Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 19 maart 2014
gepubliceerd op 18 april 2014

Koninklijk besluit houdende oprichting en samenstelling van de evaluatiecommissie voor het DNA-onderzoek

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2014009180
pub.
18/04/2014
prom.
19/03/2014
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

19 MAART 2014. - Koninklijk besluit houdende oprichting en samenstelling van de evaluatiecommissie voor het DNA-onderzoek


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 22 maart 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/03/1999 pub. 20/05/1999 numac 1999009419 bron ministerie van justitie Wet betreffende de identificatieprocedure via DNA-analyse in strafzaken type wet prom. 22/03/1999 pub. 24/06/1999 numac 1999009736 bron ministerie van justitie Wet betreffende de identificatieprocedure via DNA-onderzoek in strafzaken sluiten betreffende de identificatieprocedure via DNA-onderzoek in strafzaken, gewijzigd door de wet van 7 november 2011Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/11/2011 pub. 30/11/2011 numac 2011009773 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende wijziging van het Wetboek van strafvordering en van de wet van 22 maart 1999 betreffende de identificatieprocedure via DNA onderzoek in strafzaken type wet prom. 07/11/2011 pub. 12/07/2012 numac 2012000400 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende wijziging van het Wetboek van strafvordering en van de wet van 22 maart 1999 betreffende de identificatieprocedure via DNA onderzoek in strafzaken. - Duitse vertaling sluiten;

Gelet op het koninklijk besluit van 17 juli 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 17/07/2013 pub. 12/08/2013 numac 2013009383 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot uitvoering van de wet van 22 maart 1999 betreffende de identificatieprocedure via DNA-onderzoek in strafzaken en tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van de wet van 7 november 2011 houdende wijziging van het Wetboek van strafvordering en van de wet van 22 maart 1999 betreffende de identificatieprocedure via DNA-onderzoek in strafzaken sluiten tot uitvoering van de wet van 22 maart 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/03/1999 pub. 20/05/1999 numac 1999009419 bron ministerie van justitie Wet betreffende de identificatieprocedure via DNA-analyse in strafzaken type wet prom. 22/03/1999 pub. 24/06/1999 numac 1999009736 bron ministerie van justitie Wet betreffende de identificatieprocedure via DNA-onderzoek in strafzaken sluiten betreffende de identificatieprocedure via DNA-onderzoek in strafzaken en tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van de wet van 7 november 2011Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/11/2011 pub. 30/11/2011 numac 2011009773 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende wijziging van het Wetboek van strafvordering en van de wet van 22 maart 1999 betreffende de identificatieprocedure via DNA onderzoek in strafzaken type wet prom. 07/11/2011 pub. 12/07/2012 numac 2012000400 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende wijziging van het Wetboek van strafvordering en van de wet van 22 maart 1999 betreffende de identificatieprocedure via DNA onderzoek in strafzaken. - Duitse vertaling sluiten houdende wijziging van het Wetboek van strafvordering en van de wet van 22 maart betreffende de identificatieprocedure via DNA-onderzoek in strafzaken, artikel 2 en 3;

Gelet op het koninklijk besluit van 28 mei 2004Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 28/05/2004 pub. 01/06/2004 numac 2004009394 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende oprichting en samenstelling van de evaluatiecommissie voor het DNA-onderzoek sluiten houdende oprichting en samenstelling van de evaluatiecommissie voor het DNA-onderzoek, gewijzigd bij koninklijk besluit van 21 oktober 2008;

Gelet op het koninklijk besluit van 12 juni 2012Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 12/06/2012 pub. 22/06/2012 numac 2012021090 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit houdende diverse wijzigingen betreffende de statuten van de federale wetenschappelijke instellingen sluiten houdende diverse wijzigingen betreffende de statuten van de federale wetenschappelijke instellingen;

Gelet op het koninklijk besluit van 25 februari 2008Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/02/2008 pub. 20/03/2008 numac 2008021015 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 april 1965 betreffende het statuut der wetenschappelijke instellingen van de Staat type koninklijk besluit prom. 25/02/2008 pub. 07/04/2008 numac 2008021029 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit tot vaststelling van het statuut van het wetenschappelijk personeel van de federale wetenschappelijke instellingen type koninklijk besluit prom. 25/02/2008 pub. 07/04/2008 numac 2008021028 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit tot vaststelling van het geldelijke statuut van het wetenschappelijk personeel van de federale wetenschappelijke instellingen sluiten tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 april 1965 betreffende het statuut der wetenschappelijke instellingen van de Staat;

Gelet op het koninklijk besluit van 25 februari 2008Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/02/2008 pub. 20/03/2008 numac 2008021015 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 april 1965 betreffende het statuut der wetenschappelijke instellingen van de Staat type koninklijk besluit prom. 25/02/2008 pub. 07/04/2008 numac 2008021029 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit tot vaststelling van het statuut van het wetenschappelijk personeel van de federale wetenschappelijke instellingen type koninklijk besluit prom. 25/02/2008 pub. 07/04/2008 numac 2008021028 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit tot vaststelling van het geldelijke statuut van het wetenschappelijk personeel van de federale wetenschappelijke instellingen sluiten tot vaststelling van het statuut van het wetenschappelijke personeel der wetenschappelijke instellingen van de Staat;

Gelet op het koninklijk besluit van 13 april 2008Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 13/04/2008 pub. 08/05/2008 numac 2008002060 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid en federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit betreffende de aanduiding en de uitoefening van de management-, staf- en leidinggevende functies in de federale wetenschappelijke instellingen sluiten betreffende de aanduiding en de uitoefening van de management, staf- en leidinggevende functies in de federale wetenschappelijke instellingen;

Overwegende dat de wet van 7 november 2011Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/11/2011 pub. 30/11/2011 numac 2011009773 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende wijziging van het Wetboek van strafvordering en van de wet van 22 maart 1999 betreffende de identificatieprocedure via DNA onderzoek in strafzaken type wet prom. 07/11/2011 pub. 12/07/2012 numac 2012000400 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende wijziging van het Wetboek van strafvordering en van de wet van 22 maart 1999 betreffende de identificatieprocedure via DNA onderzoek in strafzaken. - Duitse vertaling sluiten houdende wijziging van het Wetboek van strafvordering en van de wet van 22 maart betreffende de identificatieprocedure via DNA-onderzoek in strafzaken en het koninklijk besluit van 17 juli 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 17/07/2013 pub. 12/08/2013 numac 2013009383 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot uitvoering van de wet van 22 maart 1999 betreffende de identificatieprocedure via DNA-onderzoek in strafzaken en tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van de wet van 7 november 2011 houdende wijziging van het Wetboek van strafvordering en van de wet van 22 maart 1999 betreffende de identificatieprocedure via DNA-onderzoek in strafzaken sluiten tot uitvoering van de wet van 22 maart 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/03/1999 pub. 20/05/1999 numac 1999009419 bron ministerie van justitie Wet betreffende de identificatieprocedure via DNA-analyse in strafzaken type wet prom. 22/03/1999 pub. 24/06/1999 numac 1999009736 bron ministerie van justitie Wet betreffende de identificatieprocedure via DNA-onderzoek in strafzaken sluiten betreffende de identificatieprocedure via DNA-onderzoek in strafzaken en tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van de wet van 7 november 2011Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/11/2011 pub. 30/11/2011 numac 2011009773 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende wijziging van het Wetboek van strafvordering en van de wet van 22 maart 1999 betreffende de identificatieprocedure via DNA onderzoek in strafzaken type wet prom. 07/11/2011 pub. 12/07/2012 numac 2012000400 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende wijziging van het Wetboek van strafvordering en van de wet van 22 maart 1999 betreffende de identificatieprocedure via DNA onderzoek in strafzaken. - Duitse vertaling sluiten houdende wijziging van het Wetboek van strafvordering en van de wet van 22 maart betreffende de identificatieprocedure via DNA-onderzoek in strafzaken in werking getreden zijn op 1 januari 2014;

Overwegende dat de samenstelling van de evaluatiecommissie voor het DNA-onderzoek gewijzigd is door het koninklijk besluit van 17 juli 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 17/07/2013 pub. 12/08/2013 numac 2013009383 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot uitvoering van de wet van 22 maart 1999 betreffende de identificatieprocedure via DNA-onderzoek in strafzaken en tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van de wet van 7 november 2011 houdende wijziging van het Wetboek van strafvordering en van de wet van 22 maart 1999 betreffende de identificatieprocedure via DNA-onderzoek in strafzaken sluiten;

Overwegende dat de evaluatiecommissie voor het DNA-onderzoek geacht wordt advies te verstrekken aan de Minister van justitie over kwesties van wetenschappelijke, technische en juridische aard die verband houden met het DNA-onderzoek;

Overwegende dat het mandaat van de leden van de evaluatiecommissie voor het DNA-onderzoek verlopen is en dat daarom moet overgegaan worden tot een nieuwe benoeming van de leden van de commissie overeenkomstig het koninklijk besluit van 17 juli 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 17/07/2013 pub. 12/08/2013 numac 2013009383 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot uitvoering van de wet van 22 maart 1999 betreffende de identificatieprocedure via DNA-onderzoek in strafzaken en tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van de wet van 7 november 2011 houdende wijziging van het Wetboek van strafvordering en van de wet van 22 maart 1999 betreffende de identificatieprocedure via DNA-onderzoek in strafzaken sluiten;

Op de voordracht van Onze minister van Justitie, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Bij het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie wordt een evaluatiecommissie voor het DNA-onderzoek opgericht, hierna genoemd "evaluatiecommissie".

Art. 2.De evaluatiecommissie is samengesteld uit de volgende personen : 1. De directeur-generaal van het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie, of zijn gemachtigde, voorzitter van de evaluatiecommissie;2. Dr.Roselien Crab, vertegenwoordiger van het wetenschappelijk personeel van het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie, belast met de DNA-onderzoeken; 3. Dr.Vanessa Vanvooren, beheerder van de nationale DNA-gegevensbanken, of haar gemachtigde; 4. De federale procureur;5. De heer Robert Vankan, directielid van de technische en wetenschappelijke politie van de federale gerechtelijke politie;6. Wetenschappelijke personaliteiten gekozen buiten het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie omwille van hun competentie in de betrokken discipline : - Dr.Els Dehaes, Forensisch DNA-laboratorium Universitair Ziekenhuis Antwerpen; - Dr. Angelo Abati, Institut de Médecine Légale de l'Université de Liège; - Dr. Grégory Schmit, Laboratoire GENEX de l'Université Catholique de Louvain.

Art. 3.Het koninklijk besluit van 28 mei 2004Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 28/05/2004 pub. 01/06/2004 numac 2004009394 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende oprichting en samenstelling van de evaluatiecommissie voor het DNA-onderzoek sluiten houdende oprichting en samenstelling van de evaluatiecommissie voor het DNA-onderzoek, gewijzigd bij koninklijk besluit van 21 oktober 2008, wordt opgeheven.

Art. 4.Onze Minister van justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 19 maart 2014.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Justitie, Mevr. A. TURTELBOOM

^