijk besluit van 12 juli 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 12/07/2019 pub. 17/12/2019 numac 2019013679 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit houdende samenstelling van de wetenschappelijke raad van de Koninklijke Bibliotheek van België type koninklijk besluit prom. 12/07/2019 pub. 19/07/2019 numac 2019030777 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit houdende vaststelling van het wapen van het Koninklijk Huis en van zijn leden type koninklijk besluit prom. 12/07/2019 pub. 17/12/2019 numac 2019013680 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit houdende samenstelling van de wetenschappelijke raad van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Ruimte-Aëronomie type koninklijk besluit prom. 12/07/2019 pub. 17/12/2019 numac 2019013683 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit houdende samenstelling van de wetenschappelijke raad van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen type koninklijk besluit prom. 12/07/2019 pub. 17/12/2019 numac 2019013681 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit houdende samenstelling van de wetenschappelijke raad van het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium type koninklijk besluit prom. 12/07/2019 pub. 18/07/2019 numac 2019041284 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit tot uitvoering van de wet van 7 april 2019 tot vaststelling van een kader voor de beveiliging van netwerk- en informatiesystemen van algemeen belang voor de openbare veiligheid, en van de wet van 1 juli 2011 betreffende de beveiliging en de bescherming van de kritieke infrastructuren type koninklijk besluit prom. 12/07/2019 pub. 17/12/2019 numac 2019013684 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit houdende samenstelling van de wetenschappelijke raad van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis type koninklijk besluit prom. 12/07/2019 pub. 19/08/2019 numac 2019041680 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 mei 2006 betreffende de plaatsen van secretaris-generaal, van secretaris en van adjunct-secretaris bij het Executief van de Moslims van België, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 26 januari 2017 type koninklijk besluit prom. 12/07/2019 pub. 17/12/2019 numac 2019013682 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit houdende samenstelling van de wetenschappelijke raad van het Koninklijk Meteorologisch Instituut van België sluiten wordt de heer Rudi VEESTRAETEN ontheven uit zijn functie bij het Hoofdbestuur. Hij wordt geaccrediteerd als Ambassadeur van België in de Republiek Oeganda en eveneens aangesteld tot Consul-Generaal van België in deze Staat, met standplaats te Kampala.

Bij koninklijk besluit van 12 juli 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 12/07/2019 pub. 17/12/2019 numac 2019013679 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit houdende samenstelling van de wetenschappelijke raad van de Koninklijke Bibliotheek van België type koninklijk besluit prom. 12/07/2019 pub. 19/07/2019 numac 2019030777 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit houdende vaststelling van het wapen van het Koninklijk Huis en van zijn leden type koninklijk besluit prom. 12/07/2019 pub. 17/12/2019 numac 2019013680 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit houdende samenstelling van de wetenschappelijke raad van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Ruimte-Aëronomie type koninklijk besluit prom. 12/07/2019 pub. 17/12/2019 numac 2019013683 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit houdende samenstelling van de wetenschappelijke raad van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen type koninklijk besluit prom. 12/07/2019 pub. 17/12/2019 numac 2019013681 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit houdende samenstelling van de wetenschappelijke raad van het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium type koninklijk besluit prom. 12/07/2019 pub. 18/07/2019 numac 2019041284 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit tot uitvoering van de wet van 7 april 2019 tot vaststelling van een kader voor de beveiliging van netwerk- en informatiesystemen van algemeen belang voor de openbare veiligheid, en van de wet van 1 juli 2011 betreffende de beveiliging en de bescherming van de kritieke infrastructuren type koninklijk besluit prom. 12/07/2019 pub. 17/12/2019 numac 2019013684 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit houdende samenstelling van de wetenschappelijke raad van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis type koninklijk besluit prom. 12/07/2019 pub. 19/08/2019 numac 2019041680 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 mei 2006 betreffende de plaatsen van secretaris-generaal, van secretaris en van adjunct-secretaris bij het Executief van de Moslims van België, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 26 januari 2017 type koninklijk besluit prom. 12/07/2019 pub. 17/12/2019 numac 2019013682 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit houdende samenstelling van de wetenschappelijke raad van het Koninklijk Meteorologisch Instituut van België sluiten wordt de heer Michael WIMMER ontheven uit zijn functie bij het Hoofdbestuur. Hij wordt geaccrediteerd als Ambassadeur van België in de Republiek Ivoorkust en eveneens aangesteld tot Consul-Generaal van België in deze Staat, met standplaats te Abidjan.

Bij koninklijk besluit van 18 juli 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/07/2019 pub. 13/08/2019 numac 2019013670 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 31 maart 1936 houdende algemeen reglement van de successierechten, het koninklijk besluit van 11 januari 1940 betreffende de uitvoering van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten en het koninklijk besluit van 14 september 2016 tot vaststelling van de retributies voor de uitvoering van de hypothecaire formaliteiten en voor de aflevering van de afschriften en getuigschriften type koninklijk besluit prom. 18/07/2019 pub. 06/09/2019 numac 2019014336 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot benoeming van een lid van het Afwikkelingscollege van de Nationale Bank van België type koninklijk besluit prom. 18/07/2019 pub. 18/09/2019 numac 2019014341 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot benoeming van vier leden van het Afwikkelingscollege van de Nationale Bank van België type koninklijk besluit prom. 18/07/2019 pub. 04/09/2019 numac 2019202980 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de beslissing van het Paritair Comité voor de banken betreffende de vervanging van feestdagen in 2020, 2021 en 2022 (1) sluiten wordt de heer Frank ARNAUTS ontheven uit zijn functie bij het Hoofdbestuur. Hij wordt geaccrediteerd als Ambassadeur van België in het Koninkrijk Noorwegen en eveneens aangesteld tot Consul-Generaal van België in deze Staat, met standplaats te Oslo.

Bij koninklijk besluit van 18 juli 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/07/2019 pub. 13/08/2019 numac 2019013670 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 31 maart 1936 houdende algemeen reglement van de successierechten, het koninklijk besluit van 11 januari 1940 betreffende de uitvoering van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten en het koninklijk besluit van 14 september 2016 tot vaststelling van de retributies voor de uitvoering van de hypothecaire formaliteiten en voor de aflevering van de afschriften en getuigschriften type koninklijk besluit prom. 18/07/2019 pub. 06/09/2019 numac 2019014336 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot benoeming van een lid van het Afwikkelingscollege van de Nationale Bank van België type koninklijk besluit prom. 18/07/2019 pub. 18/09/2019 numac 2019014341 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot benoeming van vier leden van het Afwikkelingscollege van de Nationale Bank van België type koninklijk besluit prom. 18/07/2019 pub. 04/09/2019 numac 2019202980 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de beslissing van het Paritair Comité voor de banken betreffende de vervanging van feestdagen in 2020, 2021 en 2022 (1) sluiten wordt de heer Nicolaas BUYCK ontheven uit zijn functie bij het Hoofdbestuur. Hij wordt geaccrediteerd als Ambassadeur van België in de Republiek Kroatië en eveneens aangesteld tot Consul-Generaal van België in deze Staat, met standplaats te Zagreb.

Bij koninklijk besluit van 18 juli 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/07/2019 pub. 13/08/2019 numac 2019013670 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 31 maart 1936 houdende algemeen reglement van de successierechten, het koninklijk besluit van 11 januari 1940 betreffende de uitvoering van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten en het koninklijk besluit van 14 september 2016 tot vaststelling van de retributies voor de uitvoering van de hypothecaire formaliteiten en voor de aflevering van de afschriften en getuigschriften type koninklijk besluit prom. 18/07/2019 pub. 06/09/2019 numac 2019014336 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot benoeming van een lid van het Afwikkelingscollege van de Nationale Bank van België type koninklijk besluit prom. 18/07/2019 pub. 18/09/2019 numac 2019014341 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot benoeming van vier leden van het Afwikkelingscollege van de Nationale Bank van België type koninklijk besluit prom. 18/07/2019 pub. 04/09/2019 numac 2019202980 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de beslissing van het Paritair Comité voor de banken betreffende de vervanging van feestdagen in 2020, 2021 en 2022 (1) sluiten wordt de heer Hubert ROISIN ontheven uit zijn functie van Consul-Generaal van België te Montreal met als ressort Canada, de Bermuda eilanden evenals de territoriale gemeenschap Saint-Pierre en Miquelon, met standplaats te Montreal. Hij wordt geaccrediteerd als Ambassadeur van België in de Republiek Senegal en eveneens aangesteld tot Consul-Generaal van België in deze Staat, met standplaats te Dakar.

Bij koninklijk besluit van 18 juli 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/07/2019 pub. 13/08/2019 numac 2019013670 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 31 maart 1936 houdende algemeen reglement van de successierechten, het koninklijk besluit van 11 januari 1940 betreffende de uitvoering van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten en het koninklijk besluit van 14 september 2016 tot vaststelling van de retributies voor de uitvoering van de hypothecaire formaliteiten en voor de aflevering van de afschriften en getuigschriften type koninklijk besluit prom. 18/07/2019 pub. 06/09/2019 numac 2019014336 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot benoeming van een lid van het Afwikkelingscollege van de Nationale Bank van België type koninklijk besluit prom. 18/07/2019 pub. 18/09/2019 numac 2019014341 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot benoeming van vier leden van het Afwikkelingscollege van de Nationale Bank van België type koninklijk besluit prom. 18/07/2019 pub. 04/09/2019 numac 2019202980 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de beslissing van het Paritair Comité voor de banken betreffende de vervanging van feestdagen in 2020, 2021 en 2022 (1) sluiten wordt de heer Hugo VERBIST ontheven uit zijn functie van Ambassadeur van België in de Republiek Oeganda en in de Republiek Zuid-Soedan, met standplaats te Kampala, alsook uit zijn functie van Consul-Generaal van België in deze Staten.

Hij wordt geaccrediteerd als Ambassadeur van België in Jamaica en eveneens aangesteld tot Consul-Generaal van België in deze Staat, met standplaats te Kingston. Hij wordt eveneens belast met de functie van Ambassadeur, Permanent Vertegenwoordiger van België bij : - de International Seabed Authority (ISBA) - de Carribean Community (CARICOM)

Bij ministerieel besluit van 10 juli 2019Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 10/07/2019 pub. 23/07/2019 numac 2019030746 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot uitvoering van het koninklijk besluit van 10 september 2017 tot regeling van het statuut van de bijzondere veldwachters type ministerieel besluit prom. 10/07/2019 pub. 19/07/2019 numac 2019041401 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 10/07/2019 pub. 19/07/2019 numac 2019041402 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten sluiten wordt de heer Johan GRAUX ontheven uit zijn functie bij het Hoofdbestuur. Hij wordt toegevoegd aan de Ambassade van België te Algiers als medewerker belast met het consulair beleidsdomein en wordt eveneens benoemd als consulair ambtenaar bij de Ambassade van België te Algiers.

Aanstellingen Bij koninklijk besluit van 6 juni 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 06/06/2019 pub. 19/06/2019 numac 2019202135 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 maart 2019, gesloten in het Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf, betreffende de werkloosheid met bedrijfstoeslag vanaf 62 jaar type koninklijk besluit prom. 06/06/2019 pub. 19/06/2019 numac 2019040749 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 november 2018, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende het sectoraal pensioenstelsel ingericht in de subsectoren voor het goederenvervoer ten lande voor rekening van derden en/of de goederenbehandeling voor rekening van derden type koninklijk besluit prom. 06/06/2019 pub. 17/06/2019 numac 2019013230 bron federale overheidsdienst financien en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement van de Nationale Bank van België van 2 mei 2019 tot wijziging van het reglement van de Nationale Bank van België van 21 december 2012 betreffende de erkenning van revisoren en revisorenvennootschappen type koninklijk besluit prom. 06/06/2019 pub. 24/06/2019 numac 2019202149 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 maart 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag vanaf 59 jaar mits 35 jaar loopbaan voor werknemers met een zwaar beroep type koninklijk besluit prom. 06/06/2019 pub. 24/06/2019 numac 2019201504 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 december 2018, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, tot wijziging van het reglement van het aanvullend sectoraal pensioenstelsel voor de scheikundige nijverheid dat gevoegd is als bijlage 1 bij de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 maart 2018 betreffende het aanvullend sectoraal pensioenstelsel voor de arbeiders van de scheikundige nijverheid type koninklijk besluit prom. 06/06/2019 pub. 27/06/2019 numac 2019202121 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 januari 2019, gesloten in het Paritair Comité voor het vermakelijkheidsbedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 december 2016, zoals gewijzigd door de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 juni 2017, houdende loon- en arbeidsvoorwaarden, Nederlands taalgebied type koninklijk besluit prom. 06/06/2019 pub. 24/06/2019 numac 2019202902 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot bepaling van de praktische nadere regels volgens dewelke de bepalingen van de wet van 18 juli 2017 betreffende de oprichting van het statuut van nationale solidariteit, de toekenning van een herstelpensioen en de terugbetaling van medische zorg ingevolge daden van terrorisme van toepassing zijn op de slachtoffers en de rechthebbenden die niet de Belgische nationaliteit bezitten en die niet hun gewone verblijfplaats in België hadden op het moment van het schadelijke feit sluiten wordt de heer Philippe BENOIT, Ambassadeur van België in Roemenië, in dezelfde hoedanigheid geaccrediteerd in de Republiek Moldavië, met standplaats te Boekarest.

Hij wordt eveneens aangesteld tot Consul-Generaal van België in deze Staat.

Bij koninklijk besluit van 3 juli 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/07/2019 pub. 14/02/2020 numac 2019041517 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 juli 1992 tot vaststelling van de informatie die opgenomen wordt in de bevolkingsregisters en in het vreemdelingenregister teneinde nieuwe informatiegegevens betreffende de voogd van een niet-begeleide minderjarige vreemdeling te registreren type koninklijk besluit prom. 03/07/2019 pub. 08/08/2019 numac 2019041689 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de financiële bijdrage van de Belgische federale overheid voor het jaar 2019 aan de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling voor de landbouwkundige programma's type koninklijk besluit prom. 03/07/2019 pub. 15/07/2019 numac 2019041386 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de verlenging 2020 van de strategische veiligheids-en preventieplannen 2018-2019 type koninklijk besluit prom. 03/07/2019 pub. 26/07/2019 numac 2019041530 bron federale raad voor duurzame ontwikkeling Koninklijk besluit houdende vervanging van een lid van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling type koninklijk besluit prom. 03/07/2019 pub. 10/07/2020 numac 2020042018 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 juli 1992 tot vaststelling van de infor-matie die opgenomen wordt in de bevolkingsregisters en in het vreemdelingenregister teneinde nieuwe informatiegegevens betreffende de voogd van een niet-begeleide minderjarige vreemdeling te registreren. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 03/07/2019 pub. 12/07/2019 numac 2019030643 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 op het stuk van de inkomsten uit de deeleconomie type koninklijk besluit prom. 03/07/2019 pub. 22/07/2019 numac 2019203339 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 oktober 2017 betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen van de klasse 7 en houdende de omzetting van richtlijn 2018/217 van de Commissie van 31 januari 2018 tot wijziging van Richtlijn 2008/68/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen over land en met name de aanpassing van punt I.1 van bijlage I aan de wetenschappelijke en technische vooruitgang en de uitvoering van het uitvoeringsbesluit (EU) 2018/936 van 29 juni 2018 houdende toestemming voor de lidstaten om bepaalde afwijkingen vast te stellen krachtens Richtlijn 2008/68/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen over land sluiten wordt Mevrouw Françoise GUSTIN, Ambassadeur van België in de Helleense Republiek, in dezelfde hoedanigheid geaccrediteerd in de Republiek Cyprus, met standplaats te Athene. Zij wordt eveneens aangesteld tot Consul-Generaal van België in deze Staat.

Bij koninklijk besluit van 18 juli 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/07/2019 pub. 13/08/2019 numac 2019013670 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 31 maart 1936 houdende algemeen reglement van de successierechten, het koninklijk besluit van 11 januari 1940 betreffende de uitvoering van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten en het koninklijk besluit van 14 september 2016 tot vaststelling van de retributies voor de uitvoering van de hypothecaire formaliteiten en voor de aflevering van de afschriften en getuigschriften type koninklijk besluit prom. 18/07/2019 pub. 06/09/2019 numac 2019014336 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot benoeming van een lid van het Afwikkelingscollege van de Nationale Bank van België type koninklijk besluit prom. 18/07/2019 pub. 18/09/2019 numac 2019014341 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot benoeming van vier leden van het Afwikkelingscollege van de Nationale Bank van België type koninklijk besluit prom. 18/07/2019 pub. 04/09/2019 numac 2019202980 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de beslissing van het Paritair Comité voor de banken betreffende de vervanging van feestdagen in 2020, 2021 en 2022 (1) sluiten wordt de heer Frank ARNAUTS, Ambassadeur van België in het Koninkrijk Noorwegen, in dezelfde hoedanigheid geaccrediteerd in de Republiek IJsland, met standplaats te Oslo. Hij wordt eveneens aangesteld tot Consul-Generaal van België in deze Staat.

Bij koninklijk besluit van 18 juli 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/07/2019 pub. 13/08/2019 numac 2019013670 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 31 maart 1936 houdende algemeen reglement van de successierechten, het koninklijk besluit van 11 januari 1940 betreffende de uitvoering van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten en het koninklijk besluit van 14 september 2016 tot vaststelling van de retributies voor de uitvoering van de hypothecaire formaliteiten en voor de aflevering van de afschriften en getuigschriften type koninklijk besluit prom. 18/07/2019 pub. 06/09/2019 numac 2019014336 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot benoeming van een lid van het Afwikkelingscollege van de Nationale Bank van België type koninklijk besluit prom. 18/07/2019 pub. 18/09/2019 numac 2019014341 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot benoeming van vier leden van het Afwikkelingscollege van de Nationale Bank van België type koninklijk besluit prom. 18/07/2019 pub. 04/09/2019 numac 2019202980 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de beslissing van het Paritair Comité voor de banken betreffende de vervanging van feestdagen in 2020, 2021 en 2022 (1) sluiten wordt de heer Nicolaas BUYCK, Ambassadeur van België in de Republiek Kroatië, geaccrediteerd als Consul-Generaal van België in Bosnië-Herzegovina, met standplaats te Zagreb.

Bij koninklijke besluiten van 18 juli 2019 wordt de heer Hugo VERBIST, Ambassadeur van België in Jamaica, in dezelfde hoedanigheid geaccrediteerd in Antigua en Barbuda, in de Republiek Guyana, in Santa-Lucia, in Saint Vincent en de Grenadines en in de Republiek Trinidad en Tobago, met standplaats te Kingston. Hij wordt eveneens aangesteld tot Consul-Generaal van België in deze Staten.

Dienstvrijstellingen Bij ministerieel besluit van 1 juli 2019Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 01/07/2019 pub. 05/08/2019 numac 2019041594 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot vervanging van de bijlage bij het ministerieel besluit van 14 februari 2013 tot uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 26 februari 2016 tot toekenning van steun aan kleine en middelgrote ondernemingen voor ondernemerschapsbevorderende diensten en kmo-groeitrajecten, wat betreft de aanstelling en de werking van de auditbureaus type ministerieel besluit prom. 01/07/2019 pub. 03/07/2019 numac 2019013535 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot bepaling van de omzettingstabellen van het vruchtgebruik als bedoeld in artikel 745sexies, § 3, van het Burgerlijk Wetboek type ministerieel besluit prom. 01/07/2019 pub. 18/07/2019 numac 2019041329 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van de ministeriële besluiten ecologiepremie, strategische ecologiesteun en strategische transformatiesteun, wat betreft de opheffing van de voorwaarde inzake de financiële ratio's, de verduidelijking van de voorwaarde inzake de achterstallen bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid voor de strategische transformatiesteun en de delegatie van de beslissingsbevoegdheid aan het hoofd van het Agentschap Innoveren en Ondernemen voor de ecologiepremie type ministerieel besluit prom. 01/07/2019 pub. 17/07/2019 numac 2019030729 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit in uitvoering van het artikel 208, 2de lid, van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid type ministerieel besluit prom. 01/07/2019 pub. 03/07/2019 numac 2019013534 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot bepaling van de omzettingstabellen van de lijfrente als bedoeld in artikel 205bis, § 2, vierde lid, van het Burgerlijk Wetboek type ministerieel besluit prom. 01/07/2019 pub. 09/08/2019 numac 2019013773 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van artikel 39 van het ministerieel besluit van 30 maart 2016 tot uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 26 februari 2016 tot toekenning van steun aan kleine en middelgrote ondernemingen voor ondernemerschapsbevorderende diensten en kmo-groeitrajecten, wat betreft de steun voor ondernemerschapsbevorderende diensten sluiten wordt aan de heer Ivo SCHALBROECK een nieuwe dienstvrijstelling toegekend voor de periode van één jaar vanaf 1 september 2019 om hem de mogelijkheid te geven de functie van Adjunct Divisiehoofd "Horizontal Coordination and Protocol" binnen het Directoraat-Generaal Budget and Administration bij de Europese Dienst voor Extern Optreden (EDEO) verder uit te oefenen.

Bij ministerieel besluit van 4 juli 2019Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 04/07/2019 pub. 20/08/2019 numac 2019013921 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 16 januari 2018 tot benoeming van de leden van de Adviescommissie voor de jeugdorganisaties type ministerieel besluit prom. 04/07/2019 pub. 15/07/2019 numac 2019041341 bron gewestelijke overheidsdienst brussel openbaar ambt Ministerieel besluit houdende bevordering van Mevr. Pauline DE BO door verhoging in graad naar de graad van eerste attaché type ministerieel besluit prom. 04/07/2019 pub. 15/07/2019 numac 2019041374 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot bepaling van de modelformulieren voor de inzameling van gegevens inzake de opstelling van de aardgas-, elektriciteits- en warmtebalans en de opstelling van statistieken over de prijzen van aardgas en elektriciteit sluiten wordt aan de heer Steven DE WILDE een dienstvrijstelling toegekend voor de periode van twee jaar vanaf 1 september 2019 teneinde hem toe te laten een internationale opdracht binnen de Europese Dienst voor Extern Optreden (EDEO) uit te oefenen als "Political Officer" binnen de EU Delegatie te Ankara. .

^