Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 17 december 2009
gepubliceerd op 10 februari 2010

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 150 van 18 maart 1935 tot samenschakeling van de wetten betreffende de inrichting en de werking van de Deposito- en Consignatiekas en tot aanbrenging van wijzigingen daarin krachtens de wet van 31 juli 1934, en het koninklijk besluit van 14 november 2008 tot uitvoering van de artikelen 28, 32, 38 en 45 van de wet van 24 juli 2008 houdende diverse bepalingen

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2010003042
pub.
10/02/2010
prom.
17/12/2009
ELI
eli/besluit/2009/12/17/2010003042/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

17 DECEMBER 2009. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 150 van 18 maart 1935 tot samenschakeling van de wetten betreffende de inrichting en de werking van de Deposito- en Consignatiekas en tot aanbrenging van wijzigingen daarin krachtens de wet van 31 juli 1934, en het koninklijk besluit van 14 november 2008Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 14/11/2008 pub. 17/11/2008 numac 2008003450 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van de wet van 15 oktober 2008 houdende maatregelen ter bevordering van de financiële stabiliteit en inzonderheid tot instelling van een staatsgarantie voor verstrekte kredieten en andere verrichtingen in het kader van de financiële stabiliteit, voor wat betreft de bescherming van de deposito's en de levensverzekeringen, en tot wijziging van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten type koninklijk besluit prom. 14/11/2008 pub. 19/11/2008 numac 2008003449 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van de artikelen 26, 27, 28, 31, 34, 36 en 37 van de wet van 24 juli 2008 houdende diverse bepalingen type koninklijk besluit prom. 14/11/2008 pub. 19/11/2008 numac 2008003448 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van de artikelen 28, 32, 38 en 45 van de wet van 24 juli 2008 houdende diverse bepalingen sluiten tot uitvoering van de artikelen 28, 32, 38 en 45 van de wet van 24 juli 2008Relevante gevonden documenten type wet prom. 24/07/2008 pub. 07/08/2008 numac 2008202687 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) type wet prom. 24/07/2008 pub. 07/08/2008 numac 2008202688 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) sluiten houdende diverse bepalingen (I)


VERSLAG AAN DE KONING Sire, Het besluit dat ik de eer heb aan Uwe Majesteit ter ondertekening voor te leggen, beoogt de bestaande wetgeving op twee punten te wijzigen : 1. het eerste punt heeft betrekking op de financiële stabiliteit;2. het tweede punt gaat over de slapende tegoeden. Het advies van de Raad van State over dit ontwerp van besluit is gevolgd geworden. 1. Het koninklijk besluit van 14 november 2008Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 14/11/2008 pub. 17/11/2008 numac 2008003450 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van de wet van 15 oktober 2008 houdende maatregelen ter bevordering van de financiële stabiliteit en inzonderheid tot instelling van een staatsgarantie voor verstrekte kredieten en andere verrichtingen in het kader van de financiële stabiliteit, voor wat betreft de bescherming van de deposito's en de levensverzekeringen, en tot wijziging van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten type koninklijk besluit prom. 14/11/2008 pub. 19/11/2008 numac 2008003449 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van de artikelen 26, 27, 28, 31, 34, 36 en 37 van de wet van 24 juli 2008 houdende diverse bepalingen type koninklijk besluit prom. 14/11/2008 pub. 19/11/2008 numac 2008003448 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van de artikelen 28, 32, 38 en 45 van de wet van 24 juli 2008 houdende diverse bepalingen sluiten tot uitvoering van de wet van 15 oktober 2008 houdende maatregelen ter bevordering van de financiële stabiliteit en inzonderheid tot instelling van een staatsgarantie voor verstrekte kredieten en andere verrichtingen in het kader van de financiële stabiliteit, voor wat betreft de bescherming van de deposito's en de levensverzekeringen, en tot wijziging van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten heeft een Bijzonder Beschermingsfonds voor deposito's en levensverzekeringen opgericht in de schoot van de Deposito- en Consignatiekas. Dit koninklijk besluit van 14 november 2008Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 14/11/2008 pub. 17/11/2008 numac 2008003450 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van de wet van 15 oktober 2008 houdende maatregelen ter bevordering van de financiële stabiliteit en inzonderheid tot instelling van een staatsgarantie voor verstrekte kredieten en andere verrichtingen in het kader van de financiële stabiliteit, voor wat betreft de bescherming van de deposito's en de levensverzekeringen, en tot wijziging van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten type koninklijk besluit prom. 14/11/2008 pub. 19/11/2008 numac 2008003449 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van de artikelen 26, 27, 28, 31, 34, 36 en 37 van de wet van 24 juli 2008 houdende diverse bepalingen type koninklijk besluit prom. 14/11/2008 pub. 19/11/2008 numac 2008003448 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van de artikelen 28, 32, 38 en 45 van de wet van 24 juli 2008 houdende diverse bepalingen sluiten werd bekrachtigd door de programma wet van 22 december 2008Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/12/2008 pub. 29/12/2008 numac 2008021119 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) type wet prom. 22/12/2008 pub. 29/12/2008 numac 2008021118 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) sluiten.

Ter herinnering, de deposito's bij de kredietinstellingen en de beleggingsondernemingen die dienen deel te nemen aan het Bijzonder Beschermingsfonds voor deposito's en levensverzekeringen worden door dit Fonds beschermd voor de tweede schijf van euro 50.000, die bovenop de eerste schijf van euro 50.000 komt die wordt beschermd door het Beschermingsfonds voor deposito's en financiële instrumenten. Aldus genieten de deposito's in totaal van een waarborg van euro 100.000.

Tevens kunnen de verzekeringsondernemingen, op vrijwillige basis, toetreden tot voornoemd Bijzonder Beschermingsfonds dat de tak 21-verzekeringsproducten van bijlage I bij het koninklijk besluit van 22 februari 1991Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 22/02/1991 pub. 08/09/2005 numac 2005000468 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende algemeen reglement betreffende de controle op de verzekeringsondernemingen. - Duitse vertaling sluiten houdende algemeen reglement betreffende de controle op de verzekeringsondernemingen, beschermt voor een bedrag van euro 100.000.

Het koninklijk besluit van 14 november 2008Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 14/11/2008 pub. 17/11/2008 numac 2008003450 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van de wet van 15 oktober 2008 houdende maatregelen ter bevordering van de financiële stabiliteit en inzonderheid tot instelling van een staatsgarantie voor verstrekte kredieten en andere verrichtingen in het kader van de financiële stabiliteit, voor wat betreft de bescherming van de deposito's en de levensverzekeringen, en tot wijziging van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten type koninklijk besluit prom. 14/11/2008 pub. 19/11/2008 numac 2008003449 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van de artikelen 26, 27, 28, 31, 34, 36 en 37 van de wet van 24 juli 2008 houdende diverse bepalingen type koninklijk besluit prom. 14/11/2008 pub. 19/11/2008 numac 2008003448 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van de artikelen 28, 32, 38 en 45 van de wet van 24 juli 2008 houdende diverse bepalingen sluiten schrijft onder andere voor dat de Deposito- en Consignatiekas de jaarlijkse bijdragen en de toegangsrechten van de deelnemers aan het Bijzonder Beschermingsfonds, aan de Schatkist stort.

Het voornoemd koninklijk besluit nr. 150 van 18 maart 1935 bepaalt echter dat de Kas een aparte administratie is, onder het rechtstreeks gezag van de Minister van Financiën en dat de fondsen die haar worden toevertrouwd niet vermengd mogen worden met het vermogen van de Schatkist.

Bijgevolg moet het koninklijk besluit nr. 150 van 18 maart 1935 in overeenstemming worden gebracht met het koninklijk besluit van 14 november 2008Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 14/11/2008 pub. 17/11/2008 numac 2008003450 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van de wet van 15 oktober 2008 houdende maatregelen ter bevordering van de financiële stabiliteit en inzonderheid tot instelling van een staatsgarantie voor verstrekte kredieten en andere verrichtingen in het kader van de financiële stabiliteit, voor wat betreft de bescherming van de deposito's en de levensverzekeringen, en tot wijziging van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten type koninklijk besluit prom. 14/11/2008 pub. 19/11/2008 numac 2008003449 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van de artikelen 26, 27, 28, 31, 34, 36 en 37 van de wet van 24 juli 2008 houdende diverse bepalingen type koninklijk besluit prom. 14/11/2008 pub. 19/11/2008 numac 2008003448 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van de artikelen 28, 32, 38 en 45 van de wet van 24 juli 2008 houdende diverse bepalingen sluiten. Om dit mogelijk te maken heeft artikel 10 van het koninklijk besluit van 14 november 2008Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 14/11/2008 pub. 17/11/2008 numac 2008003450 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van de wet van 15 oktober 2008 houdende maatregelen ter bevordering van de financiële stabiliteit en inzonderheid tot instelling van een staatsgarantie voor verstrekte kredieten en andere verrichtingen in het kader van de financiële stabiliteit, voor wat betreft de bescherming van de deposito's en de levensverzekeringen, en tot wijziging van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten type koninklijk besluit prom. 14/11/2008 pub. 19/11/2008 numac 2008003449 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van de artikelen 26, 27, 28, 31, 34, 36 en 37 van de wet van 24 juli 2008 houdende diverse bepalingen type koninklijk besluit prom. 14/11/2008 pub. 19/11/2008 numac 2008003448 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van de artikelen 28, 32, 38 en 45 van de wet van 24 juli 2008 houdende diverse bepalingen sluiten aan de Koning de machtiging gegeven om het koninklijk besluit nr. 150 van 18 maart 1935 geheel of gedeeltelijk te wijzigen en/of op te heffen.

Het ontworpen artikel 1 verwezenlijkt deze overeenstemming door artikel 4 van het koninklijk besluit nr. 150 van 18 maart 1935 aan te vullen met een afwijking die de Kas in staat stelt aan de Schatkist de voornoemde jaarlijkse bijdragen en toegangsrechten te storten.

Deze storting zal gebeuren onder voorbehoud van de toepassing van artikel 9, § 3, van het koninklijk besluit van 14 november 2008Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 14/11/2008 pub. 17/11/2008 numac 2008003450 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van de wet van 15 oktober 2008 houdende maatregelen ter bevordering van de financiële stabiliteit en inzonderheid tot instelling van een staatsgarantie voor verstrekte kredieten en andere verrichtingen in het kader van de financiële stabiliteit, voor wat betreft de bescherming van de deposito's en de levensverzekeringen, en tot wijziging van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten type koninklijk besluit prom. 14/11/2008 pub. 19/11/2008 numac 2008003449 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van de artikelen 26, 27, 28, 31, 34, 36 en 37 van de wet van 24 juli 2008 houdende diverse bepalingen type koninklijk besluit prom. 14/11/2008 pub. 19/11/2008 numac 2008003448 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van de artikelen 28, 32, 38 en 45 van de wet van 24 juli 2008 houdende diverse bepalingen sluiten.

Luidens deze bepaling wordt 50 % van de latere bijdragen van de kredietinstellingen en beursvennootschappen gebruikt om het bedrag aan te zuiveren dat de Deposito- en Consignatiekas heeft voorgeschoten in geval de activa van het Bijzonder Beschermingsfonds voor deposito's en levensverzekeringen in gevolge de terugbetaling van de klanten van een in gebreke gebleven deelnemende kredietinstelling of beursvennootschap, niet volstaan.

De inwerkingtreding van deze bepaling is vastgesteld op 17 november 2008, zijnde de datum van de inwerkingtreding van artikel 8, § 3, van het koninklijk besluit van 14 november 2008Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 14/11/2008 pub. 17/11/2008 numac 2008003450 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van de wet van 15 oktober 2008 houdende maatregelen ter bevordering van de financiële stabiliteit en inzonderheid tot instelling van een staatsgarantie voor verstrekte kredieten en andere verrichtingen in het kader van de financiële stabiliteit, voor wat betreft de bescherming van de deposito's en de levensverzekeringen, en tot wijziging van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten type koninklijk besluit prom. 14/11/2008 pub. 19/11/2008 numac 2008003449 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van de artikelen 26, 27, 28, 31, 34, 36 en 37 van de wet van 24 juli 2008 houdende diverse bepalingen type koninklijk besluit prom. 14/11/2008 pub. 19/11/2008 numac 2008003448 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van de artikelen 28, 32, 38 en 45 van de wet van 24 juli 2008 houdende diverse bepalingen sluiten, dat voorziet in de storting van de voornoemde jaarlijkse bijdragen en toegangsrechten aan de Schatkist. 2. De wet van 24 juli 2008Relevante gevonden documenten type wet prom. 24/07/2008 pub. 07/08/2008 numac 2008202687 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) type wet prom. 24/07/2008 pub. 07/08/2008 numac 2008202688 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) sluiten houdende diverse bepalingen (I) heeft in zijn hoofdstuk V de wetgeving inzake de slapende rekeningen herzien en er nieuwe bepalingen aan toegevoegd inzake de slapende safes en verzekeringen. Deze wet regelt inzonderheid een procedure voor de opsporing van de titularissen van slapende rekeningen, de huurders van slapende safes en de begunstigden van slapende verzekeringsovereenkomsten.

Indien ter gelegenheid van deze opsporing de titularissen van slapende rekeningen en de begunstigden van slapende verzekeringsovereenkomsten niet konden worden teruggevonden, worden deze tegoeden overgedragen aan de Deposito- en Consignatiekas. 2.1. Om de effecten en de deviezen te beheren die haar werden overgedragen, is het aangewezen dat de Kas beheerders aanwijst en hun kosten betaalt, alsook dat de administratie van de Thesaurie haar het bedrag van deze kosten terugstort.

Momenteel regelt het koninklijk besluit nr. 150 van 18 maart 1935 de betaling door de Kas van de intresten op elk geconsigneerd bedrag aan de rechthebbenden en de terugbetaling ervan door de administratie van de Thesaurie.

Op basis van de bevoegdheidsdelegatie waarvan sprake in artikel 45 van de wet van 24 juli 2008Relevante gevonden documenten type wet prom. 24/07/2008 pub. 07/08/2008 numac 2008202687 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) type wet prom. 24/07/2008 pub. 07/08/2008 numac 2008202688 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) sluiten, mag de Koning het koninklijk besluit nr. 150 van 18 maart 1935 in overeenstemming brengen met het hoofdstuk V van de wet van 24 juli 2008Relevante gevonden documenten type wet prom. 24/07/2008 pub. 07/08/2008 numac 2008202687 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) type wet prom. 24/07/2008 pub. 07/08/2008 numac 2008202688 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) sluiten.

Derhalve strekt het ontworpen artikel 2 ertoe het koninklijk besluit nr. 150 van 18 maart 1935 aan te vullen opdat de Kas de kosten aan de beheerders die zij aanwijst zou kunnen betalen en de administratie van de Thesaurie ze haar zou kunnen terugbetalen.

Daarenboven past het dat aan de administratie van de Thesaurie in de mate dat zij deze kosten aan de Kas heeft terugbetaald, de sommen worden teruggeven die aan de Kas betaald worden door degenen die de teruggave vragen van deviezen of effecten, als vergoeding voor de beheerskosten die haar worden aangerekend door de derden belast met dit beheer. Dit wordt geregeld door het ontworpen artikel 2, 2°. 2.2. In die zelfde zin vervolledigt het ontworpen artikel 3 het koninklijk besluit nr. 150 opdat de kosten die aan derden werden betaald, jaarlijks zouden gedragen worden door de begroting van de openbare schuld. 2.3. Het koninklijk besluit tot uitvoering van de artikelen 28, 32, 38 en 45 van de wet van 24 juli 2008Relevante gevonden documenten type wet prom. 24/07/2008 pub. 07/08/2008 numac 2008202687 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) type wet prom. 24/07/2008 pub. 07/08/2008 numac 2008202688 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) sluiten houdende diverse bepalingen (I) preciseert de gegevens die met betrekking tot de slapende tegoeden en verzekerde prestaties aan de Kas moeten worden bezorgd.

Het kan gebeuren dat de Kas enige tijd nodig heeft om de slapende tegoeden en verzekerde prestaties te koppelen aan de gegevens ontvangen door de beheerders van de effecten en de deviezen. Bijgevolg bepaalt het ontworpen artikel 4 dat de Kas de overdracht voor een periode van maximum één maand kan schorsen ten einde deze koppeling te realiseren.

Het is wel verstaan dat de verplichting van de instellingen-depositaris en de verzekeringsondernemingen om de termijnen voorgeschreven door de artikelen 28, eerste lid (overdracht van slapende rekeningen), 38, eerste lid (overdracht van de tegoeden van slapende verzekeringsovereenkomsten), 49, tweede lid, en 51 (overgangsbepalingen voor de tegoeden van rekeningen en verzekeringsovereenkomsten die op het moment van de inwerkingtreding van het hoofdstuk V reeds slapend waren) van de wet van 24 juli 2008Relevante gevonden documenten type wet prom. 24/07/2008 pub. 07/08/2008 numac 2008202687 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) type wet prom. 24/07/2008 pub. 07/08/2008 numac 2008202688 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) sluiten houdende diverse bepalingen (I), alsook de termijnen bepaald in de artikelen 2, tweede lid, en 4, § 1, tweede lid, van het koninklijk besluit van 14 november 2008Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 14/11/2008 pub. 17/11/2008 numac 2008003450 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van de wet van 15 oktober 2008 houdende maatregelen ter bevordering van de financiële stabiliteit en inzonderheid tot instelling van een staatsgarantie voor verstrekte kredieten en andere verrichtingen in het kader van de financiële stabiliteit, voor wat betreft de bescherming van de deposito's en de levensverzekeringen, en tot wijziging van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten type koninklijk besluit prom. 14/11/2008 pub. 19/11/2008 numac 2008003449 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van de artikelen 26, 27, 28, 31, 34, 36 en 37 van de wet van 24 juli 2008 houdende diverse bepalingen type koninklijk besluit prom. 14/11/2008 pub. 19/11/2008 numac 2008003448 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van de artikelen 28, 32, 38 en 45 van de wet van 24 juli 2008 houdende diverse bepalingen sluiten tot uitvoering van de artikelen 28, 32, 38 en 45 van de wet van 24 juli 2008Relevante gevonden documenten type wet prom. 24/07/2008 pub. 07/08/2008 numac 2008202687 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) type wet prom. 24/07/2008 pub. 07/08/2008 numac 2008202688 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) sluiten houdende diverse bepalingen (I) (termijn van maximum vijf bankwerkdagen tussen de overdracht van de gegevens en deze van de slapende tegoeden) na te leven, voorrang heeft op de mogelijkheid die de Kas krijgt om de overdracht van de slapende tegoeden te schorsen.

Om wille van praktische overwegingen, bepaalt het ontworpen artikel 4 dat de Kas regels zal kunnen opleggen inzake de vaststelling van een kalender en inzake de praktische modaliteiten van de overdracht van de slapende tegoeden en verzekerde prestaties, en dit na overleg met Febelfin en/of Assuralia.

Ten slotte zal dit ontworpen besluit in werking treden op de tiende dag na de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt, met uitzondering van het ontworpen artikel 1, waarvan de inwerkingtreding is toegelicht in punt 1.

Ik heb de eer te zijn, Sire, Van Uwe Majesteit, de zeer respectvolle en zeer trouwe dienaar, De Minister van Financiën, D. REYNDERS

ADVIES 47.289/2 VAN 3 NOVEMBER 2009 VAN DE AFDELING WETGEVING VAN DE RAAD VAN STATE De Raad van State, afdeling Wetgeving, tweede kamer, op 9 oktober 2009 door de Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën verzocht hem, binnen een termijn van dertig dagen, van advies te dienen over een ontwerp van koninklijk besluit "tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 150 van 18 maart 1935 tot samenschakeling van de wetten betreffende de inrichting en de werking van de Deposito- en Consignatiekas en tot aanbrenging van wijzigingen daarin krachtens de wet van 31 juli 1934, en het koninklijk besluit van 14 november 2008Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 14/11/2008 pub. 17/11/2008 numac 2008003450 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van de wet van 15 oktober 2008 houdende maatregelen ter bevordering van de financiële stabiliteit en inzonderheid tot instelling van een staatsgarantie voor verstrekte kredieten en andere verrichtingen in het kader van de financiële stabiliteit, voor wat betreft de bescherming van de deposito's en de levensverzekeringen, en tot wijziging van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten type koninklijk besluit prom. 14/11/2008 pub. 19/11/2008 numac 2008003449 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van de artikelen 26, 27, 28, 31, 34, 36 en 37 van de wet van 24 juli 2008 houdende diverse bepalingen type koninklijk besluit prom. 14/11/2008 pub. 19/11/2008 numac 2008003448 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van de artikelen 28, 32, 38 en 45 van de wet van 24 juli 2008 houdende diverse bepalingen sluiten tot uitvoering van de artikelen 28, 32, 38 en 45 van de wet van 24 juli 2008Relevante gevonden documenten type wet prom. 24/07/2008 pub. 07/08/2008 numac 2008202687 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) type wet prom. 24/07/2008 pub. 07/08/2008 numac 2008202688 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) sluiten houdende diverse bepalingen (I)", heeft het volgende advies gegeven : Aangezien de adviesaanvraag ingediend is op basis van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State, zoals het is vervangen bij de wet van 2 april 2003, beperkt de afdeling Wetgeving overeenkomstig artikel 84, § 3, van de voornoemde gecoördineerde wetten haar onderzoek tot de rechtsgrond van het ontwerp, de bevoegdheid van de steller van de handeling en de te vervullen voorafgaande vormvereisten.

Wat deze drie punten betreft, geeft het ontwerp aanleiding tot de volgende opmerkingen.

Onderzoek van het ontwerp Aanhef 1. De aanhef van een reglementair besluit dient te beginnen met de vermelding van de bepalingen die de rechtsgrond ervan vormen, gevolgd door de vermelding van de gewijzigde besluiten (1). Het eerste lid moet dienovereenkomstig na het huidige derde lid komen. 2. In verband met het derde lid, dat het tweede lid wordt valt op te merken : - er is geen reden om melding te maken van artikel 8 van het koninklijk besluit van 14 november 2008Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 14/11/2008 pub. 17/11/2008 numac 2008003450 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van de wet van 15 oktober 2008 houdende maatregelen ter bevordering van de financiële stabiliteit en inzonderheid tot instelling van een staatsgarantie voor verstrekte kredieten en andere verrichtingen in het kader van de financiële stabiliteit, voor wat betreft de bescherming van de deposito's en de levensverzekeringen, en tot wijziging van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten type koninklijk besluit prom. 14/11/2008 pub. 19/11/2008 numac 2008003449 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van de artikelen 26, 27, 28, 31, 34, 36 en 37 van de wet van 24 juli 2008 houdende diverse bepalingen type koninklijk besluit prom. 14/11/2008 pub. 19/11/2008 numac 2008003448 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van de artikelen 28, 32, 38 en 45 van de wet van 24 juli 2008 houdende diverse bepalingen sluiten "tot uitvoering van de wet van 15 oktober 2008 houdende maatregelen ter bevordering van de financiële stabiliteit en inzonderheid tot instelling van een staatsgarantie voor verstrekte kredieten en andere verrichtingen in het kader van de financiële stabiliteit, voor wat betreft de bescherming van de deposito's en de levensverzekeringen, en tot wijziging van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten", welk artikel geen machtiging aan de Koning bevat die bij het ontwerp ten uitvoer wordt gelegd; - de bepaling van dit koninklijk besluit die de rechtsgrond vormt van artikel 1 en, gedeeltelijk van de artikelen 5 en 6 van het ontwerp, dit wil zeggen artikel 10 van het voormelde koninklijk besluit van 14 november 2008Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 14/11/2008 pub. 17/11/2008 numac 2008003450 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van de wet van 15 oktober 2008 houdende maatregelen ter bevordering van de financiële stabiliteit en inzonderheid tot instelling van een staatsgarantie voor verstrekte kredieten en andere verrichtingen in het kader van de financiële stabiliteit, voor wat betreft de bescherming van de deposito's en de levensverzekeringen, en tot wijziging van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten type koninklijk besluit prom. 14/11/2008 pub. 19/11/2008 numac 2008003449 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van de artikelen 26, 27, 28, 31, 34, 36 en 37 van de wet van 24 juli 2008 houdende diverse bepalingen type koninklijk besluit prom. 14/11/2008 pub. 19/11/2008 numac 2008003448 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van de artikelen 28, 32, 38 en 45 van de wet van 24 juli 2008 houdende diverse bepalingen sluiten, moet na het opschrift van het voornoemde besluit worden vermeld, en niet na de vermelding van de wet die ze heeft bekrachtigd; - de precieze bepaling die het voormelde koninklijk besluit van 14 november 2008Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 14/11/2008 pub. 17/11/2008 numac 2008003450 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van de wet van 15 oktober 2008 houdende maatregelen ter bevordering van de financiële stabiliteit en inzonderheid tot instelling van een staatsgarantie voor verstrekte kredieten en andere verrichtingen in het kader van de financiële stabiliteit, voor wat betreft de bescherming van de deposito's en de levensverzekeringen, en tot wijziging van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten type koninklijk besluit prom. 14/11/2008 pub. 19/11/2008 numac 2008003449 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van de artikelen 26, 27, 28, 31, 34, 36 en 37 van de wet van 24 juli 2008 houdende diverse bepalingen type koninklijk besluit prom. 14/11/2008 pub. 19/11/2008 numac 2008003448 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van de artikelen 28, 32, 38 en 45 van de wet van 24 juli 2008 houdende diverse bepalingen sluiten heeft bekrachtigd, namelijk artikel 199 van de programma wet van 22 december 2008Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/12/2008 pub. 29/12/2008 numac 2008021119 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) type wet prom. 22/12/2008 pub. 29/12/2008 numac 2008021118 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) sluiten, moet eveneens worden vermeld.

Bijgevolg moet in de aanhef het slot van het derde lid, dat het tweede lid wordt, als volgt worden geredigeerd : « ... financiële diensten, artikel 10, bekrachtigd bij de wet van 22 december 2008Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/12/2008 pub. 29/12/2008 numac 2008021119 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) type wet prom. 22/12/2008 pub. 29/12/2008 numac 2008021118 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) sluiten, artikel 199 ». 3. In het eerste lid, dat het derde lid wordt, mogen de artikelen waarop de overwogen wijzigingen betrekking hebben niet worden vermeld (2). De woorden ", artikelen 4, 16 en 23" moeten dus vervallen.

Dispositief Artikel 1 Het principe van de verplichting voor de deelnemers aan het Bijzonder Beschermingsfonds voor deposito's en levensverzekeringen om dit fonds te financieren met jaarlijkse bijdragen en toegangsrechten is opgenomen in artikel 7 van het voornoemde koninklijk besluit van 14 november 2008Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 14/11/2008 pub. 17/11/2008 numac 2008003450 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van de wet van 15 oktober 2008 houdende maatregelen ter bevordering van de financiële stabiliteit en inzonderheid tot instelling van een staatsgarantie voor verstrekte kredieten en andere verrichtingen in het kader van de financiële stabiliteit, voor wat betreft de bescherming van de deposito's en de levensverzekeringen, en tot wijziging van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten type koninklijk besluit prom. 14/11/2008 pub. 19/11/2008 numac 2008003449 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van de artikelen 26, 27, 28, 31, 34, 36 en 37 van de wet van 24 juli 2008 houdende diverse bepalingen type koninklijk besluit prom. 14/11/2008 pub. 19/11/2008 numac 2008003448 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van de artikelen 28, 32, 38 en 45 van de wet van 24 juli 2008 houdende diverse bepalingen sluiten, terwijl artikel 8, §§ 1 en 2, ervan ertoe strekt het bedrag van deze bijdragen en rechten vast te stellen en het betrekking heeft op nadere regels voor de betaling ervan. Het ontworpen tweede lid van artikel 4 van het koninklijk besluit nr. 150 "tot samenschakeling van de wetten betreffende de inrichting en de werking van de Deposito- en Consignatiekas en tot aanbrenging van wijzigingen daarin krachtens de wet van 31 juli 1934" zou dus als volgt moeten worden gesteld : « ... betalen ter uitvoering van de artikelen 7 en 8, §§ 1 en 2, van het koninklijk besluit... ».

Artikelen 2 en 3 De Minister van Financiën heeft aan de afdeling Wetgeving van de Raad van State een ontwerp van koninklijk besluit voorgelegd "tot uitvoering van de artikelen 30, 32, 40, 41 en 45 van de wet van 24 juli 2008Relevante gevonden documenten type wet prom. 24/07/2008 pub. 07/08/2008 numac 2008202687 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) type wet prom. 24/07/2008 pub. 07/08/2008 numac 2008202688 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) sluiten houdende diverse bepalingen (I)", waarover op 28 oktober 2009 advies nr. 47.242/2 is uitgebracht.

Dit ontwerp bevat een artikel 8, dat het volgende bepaalt : « Wie de teruggave van tegoeden in deviezen en/of effecten vraagt, betaalt aan de Kas een forfaitair bedrag voor de vergoeding van de beheerskosten die haar worden aangerekend door de derden die instaan voor het beheer. Deze betaling geschiedt voorafgaandelijk aan deze teruggave, tenzij schuldvergelijking met terug te geven tegoeden in euro mogelijk is.

De derden die instaan voor het beheer van deviezen en/of effecten, drukken de kosten die zij aan de Kas aanrekenen, uit in euro. » Dit artikel steunt op artikel 41, vijfde lid, van de wet van 24 juli 2008Relevante gevonden documenten type wet prom. 24/07/2008 pub. 07/08/2008 numac 2008202687 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) type wet prom. 24/07/2008 pub. 07/08/2008 numac 2008202688 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) sluiten houdende diverse bepalingen (I), dat aldus geredigeerd is : « De Kas beheert de gedeponeerde tegoeden die bestaan uit effecten of deviezen en mag hiervoor aan de houder, de huurder of de begunstigde de kosten van derden, aanrekenen. De Koning bepaalt de regels voor de aanrekening van deze kosten. » Aangezien deze kosten die aan de derden-beheerders verschuldigd zijn voor hun beheer van effecten en deviezen, overeenstemmen met die bedoeld in de artikelen 2 en 3 van het ontwerp, en de in artikel 2, 2°, ontworpen bepaling voorschrijft dat ze door de Administratie der Thesaurie moeten worden terugbetaald, aan de Deposito- en Consignatiekas, die ze aan de derden-beheerders heeft betaald, rijst de vraag of in omgekeerde zin ook niet zou moeten voorzien in de teruggave aan de Administratie der Thesaurie, in zoverre ze deze kosten zou hebben terugbetaald aan de Kas, van het forfaitaire bedrag bedoeld in het eerste lid van het hierboven geciteerde artikel 8, namelijk de som te betalen door wie de teruggave van tegoeden in deviezen en/of effecten aan de Kas vraagt, voor de vergoeding van de beheerskosten die haar door derden belast met dit beheer zijn aangerekend.

Artikel 4 1. Het ontworpen artikel 5, tweede en derde lid, van het koninklijk besluit van 14 november 2008Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 14/11/2008 pub. 17/11/2008 numac 2008003450 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van de wet van 15 oktober 2008 houdende maatregelen ter bevordering van de financiële stabiliteit en inzonderheid tot instelling van een staatsgarantie voor verstrekte kredieten en andere verrichtingen in het kader van de financiële stabiliteit, voor wat betreft de bescherming van de deposito's en de levensverzekeringen, en tot wijziging van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten type koninklijk besluit prom. 14/11/2008 pub. 19/11/2008 numac 2008003449 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van de artikelen 26, 27, 28, 31, 34, 36 en 37 van de wet van 24 juli 2008 houdende diverse bepalingen type koninklijk besluit prom. 14/11/2008 pub. 19/11/2008 numac 2008003448 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van de artikelen 28, 32, 38 en 45 van de wet van 24 juli 2008 houdende diverse bepalingen sluiten "tot uitvoering van de artikelen 28, 32, 38 en 45 van de wet van 24 juli 2008Relevante gevonden documenten type wet prom. 24/07/2008 pub. 07/08/2008 numac 2008202687 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) type wet prom. 24/07/2008 pub. 07/08/2008 numac 2008202688 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) sluiten houdende diverse bepalingen (I)" is uitgevaardigd op basis van artikel 28, eerste lid, en artikel 38, vijfde lid, van de wet van 24 juli 2008Relevante gevonden documenten type wet prom. 24/07/2008 pub. 07/08/2008 numac 2008202687 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) type wet prom. 24/07/2008 pub. 07/08/2008 numac 2008202688 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) sluiten "houdende diverse bepalingen (I)", die respectievelijk betrekking hebben op de "slapende rekeningen" en op de "slapende verzekeringsovereenkomsten". Die bepalingen machtigen de Koning om de regels voor de overdracht nader te bepalen, waarbij in elke bepaling een onderscheid wordt gemaakt tussen : - enerzijds respectievelijk de "tegoeden" en de "verzekerde prestaties"; - anderzijds de "gegevens".

In het algemeen wordt het begrip "tegoed" in hoofdstuk V ("De slapende rekeningen, safes en verzekeringsovereenkomsten") van de voornoemde wet van 24 juli 2008Relevante gevonden documenten type wet prom. 24/07/2008 pub. 07/08/2008 numac 2008202687 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) type wet prom. 24/07/2008 pub. 07/08/2008 numac 2008202688 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) sluiten enkel in verband gebracht met de "slapende rekeningen", en niet met "slapende safes" of met "slapende verzekeringsovereenkomsten".

Aangezien de ontworpen bepaling zowel betrekking heeft op de "slapende rekeningen" als op de "slapende verzekeringsovereenkomsten", verdient het bijgevolg aanbeveling om het begrip "tegoeden" alleen te bezigen met betrekking tot de elementen die de "slapende rekeningen" uitmaken en om het begrip "verzekerde prestaties" te bezigen met betrekking tot de elementen die op relevante wijze verband houden met de "slapende verzekeringsovereenkomsten" (3). 2. De bepaling voorziet in een afwijking "gedurende een korte periode" van de verplichting om binnen een bepaalde termijn de "tegoeden" en de "verzekerde prestaties" (4) die verband houden met de "slapende rekeningen" en de "slapende verzekeringsovereenkomsten" over te dragen. Het begrip "korte periode" zou aanleiding kunnen geven tot enige rechtsonzekerheid.

De tekst zou dat begrip nader moeten preciseren door het maximumaantal dagen te bepalen gedurende welke de Deposito- en Consignatiekas de opschorting van de overdracht kan vragen.

Artikel 5 Uit de thans voorliggende bepaling vloeit voort dat het besluit, met uitzondering van artikel 1, onmiddellijk in werking zal treden de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Artikel 6, eerste lid, van de wet van 31 mei 1961 betreffende het gebruik der talen in wetgevingszaken, het opmaken, bekendmaken en inwerkingtreden van wetten en verordeningen, luidt als volgt : « Koninklijke (...) besluiten zijn verbindend in het gehele Rijk de tiende dag na die van hun bekendmaking, tenzij zij een andere termijn bepalen ».

Deze bepaling strekt ertoe eenieder over een redelijke termijn te laten beschikken om kennis te nemen van de nieuwe regels.

Behoudens een bijzondere reden, die in casu niet gegeven wordt in het verslag aan de Koning, is er geen grond om daarvan af te wijken (5).

De kamer was samengesteld uit : De heer Y. Kreins, kamervoorzitter;

De heer P. Vandernoot en Mevr. M. Baguet, staatsraden;

De heer G. Keutgen en Mevr. A. Weyembergh, assessoren van de afdeling Wetgeving;

Mevr. B. Vigneron, griffer.

Het verslag werd uitgebracht door de heer J.-L. Paquet, eerste auditeur.

De overeenstemming tussen de Franse en de Nederlandse tekst werd nagezien onder toezicht van de heer P. Vandernoot.

De griffier, B. Vigneron.

De voorzitter, Y. Kreins. _______ Nota's (1) Beginselen van de wetgevingstechniek - Handleiding voor het opstellen van wetgevende en reglementaire teksten, www.raadvst-consetat.be tab "Wetgevingstechniek", aanbeveling nr. 19. (2) Beginselen van de wetgevingstechniek - Handleiding voor het opstellen van wetgevende en reglementaire teksten, www.raadvst-consetat.be tab "Wetgevingstechniek", aanbeveling nr. 30 en formule F 3-3. (3) Zie artikel 38 van de voornoemde wet van 24 juli 2008Relevante gevonden documenten type wet prom. 24/07/2008 pub. 07/08/2008 numac 2008202687 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) type wet prom. 24/07/2008 pub. 07/08/2008 numac 2008202688 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) sluiten.(4) Zie opmerking nr.2 hierboven. (5) Zie Beginselen van de wetgevingstechniek - Handleiding voor het opstellen van wetgevende en reglementaire teksten, 2008, loc.cit., aanbeveling nr. 151, a).

17 DECEMBER 2009. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 150 van 18 maart 1935 tot samenschakeling van de wetten betreffende de inrichting en de werking van de Deposito- en Consignatiekas en tot aanbrenging van wijzigingen daarin krachtens de wet van 31 juli 1934, en het koninklijk besluit van 14 november 2008Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 14/11/2008 pub. 17/11/2008 numac 2008003450 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van de wet van 15 oktober 2008 houdende maatregelen ter bevordering van de financiële stabiliteit en inzonderheid tot instelling van een staatsgarantie voor verstrekte kredieten en andere verrichtingen in het kader van de financiële stabiliteit, voor wat betreft de bescherming van de deposito's en de levensverzekeringen, en tot wijziging van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten type koninklijk besluit prom. 14/11/2008 pub. 19/11/2008 numac 2008003449 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van de artikelen 26, 27, 28, 31, 34, 36 en 37 van de wet van 24 juli 2008 houdende diverse bepalingen type koninklijk besluit prom. 14/11/2008 pub. 19/11/2008 numac 2008003448 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van de artikelen 28, 32, 38 en 45 van de wet van 24 juli 2008 houdende diverse bepalingen sluiten tot uitvoering van de artikelen 28, 32, 38 en 45 van de wet van 24 juli 2008Relevante gevonden documenten type wet prom. 24/07/2008 pub. 07/08/2008 numac 2008202687 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) type wet prom. 24/07/2008 pub. 07/08/2008 numac 2008202688 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) sluiten houdende diverse bepalingen (I) ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 24 juli 2008Relevante gevonden documenten type wet prom. 24/07/2008 pub. 07/08/2008 numac 2008202687 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) type wet prom. 24/07/2008 pub. 07/08/2008 numac 2008202688 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) sluiten houdende diverse bepalingen (I), artikelen 28, eerste lid, 38, eerste en vijfde lid, en 45, eerste lid;

Gelet op het koninklijk besluit van 14 november 2008Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 14/11/2008 pub. 17/11/2008 numac 2008003450 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van de wet van 15 oktober 2008 houdende maatregelen ter bevordering van de financiële stabiliteit en inzonderheid tot instelling van een staatsgarantie voor verstrekte kredieten en andere verrichtingen in het kader van de financiële stabiliteit, voor wat betreft de bescherming van de deposito's en de levensverzekeringen, en tot wijziging van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten type koninklijk besluit prom. 14/11/2008 pub. 19/11/2008 numac 2008003449 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van de artikelen 26, 27, 28, 31, 34, 36 en 37 van de wet van 24 juli 2008 houdende diverse bepalingen type koninklijk besluit prom. 14/11/2008 pub. 19/11/2008 numac 2008003448 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van de artikelen 28, 32, 38 en 45 van de wet van 24 juli 2008 houdende diverse bepalingen sluiten tot uitvoering van de wet van 15 oktober 2008 houdende maatregelen ter bevordering van de financiële stabiliteit en inzonderheid tot instelling van een staatsgarantie voor verstrekte kredieten en andere verrichtingen in het kader van de financiële stabiliteit, voor wat betreft de bescherming van de deposito's en de levensverzekeringen, en tot wijziging van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten, artikel 10, bekrachtigd bij de programma wet van 22 december 2008Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/12/2008 pub. 29/12/2008 numac 2008021119 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) type wet prom. 22/12/2008 pub. 29/12/2008 numac 2008021118 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) sluiten, artikel 199;

Gelet op het koninklijk besluit nr. 150 van 18 maart 1935 tot samenschakeling van de wetten betreffende de inrichting en de werking van de Deposito- en Consignatiekas en tot aanbrenging van wijzigingen daarin krachtens de wet van 31 juli 1934;

Gelet op het koninklijk besluit van 14 november 2008Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 14/11/2008 pub. 17/11/2008 numac 2008003450 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van de wet van 15 oktober 2008 houdende maatregelen ter bevordering van de financiële stabiliteit en inzonderheid tot instelling van een staatsgarantie voor verstrekte kredieten en andere verrichtingen in het kader van de financiële stabiliteit, voor wat betreft de bescherming van de deposito's en de levensverzekeringen, en tot wijziging van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten type koninklijk besluit prom. 14/11/2008 pub. 19/11/2008 numac 2008003449 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van de artikelen 26, 27, 28, 31, 34, 36 en 37 van de wet van 24 juli 2008 houdende diverse bepalingen type koninklijk besluit prom. 14/11/2008 pub. 19/11/2008 numac 2008003448 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van de artikelen 28, 32, 38 en 45 van de wet van 24 juli 2008 houdende diverse bepalingen sluiten tot uitvoering van de artikelen 28, 32, 38 en 45 van de wet van 24 juli 2008Relevante gevonden documenten type wet prom. 24/07/2008 pub. 07/08/2008 numac 2008202687 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) type wet prom. 24/07/2008 pub. 07/08/2008 numac 2008202688 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) sluiten houdende diverse bepalingen (I);

Gelet op advies 47.289/2 van de Raad van State, gegeven op 3 november 2009, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Financiën, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Artikel 4 van koninklijk besluit nr. 150 van 18 maart 1935 tot samenschakeling van de wetten betreffende de inrichting en de werking van de Deposito- en Consignatiekas en tot aanbrenging van wijzigingen daarin krachtens de wet van 31 juli 1934, wordt aangevuld met een lid, luidende : « In afwijking van het eerste lid, stort de Deposito- en Consignatiekas de jaarlijkse bijdragen en de toegangsrechten in 's Rijks Schatkist, die de deelnemers aan het Bijzonder Beschermingsfonds voor deposito's en levensverzekeringen betalen in uitvoering van de artikelen 7 en 8 van het koninklijk besluit van 14 november 2008Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 14/11/2008 pub. 17/11/2008 numac 2008003450 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van de wet van 15 oktober 2008 houdende maatregelen ter bevordering van de financiële stabiliteit en inzonderheid tot instelling van een staatsgarantie voor verstrekte kredieten en andere verrichtingen in het kader van de financiële stabiliteit, voor wat betreft de bescherming van de deposito's en de levensverzekeringen, en tot wijziging van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten type koninklijk besluit prom. 14/11/2008 pub. 19/11/2008 numac 2008003449 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van de artikelen 26, 27, 28, 31, 34, 36 en 37 van de wet van 24 juli 2008 houdende diverse bepalingen type koninklijk besluit prom. 14/11/2008 pub. 19/11/2008 numac 2008003448 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van de artikelen 28, 32, 38 en 45 van de wet van 24 juli 2008 houdende diverse bepalingen sluiten tot uitvoering van de wet van 15 oktober 2008 houdende maatregelen ter bevordering van de financiële stabiliteit en inzonderheid tot instelling van een staatsgarantie voor verstrekte kredieten en andere verrichtingen in het kader van de financiële stabiliteit, voor wat betreft de bescherming van de deposito's en de levensverzekeringen, en tot wijziging van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten. »

Art. 2.In artikel 16 van hetzelfde koninklijk besluit, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° het eerste lid wordt aangevuld met de volgende zin : « De Kas betaalt aan de beheerders die ze aanwijst de kosten voor het beheer van de effecten en deviezen die aan haar zijn overgedragen, krachtens hoofdstuk 5 van de wet van 24 juli 2008Relevante gevonden documenten type wet prom. 24/07/2008 pub. 07/08/2008 numac 2008202687 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) type wet prom. 24/07/2008 pub. 07/08/2008 numac 2008202688 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) sluiten houdende diverse bepalingen (I).»; 2° het tweede lid wordt aangevuld met de volgende zin : « In voorkomend geval, wordt, op dezelfde wijze, het bedrag van de voor het beheer van de in het eerste lid bedoelde effecten en deviezen uitbetaalde kosten, verminderd met de kosten die haar voor dit beheer zijn terugbetaald door degenen aan wie deze effecten en deviezen zijn teruggegeven, terugbetaald.».

Art. 3.In artikel 23 van hetzelfde besluit, wordt het tweede lid, b), aangevuld met de woorden « en kosten; ».

Art. 4.Artikel 5 van het koninklijk besluit van 14 november 2008Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 14/11/2008 pub. 17/11/2008 numac 2008003450 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van de wet van 15 oktober 2008 houdende maatregelen ter bevordering van de financiële stabiliteit en inzonderheid tot instelling van een staatsgarantie voor verstrekte kredieten en andere verrichtingen in het kader van de financiële stabiliteit, voor wat betreft de bescherming van de deposito's en de levensverzekeringen, en tot wijziging van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten type koninklijk besluit prom. 14/11/2008 pub. 19/11/2008 numac 2008003449 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van de artikelen 26, 27, 28, 31, 34, 36 en 37 van de wet van 24 juli 2008 houdende diverse bepalingen type koninklijk besluit prom. 14/11/2008 pub. 19/11/2008 numac 2008003448 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van de artikelen 28, 32, 38 en 45 van de wet van 24 juli 2008 houdende diverse bepalingen sluiten tot uitvoering van de artikelen 28, 32, 38 en 45 van de wet van 24 juli 2008Relevante gevonden documenten type wet prom. 24/07/2008 pub. 07/08/2008 numac 2008202687 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) type wet prom. 24/07/2008 pub. 07/08/2008 numac 2008202688 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) sluiten houdende diverse bepalingen (I) wordt aangevuld met twee leden, luidende : « Onder voorbehoud van de artikelen 2, tweede lid, en 4, § 1, tweede lid, mag de Kas eisen dat de instellingen-depositaris en de verzekeringsondernemingen de overdracht van slapende tegoeden en verzekerde prestaties gedurende een periode van maximum één maand schorsen met het oog op de koppeling ervan met de gegevens ontvangen door de beheerders van effecten en deviezen.

Na overleg met Febelfin en/of Assuralia mag de Kas regels opleggen voor de vaststelling van de kalender en de praktische modaliteiten van de overdracht van de slapende tegoeden. ».

Art. 5.Artikel 1 heeft uitwerking met ingang van 17 november 2008.

Art. 6.De Minister die bevoegd is voor Financiën is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 17 december 2009.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Financiën, D. REYNDERS

^