Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 30 december 2011

Personeel. - Aanduiding Bij koninklijk besluit van 28 december 2011 wordt de heer Hans D'Hondt, met ingang van 1 januari 2012, aangeduid als voorzitter van het Directiecomité van de Federale Overheidsdienst Financiën. Een beroep tot nietigver

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2011003439
pub.
30/12/2011
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN


Personeel. - Aanduiding Bij koninklijk besluit van 28 december 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 28/12/2011 pub. 30/12/2011 numac 2011000859 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de verlenging 2012 van de strategische veiligheids- en preventieplannen 2007-2010 type koninklijk besluit prom. 28/12/2011 pub. 30/12/2011 numac 2011000848 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de toekenning van een bijkomende federale toelage ter financiering van de lokale politie voor het jaar 2011 type koninklijk besluit prom. 28/12/2011 pub. 30/12/2011 numac 2011000847 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de toekenning aan de gemeente of aan de meergemeentenpolitiezone van een federale sociale toelage voor het jaar 2011 sluiten wordt de heer Hans D'Hondt, met ingang van 1 januari 2012, aangeduid als voorzitter van het Directiecomité van de Federale Overheidsdienst Financiën.

Een beroep tot nietigverklaring van voormeld besluit kan voor de afdeling administratie van de Raad van State worden ingediend binnen de zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij een ter post aangetekend schrijven gericht te worden aan de Raad van State, Wetenschapsstraat 33, te 1040 Brussel.

^