Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 28 december 2011
gepubliceerd op 30 december 2011

Koninklijk besluit houdende de toekenning van een bijkomende federale toelage ter financiering van de lokale politie voor het jaar 2011

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2011000848
pub.
30/12/2011
prom.
28/12/2011
ELI
eli/besluit/2011/12/28/2011000848/staatsblad
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

28 DECEMBER 2011. - Koninklijk besluit houdende de toekenning van een bijkomende federale toelage ter financiering van de lokale politie voor het jaar 2011


VERSLAG AAN DE KONING Sire, Het ontwerp van koninklijk besluit dat ik de eer heb te Uwer ondertekening voor te leggen, regelt de toekenning van een bijkomende federale toelage voor de politiezones voor het jaar 2011, door de voortzetting van de bijkomende federale toelage voor het jaar 2002, toegekend bij koninklijk besluit van 15 januari 2003Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 15/01/2003 pub. 20/03/2003 numac 2003000172 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de toekenning van een bijkomende federale toelage ter financiëring van de lokale politie sluiten houdende de toekenning van een bijkomende federale toelage ter financiering van de lokale politie, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 20 maart 2003, in overeenstemming met artikel 7 van het koninklijk besluit van 2 augustus 2002Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 02/08/2002 pub. 13/08/2002 numac 2002000604 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de toekenning van de definitieve federale basistoelage, een toelage uitrusting handhaving openbare orde en een toelage veiligheids- en samenlevingscontracten, aan sommige politiezones en aan sommige gemeenten voor het jaar 2002, en tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 december 2001 houdende de toekenning van een voorschot op de federale basistoelage voor het jaar 2002 aan de politiezones en van een toelage aan sommige gemeenten sluiten houdende de toekenning van de definitieve federale basistoelage, een toelage uitrusting handhaving openbare orde en een toelage veiligheids- en samenlevingscontracten, aan sommige politiezones en aan sommige gemeenten voor het jaar 2002, en tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 december 2001 houdende de toekenning van een voorschot op de federale basistoelage voor het jaar 2002 aan de politiezones en van een toelage aan sommige gemeenten, verschenen in het Belgisch Staatsblad van 13 augustus 2002.

De bedragen voor het jaar 2011 werden bekomen door de toegekende bedragen in het koninklijk besluit van 19 december 2010Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/12/2010 pub. 29/12/2010 numac 2010000725 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de toekenning van een bijkomende federale toelage ter financiering van de lokale politie voor het jaar 2010 sluiten houdende de toekenning van een bijkomende federale toelage ter financiering van de lokale politie voor het jaar 2010, te vermeerderen met de stijgingscoëfficiënt 1,6 % voor de evolutie van de gezondheidsindex 2010/2011 zoals vastgesteld in bijlage 1 van de omzendbrief ABB5/430/2010/5 van de Federale Overheidsdienst Budget en Beheercontrole.

Ter herinnering, zijn de bedragen voor 2010 in overeenstemming gebracht met de rechtspraak van de Raad van State (arresten 198.868, 198.867, 198.868 van 14 december 2009 en 196.373 van 24 september 2009) waarbij de Raad van State heeft geoordeeld dat het gelijkheidsbeginsel werd geschonden door de beperking voor twee van de zes weerhouden parameters tot 25% van de toelage voor de zones die geen dossier hadden ingediend in het kader van de zogenaamde aanvaardbare meerkost. Alle zones krijgen dus ook in 2011 een toelage uitbetaald aan 100 %.

Ik heb de eer te zijn, Sire, Van Uw Majesteit, de zeer eerbiedige en zeer getrouwe dienaar, De Minister van Binnenlandse Zaken, Mevr. J. MILQUET

28 DECEMBER 2011. - Koninklijk besluit houdende de toekenning van een bijkomende federale toelage ter financiering van de lokale politie voor het jaar 2011 ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 7 december 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 bron diensten van de eerste minister Wet tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus sluiten tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, het artikel 41, tweede lid en artikel 41bis ;

Gelet op de wet van 30 mei 2011Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/05/2011 pub. 15/06/2011 numac 2011003204 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Wet houdende de Middelenbegroting voor het begrotingsjaar 2011 sluiten houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2011 (BS. 16.06.2011);

Gelet op het koninklijk besluit van 2 augustus 2002Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 02/08/2002 pub. 13/08/2002 numac 2002000604 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de toekenning van de definitieve federale basistoelage, een toelage uitrusting handhaving openbare orde en een toelage veiligheids- en samenlevingscontracten, aan sommige politiezones en aan sommige gemeenten voor het jaar 2002, en tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 december 2001 houdende de toekenning van een voorschot op de federale basistoelage voor het jaar 2002 aan de politiezones en van een toelage aan sommige gemeenten sluiten houdende de toekenning van de definitieve federale basistoelage, een toelage uitrusting handhaving openbare orde en een toelage veiligheids- en samenlevingscontracten, aan sommige politiezones en aan sommige gemeenten voor het jaar 2002, en tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 december 2001 houdende de toekenning van een voorschot op de federale basistoelage voor het jaar 2002 aan de politiezones en van een toelage aan sommige gemeenten, artikel 7;

Gelet op het koninklijk besluit van 19 december 2010Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/12/2010 pub. 29/12/2010 numac 2010000725 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de toekenning van een bijkomende federale toelage ter financiering van de lokale politie voor het jaar 2010 sluiten houdende de toekenning van een bijkomende federale toelage ter financiering van de lokale politie voor het jaar 2010;

Gelet op het advies van de Inspecteur-generaal van Financiën, gegeven op 15 september 2011;

Gelet op het advies van de Adviesraad van burgemeesters, gegeven op 5 oktober 2011;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting, gegeven op 16 november 2011;

Op de voordracht van de Minister van Binnenlandse Zaken en op het advies van de in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Voor het jaar 2011 wordt, binnen het beschikbare krediet van 45.201.341,68 EUR aan de gemeente of meergemeentenpolitiezone, naargelang het geval, een bijkomende financiële tegemoetkoming gedaan zoals bedoeld in de bijlage bij dit besluit. De Minister van Binnenlandse Zaken wordt, binnen het beschikbare krediet van 4.495.992,31 EUR, gemachtigd om politiecontracten af te sluiten met de gemeente of meergemeentenpolitiezone, naargelang het geval, opgesomd in bijlage, teneinde tegemoet te komen aan een bijzondere objectieve probleemsituatie en dit ten belope van het maximaal bedrag vermeld in bijlage bij dit besluit.

Art. 2.De uitgaven bedoeld in dit besluit worden aangerekend op sectie 17 « Federale Politie en Geïntegreerde Werking » van de algemene uitgavenbegroting voor het jaar 2011, programma 90.1.

Art. 3.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2011.

Art. 4.De Minister van Binnenlandse Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Châteauneuf-de-Grasse, 28 december 2011.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Binnenlandse Zaken, Mevr. J. MILQUET

Bijlage bij het koninklijk besluit van 28 december 2011 houdende de toekenning van een bijkomende federale toelage ter financiering van de lokale politie voor het jaar 2011.

Zone de police - Politiezone

General - Algemeen

Contrat - Contract

Total Totaal

5267

Genappe/Nivelles

292.833,07

0,00

292.833,07

5268

Braine-le-Château/Ittre/Rebecq/Tubize

311.932,67

0,00

311.932,67

5269

La Hulpe/Lasne/Rixensart

111.617,38

0,00

111.617,38

5270

Chastre/Court-Saint-Etienne/Mont-Saint-Guibert/ Villers-la-Ville/Walhain

128.022,25

0,00

128.022,25

5271

Wavre

104.652,37

0,00

104.652,37

5272

Beauvechain/Chaumont-Gistoux/Grez-Doiceau/ Incourt

50.021,66

0,00

50.021,66

5273

Braine-l'Alleud

96.912,08

0,00

96.912,08

5274

Waterloo

95.238,71

0,00

95.238,71

5275

Ottignies-Louvain-la-Neuve

71.140,03

513.608,26

584.748,29

5276

Hélécine/Jodoigne/Orp-Jauche/Perwez/Ramillies

132.963,63

0,00

132.963,63

5277

Liège

218.180,56

0,00

218.180,56

5278

Neupré/Seraing

101.928,13

0,00

101.928,13

5279

Herstal

217.849,47

0,00

217.849,47

5280

Beyne-Heusay/Fléron/Soumagne

77.473,69

0,00

77.473,69

5281

Bassenge/Blegny/Dalhem/Juprelle/Oupeye/Visé

786.151,57

0,00

786.151,57

5282

Flémalle

144.650,81

0,00

144.650,81

5283

Aywaille/Chaudfontaine/Esneux/Sprimont/Trooz

201.973,62

0,00

201.973,62

5284

Ans/Saint-Nicolas

73.459,05

0,00

73.459,05

5285

Awans/Grâce-Hollogne

105.641,27

0,00

105.641,27

5286

Berloz/Crisnée/Donceel/Faimes/Fexhe-le-Haut-Clocher/ Geer/Oreye/Remicourt/Waremme

127.487,94

0,00

127.487,94

5287

Jalhay/Spa/Theux

130.413,98

142.668,96

273.082,94

5288

Aubel/Baelen/Herve/Limbourg/Olne/Plombières/ Thimister-Clermont/Welkenraedt

406.588,24

0,00

406.588,24

5289

Dison/Pepinster/Verviers

880.114,28

0,00

880.114,28

5290

Lierneux/Malmédy/Stavelot/Stoumont/Trois-Ponts/Waimes

496.770,53

0,00

496.770,53

5291

Amblève/Büllingen (Bullange)/Bütgenbach (Butgenbach)/ Burg-Reuland/Sankt Vith (Saint-Vith)

485.807,19

0,00

485.807,19

5292

Eupen/Kelmis (La Calamine)/Lontzen/Raeren

776.763,34

0,00

776.763,34

5293

Braives/Burdinne/Hannut/Héron/Lincent/Wasseiges

180.583,44

142.668,96

323.252,41

5294

Amay/Engis/Saint-Georges-sur-Meuse/Verlaine/ Villers-le-Bouillet/Wanze

207.228,84

142.668,96

349.897,80

5295

Huy

230.633,84

542.142,06

772.775,90

5296

Anthisnes/Clavier/Comblain-au-Pont/Ferrières/Hamoir/ Marchin/Modave/Nandrin/Ouffet/Tinlot

203.132,62

142.668,96

345.801,58

5297

Arlon/Attert/Habay/Martelange

426.672,53

0,00

426.672,53

5298

Aubange/Messancy/Musson/Saint-Léger

357.312,13

0,00

357.312,13

5299

Chiny/Etalle/Florenville/Meix-devant-Virton/Rouvroy/ Tintigny/Virton

561.689,00

0,00

561.689,00

5300

Durbuy/Erezée/Gouvy/Hotton/Houffalize/La Roche-en-Ardenne/Manhay/Marche-en-Famenne/Nassogne/Rendeux/ Tenneville/Vielsalm

1.035.410,03

0,00

1.035.410,03

5301

Bastogne/Bertogne/Fauvillers/Léglise/Libramont-Chevigny/ Neufchâteau/Sainte-Ode/Vaux-sur-Sûre

420.930,93

0,00

420.930,93

5302

Bertrix/Bouillon/Daverdisse/Herbeumont/Libin/Paliseul/ Saint-Hubert/Tellin/Wellin

480.841,82

0,00

480.841,82

5303

Namur

464.122,14

0,00

464.122,14

5304

Eghezée/Gembloux/La Bruyère

108.799,32

0,00

108.799,32

5305

Andenne/Assesse/Fernelmont/Gesves/Ohey

545.335,43

0,00

545.335,43

5306

Floreffe/Fosse-la-Ville/Mettet/Profondeville

153.828,03

0,00

153.828,03

5307

Sambreville/Sombreffe

220.289,08

256.804,14

477.093,22

5308

Jemeppe-sur-Sambre

73.563,46

0,00

73.563,46

5309

Florennes/Walcourt

335.058,87

0,00

335.058,87

5310

Beauraing/Bièvre/Gedinne/Vresse-sur-Semois

371.618,33

218.733,89

590.352,22

5311

Couvin/Viroinval

185.139,83

199.736,55

384.876,38

5312

Anhée/Dinant/Hastière/Onhaye/Yvoir

539.965,60

0,00

539.965,60

5313

Houyet/Rochefort

366.629,90

256.804,14

623.434,04

5314

Ciney/Hamois/Havelange/Somme-Leuze

490.870,44

0,00

490.870,44

5315

Cerfontaine/Doische/Philippeville

399.923,92

0,00

399.923,92

5316

Antoing/Brunehaut/Rumes/Tournai

797.101,56

0,00

797.101,56

5317

Mouscron

629.131,83

0,00

629.131,83

5318

Comines-Warneton

383.580,74

0,00

383.580,74

5319

Beloeil/Leuze-en-Hainaut

188.296,07

0,00

188.296,07

5320

Celles/Estaimpuis/Mont-de-l'Enclus/Pecq

339.050,64

0,00

339.050,64

5321

Bernissart/Péruwelz

244.572,41

0,00

244.572,41

5322

Ath

119.514,12

142.668,96

262.183,09

5323

Ellezelles/Flobecq/Frasnes-lez-Anvaing/Lessines

214.265,66

228.270,34

442.535,99

5324

Mons/Quévy

1.117.440,70

0,00

1.117.440,70

5325

La Louvière

122.954,29

0,00

122.954,29

5326

Brugelette/Chièvres/Enghien/Jurbise/Lens/Silly

162.560,24

0,00

162.560,24

5327

Boussu/Colfontaine/Frameries/Quaregnon/Saint-Ghislain

525.901,94

0,00

525.901,94

5328

Braine-le-Comte/Ecaussinnes/LeRoeulx/Soignies

302.884,44

0,00

302.884,44

5329

Dour/Hensies/Honnelles/Quiévrain

213.179,86

0,00

213.179,86

5330

Charleroi

280.876,96

0,00

280.876,96

5331

Aiseau-Presles/Châtelet/Farciennes

277.163,07

0,00

277.163,07

5332

Anderlues/Binche

185.819,01

0,00

185.819,01

5333

Erquelinnes/Estinnes/Lobbes/Merbes-le-Château

186.741,28

0,00

186.741,28

5334

Beaumont/Chimay/Froidchapelle/Momignies/Sivry-Rance

415.009,73

0,00

415.009,73

5335

Chapelle-lez-Herlaimont/Manage/Morlanwelz/Seneffe

71.427,80

85.601,38

157.029,17

5336

Courcelles/Fontaine l'Evêque

184.188,94

0,00

184.188,94

5337

Fleurus/Les Bons Villers/Pont-à-Celles

153.050,33

142.668,96

295.719,30

5338

Gerpinnes/Ham-Sur-Heure-Nalinnes/Montigny-le-Tilleul/Thuin

466.436,85

0,00

466.436,85

5339

Brussel/Elsene Bruxelles/Ixelles

18.641,03

0,00

18.641,03

5340

Ganshoren/Jette/Koekelberg/Sint-Agatha-Berchem/ Sint-Jans-Molenbeek Ganshoren/Jette/Koekelberg/Berchem-Sainte-Agathe/ Molenbeek-Saint-Jean

18.641,03

0,00

18.641,03

5341

Anderlecht/Sint-Gillis/Vorst Anderlecht/Sint-Gilles/Forest

56.074,08

0,00

56.074,08

5342

Oudergem/Ukkel/Watermaal-Bosvoorde Auderghem/Uccle/Watermael-Boitsfort

17.490,36

0,00

17.490,36

5343

Etterbeek/Sint-Lambrechts-Woluwe/Sint-Pieters-Woluwe Etterbeek/Woluwe-Saint-Lambert/Woluwe-Saint-Pierre

54.923,41

0,00

54.923,41

5344

Evere/Schaarbeek/Sint-Joost-Ten-Node Evere/Schaerbeek/Saint-Josse-Ten-Noode

56.074,08

0,00

56.074,08

5345

Antwerpen

399.318,93

0,00

399.318,93

5346

Zwijndrecht

44.766,72

0,00

44.766,72

5347

Boom/Hemiksem/Niel/Rumst/Schelle

105.573,32

0,00

105.573,32

5348

Kapellen/Stabroek

101.607,61

0,00

101.607,61

5349

Aartselaar/Edegem/Hove/Kontich/Lint

370.899,31

0,00

370.899,31

5350

Essen/Kalmthout/Wuustwezel

126.920,35

0,00

126.920,35

5351

Boechout/Borsbeek/Mortsel/Wijnegem/Wommelgem

113.953,39

0,00

113.953,39

5352

Brasschaat

28.512,13

0,00

28.512,13

5353

Schoten

55.639,35

0,00

55.639,35

5354

Ranst/Zandhoven

120.493,35

0,00

120.493,35

5355

Brecht/Malle/Schilde/Zoersel

119.996,37

0,00

119.996,37

5356

Bornem/Puurs/Sint-Amands

64.132,05

0,00

64.132,05

5357

Willebroek

62.436,97

0,00

62.436,97

5358

Mechelen

238.312,10

0,00

238.312,10

5359

Bonheiden/Duffel/Putte/Sint-Katelijne-Waver

112.027,13

0,00

112.027,13

5360

Lier

65.190,42

0,00

65.190,42

5361

Berlaar/Nijlen

153.810,71

0,00

153.810,71

5362

Heist-op-den-Berg

255.035,92

0,00

255.035,92

5363

Hoogstraten/Merksplas/Rijkevorsel

647.249,83

0,00

647.249,83

5364

Baarle-Hertog/Beerse/Kasterlee/Lille/Oud-Turnhout/ Turnhout/Vosselaar

526.066,25

0,00

526.066,25

5365

Herselt/Hulshout/Westerlo

119.852,57

0,00

119.852,57

5366

Geel/Laakdal/Meerhout

119.598,42

0,00

119.598,42

5367

Arendonk/Ravels/Retie

264.682,07

0,00

264.682,07

5368

Balen/Dessel/Mol

142.453,17

0,00

142.453,17

5369

Grobbendonk/Herentals/Herenthout/Olen/Vorselaar

176.264,99

0,00

176.264,99

5370

Diepenbeek/Hasselt/Zonhoven

385.884,98

0,00

385.884,98

5371

Lommel

248.722,09

0,00

248.722,09

5372

Hamont-Achel/Neerpelt/Overpelt

107.641,51

0,00

107.641,51

5373

Beringen/Ham/Tessenderlo

355.903,41

0,00

355.903,41

5374

Halen/Herk-De-Stad/Lummen

113.392,88

0,00

113.392,88

5375

Heusden-Zolder

145.147,70

187.190,36

332.338,06

5376

Gingelom/Nieuwerkerken/Sint-Truiden

272.811,46

0,00

272.811,46

5377

Hechtel-Eksel/Leopoldsburg/Peer

188.637,69

0,00

188.637,69

5378

Houthalen-Helchteren

125.317,90

0,00

125.317,90

5379

Alken/Borgloon/Heers/Kortessem/Wellen

172.873,18

0,00

172.873,18

5380

Herstappe/Tongeren

325.961,11

0,00

325.961,11

5381

Bilzen/Hoeselt/Riemst

223.895,84

0,00

223.895,84

5382

Voeren

606.791,59

0,00

606.791,59

5383

Dilsen-Stokkem/Maaseik

223.054,89

0,00

223.054,89

5384

As/Genk/Opglabbeek/Zutendaal

317.569,50

0,00

317.569,50

5385

Bocholt/Bree/Kinrooi/Meeuwen-Gruitrode

584.940,08

0,00

584.940,08

5853

Lanaken/Maasmechelen

346.945,01

386.858,31

733.803,32

5388

Leuven

256.969,90

0,00

256.969,90

5389

Bekkevoort/Geetbets/Glabbeek/Kortenaken/Tielt-Winge

171.616,54

0,00

171.616,54

5390

Landen/Linter/Zoutleeuw

89.850,28

0,00

89.850,28

5391

Bierbeek/Boutersem/Holsbeek/Lubbeek

101.166,98

0,00

101.166,98

5392

Hoegaarden/Tienen

139.534,97

0,00

139.534,97

5393

Herent/Kortenberg

194.161,49

0,00

194.161,49

5394

Aarschot

29.332,16

0,00

29.332,16

5395

Boortmeerbeek/Haacht/Keerbergen

91.011,71

0,00

91.011,71

5396

Diest/Scherpenheuvel-Zichem

129.407,71

0,00

129.407,71

5397

Bertem/Huldenberg/Oud-Heverlee

52.060,63

0,00

52.060,63

5398

Tervuren

44.087,67

0,00

44.087,67

5399

Begijnendijk/Rotselaar/Tremelo

51.843,63

0,00

51.843,63

5400

Zaventem

94.194,88

0,00

94.194,88

5401

Kraainem/Wezembeek-Oppem

19.219,84

0,00

19.219,84

5402

Hoeilaart/Overijse

51.291,78

0,00

51.291,78

5403

Drogenbos/Linkebeek/Sint-Genesius-Rode

32.211,36

0,00

32.211,36

5404

Beersel

50.422,61

0,00

50.422,61

5405

Bever/Galmaarden/Gooik/Herne/Lennik/Pepingen

132.673,11

0,00

132.673,11

5406

Dilbeek

75.064,20

0,00

75.064,20

5407

Affligem/Liedekerke/Roosdaal/Ternat

128.063,83

0,00

128.063,83

5408

Asse/Merchtem/Opwijk/Wemmel

139.027,32

0,00

139.027,32

5409

Kapelle-op-den-Bos/Londerzeel/Meise

73.648,18

0,00

73.648,18

5410

Grimbergen

89.943,89

0,00

89.943,89

5411

Machelen/Vilvoorde

85.331,18

0,00

85.331,18

5412

Kampenhout/Steenokkerzeel/Zemst

76.641,31

0,00

76.641,31

5413

Halle

93.860,05

0,00

93.860,05

5414

Sint-Pieters-Leeuw

63.291,98

0,00

63.291,98

5415

Gent

427.639,12

0,00

427.639,12

5416

Lochristi/Moerbeke/Wachtebeke/Zelzate

150.158,06

0,00

150.158,06

5417

Eeklo/Kaprijke/Sint-Laureins

147.996,79

0,00

147.996,79

5418

Destelbergen/Melle/Merelbeke/Oosterzele

83.244,55

0,00

83.244,55

5419

De Pinte/Gavere/Nazareth/Sint-Martens-Latem

103.160,22

0,00

103.160,22

5420

Deinze/Zulte

103.439,51

0,00

103.439,51

5421

Assenede/Evergem

92.039,62

0,00

92.039,62

5422

Lovendegem/Nevele/Waarschoot/Zomergem

122.570,29

0,00

122.570,29

5423

Aalter/Knesselare

77.554,46

0,00

77.554,46

5424

Maldegem

169.458,75

0,00

169.458,75

5425

Kluisbergen/Kruishoutem/Oudenaarde/Wortegem-Petegem/ Zingem

291.468,63

0,00

291.468,63

5426

Brakel/Horebeke/Maarkedal/Zwalm

123.859,25

0,00

123.859,25

5427

Ronse

135.949,52

0,00

135.949,52

5428

Geraardsbergen/Lierde

99.322,07

0,00

99.322,07

5429

Herzele/Sint-Lievens-Houtem/Zottegem

68.003,73

0,00

68.003,73

5430

Beveren

89.978,38

0,00

89.978,38

5431

Sint-Gillis-Waas/Stekene

90.010,56

0,00

90.010,56

5432

Sint-Niklaas

181.831,34

0,00

181.831,34

5433

Kruibeke/Temse

125.256,46

0,00

125.256,46

5434

Lokeren

248.766,35

0,00

248.766,35

5435

Hamme/Waasmunster

80.721,90

0,00

80.721,90

5436

Berlare/Zele

161.550,84

0,00

161.550,84

5437

Buggenhout/Lebbeke

59.315,48

0,00

59.315,48

5438

Laarne/Wetteren/Wichelen

111.210,81

0,00

111.210,81

5439

Denderleeuw/Haaltert

54.998,29

0,00

54.998,29

5440

Aalst

207.334,36

0,00

207.334,36

5441

Erpe-Mere/Lede

82.830,18

0,00

82.830,18

5442

Ninove

100.170,67

0,00

100.170,67

5443

Dendermonde

443.026,90

0,00

443.026,90

5444

Brugge

867.228,12

11.326,35

878.554,48

5445

Blankenberge/Zuienkerke

157.917,34

65.508,03

223.425,37

5446

Damme/Knokke-Heist

162.084,29

161.945,49

324.029,78

5447

Beernem/Oostkamp/Zedelgem

190.743,30

0,00

190.743,30

5448

Ardooie/Lichtervelde/Pittem/Ruiselede/Tielt/Wingene

472.447,51

0,00

472.447,51

5449

Oostende

469.337,43

19.244,12

488.581,55

5450

Bredene/De Haan

163.277,80

96.458,81

259.736,61

5451

Middelkerke

359.323,68

67.683,18

427.006,87

5452

Gistel/Ichtegem/Jabbeke/Oudenburg/Torhout

265.300,73

0,00

265.300,73

5453

Hooglede/Izegem/Roeselare

306.215,93

0,00

306.215,93

5454

Dentergem/Ingelmunster/Meulebeke/Oostrozebeke/Wielsbeke

270.725,69

0,00

270.725,69

5455

Ledegem/Menen/Wevelgem

492.324,39

0,00

492.324,39

5456

Kortrijk/Kuurne/Lendelede

202.161,25

0,00

202.161,25

5457

Anzegem/Avelgem/Spiere-Helkijn/Waregem/Zwevegem

184.824,53

0,00

184.824,53

5458

Deerlijk/Harelbeke

58.733,68

0,00

58.733,68

5459

Alveringem/Lo-Reninge/Veurne

116.408,00

0,00

116.408,00

5460

Diksmuide/Houthulst/Koekelare/Kortemark

204.627,67

0,00

204.627,67

5461

De Panne/Koksijde/Nieuwpoort

303.029,36

342.063,11

645.092,47

5462

Heuvelland/Ieper/Langemark-Poelkapelle/Mesen/Moorslede/ Poperinge/Staden/Vleteren/Wervik/Zonnebeke

1.096.390,91

0,00

1.096.390,91


Gezien om te worden gevoegd bij Ons koninklijk besluit van 28 december 2011 houdende de toekenning van een bijkomende federale toelage ter financiering van de lokale politie voor het jaar 2011.

Gegeven te Châteauneuf-de-Grasse, 28 december 2011.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Binnenlandse Zaken, Mevr. J. MILQUET

^