Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 11 april 2012

Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 28 december 2011 wordt de Zilveren Medaille in de Kroonorde verleend aan : Mevr. BOES, Françine Maria Gilberta . Vrijwilliger. Ranginneming : 15 november 2011. Zij neemt h(...) De Minister van Buitenlandse Zaken, tot wiens bevoegdheid het beheer van de Orde behoort, is belast(...)

bron
federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en vlaamse overheid
numac
2012035272
pub.
11/04/2012
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER EN VLAAMSE OVERHEID


Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 28 december 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 28/12/2011 pub. 30/12/2011 numac 2011000859 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de verlenging 2012 van de strategische veiligheids- en preventieplannen 2007-2010 type koninklijk besluit prom. 28/12/2011 pub. 20/01/2012 numac 2012000024 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 februari 2009 tot vaststelling van de territoriale afbakening van de hulpverleningszones type koninklijk besluit prom. 28/12/2011 pub. 30/12/2011 numac 2011000847 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de toekenning aan de gemeente of aan de meergemeentenpolitiezone van een federale sociale toelage voor het jaar 2011 type koninklijk besluit prom. 28/12/2011 pub. 30/12/2011 numac 2011011455 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 december 2000 houdende erkenning van het Studiecentrum voor Kernenergie als exploitant van een kerninstallatie type koninklijk besluit prom. 28/12/2011 pub. 30/12/2011 numac 2011000848 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de toekenning van een bijkomende federale toelage ter financiering van de lokale politie voor het jaar 2011 type koninklijk besluit prom. 28/12/2011 pub. 30/12/2011 numac 2011000846 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de toekenning van een bijkomende federale toelage voor indexering van de financiering van de lokale politie voor het jaar 2010 type koninklijk besluit prom. 28/12/2011 pub. 19/01/2012 numac 2012024046 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot toekenning van een toelage aan de erkende huisartsenkring « HABO - Huisartsen van Brugge en Omgeving » sluiten wordt de Zilveren Medaille in de Kroonorde verleend aan : Mevr. BOES, Françine Maria Gilberta (° Evergem, 18 juni 1941).

Vrijwilliger. Ranginneming : 15 november 2011.

Zij neemt haar rang in de Orde in op de datum vermeld tegenover haar naam.

De Minister van Buitenlandse Zaken, tot wiens bevoegdheid het beheer van de Orde behoort, is belast met de uitvoering van dit besluit.

^