Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Vlaamse Regering van 18 oktober 2013
gepubliceerd op 27 november 2013

Besluit van de Vlaamse Regering tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap « Audit Vlaanderen » en tot wijziging van diverse besluiten

bron
vlaamse overheid
numac
2013036086
pub.
27/11/2013
prom.
18/10/2013
ELI
eli/besluit/2013/10/18/2013036086/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

18 OKTOBER 2013. - Besluit van de Vlaamse Regering tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap « Audit Vlaanderen » en tot wijziging van diverse besluiten


De Vlaamse Regering, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming der instellingen, artikelen 20 en 87, § 1 en § 3, vervangen bij de bijzondere wet van 8 augustus 1988;

Gelet op het bijzonder decreet van 7 juli 2006Relevante gevonden documenten type decreet prom. 30/04/2004 pub. 07/06/2004 numac 2004035799 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Kind en Gezin sluiten2 over de Vlaamse instellingen, artikel 21;

Gelet op het kaderdecreet bestuurlijk beleid van 18 juli 2003, artikel 8, gewijzigd bij het decreet van 12 december 2008Relevante gevonden documenten type decreet prom. 12/12/2008 pub. 04/02/2009 numac 2009035086 bron vlaamse overheid Decreet houdende diverse bepalingen inzake energie, leefmilieu, openbare werken, landbouw en visserij type decreet prom. 12/12/2008 pub. 14/01/2009 numac 2008204811 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van het kaderdecreet Bestuurlijk Beleid van 18 juli 2003 inzake de beheersovereenkomsten, de interne controle en interne audit sluiten, artikel 9, gewijzigd bij het decreet van 12 december 2008Relevante gevonden documenten type decreet prom. 12/12/2008 pub. 04/02/2009 numac 2009035086 bron vlaamse overheid Decreet houdende diverse bepalingen inzake energie, leefmilieu, openbare werken, landbouw en visserij type decreet prom. 12/12/2008 pub. 14/01/2009 numac 2008204811 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van het kaderdecreet Bestuurlijk Beleid van 18 juli 2003 inzake de beheersovereenkomsten, de interne controle en interne audit sluiten en artikel 34, gewijzigd bij de decreten van 12 december 2008 en 5 juli 2013;

Gelet op het decreet van 30 april 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 30/04/2004 pub. 07/06/2004 numac 2004035799 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Kind en Gezin sluiten tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Kind en Gezin, artikel 16, eerste lid;

Gelet op het Gemeente decreet van 15 juli 2005Relevante gevonden documenten type decreet prom. 15/07/2005 pub. 25/08/2005 numac 2005036023 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende wijziging van het kaderdecreet bestuurlijk beleid van 18 juli 2003 sluiten, artikel 265, gewijzigd bij het decreet van 5 juli 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten0;

Gelet op het Provincie decreet van 9 december 2005Relevante gevonden documenten type decreet prom. 09/12/2005 pub. 29/12/2005 numac 2005036605 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Provinciedecreet sluiten, artikel 254, gewijzigd bij het decreet van 5 juli 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten0;

Gelet op het decreet van 19 december 2008Relevante gevonden documenten type decreet prom. 19/12/2008 pub. 24/12/2008 numac 2008036450 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn sluiten betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, artikel 265, gewijzigd bij het decreet van 5 juli 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten0;

Gelet op het decreet van 28 november 2008Relevante gevonden documenten type decreet prom. 28/11/2008 pub. 14/01/2009 numac 2008204698 bron vlaamse overheid Decreet tot regeling van de overdracht van personeelsleden binnen de diensten van de Vlaamse overheid in geval van verschuiving van taken of bevoegdheden sluiten tot regeling van de overdracht van personeelsleden binnen de diensten van de Vlaamse overheid in geval van verschuiving van taken of bevoegdheden, artikel 3;

Gelet op het decreet van 8 juli 2011Relevante gevonden documenten type decreet prom. 08/07/2011 pub. 05/08/2011 numac 2011035642 bron vlaamse overheid Decreet houdende regeling van de begroting, de boekhouding, de toekenning van subsidies en de controle op de aanwending ervan, en de controle door het Rekenhof sluiten houdende regeling van de begroting, de boekhouding, de toekenning van subsidies en de controle op de aanwending ervan, en de controle door het Rekenhof, de artikelen 33, 48, 49, 50, § 3, gewijzigd bij decreet van 9 november 2012, en 67;

Gelet op het decreet van 13 juli 2012Relevante gevonden documenten type decreet prom. 13/07/2012 pub. 24/07/2012 numac 2012035868 bron vlaamse overheid Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de tweede aanpassing van de begroting 2012 sluiten houdende bepalingen tot begeleiding van de tweede aanpassing van de begroting 2012, artikel 30;

Gelet op het Audit decreet van 5 juli 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten0, artikelen 19 en 22;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 2 april 2004Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten2 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid Agentschap voor Landbouw en Visserij, artikel 11, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 18 januari 2008;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 16 april 2004Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten3 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap « Interne Audit van de Vlaamse Administratie » en tot omvorming van het auditcomité van de Vlaamse Gemeenschap tot het Auditcomité van de Vlaamse Administratie, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 3 juni 2005, 10 maart 2006, 16 maart 2007 en 6 februari 2009;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 3 juni 2005Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten4 met betrekking tot de organisatie van de Vlaamse administratie, artikel 3 en artikel 17, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 24 april 2009 en 13 mei 2011;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 9 december 2005Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten6 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek, artikel 15;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 23 december 2005Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten5 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid Agentschap voor Natuur en Bos, artikel 11;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 23 december 2005Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten5 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, artikel 10;

Gelet op het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006, artikel I 2, laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 1 februari 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 30/04/2004 pub. 07/06/2004 numac 2004035799 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Kind en Gezin sluiten1 en artikel II 2, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 16 maart 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten7 en gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 23 mei 2008;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 2 maart 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten8 tot regeling van de werking van het Intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Kind en Gezin, artikel 9 en artikel 12;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 2009Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten9 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering, artikel 3, laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 9 september 2011;

Gelet op het Energiebesluit van 19 november 2010, artikel 2.4.3;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 7 september 2012Relevante gevonden documenten type decreet prom. 30/04/2004 pub. 07/06/2004 numac 2004035799 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Kind en Gezin sluiten0 betreffende controle en single audit, artikel 1;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 7 september 2012Relevante gevonden documenten type decreet prom. 30/04/2004 pub. 07/06/2004 numac 2004035799 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Kind en Gezin sluiten0 betreffende het financiële en materiële beheer van de dienst met afzonderlijk beheer DAB IAVA, artikel 1, 3, 4 en 5;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 6 juni 2013;

Gelet op protocol nr. 327.1050 van 19 juli 2013 van het Sectorcomité XVIII Vlaamse Gemeenschap - Vlaams Gewest;

Gelet op advies 53.830/3, gegeven op 8 oktober 2013, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op voorstel van de minister-president van de Vlaamse Regering en de Vlaamse minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand;

Na beraadslaging, Besluit : HOOFDSTUK 1. - Benaming, doel en taakstelling van het agentschap

Artikel 1.In dit besluit wordt verstaan onder het agentschap : het intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid Audit Vlaanderen, vermeld in artikel 2.

Art. 2.Binnen het Vlaams Ministerie Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid wordt een intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid opgericht onder de benaming Audit Vlaanderen.

Het agentschap behoort tot het beleidsdomein Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid.

Art. 3.Het agentschap heeft als missie een onafhankelijke, objectieve en bekwame partner te zijn van de entiteiten, vermeld in artikel 4, bij de beheersing van de financiële, wettelijke en organisatorische risico's, om een toegevoegde waarde te creëren bij de uitbouw van een efficiënte, effectieve, ethische en kwaliteitsvolle organisatie.

Art. 4.Het agentschap kan audits uitvoeren in de volgende besturen en entiteiten : 1° de gemeenten;2° de autonome gemeentebedrijven;3° de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;4° de verenigingen, vermeld in titel VIII, hoofdstuk I, van het decreet van 19 december 2008Relevante gevonden documenten type decreet prom. 19/12/2008 pub. 24/12/2008 numac 2008036450 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn sluiten betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, met uitzondering van de verenigingen die een ziekenhuis beheren;5° de provincies;6° de autonome provinciebedrijven;7° de departementen van de Vlaamse overheid;8° de intern verzelfstandigde agentschappen van de Vlaamse overheid;9° de publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigde agentschappen van de Vlaamse overheid;10° de eigen vermogens met rechtspersoonlijkheid die verbonden zijn aan de entiteiten, vermeld in punt 7° tot en met 9° ;11° de Vlaamse openbare instellingen van categorie A, vermeld in de wet van 16 maart 1954 betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar nut. Als het agentschap een audit uitvoert bij de entiteiten, vermeld in het eerste lid, 1° tot en met 6°, gebeurt dat in de vorm van een externe audit. Als het agentschap een audit uitvoert bij de entiteiten, vermeld in het eerste lid, 7° tot en met 11°, treedt het op als interne audit.

Art. 5.Het agentschap heeft tot taak : 1° met betrekking tot de entiteiten, vermeld in artikel 4, het interne controlesysteem te evalueren en na te gaan of het adequaat is, aanbevelingen te formuleren tot verbetering ervan, daartoe financiële, overeenstemmings- en operationele audits uit te voeren en daarover te rapporteren.De audits hebben meer in het bijzonder betrekking op de evaluatie van : a) het bereiken van de doelstellingen;b) het naleven van wetgeving en procedures;c) de beschikbaarheid van betrouwbare financiële en beheersinformatie;d) het efficiënt en economisch gebruik van middelen;e) de bescherming van activa;f) het voorkomen van fraude.2° op eigen initiatief of op verzoek van derden forensische audits uit te voeren bij de entiteiten, vermeld in artikel 4, en daarover te rapporteren;3° op verzoek van de minister-president of op verzoek van de Vlaamse Regering forensische audits uit te voeren bij een kabinet van een lid van de Vlaamse Regering.Over een dergelijk onderzoek wordt door Audit Vlaanderen alleen gerapporteerd aan de opdrachtgever, aan het Rekenhof en aan de voorzitter van het auditcomité van de Vlaamse administratie.

Art. 6.De concretisering van de wijze waarop het agentschap zijn taken vervult, met strategische en operationele doelstellingen, wordt geregeld in de beheersovereenkomst, vermeld in artikel 15.

Art. 7.Er wordt een auditcharter opgesteld dat ter goedkeuring voorgelegd wordt aan de auditcomités. Het auditcharter verduidelijkt de aspecten in verband met de doelstellingen, de taken, de plaats in de organisatie en de werking van de auditfunctie met inbegrip van de rapportering aan de entiteiten waar een audit uitgevoerd is.

Er is voor de audit bij de besturen, vermeld in artikel 4, eerste lid, 1° tot en met 6°, minstens een rapportering aan de volgende organen : 1° de gemeenteraad bij een audit van de gemeente;2° de raad van bestuur bij een audit van het autonoom gemeentebedrijf;3° de Raad voor Maatschappelijk Welzijn bij een audit van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn;4° de algemene vergadering en de raad van beheer bij een audit van de vereniging, vermeld in titel VIII, hoofdstuk I, van het decreet van 19 december 2008Relevante gevonden documenten type decreet prom. 19/12/2008 pub. 24/12/2008 numac 2008036450 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn sluiten betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;5° de provincieraad bij een audit van de provincie;6° de raad van bestuur bij een audit van het autonoom provinciebedrijf.

Art. 8.Bij de uitoefening van zijn missie en taken treedt het agentschap op namens de rechtspersonen Vlaamse Gemeenschap en Vlaams Gewest. HOOFDSTUK 2. - Auditcomités Afdeling 1. - Aanstelling en vergoeding van de leden van de

auditcomités

Art. 9.Het auditcomité van de lokale besturen is bevoegd voor de aangelegenheden met betrekking tot de entiteiten, vermeld in artikel 4, eerste lid, 1° tot en met 6°.

Het auditcomité van de Vlaamse administratie is bevoegd voor de aangelegenheden met betrekking tot de entiteiten, vermeld in artikel 4, eerste lid, 7° tot en met 11°.

Art. 10.Onafhankelijke deskundigen van het ene auditcomité kunnen deel uitmaken van het andere auditcomité. Een niet-onafhankelijk lid van het ene auditcomité kan nooit een onafhankelijk lid zijn in het andere auditcomité.

Art. 11.De Vlaamse Regering duidt de vertegenwoordigers van de lokale besturen aan, na voordracht van de vertegenwoordigers van deze organisaties.

De onafhankelijke deskundigen worden, op voordracht van de auditcomités, aangeduid door de Vlaamse Regering voor een periode van vijf jaar die maximaal eenmaal hernieuwbaar is.

Telkens in een auditcomité één of meerdere mandaten van onafhankelijke deskundigen of vertegenwoordigers van de lokale besturen in toepassing van artikel 19 van het Audit decreet van 5 juli 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten0 te begeven zijn, wordt per mandaat de kandidatuur van minstens één man en één vrouw voorgedragen.

De Vlaamse Regering duidt onder de onafhankelijke deskundigen de voorzitters van de auditcomités aan, op voordracht van de auditcomités.

Art. 12.De leden van de auditcomités ontvangen een vergoeding voor hun werkzaamheden. Die vergoeding bedraagt 996,84 euro per zitting. De voorzitter van de auditcomités ontvangt een bijkomende vergoeding per zitting van 498,42 euro. Als een auditcomité meer dan zes vergaderingen per jaar houdt, bedraagt, vanaf de zevende zitting, de vergoeding voor de leden per zitting 398,74 euro en de bijkomende vergoeding voor de voorzitter per zitting 199,37 euro.

De waarnemer van de minister van binnenlands bestuur ontvangt een vergoeding die de helft bedraagt van de vergoeding voor een gewoon lid.

Het jaarverslag vermeldt de vergoedingen die per lid uitbetaald zijn.

De bedragen, vermeld in het eerste lid, volgen de evolutie van het indexcijfer van de consumptieprijzen, conform de wet van 1 maart 1977Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen worden gekoppeld. Die koppeling aan het indexcijfer wordt berekend en toegepast in overeenstemming met artikel 2 van het koninklijk besluit van 24 december 1993 ter uitvoering van de wet van 6 januari 1989 tot vrijwaring van het concurrentievermogen. Het bedrag tegen 100% is gekoppeld aan het basisspilindexcijfer 138,01 (basis 1 januari 1990).

Voor schriftelijke vergaderingen wordt niet in een vergoeding voorzien. Afdeling 2. - Werking en taken van auditcomités

Art. 13.De auditcomités staan in voor de onafhankelijkheid van het agentschap.

Art. 14.Onverminderd de bevoegdheden en de eigen beslissingsprocedure van elk auditcomité, kunnen de auditcomités samen vergaderen.

Art. 15.§ 1. Overeenkomstig artikel 19, tweede lid, van het Audit decreet van 5 juli 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten0 staan de auditcomités in voor de aansturing van het agentschap. Die aansturing gebeurt via de beheersovereenkomst. Overeenkomstig artikel 8 van het kaderdecreet bestuurlijk beleid van 18 juli 2003 en artikel 19, tweede lid, van het Audit decreet van 5 juli 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten0 wordt de beheersovereenkomst gesloten tussen de auditcomités en het hoofd van het agentschap. § 2. De onderhandeling over de beheersovereenkomst, alsook elke verlenging, wijziging, schorsing of ontbinding ervan, gebeurt tussen enerzijds de auditcomités en anderzijds het hoofd van het agentschap.

Op voorstel van beide auditcomités wordt de beheersovereenkomst, alsook elke verlenging, wijziging, schorsing of ontbinding ervan, door de minister-president en de Vlaamse minister, bevoegd voor de binnenlandse aangelegenheden, ter bekrachtiging voorgelegd aan de Vlaamse Regering.

Art. 16.Overeenkomstig artikel 19, tweede lid, van het Audit decreet van 5 juli 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten0 zijn de auditcomités verantwoordelijk voor de opvolging van en het toezicht op het agentschap. Daarvoor keuren ze het jaarlijkse ondernemingsplan van het agentschap goed.

De auditcomités kunnen, zowel in het kader van de adviesverlening als in het kader van de opvolging en de uitoefening van het toezicht, op ieder ogenblik aan het hoofd van het agentschap informatie, rapportering en verantwoording vragen over bepaalde aangelegenheden, zowel op geaggregeerd niveau als op niveau van individuele onderwerpen en dossiers. Elk auditcomité kan, als dat noodzakelijk is, vragen aan personeelsleden van de organisatie waar een audit is uitgevoerd, om toelichting te geven op een bijeenkomst van het auditcomité.

Op voorwaarde dat de auditcomités daarvoor hun goedkeuring verlenen, wordt na een selectieprocedure waarbij ook de auditcomités betrokken zijn, een gekwalificeerde en onafhankelijke persoon of instantie aangewezen, die instaat voor de evaluatie van de werking van het agentschap. De frequentie van die evaluatie wordt bepaald door de auditcomités.

De auditcomités kunnen een forensische audit laten uitvoeren in het agentschap.

Art. 17.De auditcomités kunnen adviserend optreden naar de Vlaamse Regering : 1° in het kader van algemene problematieken die de auditcomités belangrijk achten;2° over de audit van het systeem van interne controle;3° over het systeem van interne controle, op grond van de werkzaamheden van het agentschap, vermeld in artikel 5.

Art. 18.De auditcomités stellen een huishoudelijk reglement op. Het huishoudelijk reglement regelt onder meer de procedure voor schriftelijke vergaderingen.

Art. 19.De auditcomités onderzoeken op geregelde tijdstippen hun eigen prestaties en gaan na of ze hun doelstellingen hebben gehaald en hun verantwoordelijkheden hebben opgenomen.

Art. 20.De auditcomités stellen jaarlijks een publiek toegankelijk verslag op van hun activiteiten.

De notulen van de vergaderingen van de auditcomités worden toegezonden aan de Vlaamse Regering. HOOFDSTUK 3. - Opvolging en leiding van het agentschap

Art. 21.Het hoofd van het agentschap is belast met de algemene leiding, de werking en de vertegenwoordiging van het agentschap, met behoud van de toepassing van de mogelijkheid tot delegatie en subdelegatie van die bevoegdheid.

Art. 22.Het agentschap staat in voor de interne controle van zijn bedrijfsprocessen en activiteiten.

Art. 23.Het agentschap rapporteert over zijn werkzaamheden en bevindingen aan de auditcomités.

Art. 24.Conform artikel 9 van het kaderdecreet bestuurlijk beleid van 18 juli 2003 en artikel 25 van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 oktober 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten1 tot regeling van de delegatie van beslissingsbevoegdheden aan de hoofden van de intern verzelfstandigde agentschappen van de Vlaamse overheid, omvat de informatieverstrekking en de rapportering door het agentschap ten minste : 1° een jaarlijks ondernemingsplan;2° een periodiek rapport over het gebruik van de verleende delegaties;3° een jaarlijks rapport, alsook een eindrapport, over de uitvoering van de beheersovereenkomst, op basis van beleids- en beheersrelevante indicatoren en kengetallen. Zowel in het ondernemingsplan als in het jaarverslag geeft het agentschap aan wat de verhouding is tussen de activiteiten als externe audit en deze als interne audit.

Art. 25.Het hoofd van het agentschap heeft delegatie van beslissingsbevoegdheid voor de aangelegenheden die zijn vastgesteld in het besluit van de Vlaamse Regering van 10 oktober 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten1 tot regeling van de delegatie van beslissingsbevoegdheden aan de hoofden van de intern verzelfstandigde agentschappen van de Vlaamse overheid.

Art. 26.Bij het gebruik van de delegaties gelden de algemene voorwaarden en beperkingen, alsook de bepalingen over de mogelijkheid tot subdelegatie, de regeling bij vervanging en de verantwoording, vermeld in het besluit van de Vlaamse Regering van 10 oktober 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten1 tot regeling van de delegatie van beslissingsbevoegdheden aan de hoofden van de intern verzelfstandigde agentschappen van de Vlaamse overheid. HOOFDSTUK 4. - Wijzigingsbepalingen Afdeling 1. - Wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 2

april 2004 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid Agentschap voor Landbouw en Visserij

Art. 27.In artikel 11 van het besluit van de Vlaamse Regering van 2 april 2004Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten2 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid Agentschap voor Landbouw en Visserij, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 18 januari 2008 worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° de woorden « de entiteit Interne Audit van de Vlaamse Gemeenschap » worden vervangen door de woorden « Audit Vlaanderen »;2° de woorden « administratieve onderzoeken » worden vervangen door de woorden « forensische audits ». Afdeling 2. - Wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 3

juni 2005 met betrekking tot de organisatie van de Vlaamse administratie

Art. 28.§ 1. In het besluit van de Vlaamse Regering van 3 juni 2005Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten4 met betrekking tot de organisatie van de Vlaamse administratie, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 24 april 2009 en 13 mei 2011 worden volgende wijzigingen aangebracht : 1° In artikel 3, § 1, 3°, worden de woorden « de interne audit van de Vlaamse administratie » vervangen door de woorden « de audit van de lokale besturen en de Vlaamse administratie »;2° In artikel 3, § 2, 6°, wordt het woord « interne » opgeheven;3° In artikel 17, § 1, 2°, worden de woorden « Interne Audit van de Vlaamse Administratie » vervangen door de woorden « Audit Vlaanderen ». Afdeling 3. - Wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 9

december 2005 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek

Art. 29.In artikel 15 van het besluit van de Vlaamse Regering van 9 december 2005Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten6 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° de woorden « Interne Audit van de Vlaamse Gemeenschap » worden vervangen door de woorden « Audit Vlaanderen »;2° de woorden « administratieve onderzoeken » worden vervangen door de woorden « forensische audits ». Afdeling 4. - Wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 23

december 2005 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid Agentschap voor Natuur en Bos

Art. 30.In artikel 11 van het besluit van de Vlaamse Regering van 23 december 2005Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten5 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid Agentschap voor Natuur en Bos worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° de woorden « De entiteit Interne Audit van de Vlaamse Gemeenschap » worden vervangen door de woorden « Audit Vlaanderen »;2° de woorden « administratieve onderzoeken » worden vervangen door de woorden « forensische audits ». Afdeling 5. - Wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 23

december 2005 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

Art. 31.In artikel 10 van het besluit van de Vlaamse Regering van 23 december 2005Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten5 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° de woorden « De entiteit Interne Audit van de Vlaamse Gemeenschap » worden vervangen door de woorden « Audit Vlaanderen »;2° de woorden « administratieve onderzoeken » worden vervangen door de woorden « forensische audits ». Afdeling 6. - Wijzigingen van het Vlaams personeelsstatuut van 13

januari 2006

Art. 32.In artikel I 2, 13°, van het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006 worden de woorden « het Auditcomité van de Vlaamse administratie voor de Interne Audit van de Vlaamse administratie » vervangen door de woorden « de auditcomités voor Audit Vlaanderen ».

Art. 33.In artikel II 2, § 2, eerste lid, van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 16 maart 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten7 en gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 23 mei 2008, worden de woorden « de Interne Audit van de Vlaamse administratie » vervangen door de woorden « Audit Vlaanderen ». Afdeling 7. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van

2 maart 2007 tot regeling van de werking van het Intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Kind en Gezin

Art. 34.In artikel 9, 1°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 2 maart 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten8 tot regeling van de werking van het Intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Kind en Gezin worden de woorden de « Interne Audit van de Vlaamse Administratie » vervangen door de woorden « Audit Vlaanderen ».

Art. 35.In artikel 12, § 2, tweede lid, van hetzelfde besluit worden de woorden « de Interne Auditdienst van de Vlaamse Administratie » vervangen door de woorden « Audit Vlaanderen ». Afdeling 8. - Wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 13

juli 2009 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering

Art. 36.In artikel 3, eerste lid, 1°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 2009Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten9 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 7 juli 2010, wordt punt b) vervangen door wat volgt : « b) Audit Vlaanderen, onverminderd artikel 16 van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 oktober 2013 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap Audit Vlaanderen en tot wijziging van diverse besluiten; ». Afdeling 9. - Wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010

Art. 37.In artikel 2.4.3 van het Energiebesluit van 19 november 2010 worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° de woorden « De Interne Audit van de Vlaamse Administratie » worden vervangen door de woorden « Audit Vlaanderen »;2° de woorden « administratieve onderzoeken » worden vervangen door de woorden « forensische audits ». Afdeling 10. - Wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 7

september 2012 betreffende controle en single audit

Art. 38.In artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 7 september 2012Relevante gevonden documenten type decreet prom. 30/04/2004 pub. 07/06/2004 numac 2004035799 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Kind en Gezin sluiten0 betreffende controle en single audit worden de woorden « Interne Audit van de Vlaamse Administratie » vervangen door de woorden « Audit Vlaanderen ». Afdeling 11. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van

7 september 2012 betreffende het financiële en materiële beheer van de dienst met afzonderlijk beheer DAB IAVA

Art. 39.In het opschrift van het besluit van de Vlaamse Regering van 7 september 2012Relevante gevonden documenten type decreet prom. 30/04/2004 pub. 07/06/2004 numac 2004035799 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Kind en Gezin sluiten0 betreffende het financiële en materiële beheer van de dienst met afzonderlijk beheer DAB IAVA worden de woorden « DAB IAVA » vervangen door de woorden « DAB Audit Vlaanderen ».

Art. 40.In artikel 1, 3, 4 en 5 van hetzelfde besluit wordt het woord « IAVA » telkens vervangen door de woorden « Audit Vlaanderen ».

Art. 41.Artikel 6 van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt : « De minister-president en de Vlaamse minister, bevoegd voor de binnenlandse aangelegenheden, zijn, ieder wat hem of haar betreft, belast met de uitvoering van dit besluit. » HOOFDSTUK 5. - Slotbepalingen

Art. 42.Het besluit van de Vlaamse Regering van 16 april 2004Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten3 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap « Interne Audit van de Vlaamse Administratie » en tot omvorming van het auditcomité van de Vlaamse Gemeenschap tot het Auditcomité van de Vlaamse Administratie, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 3 juni 2005, 10 maart 2006, 16 maart 2007 en 6 februari 2009, wordt opgeheven.

Art. 43.Voor de berekening van de duur van het mandaat van de onafhankelijke deskundigen wordt de periode meegerekend waarin ze hun mandaat hebben uitgeoefend bij het auditcomité van het agentschap Interne Audit van de Vlaamse Administratie. Bij de oprichting van Audit Vlaanderen kan voor eerste aanstelling van onafhankelijke deskundigen bij de auditcomités afgeweken worden van artikel 11 van dit besluit voor wat betreft de duur van het mandaat en de aanduiding van de voorzitters van de auditcomités.

Art. 44.De statutaire personeelsleden van het agentschap Interne Audit van de Vlaamse Administratie en de statutaire personeelsleden van het agentschap voor Binnenlands Bestuur die werken rond externe audit in lokale besturen opgenomen in bijlage 1 die bij dit besluit is gevoegd, worden met ingang van 1 januari 2014 overgedragen aan het agentschap Audit Vlaanderen, met behoud van : 1° hun hoedanigheid;2° hun graad;3° hun functionele loopbaan;4° hun administratieve en geldelijke anciënniteit;5° hun rechten inzake bevordering en hun aanspraken op bevordering;6° het salaris en de salarisschaal waarop ze recht hebben volgens de bestaande reglementering op het ogenblik van hun overdracht;7° de toelagen, vergoedingen, en sociale voordelen waarop zij op de datum van de overdracht op reglementaire basis recht hebben, als de voorwaarden van toekenning blijven bestaan, en als aan die voorwaarden blijft voldaan. De toewijzing op grond van dit besluit wordt niet beschouwd als een nieuwe benoeming en doet evenmin afbreuk aan de statutaire rechten.

Art. 45.Aan de contractuele personeelsleden van het agentschap Interne Audit van de Vlaamse Administratie en het agentschap voor Binnenlands Bestuur die werken rond externe audit in lokale besturen, opgenomen in bijlage 2 van dit besluit, biedt de indienstnemende overheid bij het agentschap Audit Vlaanderen een arbeidsovereenkomst aan. Op grond van dat contract worden ze met ingang van 1 januari 2014 bij die entiteit tewerkgesteld voor een duur die overeenstemt met het gedeelte van hun contract bij het agentschap Interne Audit van de Vlaamse Administratie of het agentschap voor Binnenlands Bestuur dat op 31 december 2013 nog niet verstreken is. Het nieuwe contract garandeert dat ze de bestaande contractuele rechten kunnen behouden die ze op 31 december 2013 bij het agentschap Interne Audit van de Vlaamse Administratie of het agentschap voor Binnenlands Bestuur genoten. Wat de toelagen, vergoedingen en sociale voordelen betreft, geldt dat behoud enkel voor zover de voorwaarden van toekenning blijven bestaan en voor zover aan deze voorwaarden voldaan blijft.

Art. 46.De rechten en plichten, verbonden aan het agentschap Interne Audit van de Vlaamse Administratie blijven gelden voor het agentschap Audit Vlaanderen, tenzij een latere beslissing deze rechten en plichten wijzigt of ongedaan maakt.

Art. 47.Treden in werking op 1 januari 2014 : 1° het Audit decreet van 5 juli 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten0, met uitzondering van hetgeen bepaald is in het tweede lid;2° dit besluit, met uitzondering van hetgeen bepaald is in het tweede lid. Treden in werking op 18 oktober 2013 : 1° Artikel 19, lid 1, 2° van het Audit decreet van 5 juli 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten0;2° Artikel 11, 12 en 43 van dit besluit.

Art. 48.De minister-president en de Vlaamse minister, bevoegd voor de binnenlandse aangelegenheden, zijn, ieder wat hem of haar betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 18 oktober 2013.

De minister-president van de Vlaamse Regering, K. PEETERS De Vlaamse minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand, G. BOURGEOIS

Bijlage 1 De statutaire personeelsleden, vermeld in artikel 44

Naam

Graad

Salarisschaal

Aerts Katrien

Adjunct van de directeur

A111

Bekaert Yves

Adviseur

A212

Blauwhoff Inge

Adviseur

A212

Bogaert Carine

Adviseur

A212

Bruneel Karel

Adviseur

A211

Coelmont Helena

adviseur

A211

De Naeyer Wim

Adviseur

A212

Driessen Erwin

Adviseur

A212

Fransen Jo

Adviseur

A212

Goetstouwers Ellen

Adviseur

A212

Guilliams Eddy

Directeur-generaal (terugvalgraad)

A311

Guilliams Eddy

Hoofd interne audit

A315

Jacques Kristof

Adviseur

A212

Jeunen Daniël

Adviseur

A212

Luypaert Jacqueline

Assistent

D112

Meyers Maurits

Adviseur

A211

Meysmans Bart

Adviseur

A212

Schryvers Gunter

Adviseur

A212

Steen Elke

Adviseur

A211

Van de Capelle Patricia

Adviseur

A211

Van Hoorebeeck Bart

Adviseur

A211

Van Trimpont Gert

Medewerker

C112

Vanderlinden Veerle

Adjunct van de directeur

A112

Vanderstukken Liesbeth

Adviseur

A211

Vervloessem Jeroen

Adviseur

A211


Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Vlaamse Regering tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap « Audit Vlaanderen » en tot wijziging van diverse besluiten.

Brussel, 18 oktober 2013.

De minister-president van de Vlaamse Regering, K. PEETERS De Vlaamse minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand, G. BOURGEOIS

Bijlage 2 De contractuele personeelsleden, vermeld in artikel 45

Naam

Graad

Salarisschaal

De Naeyer Wim

Manager-auditor

A286

Fransen Jo

Manager-auditor

A286

Van Hove Yoke

Deskundige

B111

Vandersmissen Mark

Manager-auditor

A286

Van Roosbroek Steven

Adviseur

A211


Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Vlaamse Regering tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap « Audit Vlaanderen » en tot wijziging van diverse besluiten.

Brussel, 18 oktober 2013.

De minister-president van de Vlaamse Regering, K. PEETERS De Vlaamse minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand, G. BOURGEOIS

^